Αρχική

Πηνελόπη Μπεμπέλη

Καθηγητής
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
2105294626
2105294622
bebeli@aua.gr
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Βελτείωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων Μεταπτυχιακό Επιλογής
Φυτογενετικοί πόροι Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γεωργικός Πειραματισμός Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βελτείωση Κηπευτικών και Ανθεκτικότητα Προπτυχιακό Επιλογής
Βελτίωση ανθεκτικότητας έναντι καταπονήσεων - Βελτίωση ποιότητας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βελτίωση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βελτείωση, παραγωγή και πιστοποίηση ποικιλιών για τις βιολογικές καλλιέργειες Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ερευνητική Μεθοδολογία Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μοριακή Βελτείωση Φυτών Μεταπτυχιακό Επιλογής