Αρχική

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
2105294131
2105294622
gpapadop@aua.gr
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Εφαρμοσμένη μη χωρική στατιστική ανάλυση Μεταπτυχιακό Επιλογής
Εφαρμοσμένη Στατιστική - Χημειομετρία Μεταπτυχιακό Επιλογής
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Η/Υ Προπτυχιακό
 1. Reliability of 2-dimensional consecutive k-out-of-n:F systems. IEEE Transactions on Reliability, 42, 658-661, 1993 (with Koutras M. and Papastavridis, S. G.)
 2. Circular overlapping success runs. In Runs and Patterns in Probability (Eds. A. P. Godbole and S. G. Papastavridis), Kluwer Academic Publishers, Amsterdam, The Netherlands, 287-305, 1994 (with Koutras M.and Papastavridis, S. G.)
 3. Pairwise rearrangements in reliability structures. Naval Research Logistics, 41, 683-687, 1994 (with Koutras M. and Papastavridis, S. G.)
 4. Runs on a circle. Journal of Applied Probability, 32, 396-404, 1995 (with Koutras M. and Papastavridis, S. G.)
 5. A reliability bound for 2-dimensional consecutive-k-out-of-n:F systems. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, 30, 3345-3348, 1996 (with Koutras M. and Papastavridis, S. G.)
 6. Α mathematical model for the study of lipid accumulation in oleaginous microorganisms. I. Lipid accumulation during growth of Mucor circinelloides CBS 172-27 on a Vegetable Oil., Grasas y Aceites, 46 Fasc. 3, 169-173, 1995 (with Aggelis, G., Komaitis, M. and Papanikolaou, S.)
 7. Α mathematical model for the study of lipid accumulation in oleaginous microorganisms. II. Study of Cellular of lipids of Mucor circinelloides during growth on a Vegetable Oil.  Grasas y Aceites, 46 Fasc. 4-5, 245-250, 1995 (with Aggelis, G., Komaitis, M. and Papanikolaou, S.)
 8. Surgical Assessment of the Proximal Thoracic Curve in Adolescent Idiopathic Scoliosis. European Spine Journal, 18 (4), 522-530, 2009 (with Smyrnis, P. and Sekouris, N.)
 9. Evaluating behavioral change in multigroup collaboration for content publishing over the web. Social Science Computer Review, 27 (1), 59-75, 2009 (with Patrikakis, C. Z., Koukouli, M. and Sideridis, A. B.)
 10. Attitudes of pregnant women regarding termination of pregnancy for fetal abnormality. Prenatal Diagnosis, 30 (10), 977-980, 2010 (with Souka, A. P., Michalitsi, V .D., Skentou, H., Euripioti H., Kassanos, D., Messinis, I. E. and Salamalekis, E. E.)
 11. A predictive model of short cervix at 20-24 weeks using first trimester cervical length measurement and maternal history. Prenatal Diagnosis, 31, 202-206, 2011 (with Souka, A. P., Papastefanou, I., Michalitsi, V. and Kassanos, D.)
 12. Using online tools and repositories in University courses of Organic Agriculture and Agroecology. Journal of Information Technology in Agriculture, 4 (1), 2011 (with Patrikakis, C. Z., Protonotarios, V.E., Koukouli, M. and Sideridis, A. B.).
 13. Waiting time for an almost perfect run and applications in statistical process control. Methodology and Computing in Applied Probability, 16 (1), 207-222, 2014 (with Bersimis, S. and Koutras, M.)
 14. Design, Implementation and Assessment of Videoconferencing Sessions in Earth and Life Sciences: The Case of the Agricultural University of Athens. Journal of Agricultural Informatics, 4 (1), 13-27, 2013 (with Voulgari, I.)
 15. Cervical length in late second and third trimester: a mixture model for predicting delivery. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 45 (3), 308-312, 2015 (with Souka, A. P., Papastefanou, I. G., Chrelias, C. and Kassanos, D.)
 16. Outdoor thermal sensation in a Mediterranean climate (Athens): The effect of selected microclimatic parameters. Architectural Science Review, 59 (3), 190-202, 2016 (with Tseliou, A., Tsiros, I. X. and  Nikolopoulou. M.)
 17. Idiopathic Scoliosis Prevalence Is 5 Times Less in Roma Than Greek Children and Adolescents. Spine Deformity, 3, 253-262, 2015 (with Smyrnis, P., Alexopoulos, A., Sekouris, N., Dimitropoulos, V., Scarpas, G. and Vlatis, G.)