Αρχική

Τίτλος: Βελτίωση ανθεκτικότητας έναντι καταπονήσεων - Βελτίωση ποιότητας

Πηνελόπη Μπεμπέλη
Ελένη Τάνη
3
2
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Μεταπτυχιακό
Επιλογής
  • Αλληλεπιδράσεις φυτών και παθογόνων. 
  • Βελτίωση της ανθεκτικότητας σε μυκητολογικές, ιολογικές, βακτηριολογικές ασθένειες και έντομα
  • Μηχανισμοί απόκρισης των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις.
  • Βελτίωση της ανθεκτικότητας σε αβιοτικές καταπονήσεις (υδατική καταπόνηση, ακραίες  θερμοκρασίες, αλατότητα, βαρέα μέταλλα)
  • Βελτίωση για ποιότητα και λειτουργικότητα τροφίμων (ποσότητα και διαφοροποίηση ελαίων, αμύλου, ζαχάρων, πρωτεϊνών, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά κλπ.)
  • Βελτίωση φυτών για μη διατροφική χρήση (προϊόντα βιο-οικονομίας)