Αρχική

Πηνελόπη Μπεμπέλη

Καθηγητής
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
2105294626
2105294622
bebeli@aua.gr
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Βελτείωση Κηπευτικών και Ανθεκτικότητα Προπτυχιακό Επιλογής
Φυτογενετικοί πόροι Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βελτείωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γεωργικός Πειραματισμός Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βελτίωση ανθεκτικότητας έναντι καταπονήσεων - Βελτίωση ποιότητας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ερευνητική Μεθοδολογία Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μοριακή Βελτείωση Φυτών Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βιοτεχνολογία και Βελτίωση Φυτών Προπτυχιακό
Αρχές & Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βελτίωση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας Προπτυχιακό Υποχρεωτικό