Αρχική

Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας

Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας

Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας

Το εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας ιδρύθηκε το 1973. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Κατινάκης.

Το προσωπικό του εργαστηρίου ασχολείται με την διδασκαλία των μαθημάτων Γενική Μικροβιολογία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Βιοτεχνολογία Μικροοργανισμών, Μικροβιακές Ζυμώσεις, Βιοχημεία, Μεταβολική Μηχανική και Μικροβιολογία Εδάφους. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του εργαστηρίου αφορούν  τη Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, την Μοριακή Οικολογία, βιοποικιλότητα και ταξινόμηση μικροοργανισμών, την Μυκητολογία, τις αλληλεπιδράσεις μικροοργανισμών και φυτών, την γονιδιωματική, πρωτεομική και μεταβολομική των μικροοργανισμών, την Μοριακή Βιολογία και Φυσιολογία των μικροοργανισμών και εφαρμογές των μικροοργανισμών για διαχείριση γεωργικών, αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

 

Καθηγητής
2105294314
null
katp@aua.gr
Καθηγητής
2105294341
zervakis@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294355
2105294344
dgeorga@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294351
2105294344
chatzipavlidis@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294346
2105294344
tampakaki@aua.gr
Λέκτορας
2105294345
mdimou@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294353
2105294344
bmic7kei@aua.gr
ΕΤΕΠ
2105294309
papa@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294345
2105294321
venieraki@aua.gr

Αξιολόγηση

Είσοδος