Αρχική
Εικόνα: Δημήτριος Γεωργακόπουλος

Δημήτριος Γεωργακόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας
2105294355
2105294344
dgeorga@aua.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Ph.D. Φυτοπαθολογία, University of California, Berkeley, Η.Π.Α.,1993

M.Sc. Φυτοπαθολογία, Montana State University, Η.Π.Α., 1987

Πτυχίο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, 1984

Απόφοιτος Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης, 1979

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Γεωργική Μικροβιολογία

Μικροβιακή Οικολογία (Παγοπυρηνωτικά Βακτήρια)

Μικροβιακοί Βιοαισθητήρες

Φυτοπαθολογία-Βιολογική Καταπολέμηση Φυτοπαθογόνων Μικροοργανισμών

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Institute of Life Sciences, Hebrew University of Jerusalem, Ισραήλ

Department of Atmospheric Sciences, Colorado State University, Η.Π.Α.

Department of Food Science, University of Copenhagen, Δανία

Institut National de la Recherche Agronomique, Avignon, Γαλλία

Institute of Meteorology and Climate Research, Karlsruhe Institute of Technology, Γερμανία

Montana State University, Department of Plant Sciences and Plant Pathology, Bozeman, Montana, Η.Π.Α.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Υποτροφία Ιδρύματος Fulbright για το Ακαδ. Έτος 2008-2009. Επίσκεψη στο Department of Atmospheric Sciences, Colorado State University και στο Department of Plant Sciences and Plant Pathology, Montana State University, Η.Π.Α.

Χρηματοδότηση επίσκεψης στο Ισραήλ (Νοέμβριος 2014) στα πλαίσια του διμερούς προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

International Organization on Biological Control

Ελληνική Εταιρεία «Μικροβιόκοσμος»

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Πανελληνίου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, 22-24 Οκτωβρίου 1996, Ηράκλειο Κρήτης

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής ημερίδας «Βιολογική Καταπολέμηση: από την έρευνα στη γεωργική παραγωγή». Ηράκλειο Κρήτης, Οκτώβριος 2001

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2012

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου «Enzymes in Sustainable Food Production: a Lean Green Approach». Ιούνιος 2013, Χαλκιδική. Στα πλαίσια του προγράμματος FP7 Marie Curie «LeanGreenFood»

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του XVI ISMPMI Congress (International Society for Molecular Plant Microbe Interactions), Ρόδος, Ιούλιος 2014

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος, Αθήνα, Απρίλιος 2015

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

1. ΠΕΝΕΔ 2003-2008. Χρηματοδότηση: Υπ. Ανάπτυξης/ΓΓΕΤ. Τίτλος: «Γενετικός και βιοχημικός προσδιορισμός ανταγωνιστικής δράσης βακτηριακών ανταγωνιστών φυτοπαθογόνων μυκήτων και ενσωμάτωσή τους στο κάλυμμα σπόρων ζαχαροτεύτλου». Συνεργάτης: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Προϋπολογισμός: 126000 €

2. Διακρατικό Πρόγραμμα Ελλάδας-Γαλλίας 2003-2005. Χρηματοδότηση: Υπ. Ανάπτυξης/Γ.Γ.Ε.Τ. Τίτλος: «Πηγές και ποσότητα βακτηριακών πυρήνων σχηματισμού πάγου στην ατμόσφαιρα και ο ρόλος τους στις ατμοσφαιρικές διεργασίες». Συνεργάτες: INRA-Avignon, Zoelectronic ΕΠΕ. Προϋπολογισμός: 24210 €

3. Διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας 2004-2007 (1η φάση). Χρηματοδότηση: Υπ. Ανάπτυξης/Γ.Γ.Ε.Τ. Τίτλος: «O ρόλος των παγοπυρηνωτικών βακτηρίων στο σχηματισμό βροχής: προσομοίωση μεταφοράς και παγοπυρηνωτικής δράσης στην ατμόσφαιρα». Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Institute for Meteorology and Climate Research (IMK), Karlsruhe Institute of Technology. Επιχορήγηση για προετοιμασία τελικής πρότασης.

4. Πρόγραμμα Biotech-Frontiers του Montana State University, Η.Π.Α., 2004: Επιχορήγηση για εκπαίδευση Αμερικανού φοιτητή.

 

Συμμετέχων

5. Πυθαγόρας ΙΙ 2005. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΠΘ. Τίτλος: «Ανάπτυξη και εφαρμογή Βιοφωταυγών Κυτταρικών Βιοαισθητήρων για Εκτίμηση Τοξικότητας». Συνεργασία με το Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΓΠΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργίου. Προϋπολογισμός προγράμματος: 90000 €. Προϋπολογισμός έργου Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας: 30000 €.

6. 7th Framework-Marie Curie Initial Training Networks. 2009-2013. Χρηματοδότηση: ΕΕ. Τίτλος: LEANGREENFOOD-Enzyme technology for Lean and Green food processing. Συνεργασία με το Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΓΠΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργίου. Προϋπολογισμός προγράμματος (για το ΓΠΑ): 629000 € 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: “Analysis of expression of a phenazine antibiotic biosynthesis locus in Pseudomonas aureofaciens PGS12 in vitro and on seeds with the ice nucleation reporter gene”. University of California, Berkeley, ΗΠΑ, 1993

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (Master of Science): “Epidemiology of Pseudomonas syringae on barley”. Montana State University, ΗΠΑ, 1987

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

(Σε παρένθεση: Συντελεστής Απήχησης/Impact Factor 2014)

 1. Thomas C. J. Hill, Bruce F. Moffett, Paul J. DeMott, Dimitrios G. Georgakopoulos, William L. Stump, Gary D. Franc (2014) Ice nucleation active bacteria on plants and in precipitation measured using quantitative PCR. Applied and Environmental Microbiology 80:1256-1267 (3,952)
 1. Lukasiak J, Olsen K, Georgiou CA, Georgakopoulos DG. (2014). Bacterial reporter strains for d‑xylose content analysis in arabinoxylans. European Food Research and Technology 238: 275-283 (1,387)
 1. Constantinos Georgiou, Lucyna Lekawska-Andrinopoulou, Efstathios G. Vasiliou, Dimitrios G. Georgakopoulos and Costas P. Yialouris (2013). Rapid enzymatic method for pectin methyl esters determination. Journal of Analytical Methods in Chemistry Article Number: UNSP 854763 (0,948)
 1. Kremmydas GF, Tampakaki AP, Georgakopoulos DG (2013). Characterization of the biocontrol activity of Pseudomonas fluorescens strain X reveals novel genes regulated by glucose. PLoS One 8(4) 10.1371/journal.pone.0061808 (3,534)
 1. Lukasiak J, Olsen K, Georgiou CA, Georgakopoulos DG. (2013). Bioluminescence and ice nucleation microbial biosensors for L-arabinose content analysis in arabinoxylans. European Food Research and Technology 237(3), 291-298 (1,387)
 1. Lukasiak J, Georgiou CA, Olsen K, Georgakopoulos DG. (2012). Development of an l-rhamnose bioluminescent microbial biosensor for analysis of food ingredients. European Food Research and Technology 235(3), 573-579 (1,387)
 1. Fotiadis CT, Dimou M, Georgakopoulos DG, Katinakis P, Tampakaki AP. (2012). Functional characterization of NopT1 and NopT2, two type III effectors of Βradyrhizobium japonicum. FEMS Microbiology Letters 327(1), 66-77 (2,723)
 1. Paul J. DeMott, Ottmar Möhler, Olaf Stetzer, Gabor Vali, Zev Levin, Markus D., Petters, Masataka Murakami, Thomas Leisner, Ulrich Bundke, Holger Klein, Zamin A. Kanji, Richard Cotton, Hazel Jones, Stefan Benz, Maren Brinkmann, Daniel Rzesanke, Harald Saathoff, Mathieu Nicolet, Atsushi Saito, Bjorn Nillius, Heinz Bingemer, Jonathan Abbatt, Karin Ardon, Eli Ganor, Dimitrios G. Georgakopoulos, Clive Saunders. (2011). Resurgence in Ice Nuclei Measurement Research. Bulletin of the American Meteorological Society 92 (12), 1623-1635 (11,574)
 1. Maria Tsivou, Dimitrios G. Georgakopoulos, Helen A. Dimopoulou, Michael Α. Koupparis and Julia Atta-Politou, et al. (2011). Stabilization of human urine doping control samples: a current opinion. Analytical and Bioanalytical Chemistry 401(2), 553-561 (3,578)
 1. Komaitis, E., Vasiliou, E., Kremmydas, G., Georgakopoulos, D. G., & Georgiou, C. (2010). Development of a fully automated flow injection analyzer implementing bioluminescent biosensors for water toxicity assessment. Sensors 10(8), 7089-7098 (2,048)
 1. Maria Tsivou, Helen A. Dimopoulou, Dimitris G. Georgakopoulos, Michael Α. Koupparis, Julia Atta-Politou and Costas G. Georgakopoulos. (2010). Stabilization of human urine doping control samples: IV. Human chorionic gonadotropin. Analytical and Bioanalytical Chemistry 398(3), 1313-1318 (3,578)
 1. Tsivou, M., Dimopoulou, H. A., Leontiou, I., Georgakopoulos, D. G., Koupparis, M., Atta-Politou, J., et al. (2010). Stabilization of human urine doping control samples: III. recombinant human erythropoietin. Clinica Chimica Acta, 411(5-6), 448-452 (2,764)
 1. Georgakopoulos, D. G., Després, V., Fröhlich-Nowoisky, J., Psenner, R., Ariya, P. A., Pósfai, M., et al. (2009). Microbiology and atmospheric processes: Biological, physical and chemical characterization of aerosol particles. Biogeosciences, 6(4), 721-737 (3,753)
 1. Tsivou, M., Livadara, D., Georgakopoulos, D. G., Koupparis, M. A., Atta-Politou, J., & Georgakopoulos, C. G. (2009). Stabilization of human urine doping control samples. Analytical Biochemistry, 388(2), 179-191 (2,305)
 1. Tsivou, M., Livadara, D., Georgakopoulos, D. G., Koupparis, M. A., Atta-Politou, J., & Georgakopoulos, C. G. (2009). Stabilization of human urine doping control samples: II. Microbial degradation of steroids. Analytical Biochemistry, 388(1), 146-154 (2,305)
 1. Möhler, O., Georgakopoulos, D. G., Morris, C. E., Benz, S., Ebert, V., Hunsmann, S., et al. (2008). Heterogeneous ice nucleation activity of bacteria: New laboratory experiments at simulated cloud conditions. Biogeosciences, 5(5), 1425-1435 (3,753)
 1. Morris, C. E., Georgakopoulos, D. G., & Sands, D. C. (2004). Ice nucleation active bacteria and their potential role in precipitation. Journal De Physique. IV 121, 87-103 (0,29)
 1. Georgakopoulos, D. G., Fiddaman, P., Leifert, C., & Malathrakis, N. E. (2002). Biological control of cucumber and sugar beet damping-off caused by Pythium ultimum with bacterial and fungal antagonists. Journal of Applied Microbiology 92(6), 1078-1086 (2,386)
 1. Ververidis, P., Davrazou, F., Diallinas, G., Georgakopoulos, D., Kanellis, A. K., & Panopoulos, N. (2001). A novel putative reductase (Cpd1p) and the multidrug exporter Snq2p are involved in resistance to cercosporin and other singlet oxygen-generating photosensitizers in Saccharomyces cerevisiae. Current Genetics 39(3), 127-136 (1,712)
 1. Georgakopoulos, D. G., Hendson, M., Panopoulos, N. J., & Schroth, M. N. (1994). Analysis of expression of a phenazine biosynthesis locus of Pseudomonas aureofaciens PGS12 on seeds with a mutant carrying a phenazine biosynthesis locus-ice nucleation reporter gene fusion. Applied and Environmental Microbiology 60(12), 4573-4579 (3,952)
 1. Georgakopoulos, D. G., Hendson, M., Panopoulos, N. J., & Schroth, M. N. (1994). Cloning of a phenazine biosynthetic locus of Pseudomonas aureofaciens PGS12 and analysis of its expression in vitro with the ice nucleation reporter gene. Applied and Environmental Microbiology 60(8), 2931-2938 (3,952)
 1. Georgakopoulos, D. G., & Sands, D. C. (1992). Epiphytic populations of Pseudomonas syringae on barley. Canadian Journal of Microbiology 38(2), 111-114 (1,182)
 1. Caristi, J., Sands, D. C., & Georgakopoulos, D. G. (1991). Simulation of epiphytic bacterial growth under field conditions. Simulation 56(5), 295-301 (0,656)

Συνολικός Συντελεστής απήχησης (2014): 65,106

Συνολικές ετεροαναφορές (ISI, Scopus): 359, h index=10

(Στοιχεία μέχρι 19/11/2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

24. Malathrakis, Ν. Ε. and D. G. Georgakopoulos. 2001. Plant Diseases and Plant Ecology, pp 183-203, In: Advances in Agroecology, CRC Press, Boca Raton, Η.Π.Α.

ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.     Venieraki Α., Tsalgatidou P., Georgakopoulos D., Antoniou P.P., Dimou Μ. και P. Katinakis. 2014. Modes of action of Pseudomonas antagonists as biocontrol agents against plant fungal pathogens. 17th Conference of the Hellenic Phytopathological Society, Volos, Greece.

2.     Łukasiak, C.A. Georgiou, K. Olsen and D.G. Georgakopoulos. 2013. Bioluminescence and ice nucleation microbial biosensors for monosaccharide content analysis in arabinoxylans. Eurofoodchem XVII Conference, Istanbul, Turkey.

3.     Tsivou M, Giannadaki E, Georgakopoulos DG et al. 2013. Stabilization in urine collection containers: reality or science-fiction? 31st Cologne Workshop on Dope Analysis. Cologne, Germany. In W. Schänzer, M. Thevis, H. Geyer, U. Mareck (Eds.), Recent Advances in Doping Analysis, vol. 21, Sport & Buch Strauß, Köln, Germany, 2013, pp.242-246.

 1. K. Vaxevanidou, C. Christou, D. Georgakopoulos and N. Papassiopi. 2013. Mobilization of Arsenic from a contaminated soil sample by Arsenate and Fe(III) reducing microorganisms. 4th International CEMEPE & SECOTOX Conference,  Mykonos, Greece.
 1. Lukasiak J., C.A. Georgiou, K. Olsen and D.G. Georgakopoulos. 2012. Microbial biosensors for monosaccharide content analysis in arabinoxylans. 5th Microbiokosmos conference, Athens, Greece.
 1. Kremmydas G. and Georgakopoulos D.G. 2011. Genetic characterization of the antagonism against phytopathogenic fungi by Pseudomonas fluorescens X. 4th Microbiokosmos conference, Ioannina, Greece.
 1. Lukasiak J., Georgiou C.A., Olsen Κ., Georgakopoulos D.G. 2011. Development of bioluminescent microbial biosensors to monitor enzymatic processing of food ingredients. 4th Mikrobiokosmos conference, Ioannina, Greece.
 1. D. G. Georgakopoulos, C. A. Georgiou, A. Janssen, J. Mikkelsen, K. Grunnert, and K. Olsen. 2010. LeanGreenFood: A Marie Curie FP7 Initial Training Network in novel enzymatic processing of food ingredients. Poster Presentation, 3rd Microbiokosmos Conference, Thessaloniki, Greece.
 1. P. J. DeMott, A. J. Prenni, D. G. Georgakopoulos, G. D. Franc, R. C. Sullivan, S. M. Kreidenweis. 2009. Studies of biological aerosols as ice nuclei: Existing constraints and new measurements (Invited). American Geophysical Union (AGU) 2009 Fall Meeting, San Francisco, CA, USA.
 1. D.G. Georgakopoulos 2009. Microbes and climate. 2nd Mikrobiokosmos conference, Athens, Greece.
 1.  D. G. Georgakopoulos, A. J. Prenni, S. M. Kreidenweis and P. J. DeMott. 2009. Use of a Continuous Flow Diffusion Chamber for characterization of ice nuclei in bioaerosols. In Nucleation and Atmospheric Aerosols, 18th International Conf., Institute of Chemical Process Fundamentals ASCR and Czech Aerosol Society, 277-280.
 1. M.Tsivou, D.G. Georgakopoulos, M.A. Koupparis, J. Atta-Politou, D. Livadara, C.G. Georgakopoulos, Manfred Donike. 2009. Stabilization of endogenous steroids in sport urine samples Workshop, 27th Cologne Workshop on Dope Analysis, Cologne, Germany. In W. Schänzer, H. Geyer, A. Gotzmann, U. Mareck (Eds.), Recent Advances in Doping Analysis, vol. 17, Sport & Buch Strauß, Köln, Germany, 2009, pp. 93-94.
 1. G. Kremmydas, N. Delimpaltadakis and D. G. Georgakopoulos. 2008. Genetic characterization of the antagonism against phytopathogenic fungi and Oomycetes in the bacterium Pseudomonas fluorescens X. 14th Conference of the Hellenic Phytopathological Society, Nafplio, Greece.
 1. N. Salari, A.N. Markoglou and D.G. Georgakopoulos. 2008. Characterization of antimicrobial metabolites produced by the bacterium Pseudomonas fluorescens X. 1st Mikrobiokosmos conference, Athens, Greece.
 1. N. Salari, A.N. Markoglou and D.G. Georgakopoulos. 2008. Characterization of antimicrobial metabolites produced by the bacterium Pseudomonas fluorescens X. 14th Conference of the Hellenic Phytopathological Society, Nafplio, Greece.
 1. M. Tsivou, D.G. Georgakopoulos, M. Koupparis, J. Atta-Politou, D. Livadara, C.G. Georgakopoulos, Manfred Donike. 2008. Preservation of urine doping control samples: preliminary results. 26th Cologne Workshop on Dope Analysis, Cologne, Germany. In W. Schänzer, H. Geyer, A. Gotzmann, U. Mareck (Eds.), Recent Advances in Doping Analysis, vol. 16, Sport & Buch Strauß, Köln, Germany, 2008, pp. 41-50.
 1. D. Sands, C. Morris and D. Georgakopoulos. 2007. Is there a role for ice nucleation activity in bacterial dissemination? Keynote paper, Symposium on "Biological Ice Nucleators in the Atmosphere - at the Crossroads of Physics and Biology", IUGG XXIV General Assembly, Perugia, Italy.
 1. O. Moehler, C. Morris and D. Georgakopoulos. 2007. New cloud chamber studies on the ice nucleation activity of bacteria in the atmosphere. Symposium on "Biological Ice Nucleators in the Atmosphere - at the Crossroads of Physics and Biology", IUGG XXIV General Assembly, Perugia, Italy.
 1. C.A. Georgiou, E.M. Komaitis, E.G. Vasiliou, G. Kremydas, D.G. Georgakopoulos. 2007. Response of Vibrio fischeri Whole Cell Biosensors to Olive Oil Phenolics: Monitoring Early Oxidation Events during Frying”. Poster Presentation, 5th Euro Fed Lipid Congress, Gothenburg, Sweden.
 1. E.M. Komaitis, E.G. Vasiliou, D.G. Georgakopoulos, C.A. Georgiou. 2007. Assessment of Oil Quality during Frying through V. fischeri Whole Cell Biosensors. 2nd Hellenic Conference on Fats, Oils, Lipids: Present and Future. Athens, Greece.
 1. E. Komaitis, E. Vasiliou, G. Kremmydas, D. Georgakopoulos, C. Georgiou. 2007. Response of Vibrio fischeri Whole Cell Biosensors to Olive Oil Phenolics, Food Technology and Biotechnology, Athens, Greece.
 1. A. Markoglou, G. Kremmydas, S. Arnaouteli, N. Salari and D. G. Georgakopoulos. 2006. Isolation and qualitative determination of an antimicrobial metabolite produced by Pseudomonas fluorescens. 12th Conference of the Mediterannean Phytopathological Union, Rhodes, Greece. Pages?
 1. E. Komaitis, D. Georgakopoulos and C. Georgiou. 2006. Flow technologies for automation of luminescence whole-cell biosensors: water toxicity assessment. 5th Aegean Analytical Chemistry Days, Thessaloniki, Greece.
 1. Sands, D.C., C. E. Morris, D. G. Georgakopoulos and J. Heimbach. 2005. Bacterial ice nuclei from plant canopies: What impact on atmospheric load of ice nuclei and on atmospheric processes? Weather Modification Association Annual Meeting, Rockville, MD, USA.
 1. Georgakopoulos, D.G., R. Tilcher, U. Fischer, F. Ioannidis, K. Doulias and N. E. Malathrakis. 2002. Biological and integrated control of sugar beet damping-off in the field. 11th National Conference of the Hellenic Phytopathological Society, 1-4 October 2002, Preveza, Greece.
 1. Georgakopoulos, D.G. and N. E. Malathrakis. 2002. Integrated control of cucumber damping-off with bacteria formulated in peat and low rates of fungicides. 11th National Conference of the Hellenic Phytopathological Society, 1-4 October 2002, Preveza, Greece.
 1. Georgakopoulos, D.G., P. Fiddaman, C. Leifert and N. E. Malathrakis. 2000. Evaluation of antagonistic bacteria and fungi for biological control of sugar beet and cucumber damping-off caused by Pythium ultimum. 6th IOBC/WPRS-EFPP Biocontrol Workshop, 30 November-3 December 2000, Sevilla, Spain.
 1. Georgakopoulos, D.G., P. Fiddaman, C. Leifert and N. E. Malathrakis. 2000. Biological control of sugar beet and cucumber damping-off with bacteria and fungi. 10th National Conference of the Hellenic Phytopathological Society, 3-5 October 2000, Kalamata, Greece.
 1. Ververidis P., G. Diallinas, D. G. Georgakopoulos, Α. Κ. Κanellis and Ν. Panopoulos. 1996. A multidrug resistance gene product is involved in protection of Saccharomyces cereviciae from the toxin Cercosporin. 8th National Conference of the Hellenic Phytopathological Society, 22-24 October 1996, Heraklion, Crete, Greece.
 1. Georgakopoulos, D. G., M. Hendson and M. N. Schroth. 1994. Analysis of expression of a phenazine biosynthetic locus from Pseudomonas aureofaciens PGS12 with the ice nucleation reporter gene. Ryder, M. H., P. rhizosphere bacteria. Third International Workshop on Plant Growth- Promoting Rhizobacteria, Adelaide, South Australia, Australia, March 7-11,1994. 288p. CSIRO Publications: East Melbourne, Victoria, Australia, pp 110-113.
 1. Georgakopoulos, D. G., M. Hendson and M. N. Schroth. 1993. Analysis of expression of a phenazine antibiotic DNA locus in culture and on seeds with the ice nucleation reporter gene system. Phytopathology 83 (6): 691.
 1. Georgakopoulos, D. G., D. C. Sands and A. L. Scharen.1987. Epiphytic Pseudomonas syringae on Barley: A Quantitative Study. Phytopathology 77 (12): 1725-1726.