Αρχική

Πηνελόπη Μπεμπέλη

Καθηγητής
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
2105294626
2105294622
bebeli@aua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πηνελόπη Ι. Μπεμπέλη

Γεννήθηκα το 1961 στη Πάτρα

Επαγγελματική κατάσταση

Καθηγήτρια (από τον Φεβρουάριο του 2009) ΦΕΚ (τ.Γ) 984/11.02.2009

Εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855

Τηλ: 2105294626

e-mail: bebeli@aua.gr

 

Πανεπιστημιακές Σπουδές

  • 1984 - Πτυχίο Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών Βαθμός "λίαν καλώς" 8.21. Πτυχιακή Μελέτη στο Εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού. Τίτλος «Καρυοτυπική ανάλυση δύο ποικιλιών σκληρού σιταριού».
  • 1989 - Διδακτορικό στο εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού,

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τίτλος «Μορφογενετική Αντίδραση και σωμακλωνική παραλλακτικότητα σε σειρές σίκαλης και τριτικάλε που διαφέρουν σε συστατική τελομερική ετεροχρωματίνη

 

Προηγούμενη επαγγελματική (ακαδημαϊκή) δραστηριότητα

2003 - 2009    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1996 - 2003    Επίκουρος Καθηγήτρια, Εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1991 - 1996    Λέκτορας, Εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1988 - 1991    Ερευνήτρια, Εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1986 - 1988    Επισκέπτρια Επιστήμων (Visiting Scientist), Department of Biochemistry, Rothamsted Experimental Station, UK.

1984 - 1986    Ερευνήτρια, Εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Κλασική και μοριακή βελτίωση φυτών, αγροβιοποικιλότητα, φυτογενετικοί πόροι, κυτταρογενετική, ιστοκαλλιέργεια, μοριακή γενετική, ταυτοποίηση γενετικού υλικού, γενετική βελτίωση για αντοχή σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, βελτιωτική μεθοδολογία, δημιουργία ποικιλιών, σχεδιασμός και ανάλυση πειραμάτων

 

Μετεκπαίδευση

Τον Ιανουάριο του 1992 παρακολούθησα επί τρεις βδομάδες ειδικά μαθήματα για Bελτιωτές Φυτών με θέμα «Molecular and Cellular Approaches to Plant Breeding» στο Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza.

Τον Απρίλιο του 1992 παρακολούθησα επί μια βδομάδα ειδικά μαθήματα στο «Micropropagation of Horticultural Plants» Workshop που έγινε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στα πλαίσια προγράμματος της ΕΟΚ.

Από τον Σεπτέμβριο του 1994 μέχρι τον Μάρτιο του 1995 μετεκπαιδεύτηκα σε νέες τεχνικές Μοριακής Βελτίωσης σιτηρών, στο USDA-ARS Cereal Genetics Laboratory, University of Missouri, Columbia, Missouri στα πλαίσια εκπαιδευτικής μου αδείας.

Τον Σεπτέμβριο του 1995 διεξήγαγα έρευνα με θέμα «Αξιολόγηση Γενετικής Παραλλακτικότητας χρησιμοποιώντας Μοριακές Μεθόδους» στο Long Ashton Research Station, Department of Agricultural Sciences, University of Bristol. (Μεταδιδακτορική Υποτροφία στα πλαίσια του Προγράμματος Επιστημονικών Ανταλλαγών του ΕΙΕ με την Royal Society για εκπαιδευτική (study visit award) επίσκεψη ενός μηνός.

Από τον Ιανουάριο του 1998 μέχρι τον Αύγουστο του 1998, στα πλαίσια εκπαιδευτικής μου αδείας, εργάστηκα στο University of California, Riverside, διεξάγοντας έρευνα στην χαρτογράφηση μοριακών δεικτών στα εσπεριδοειδή και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μου στην Βελτίωση των Εσπεριδοειδών.

Από τον Μάιο του 2002 μέχρι τον Αύγουστο του 2002 διεξήγαγα έρευνα στο Texas A&M University, στο Εργαστήριο Βελτίωσης του βαμβακιού (Cotton Improvement Lab), με θέμα την μελέτη των μορφολογικών διαφορών των ριζών σε φυτάρια γονοτύπων βαμβακιού που προέρχονται από εξωτικό γενετικό υλικό και βελτιωμένων γονοτύπων αντιπροσωπευτικών της γονιδιακής δεξαμενής του βαμβακιού στις ΗΠΑ (Υποτροφία Fulbright).

 

Τιμητικες Διακρισεις - Υποτροφιες

Τιμητικές Διακρίσεις

  • Από την Ακαδημία Αθηνών: Βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη της Ακαδημίας Αθηνών στις 30/12/2003 για τη δημοσίευση: «Collection, evaluation and classification of Greek populations of faba bean (Vicia faba L.). Genetic Resources and Crop Evolution, 50: 373-381».
  • Από το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων: Τιμητική παρουσίαση στις 29 Ιανουαρίου 2004.

Υποτροφίες

  • Από την Αθηναϊκή Λέσχη σε όλη την διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών (1979-1984).
  • Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Study visit award) στα πλαίσια του Προγράμματος Επιστημονικών Ανταλλαγών του ΕΙΕ με την Royal Society για εκπαιδευτική επίσκεψη (Σεπτέμβριος του 1995).
  • Από το Ίδρυμα Fulbright. Υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Texas A&M (Μάιος 2002- Αύγουστος 2002).

 

Εκπαιδευτικό Έργο

Σε προπτυχιακό επίπεδο Βελτίωση Φυτών και Γεωργικό Πειραματισμό (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Σποροπαραγωγή - Τεχνολογία Σπόρου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ειδικά θέματα Βελτίωσης Φυτών, Βελτίωση Φυτών-Κλασικές και Μοριακές Προσεγγίσεις, Βελτίωση Ανθεκτικότητας Φυτών Έναντι Καταπονήσεων-Βελτίωση Ποιότητας, Ερευνητική Μεθοδολογία, Μοριακή Βελτίωση Φυτών, Βελτίωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων, Φυτογενετικοί Πόροι, Βελτίωση Παραγωγή και Πιστοποίηση Ποικιλιών για τις Βιολογικές Καλλιέργειες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενετικοί Πόροι-Βιοτεχνολογία στη Γεωργία (Π.Μ.Σ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Άλλες διδακτικές δραστηριότητες

Biotechnology DGXII EU-Practical Workshop on the use of molecular tools in studying biodiversity που πραγματοποιήθηκε στο IACR-Long Aston Research Station, UK από 18 έως 28 Απριλίου 1996.

Σεμινάρια σε θέματα εφαρμογών της Βιοτεχνολογίας στη Βελτίωση των Φυτών για την επιμόρφωση Γεωπόνων και άλλων Πτυχιούχων.

Συμμετοχή στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που φοιτούν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS .

Διδασκαλία στα Πανεπιστήμια Università Degli Studi della Tuscia, Viterbo, Ιταλία, Ege University Σμύρνη, Τουρκία, Università Degli Studi di Perugia, Ιταλία, University of Trás-os-Montes and Alto Douro, VilaReal, University of Madeira Πορτογαλία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  ERASMUS Κινητικότητα μελών ΔΕΠ.

 

Επιτροπές διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών και πτυχιακών μελετών

Επιβλέπουσα/Μέλος συμβουλευτικών επιτροπών/Μέλος εξεταστικών επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών/Μεταπτυχιακών Μελετών/Πτυχιακών που εκπονήθηκαν ή εκπονούνται στο Τμήμα της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και σε άλλα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας.

 

Ερευνητική εμπειρία

Προγράμματα την τελευταία δεκαετία

1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα TERRA LEMNIA 'Απώλεια της βιοποικιλότητας από την εγκατάλειψη καλλιεργητικών πρακτικών' που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα MAVA 2016-2022

2. LIBBIO: Project full title: Lupinus mutabilis for Increased Biomass from marginal lands and value for BIOrefineries. Διάρκεια 4 χρόνια (1/10/2016-30/9/2020). Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση. HORIZON 2020. Θέση στο έργο Επιστημονική Υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας του ΓΠΑ.

3. Καταγραφή και συλλογή τοπικών ποικιλιών σε χωριά και οικισμούς στον τέως Δήμο Αβίας της Μεσσηνίας. (30/6/2016-27/2/2017). Χρηματοδότηση Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη. Θέση στο έργο. Επιστημονική Υπεύθυνη.

4. Εργασίες Περιγραφής και διάσωσης γεωργικών ποικιλιών προέλευσης Σκύρου στο πλαίσιο του προγράμματος Life LIFE09NAT/GR/000323 (07/10/2015  31/08/2016) Χρηματοδότηση Δήμος Σκύρου. Θέση στο έργο. Επιστημονική Υπεύθυνη.

5. EUROLEGUME: Project full title: Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed, FP7-KBBE-2013-7-single-stage, Project Number: 613781, Duration: 4 years 2014-2017. Θέση στο έργο. Επιστημονική Υπεύθυνη για το πακέτο εργασίας 2   της ερευνητικής ομάδας του ΓΠΑ.

6. Καταγραφή και συλλογή τοπικών ποικιλιών σε χωριά και οικισμούς στον τέως Δήμο Ανδανίας της Μεσσηνίας. Χρηματοδότηση Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη (01/09/2015-31/05/2016). Θέση στο έργο. Επιστημονική Υπεύθυνη.

7. LIFE Υπηρεσίες διερεύνησης βέλτιστων αγροτικών καλλιεργειών και πρακτικών του προγράμματος ειδικότερα καταγραφή και συλλογή τοπικών φυτικών ποικιλιών Νήσου Άνδρου Χρηματοδότηση Δήμος Άνδρου (24/09/2013 - 30/06/2014). Θέση στο έργο. Επιστημονική Υπεύθυνη.

8. BREEDSEED: “ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ-22-958. Συντονιστής  Φορέας Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ (2009). Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013  (Σεπτέμβριος 2011 έως Μάρτιος 2015). Θέση στο έργο Συντονίστρια των ενοτήτων Ε2 Δημιουργία πρωτοκόλλου για τη παραγωγή διπλών απλοειδών καλαμποκιού και Ε3 Επιλογή γενετικού υλικού ηλίανθου ανθεκτικού στη οροβάγχη και επιλογή γενετικού υλικού καλαμποκιού και ηλίανθου ανεκτικού στις ιμιδαζολινόνες.

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΔΙΚΗΣ (Medicago sativa) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ     Κωδικός  Έργου14SMEs2010 (2013-2015) Θέση στο έργο Υπεύθυνη για την Ερευνητική Ενότητα ΕΕ2 Γενετική Περιγραφή Ποικιλιών Μηδικής.

10. Καταγραφή και συλλογή τοπικών ποικιλιών σε χωριά και οικισμούς πέντε τέως Δήμων Μεσσηνίας. Χρηματοδότηση Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη (10/04/2013 - 30/06/2014). Θέση στο έργο. Επιστημονική Υπεύθυνη.

11. Τεχνικός καλλιέργειας με παραδοσιακές και βιολογικές μεθόδους. Πρακτική άσκηση. Χρηματοδότηση ΚΕΘΕΑ Παρεμβαση (10/10/2012 - 15/11/2012). Θέση στο έργο. Επιστημονική Υπεύθυνη.

.Επιστημονική Υπεύθυνη/ Μέλος της ερευνητικής ομάδας σε προγράμματα πριν το 2010

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Αξιολόγηση της αντίδρασης εγχωρίου γενετικού υλικού σκληρού σιταριού στην ιστοκαλλιέργεια και σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα (01/05/2005  31/12/2007). (Χρηματοδότηση από Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΕΕ). Θέση στο έργο. Επιστημονική Υπεύθυνη

Κύρια ερευνήτρια (Principal Investigator) στο ερευνητικό πρόγραμμα «Somaclonal variation in rye (Secale cereale)» (σε συνεργασία με το Ισπανικό Πανεπιστήμιο Alcala).

Επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Φυτά τομάτας και ζαχαροτεύτλων ανθεκτικά στις ιμιδαζολινόνες: in vitro επιλογή και μελέτη της ανθεκτικότητας». Αυτοχρηματοδοτούμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (συνεργασία του Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας και του Εργαστηρίου Βελτίωσης και Γεωργικού Πειραματισμού).

Συμμετοχή/ μέλος της ερευνητικής ομάδας

Βιοδραστικές ουσίες και βιοποικιλότητα σε αγροοικοσυστήματα. Πρόγραμμα Πυθαγόρας Ι. (Χρηματοδότηση από Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΕΕ).

Αντίδραση στην ιστοκαλλιέργεια τρισωμικών σειρών ντομάτας (Lycopersicon esculentum Mill.). (Συνεργασία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας της Ιταλίας-Τμήμα Αγροβιομηχανικής Έρευνας, Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ).

Επιλογή in vitro για δυνατότητα ανάπτυξης σε χαμηλές θερμοκρασίες (Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ).

Ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων παραγωγής υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, δημιουργία και αξιολόγηση ανθεκτικότητας ποικιλιών τομάτας, καρπουζιού, βαμβακιού (Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ).

Molecular control of genetic instability in regeneration of crop plants (BRIDGE) (Χρηματοδότηση ΕΕ).

Ιn vitro selection for wheat and triticale tolerance to aluminium and sodium salts (Stride Portugal) (Χρηματοδότηση ΕΕ).

Development of rapid novel molecular and cellular tools for the assessment and evaluation of genetic diversity in plants (Χρηματοδότηση ΕΕ).

A co-operative programme to promote adaptation to low input (pesticide, fertiliser, irrigation) regimes of crop species, by exploitation of genetic variation from related wild donors (Χρηματοδότηση ΕΕ).

Ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων για την αντιμετώπιση ασθενειών βαμβακιού, τομάτας και καρπουζιού και τη μελέτη και δημιουργία ανθεκτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. (Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ).

 

COST ACTIONS

Sustainable low-input cereal production: required varietal characteristics and crop diversity (SUSVAR) COST860 - Μέλος της διαχειριστικής επιτροπής. Μέλος της ομάδας εργασίας “Genetics and Breeding”.

Triticeae genomics for the advancement of essential European crops (Tritigen) FAO604- Μέλος της ομάδας εργασίας “Tools for asssessing and harvesting genetic diversity”.

Sustainable pollination in Europe - joint research on bees and other pollinators (SUPER-B) FA COST Action FA1307.

Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions. COST Action FA1204. Μέλος της ομάδας εργασίας «Genetic resources and rootstock breeding».

 

Επιτροπές -  Ομάδες Εργασίας

Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αθήνα Οκτώβριος 1990.

Γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Σιτηρών και Άρτου. Χαλκιδική (9-12 Ιουνίου 1996).

Αναπληρωματικό μέλος της ομάδας εργασίας για την μελέτη φακέλων σχετικών με την έγκριση ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών καλαμποκιού (Υπ. Απόφαση 286391/500 - 3/2/1997), βαμβακιού και ελαιοκράμβης (Υπ. Απόφαση 303773/148600 - 28/3/1997).

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου «Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στη Γεωργία. Παρόν και Μέλλον» (Αθήνα 8-9 Δεκεμβρίου 1998).

Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του First Scientific Workshop COST Action 837 με τίτλο «Phytoremediation-State of the Art in Europe (an intercontinental comparison)», Χερσόνησος, Κρήτη, 6-8 Απριλίου, 2000.

Μέλος της Διεθνούς Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού ηλεκτρονικής μορφής «Electronic Journal of Biotechnology» από το 1997.

Κριτής ερευνητικών προς δημοσίευση εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. (Plant Breeding, Journal of Heredity, Genome, Euphytica, Scientia Horticulturae, Journal of Biological Research, Field Crops Research, Genome, Spanish Journal of Agricultural Research, Journal of Agricultural Science, African Journal of Biotechnology, Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization, Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Biologia, Bratislava, section Cellular and Molecular Biology, New Zealand Journal of Crop & Horticultural Science, PLOS one, Agronomy, Πρακτικά Συνεδρίων Βελτίωσης και Οπωροκηπευτικών).

Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αθήνα, Νοέμβριος 2004.

Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Πάτρα, Οκτώβριος 2018.

Μέλος επιτροπών αξιολόγησης Ερευνητών για πρόσληψη ή εξέλιξη σε θέση Διευθυντού στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

Μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης Προγραμμάτων Έρευνας.

Μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης πτυχιούχων ή διδακτόρων για την απονομή υποτροφιών σε Ιδρύματα Εσωτερικού ή Εξωτερικού

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών (2006-2008).

Οργάνωση (Organizer) του COST SUSVAR landrace subgroup meeting, Αθήνα, 27-28 Φεβρουαρίου 2007.

Μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης, αξιολόγησης  και παραλαβής του Υποέργου ΙΙΙ «Συλλογή, διάσωση, διατήρηση και προστασία Φυτογενετικού υλικού» του Μέτρου 6.3-Δράση Β του ΕΠΑΑ- ΑΥ 2000-2006 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών (2008-2010)

 

Διεθνής Δραστηριότητα

Α. Επισκέψεις καθηγητών και ερευνητών στο ΓΠΑ

1. Συνεργασία με επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές στο πλαίσιο εκπαιδευτικών τους αδειών στο εργαστήριο Βελτιώσεως των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, ΓΠΑ (διάστημα επισκέψεων μεγαλύτερο από τρεις μήνες):

Dr. J. P. Gustafson (USDA-ARS-MWA, Plant Genetics Research Unit, UMC, Columbia, Missouri, USA). Φεβρουάριος - Ιούνιος 2007.

Dr. Alan Walters (Associate Professor, Department of Plant, Soil, and Agricultural Systems, Southern Illinois University, Carbondale, USA). Φεβρουάριος-Ιούνιος 2007 και Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2007).

Dr. Greg Moller (Associate Professor, Department of Food Science and Toxicology and the Environmental Sciences Program, University of Idaho, USA) (Διάρκεια επίσκεψης στο ΓΠΑ 11 -15 Μαΐου 2005).

2.  Συνεργασία με επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σωκράτης -Έρασμος.

Dr. Huseyin Basal (Adnan Menderes University, Turkey) (2006)

Dr. Paula Lopez (Tras os Montes e Alto Douro University, Portugal) (2006)

Dr. Erdogan Hakki (Selcuk University, Turkey) (2007)

Dr. Manuela Matus (Tras os Montes e Alto Douro University, Portugal) (2007)

Καθηγήτρια Małgorzata D. Gaj, University of Silesia, Poland (2008)

Καθηγήτρια Ewa Kurczynska, University of Silesia, Poland (2008)

Dr. Paula Lopez, Tras os Montes e Alto Douro University, Portugal (2008)

Καθηγήτρια Valeria Negri, Università Degli Studi di Perugia, Ιταλία (2012)

Καθηγητής Renzo Torricelli, Università Degli Studi di Perugia, Ιταλία (2015)

Καθηγητής Miguel Ângelo Almeida Pinheiro de Carvalho, Universidade da Madeira (2016)

3. Eπίσκεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Dr. Kosman από το Ισραήλ, (Δεκέμβριος 2007) για συνεργασία στο πλαίσιο των Επιστημονικών Αποστολών Μικρής Διάρκειας (Short Term Scientific Missions) του COST860 SUSVAR.

 

Β. Επισκέψεις μου σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού

1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα μορφωτικών ανταλλαγών του Υπουργείου Παιδείας. Με επέλεξαν κατόπιν αιτήσεώς μου για επισκέψεις στις εξής χώρες

Φιλανδία (1996) University of Helsinki, Department of Plant Production και Agricultural Research Centre of Finland (MTT), Jokionen

Πολωνία (1998) Plant Breeding and Acclimization Institute, Radzikow και Department of Plant Anatomy and Cytology, Silesian University, Katowice

Σλοβακία (2003) Slovak Academy of Sciences - Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Nitra και Research Institute of Plant Production, Piestany

Λεττονία (2008) Institute of Biology of the University of Latvia και Latvian Genetic Resource Centre

2. Πραγματοποίησα επίσκεψη στα Πανεπιστήμια Adnan Menderes και Selcuk της Τουρκίας για σύναψη διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος Σωκράτης.

3. Επίσκεψη και διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Tuscia στο Viterbo της Ιταλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος Σωκράτης-Έρασμος Κινητικότητα μελών ΔΕΠ 2006-2007.

4. Επίσκεψη και διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Tras-os-Montes e Alto Douro της Πορτογαλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος Σωκράτης-Έρασμος Κινητικότητα μελών ΔΕΠ 2007-2008.

 

Διάχυση γνώσης στην κοινωνία

Ομιλίες σε ημερίδες στην Λήμνο, στην Σκύρο, στην Άνδρο (Μπατσί, Γαύριο και Κόρθι), στα Ιωάννινα, στην Κάρπαθο, στη Λέσβο (Μυτιλήνη και Αγία Παρασκευή), στην Δημητσάνα

Μέλος των Οργανωτικών Επιτροπών 4 Επιστημονικών Συναντήσεων για τις τοπικές ποικιλίες με συνδιοργάνωση ΓΠΑ και ΥΠΑΑΤ (http://www.minagric.gr/gpa/gpa_index.htm)

Μέλος της Επιτροπής του Πρωτόκολλου συμφωνίας του ΓΠΑ και ΥΠΟΟΑ για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Συμμετοχή στην διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης με τίτλο «Οι Αγροδιατροφικές Παραδόσεις ως Πολιτιστική Κληρονομιά: Έρευνα, Διαφύλαξη, Ανάδειξη» από κοινού με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 19 Μαΐου 2017 (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συνεδριακό Αμφιθέατρο).

Συμμετοχή σε σεμινάριο επιμόρφωσης παραγωγών της Θεσσαλίας με θέμα «το σκληρό σιτάρι», που οργανώθηκε από την Βιομηχανία Ζυμαρικών ΜΕΛΙΣΣΑ.

Ομιλία στο Ροταριανό Όμιλο Πάτρας με θέμα "Η Βιοτεχνολογία στη Βελτίωση των Φυτών". Το πλήρες κείμενο της ομιλίας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Ροταριανού Ομίλου Πάτρας και του Πανελλήνιου Ομίλου .

Συνεντεύξεις στην ΕΡΑ-1 για θέματα Βελτίωσης Φυτών.

Δημοσιεύσεις

Papageorgiou, D., Bebeli, P.J., Panitsa, M. & Schunko, C. 2020. Local knowledge about sustainable harvesting and availability of wild medicinal plant species in Lemnos island, Greece Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (accepted).

Cole, J.L., Kleijn, D., Dicks, L.V., Stout, J.C., Potts, S.G., Albrecht, M., Balzan, M.V., Bartomeus, I., Bebeli, P.J., Bevk, D., Biesmeijer, J.C., Chlebo, R., Dautartė, A., Emmanouil, N., Hartfield, C., Holland, J.M., Holzschuh, A., Knoben, N.T.G., Kovács-Hostyánszki, A., Mandelik, Y., Panou, H., Paxton, R.J., Petanidou, T., Pinheiro de Carvalho, M.A.A., Rundlöf, M., Sarthou, J.-P., Stavrinides, M.C., Suso, M.J., Szentgyörgyi, H., Vaissière, B.E., Varnava, A., Vilà, M., Zemeckis, R. & Scheper, J. 2020. A critical analysis of the potential for EU Common Agricultural Policy measures to support wild pollinators on farmland. Journal of Applied Ecology 57(4), pp. 681-694. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13572

Polyzos, N., Papasotiropoulos, V., Lamari, F.N., Petropoulos, S.A. & Bebeli, P.J. 2019. Phenotypic characterization and quality traits of Greek garlic (Allium sativum L.) germplasm cultivated at two different locations. Genetic Resources and Crop Evolution 66(8), pp. 1671-1689. https://doi.org/ 10.1007/s10722-019-00831-4

Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., Bebeli, P. & Savvas, D. 2019. Evaluation of the field performance, nitrogen fixation efficiency and competitive ability of pea landraces grown under organic and conventional farming systems Archives of Agronomy and Soil Science 65(3), pp. 294-307.https://doi.org/10.1080/03650340.2018.1501155

Tani, E., Chronopoulou, E., Labrou, N., Sarri, E., Goufa, Μ., Vaharidi, X., Tornesaki, A., Psychogiou, M., Bebeli, P.J. & Abraham, Ε. 2019. Growth, Physiological, Biochemical, and Transcriptional Responses to Drought Stress in Seedlings of Medicago sativa L., Medicago arborea L. and Their Hybrid (Alborea). Agronomy 9(1), 38.

https://doi.org/10.3390/agronomy9010038.

http://www.mdpi.com/2073-4395/9/1/38.

De Ron, A.M., Bebeli, P.J., Negri, V., Vaz Patto, M.C. & Revilla, P. 2018. Warm season grain legume landraces from the south of Europe for germplasm conservation and genetic improvement. Frontiers in Plant Science 871,1524.https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01524

Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., (...), Bebeli, P., Savvas, D. 2018. Impact of variety and farming practices on growth, yield, weed flora and symbiotic nitrogen fixation in faba bean cultivated for fresh seed production Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science pp. 1-12.

https://doi.org/10.1080/09064710.2018.1452286

Karanikolas, P., Bebeli, P.J. & Thanopoulos, R. 2017. Farm economic sustainability and agrobiodiversity: identifying viable farming alternatives during the economic crisis in Greece. Journal of Environmental Economics and Policy doi=10.1080/21606544.2017.1360212

Martos-Fuentes, M., Fernández, J.A., Ochoa, J., Carvalho, M. Valdemar Carnide, Rosa, E., Pereira, G., Barcelos, C., Bebeli, P.J. & Egea-Gilabert, K. 2017. Genotype by environment interactions in cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.) grown in the Iberian Peninsula. Crop & Pasture Science 68(10-11), pp. 924-931.

https://doi.org/10.1071/CP17071

Livanios, I., Lazaridi, E. & Bebeli, P.J. 2018. Assessment of phenotypic diversity in bitter vetch (Vicia ervilia (L.) Willd.) populations Genetic Resources and Crop Evolution 65(1), pp. 355-371.

DOI: 10.1007/s10722-017-0539-8

 

Carvalho, M., Bebeli, P.J., Pereira, G., Castro, I., Egea-Gilabert, C., Matos, M., Lazaridi, E, Duarte, I., Lino-Neto, T, Ntatsi, G, Rodrigues, M., Savvas, D., Rosa, E. & Carnide, V. 2017. European cowpea landraces for a more sustainable agriculture system and novel foods. Journal of the Science of Food and Agriculture 97(13), pp. 4399-4407. https://doi.org/10.1002/jsfa.8378

Karapanos, I., Papandreou, A., Skouloudi, M., Makrogianni, D., Fernández, J.A.,    Rosa, E., Ntatsi, G., Bebeli, P.J., Savvas, D. 2017 Cowpea fresh pods - a new legume for the market: Assessment of their quality and dietary characteristics of 37 cowpea accessions grown in southern Europe 97(13), pp. 4343-4352. doi: 10.1002/jsfa.8418           

Lazaridi, E., Ntatsi, G., Fernández J.A., Karapanos, I., Carnide, V.P., Savvas, D. & Bebeli, P.J. 2017. Phenotypic diversity and evaluation of fresh pods of Southern European cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) landraces. Journal of the Science of Food and Agriculture 97(13), pp. 4326-4333. DOI: 10.1002/jsfa.8249

Savvas, D., Pappa, V.A., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Travlos, I., Bebeli, P.J., Ntatsi, G. & Bilalis, D. 2017. Impact of organic practices on growth, yield, and greenhouse gas emissions by pea landraces   Acta Horticulturae 1164, pp. 77-84.

https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1164.10

Pico, M.B., Thompson, A.J., Gisbert, C., Yetisir, H. & Bebeli, P.J. 2017. Genetic Resources for Rootstock Breeding. In Vegetable Grafting: Principles and Practices. CABI pp. 22-70. DOI/ 10.1079/9781780648972.0022

Thompson, A.J., Pico, M.B., Yetisir, H., Cohen, R. & Bebeli, P.J. 2017. Rootstock breeding: current practices and future technologies. In Vegetable Grafting: Principles and Practices. CABI pp 70-94.

Lazaridi, E., Ntatsi, G., Savvas, D. & Bebeli, P.J. 2016. Diversity in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) local populations from Greece. Genetic Resources and Crop Evolution 1-23.

DOI: 10.1007/s10722-016-0452-6

Douma, C., Koutis, K., Thanopoulos, R., Tsigou, R., Galanidis, A. & Bebeli, P.J. 2016. Diversity of agricultural plants on Lesvos Island (Northeast Aegean, Greece) with emphasis on fruit trees Scientia Horticulturae, 65-84.

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.07.009

Suso, M.J., Bebeli, P.J., Christmann, S., Mateus, C., Negri, V., Pinheiro de Carvalho, M.A.A., Torricelli, R. & Veloso, M.M. 2016. Enhancing Legume Ecosystem Services through an Understanding of Plant-Pollinator Interplay. Front Plant Sci. 2016; 7: 333. http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.00333.

Pinheiro de Carvalho, M.A.A., Bebeli, P.J., Barata da Silva, A.M., Bettencourt, E., Slaski, J.J., Dias, S., Ahuja, M.R & Jain, J.M. (Eds). 2015. Agro-biodiversity. The importance of inventories in the assessment of crop diversity and its time and spatial changes. pp: 130-147. In: Sust. Devel. Biodivers., Genetic Diversity and Erosion in Plants, Vol. 8, Spinger. 978-3-319-25953-6

Suso, MJ., Bebeli, P.J., Palmer, R. & M. De Ron, A. (ed.) 2015. Reproductive Biology of Grain Legumes. In Grain Legumes, Series Handbook of Plant Breeding. Springer Science+Business Media, New York 365-399.

Kyriakopoulou, O., Arens, P., Pelgrom, K.T.B., Karapanos, I., Bebeli, P.J. & Passam, H. 2014. Genetic and morphological diversity of okra (Abelmoschus esculentus [L.] Moench.) genotypes and their possible relationships, with particular reference to Greek landraces.  Scientia Horticulturae 171:58–70.

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.03.029

Thomas, K., Thanopoulos, R., Knüpffer, H. & Bebeli, P.J. 2013. Landraces diversity in a touristic island: The case of Lefkada (Ionian Islands, Greece). Genetic Resources and Crop Evolution 60: 2431-2455.

DOI: 10.1007/s10722-013-0011-3

Parsons, E.P., Popopvsky, S., Lohrey, G.T., Lü, S., Alkalai-Tuvia, S., Perzelan, Y., Bosland, P., Bebeli, P.J., Paran, I., Fallik, E & Jenks M.A. 2013.  Fruit cuticle lipid composition and  water  loss in a  diverse collection of pepper (Capsicum).  Physiologia Plantarum doi: 10.1111/ppl.12035. Volume 149, Issue 2, pages 160–174, October 2013.

https://doi.org/10.1111/ppl.12035

Pinheiro De Carvalho, M.A.A., Bebeli, P.J., Bettencourt, E., Costa, G., Dias, S., Dos Santos, T.M.M. & Slaski, J.J. 2013. Cereal landraces genetic resources in worldwide genebanks. A review", Agronomy for Sustainable Development. Agron. Sustain. Dev. 33: 177-203. DOI 10.1007/s13593-012-0090-0

Emon, R. M., Gustafson, K., Bebeli, P.J., Jahiruddin, M., Haque, M. S., Ross, K. & Gustafson, J.P.  2012. Screening Aegilops-Triticum species for Boron tolerance African Journal of Agricultural Research Vol. 7(12), pp. 1931-1936. DOI: 10.5897/AJAR11.2084

Thomas, K., Thanopoulos, R., Knüpffer, H., Bebeli, P.J. 2011. Plant genetic resources of Lemnos (Greece), an isolated island in the Northern Aegean Sea, with emphasis on landraces Genetic Resources and Crop Evolution, pp. 1-24. DOI: 10.1007/s10722-011-9770-x

Jenks, M.A. & Bebeli, P.J. (eds) 2011. Breeding for Fruit Quality, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.

Terzopoulos, P.J. & Bebeli, P.J. 2010. Phenotypic diversity in Greek tomato (Solanum lycopersicum L.) landraces. Scientia Horticulturae 126: 138–144. doi:10.1016/j.scienta.2010.06.022

Christopoulos, M.V., Rouskas D., Tsantili E. & Bebeli P.J. 2010. Germplasm diversity and genetic relationships among walnut (Juglans regia L.) cultivars and Greek local selections revealed by Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) markers. Scientia Horticulturae 125: 584-592. doi:10.1016/j.scienta.2010.05.006

Thomas, K.G. & Bebeli, P.J. 2010. Genetic diversity of Greek Aegilops species using different types of nuclear genome markers. Molecular Phylogenetics and Evolution 56: 951-961. doi:10.1016/j.ympev.2010.04.041

Newton, A.C., Akar, T., Baresel, J.P., Bebeli, P.J., Bettencourt, E., Bladenopoulos, K.V., Czembor, J.H., Fasoula, D.A., Katsiotis, A., Koutis, K., Koutsika-Sotiriou, M., Kovacs, G., Larsson, H., Pinheiro De Carvalho, M.A.A., Rubiales, D., Russel, J., Dos Santos, T.M.M. & Vaz Patto, M.C. 2010. Cereal landraces: An essential resource for the future of contemporary agriculture. A review. Agronomy for Sustainable Development 30: 237-269. doi:10.1051/agro/2009032

Katsiotis, A., Mavromatis, A. Bebeli, P.J., Tzivelikas, A., Veteläinen, M., Negri, V. & Maxted, N. (Eds) 2009. Inventory of Greek Landraces In:  European landraces: on-farm conservation, management and use. Bioversity International publications pp 97-104.

Terzopoulos, P.J., Walters, S.A. & Bebeli, P.J. 2009. Evaluation of Greek Tomato Landrace Populations for Heterogeneity of Horticultural Traits. European Journal of Horticultural Science 74: 24-29.

Bebeli, P.J., Mazzucato, A. & Passam, H. (Ed) 2008. The Solanaceae – A Review of Recent Research on Genetic Resources and Advances in the Breeding of Tomato, Pepper and Eggplant. In: The Fruiting Species of the Solanaceae. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 2 (Special Issue 1), 3-30

Terzopoulos, P.J. & Bebeli, P.J. 2008. DNA and morphological diversity of selected Greek tomato (Solanum lycopersicum L.) landraces. Scientia Horticulturae 116: 354-361.

doi:10.1016/j.scienta.2008.02.010

Terzopoulos, P.J. & Bebeli, P.J. 2008. Genetic diversity analysis of Mediterranean faba bean (Vicia faba L.) with ISSR markers Field Crops Research 108: 39-44. doi:10.1016/j.fcr.2008.02.015

Terzopoulos, P.J., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2008. Determining the sources of heterogeneity in Greek faba bean local populations. Field Crops Research 105: 124-130. doi:10.1016/j.fcr.2007.08.006

Tokatlidis, I.S., Tsikrikoni, C., Tsialtas, J.T., Lithourgidis, A.S. & Bebeli, P.J. 2008. Variability within cotton cultivars for yield, fibre quality and physiological traits. Journal of Agricultural Science 146: 483–490.

doi:10.1017/S0021859608007867

Bebeli, P.J. & Gustafson, J.P. 2007. Improving the Potential for Increased World Food Production. Business Partners. May-June 2007, p 42-43.

Passam, H.C., Karapanos, I.C., Bebeli, P.J. & Savvas, D. 2007. A review of recent research on tomato nutrition, breeding and post-harvest technology with reference to fruit quality. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 1: 1-21.

Tokatlidis, I.S., Tsikrikoni, C., Bebeli, P.J. & Koutroubas, S. 2006. Intra-cultivar variation in cotton: Response to single-plant selection under ultra-low density. IX ESA Congress 4-7 September 2006. Warsaw, Poland. Book of Proceedings Part I. Volume 1, pp. 241-243.

Mantzavinou, A., Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J., 2005. Estimating Genetic Diversity in Greek Durum Wheat Landraces Using RAPD Markers. Aust. J. Agric. Res. 56: 1355-1364. doi:10.1071/AR04245

Terzopoulos, P.J., Kaltsikes, P.J., Bebeli, P.J., Thangadurai, D., Pullaiah, T. & Balatti, P.A. (eds) 2005. Molecular data analysis in plant genetic resources. In Genetic Resources and Biotechnology, Volume three, Regency publications, New Delhi, pp. 342+Xvi, pp. 71-93.

Terzopoulos, P.J., Kolano, B., Bebeli, P.J., Kaltsikes, P.J. & Metzidakis, I. 2005. Identification of Olea europaea L. cultivars using inter-simple sequence repeat markers. Scientia Horticulturae 105 (1): 45-51.

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2005.01.011

Βebeli, P.J., Smith, C.W., Betran, J. & Runge, E.C.A. (eds) 2004. Production Statistics. In Corn Origin, History, Technology, and Production, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey pp. 463-479.

Terzopoulos, P. J., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2004. Characterization of Greek populations of faba bean (Vicia faba L.). and their evaluation using a new parameter. Genetic Resources and Crop Evolution 51: 655-663.

Basal, H., Bebeli, P.J., Smith C.W. & Thaxton, P. 2003. Root Growth Parameters of Converted Race Stocks of Upland Cotton and Two BC2F2 Populations. Crop Science 43:1983-1988.

https://doi.org/10.2135/cropsci2003.1983

Amadou, H.I., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2003. Agronomic characters of near-isogenic lines of durum wheat (Triticum turgidum Desf). Breeding Science 53: 319-324.

DOI: 10.1270/jsbbs.53.319

Terzopoulos, P.J., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2003. Collection, evaluation and classification of Greek populations of faba bean (Vicia faba L.). Genetic Resources and Crop Evolution 50: 373-381.

DOI: 10.1023/A:1023962618319

Katsileros, A.D., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2002. Effect of the flag leaf, the awns and the number of kernels per spike on grain yield and its components in durum wheat (Triticum turgidum var. durum). Agricultural Research Volume 25: 69-77. (In Greek with summary in English).

Terzopoulos, P.J., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2002. Comparison of three multivariate statistical methods for classification within the faba bean (Vicia faba L.) species using the RAPD technique. Agricultural Research Volume 25: 69-77. (In Greek with summary in English).

Linos, A.A., Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 2002. Cultivar identification in upland cotton using RAPD markers. Aust. J. Agric. Res., 53: 1-6.

DOI: 10.1071/AR01129

Amadou, H.I., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2001. Analysis of near-isogenic lines of durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum). Cereal Res. Comm. Vol. 29 Nos. 3-4: 275-279.

Amadou, H.I., Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 2001. Genetic diversity in Bambara groundnut (Vigna subterranea L.) germplam revealed by RAPD markers. Genome 44: 995-999.

DOI: 10.1139/g01-096

Zhou, Z., Bebeli, P.J., Somers, D.J. & Gustafson, J.P. 1997. Direct Amplification of Minisatellite-region DNA with VNTR core sequences in the genus Oryza. Theor. Appl. Genet. 95: 942-949.

https://doi.org/10.1007/s001220050645

Bebeli, P.J., Zhou, Z., Somers, D.J. & Gustafson, J.P. 1997. PCR Primed with Minisatellite Core Sequences Yields DNA Fingerprinting Probes in Wheat. Theor. Appl. Genet. 95: 276-283.

https://doi.org/10.1007/s001220050560

Somers, D.J., Zhou, Z., Bebeli, P.J., & Gustafson, J.P. 1996. Repetitive, genome-specific probes in wheat (Triticum aestivum L. Em Thell) amplified with minisatellite core sequences. Theor. Appl. Genet. 93: 982-989.

https://doi.org/10.1007/BF00224102

Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1996. Varietal Development in Autogamous Crops. In: A.J.G. van Gastel, M.A. Pagnotta and E. Porceddu (eds), Seed Science and Technology. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria, pp. 161-174.

Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1996. Varietal Development in Autogamous Crops. In:  A.J.G. van Gastel, M.A. Pagnotta and E. Porceddu (eds), Seed Science and Technology. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria, pp. 129-130.

Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1996. Varietal Development in Autogamous Crops. In: A.J.G. van Gastel, M.A. Pagnotta and E. Porceddu (eds), Seed Science and Technology. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria, pp. 119-128.

Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1994. The effect of telomeric heterochromatin from rye on the interrelationships between agronomic traits in hexaploid triticale Agricultural Research 18: 71-74 (In Greek with summary in English).

Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1995. Multivariate statistical analysis of the effects of rye telomeric heterochromatin on the agronomic traits of hexaploid triticale. Breeding Science 45: 151-156.

Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1995. Superior yielding R3 families in rye through tissue culture J. Genet. & Breed. 48: 383-388.

Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1995. Superior yielding R3 families in hexaploid triticale through tissue culture. J. Genet. & Breed. 49: 105-110.

Bebeli, P.J., Kaltsikes, P.J. & Karp A. 1993. Field evaluation of somaclonal variation in triticale lines differing in telomeric heterochromatin. J. Genet. and Breed. 47: 249-258.

Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1993. The manifold effects of telomeric heterochromatin in triticale. Proc. 8th International Wheat Genetics Symposium, Beijing, pp. 125-129.

Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1993. Telomeric heterochromatin affects the expression of agronomic traits in hexaploid triticale. Agricultural Research 16: 25-28 (In Greek with summary in English).

Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1993. Somaclonal variation causes changes in the inter-relationships between traits in hexaploid triticale. Jap. J. Breed. 43: 45-51.

Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1992. The effect of rye telomeric heterochromatin on the nature and size of variance in regenerated families of hexaploid triticale. J. Genet. and Breed. 46: 359-362.

Bebeli, P.J., Kaltsikes P.J. & Karp, A. 1993. Field evaluation of somaclonal variation in rye lines differing in telomeric heterochromatin. J. Genet. & Breed. 47: 15-22.

Karp, A., Owen, P., Steel, S.H., Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1992. Variation in telomeric heterochromatin in somaclones of rye. Genome 35: 590-593. doi:10.1139/g92-088

Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1992. In vitro generation of variability and selection for resistance to abiotic stresses. Proceedings of an EEC workshop on Genetic techniques for adapting crop plants to lowered fertiliser inputs and nutritional stresses, December 15-16, Weston Super Mare, pp. 113-119.

Bebeli, P.J. & Kaltsikes P.J. 1991. Somaclonal variation in agronomic traits of isogenic triticale lines. In CIMMYT. Proceedings of the Second International Triticale Symposium. Mexico, D. F.: CIMMYT. pp. 368-371.

Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1991. Factors affecting the in vitro pollen germination and pollen tube growth of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Agricultural Research 15(3): 359-374. (In Greek with summary in English).

Kaltsikes, P.J., Bebeli, P.J. & Vasiliou, Z.K. 1991. Modified Pedigree Selection in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Agricultural Research 15(3): 385-397 (In Greek with summary in English).

Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1991. A relationship between the germination and growth of pollen in vitro under low temperature conditions and the growth of plants under the same conditions in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Agricultural Research 15(3): 375-384. (In Greek with summary in English).

Bebeli, P.J., Karp A. & Kaltsikes, P.J. 1990. Somaclonal variation from cultured immature embryos of sister lines of rye differing in heterochromatic content. Genome 33:177-183. DOI: 10.1139/g90-029

Bebeli, P.J. & Kaltsikes P.J. 1990. Response to in vitro culture of immature embryos of certain genotypes of Phaseolus vulgaris. Acta Hortic. 287: 135-145.

Bebeli, P.J., Karp, A. & Kaltsikes, P.J. 1988. Morphogenetic response of isogenic lines of triticale differing in their content of heterochromatin. Proc. 7th Intl. Wheat Genet. Symp. pp. 715-718.

Bebeli, P.J., Karp, A. & Kaltsikes, P.J. 1988. Morphogenetic response of sister lines of rye differing in their content of heterochromatin. Proc. 7th Intl. Wheat Genet. Symp. pp. 711-714.

Bebeli, P.J., Karp, A. & Kaltsikes, P.J. 1988. Plant regeneration and somaclonal variation in triticale and rye. Proc. 2nd Plant Breeding Symposium of the Hellenic Society for the Genetic Improvement of Plants, pp. 83-91.

DOI: 10.1007/bf00258056

Bebeli, P.J., Karp, A. & Kaltsikes, P.J. 1988. Plant regeneration and somaclonal variation from immature cultured embryos of sister lines of rye and triticale differing in their content of heterochromatin. 1. Morphogenetic response. Theor. Appl. Genet. 75: 929-936. https://doi.org/10.1007/BF00258056

Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1985. Karyotypic analysis of two durum wheat varieties. Can. J. Genet. Cytol. 27: 617-621. https://doi.org/10.1139/g85-092

Επιμέλεια Βιβλίου

Acquaah G., 2019, Αρχές Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, In: Principles of Plant Genetics and Breeding, Edited by: Μπεμπέλη Π., Παπασωτηρόπουλος, Β., Πολύδωρος, Α. και Τοκατλίδης, Ι.,   Εκδόσεις Utopia, Αθήνα

Εργασίες σε επιστημονικά εκλαϊκευμένα περιοδικά

Θωμάς, Κ., Θανόπουλος, Ρ., Μπεμπέλη, Π., 2020, Τοπικές και γηγενείς ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών στην Ελλάδα, Η πλούσια αγροτική βιοποικιλότητα της Λήμνου, Περιοδικό Γεωργία – Κτηνοτροφία, 1, 58-60

Θανόπουλος, Ρ., Μπεμπέλη, Π., 2018, Τοπικές ποικιλίες, το νομοθετικό πλαίσιο για τη σποροπαραγωγή τους, Περιοδικό Γεωργία – Κτηνοτροφία, 10, 62-64

Θωμάς, Κ., Θανόπουλος, Ρ., Knupffer, H., Μπεμπέλη, Π.Ι., 2018, Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών, η πλούσια κληρονομιά της Λευκάδας, Περιοδικό Γεωργία – Κτηνοτροφία, 3, 62-64

Μπάρδα, Σ.Μ., Τρίγκας, Π., Μπεμπέλη, Ι. Π., 2017, Η βιοποικιλότητα του λούπινου στην Ελλάδα, Περιοδικό Γεωργία και Κτηνοτροφία

Μπεμπέλη, Π. Θανόπουλος, Ρ., 2016, Προστασία και αξιοποίηση του πλούτου των τοπικών ποικιλιών οσπρίων, Αφιέρωμα Όσπρια, Περιοδικό Γεωργία – Κτηνοτροφία, 13, 8-9

Μπεμπέλη, Π., Καρανικόλας, Π., Θανόπουλος, Ρ., 2016, Προϊόντα τοπικών ποικιλιών οσπρίων, κατάλληλα για εξειδικευμένες αγορές, ΕΠΙ ΓΗΣ, (8), 11

Μπεμπέλη, Π., Θανόπουλος, Ρ., 2015, Παραδοσιακές καλλιέργειες, ΕΠΙ ΓΗΣ, (4),32

 

 

Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Βιοτεχνολογία και Βελτίωση Φυτών Προπτυχιακό
Βελτίωση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Γεωργικός Πειραματισμός Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Φυτογενετικοί πόροι Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βελτίωση, παραγωγή και πιστοποίηση ποικιλιών για τις βιολογικές καλλιέργειες Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βελτίωση ανθεκτικότητας έναντι καταπονήσεων - Βελτίωση ποιότητας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Αρχές & Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βελτίωση Κηπευτικών και Ανθεκτικότητα Προπτυχιακό Επιλογής
Μοριακή Βελτίωση Φυτών Μεταπτυχιακό Επιλογής

1. Participation in TERRA LEMNIA Project  “Loss of biodiversity by abandonment of cultural practices” funded by MAVA foundation  2016-2022

2. PLANT UP «Agricultural Exploitation of Greek Nature Agrobiodiversity” (January 2018 till December 2020) funded by General Secretariat of Research and Technology

Υποέργου (4) «Γεωργική αξιοποίηση της ελληνικής φυτικής αγροβιοποικιλότητας» της Πράξης «Αναβάθμιση του φυτικού κεφαλαίου - PlantUp» με Κωδικό ΟΠΣ/ΕΛΚΕ 5002803/100.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Κ. Αλιφέρη, Λέκτορα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

3. LIBBIO Lupinus mutabilis for Increased Biomass from marginal lands and value for BIOrefineries Type of action: BBI-RIA Proposal number: 720726 (October 2016 till September 2020)

4. Recording and collecting crop landraces in villages and settlements in Avia region of Messinia prefecture. Captain Vassilis Foundation (July 2016 till February 2017)

5. EUROLEGUME: Project full title: Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed, FP7-KBBE-2013-7-single-stage, Project Number: 613781, Duration: 4 years 2014-2017

6. ‘LIFE - Services investigating best agricultural crops and practices of the program. In particular, inventory and collection of landraces of the island of Skyros' (September 2015 to August 2016) funded by the Municipality of Skyros (July 2016 till August 2016)

7. BREEDSEED: Participation in “Research to enhance the efficiency of plant breeding projects and production and management of seed production.” Coordinator: Spirou SA. (Cooperation 2009) funded by EU and General Secretariat of Research and Technology, Ministry of National Education and Religious Affairs of Greece (March 2012 to March 2015).

8. 14SMEs2010 "Evaluating and characterizing lucerne (Medicago sativa) genetic material, seeking local optimums for cultivation practices and conservation methodologies for high quality products" Act "SME Groups Support for Research & Technological Development Activities" Coordinator: Spirou Company SA. funded by EU and Ministry of National Education and Religious Affairs of Greece (2013-2015)

9. ‘LIFE - Services investigating best agricultural crops and practices of the program. In particular, inventory and collection of landraces of the island of Skyros' (September 2015 to August 2016) funded by the Municipality of Skyros (October 2015 till August 2016)

10. ‘LIFE - Services investigating best agricultural crops and practices of the program. In particular, inventory and collection of landraces of the island of Andros'  funded by the Municipality of Andros (September 2013 to June 2014)

11. Recording and collecting crop landraces in villages and settlements in Avia region of Messinia prefecture. Captain Vassilis Foundation (September 2016 till February 2017)

12. Recording and collecting crop landraces in villages and settlements in Andania region of Messinia prefecture. Captain Vassilis Foundation (September 2015 till February 2016)

13. Recording and collecting crop landraces in villages and settlements in Lefktro , Eira, Oihalia, Papaplessa  and Ithomi regions of Messinia prefecture. Captain Vassilis Foundation (April 2013 till June 2014)

Papageorgiou, D., Bebeli, P.J., Panitsa, M. & Schunko, C. 2020. Local knowledge about sustainable harvesting and availability of wild medicinal plant species in Lemnos island, Greece Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (accepted). Cole, J.L., Kleijn, D., Dicks, L.V., Stout, J.C., Potts, S.G., Albrecht, M., Balzan, M.V., Bartomeus, I., Bebeli, P.J., Bevk, D., Biesmeijer, J.C., Chlebo, R., Dautartė, A., Emmanouil, N., Hartfield, C., Holland, J.M., Holzschuh, A., Knoben, N.T.G., Kovács-Hostyánszki, A., Mandelik, Y., Panou, H., Paxton, R.J., Petanidou, T., Pinheiro de Carvalho, M.A.A., Rundlöf, M., Sarthou, J.-P., Stavrinides, M.C., Suso, M.J., Szentgyörgyi, H., Vaissière, B.E., Varnava, A., Vilà, M., Zemeckis, R. & Scheper, J. 2020. A critical analysis of the potential for EU Common Agricultural Policy measures to support wild pollinators on farmland. Journal of Applied Ecology 57(4), pp. 681-694. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13572 Polyzos, N., Papasotiropoulos, V., Lamari, F.N., Petropoulos, S.A. & Bebeli, P.J. 2019. Phenotypic characterization and quality traits of Greek garlic (Allium sativum L.) germplasm cultivated at two different locations. Genetic Resources and Crop Evolution 66(8), pp. 1671-1689. https://doi.org/ 10.1007/s10722-019-00831-4 Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., Bebeli, P. & Savvas, D. 2019. Evaluation of the field performance, nitrogen fixation efficiency and competitive ability of pea landraces grown under organic and conventional farming systems Archives of Agronomy and Soil Science 65(3), pp. 294-307. https://doi.org/10.1080/03650340.2018.1501155 Tani, E., Chronopoulou, E., Labrou, N., Sarri, E., Goufa, Μ., Vaharidi, X., Tornesaki, A., Psychogiou, M., Bebeli, P.J. & Abraham, Ε. 2019. Growth, Physiological, Biochemical, and Transcriptional Responses to Drought Stress in Seedlings of Medicago sativa L., Medicago arborea L. and Their Hybrid (Alborea). Agronomy 9(1), 38. https://doi.org/10.3390/agronomy9010038. http://www.mdpi.com/2073-4395/9/1/38. De Ron, A.M., Bebeli, P.J., Negri, V., Vaz Patto, M.C. & Revilla, P. 2018. Warm season grain legume landraces from the south of Europe for germplasm conservation and genetic improvement. Frontiers in Plant Science 871,1524. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01524 Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., (...), Bebeli, P., Savvas, D. 2018. Impact of variety and farming practices on growth, yield, weed flora and symbiotic nitrogen fixation in faba bean cultivated for fresh seed production Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science pp. 1-12. https://doi.org/10.1080/09064710.2018.1452286 Karanikolas, P., Bebeli, P.J. & Thanopoulos, R. 2017. Farm economic sustainability and agrobiodiversity: identifying viable farming alternatives during the economic crisis in Greece. Journal of Environmental Economics and Policy doi=10.1080/21606544.2017.1360212 Martos-Fuentes, M., Fernández, J.A., Ochoa, J., Carvalho, M. Valdemar Carnide, Rosa, E., Pereira, G., Barcelos, C., Bebeli, P.J. & Egea-Gilabert, K. 2017. Genotype by environment interactions in cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.) grown in the Iberian Peninsula. Crop & Pasture Science 68(10-11), pp. 924-931. https://doi.org/10.1071/CP17071 Livanios, I., Lazaridi, E. & Bebeli, P.J. 2018. Assessment of phenotypic diversity in bitter vetch (Vicia ervilia (L.) Willd.) populations Genetic Resources and Crop Evolution 65(1), pp. 355-371. DOI: 10.1007/s10722-017-0539-8 Carvalho, M., Bebeli, P.J., Pereira, G., Castro, I., Egea-Gilabert, C., Matos, M., Lazaridi, E, Duarte, I., Lino-Neto, T, Ntatsi, G, Rodrigues, M., Savvas, D., Rosa, E. & Carnide, V. 2017. European cowpea landraces for a more sustainable agriculture system and novel foods. Journal of the Science of Food and Agriculture 97(13), pp. 4399-4407. https://doi.org/10.1002/jsfa.8378 Karapanos, I., Papandreou, A., Skouloudi, M., Makrogianni, D., Fernández, J.A., Rosa, E., Ntatsi, G., Bebeli, P.J., Savvas, D. 2017 Cowpea fresh pods - a new legume for the market: Assessment of their quality and dietary characteristics of 37 cowpea accessions grown in southern Europe 97(13), pp. 4343-4352. doi: 10.1002/jsfa.8418 Lazaridi, E., Ntatsi, G., Fernández J.A., Karapanos, I., Carnide, V.P., Savvas, D. & Bebeli, P.J. 2017. Phenotypic diversity and evaluation of fresh pods of Southern European cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) landraces. Journal of the Science of Food and Agriculture 97(13), pp. 4326-4333. DOI: 10.1002/jsfa.8249 Savvas, D., Pappa, V.A., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Travlos, I., Bebeli, P.J., Ntatsi, G. & Bilalis, D. 2017. Impact of organic practices on growth, yield, and greenhouse gas emissions by pea landraces Acta Horticulturae 1164, pp. 77-84. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1164.10 Pico, M.B., Thompson, A.J., Gisbert, C., Yetisir, H. & Bebeli, P.J. 2017. Genetic Resources for Rootstock Breeding. In Vegetable Grafting: Principles and Practices. CABI pp. 22-70. DOI/ 10.1079/9781780648972.0022 Thompson, A.J., Pico, M.B., Yetisir, H., Cohen, R. & Bebeli, P.J. 2017. Rootstock breeding: current practices and future technologies. In Vegetable Grafting: Principles and Practices. CABI pp 70-94. Lazaridi, E., Ntatsi, G., Savvas, D. & Bebeli, P.J. 2016. Diversity in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) local populations from Greece. Genetic Resources and Crop Evolution 1-23. DOI: 10.1007/s10722-016-0452-6 Douma, C., Koutis, K., Thanopoulos, R., Tsigou, R., Galanidis, A. & Bebeli, P.J. 2016. Diversity of agricultural plants on Lesvos Island (Northeast Aegean, Greece) with emphasis on fruit trees Scientia Horticulturae, 65-84. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.07.009 Suso, M.J., Bebeli, P.J., Christmann, S., Mateus, C., Negri, V., Pinheiro de Carvalho, M.A.A., Torricelli, R. & Veloso, M.M. 2016. Enhancing Legume Ecosystem Services through an Understanding of Plant-Pollinator Interplay. Front Plant Sci. 2016; 7: 333. http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.00333. Pinheiro de Carvalho, M.A.A., Bebeli, P.J., Barata da Silva, A.M., Bettencourt, E., Slaski, J.J., Dias, S., Ahuja, M.R & Jain, J.M. (Eds). 2015. Agro-biodiversity. The importance of inventories in the assessment of crop diversity and its time and spatial changes. pp: 130-147. In: Sust. Devel. Biodivers., Genetic Diversity and Erosion in Plants, Vol. 8, Spinger. 978-3-319-25953-6 Suso, MJ., Bebeli, P.J., Palmer, R. & M. De Ron, A. (ed.) 2015. Reproductive Biology of Grain Legumes. In Grain Legumes, Series Handbook of Plant Breeding. Springer Science+Business Media, New York 365-399. Kyriakopoulou, O., Arens, P., Pelgrom, K.T.B., Karapanos, I., Bebeli, P.J. & Passam, H. 2014. Genetic and morphological diversity of okra (Abelmoschus esculentus [L.] Moench.) genotypes and their possible relationships, with particular reference to Greek landraces. Scientia Horticulturae 171:58–70. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.03.029 Thomas, K., Thanopoulos, R., Knüpffer, H. & Bebeli, P.J. 2013. Landraces diversity in a touristic island: The case of Lefkada (Ionian Islands, Greece). Genetic Resources and Crop Evolution 60: 2431-2455. DOI: 10.1007/s10722-013-0011-3 Parsons, E.P., Popopvsky, S., Lohrey, G.T., Lü, S., Alkalai-Tuvia, S., Perzelan, Y., Bosland, P., Bebeli, P.J., Paran, I., Fallik, E & Jenks M.A. 2013. Fruit cuticle lipid composition and water loss in a diverse collection of pepper (Capsicum). Physiologia Plantarum doi: 10.1111/ppl.12035. Volume 149, Issue 2, pages 160–174, October 2013. https://doi.org/10.1111/ppl.12035 Pinheiro De Carvalho, M.A.A., Bebeli, P.J., Bettencourt, E., Costa, G., Dias, S., Dos Santos, T.M.M. & Slaski, J.J. 2013. Cereal landraces genetic resources in worldwide genebanks. A review", Agronomy for Sustainable Development. Agron. Sustain. Dev. 33: 177-203. DOI 10.1007/s13593-012-0090-0 Emon, R. M., Gustafson, K., Bebeli, P.J., Jahiruddin, M., Haque, M. S., Ross, K. & Gustafson, J.P. 2012. Screening Aegilops-Triticum species for Boron tolerance African Journal of Agricultural Research Vol. 7(12), pp. 1931-1936. DOI: 10.5897/AJAR11.2084 Thomas, K., Thanopoulos, R., Knüpffer, H., Bebeli, P.J. 2011. Plant genetic resources of Lemnos (Greece), an isolated island in the Northern Aegean Sea, with emphasis on landraces Genetic Resources and Crop Evolution, pp. 1-24. DOI: 10.1007/s10722-011-9770-x Jenks, M.A. & Bebeli, P.J. (eds) 2011. Breeding for Fruit Quality, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. Terzopoulos, P.J. & Bebeli, P.J. 2010. Phenotypic diversity in Greek tomato (Solanum lycopersicum L.) landraces. Scientia Horticulturae 126: 138–144. doi:10.1016/j.scienta.2010.06.022 Christopoulos, M.V., Rouskas D., Tsantili E. & Bebeli P.J. 2010. Germplasm diversity and genetic relationships among walnut (Juglans regia L.) cultivars and Greek local selections revealed by Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) markers. Scientia Horticulturae 125: 584-592 doi:10.1016/j.scienta.2010.05.006 Thomas, K.G. & Bebeli, P.J. 2010. Genetic diversity of Greek Aegilops species using different types of nuclear genome markers. Molecular Phylogenetics and Evolution 56: 951-961. doi:10.1016/j.ympev.2010.04.041 Newton, A.C., Akar, T., Baresel, J.P., Bebeli, P.J., Bettencourt, E., Bladenopoulos, K.V., Czembor, J.H., Fasoula, D.A., Katsiotis, A., Koutis, K., Koutsika-Sotiriou, M., Kovacs, G., Larsson, H., Pinheiro De Carvalho, M.A.A., Rubiales, D., Russel, J., Dos Santos, T.M.M. & Vaz Patto, M.C. 2010. Cereal landraces: An essential resource for the future of contemporary agriculture. A review. Agronomy for Sustainable Development 30: 237-269. doi:10.1051/agro/2009032 Katsiotis, A., Mavromatis, A. Bebeli, P.J., Tzivelikas, A., Veteläinen, M., Negri, V. & Maxted, N. (Eds) 2009. Inventory of Greek Landraces In: European landraces: on-farm conservation, management and use. Bioversity International publications pp 97-104. Terzopoulos, P.J., Walters, S.A. & Bebeli, P.J. 2009. Evaluation of Greek Tomato Landrace Populations for Heterogeneity of Horticultural Traits. European Journal of Horticultural Science 74: 24-29. Bebeli, P.J., Mazzucato, A. & Passam, H. (Ed) 2008. The Solanaceae – A Review of Recent Research on Genetic Resources and Advances in the Breeding of Tomato, Pepper and Eggplant. In: The Fruiting Species of the Solanaceae. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 2 (Special Issue 1), 3-30 Terzopoulos, P.J. & Bebeli, P.J. 2008. DNA and morphological diversity of selected Greek tomato (Solanum lycopersicum L.) landraces. Scientia Horticulturae 116: 354-361. doi:10.1016/j.scienta.2008.02.010 Terzopoulos, P.J. & Bebeli, P.J. 2008. Genetic diversity analysis of Mediterranean faba bean (Vicia faba L.) with ISSR markers Field Crops Research 108: 39-44. doi:10.1016/j.fcr.2008.02.015 Terzopoulos, P.J., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2008. Determining the sources of heterogeneity in Greek faba bean local populations. Field Crops Research 105: 124-130. doi:10.1016/j.fcr.2007.08.006 Tokatlidis, I.S., Tsikrikoni, C., Tsialtas, J.T., Lithourgidis, A.S. & Bebeli, P.J. 2008. Variability within cotton cultivars for yield, fibre quality and physiological traits. Journal of Agricultural Science 146: 483–490. doi:10.1017/S0021859608007867 Bebeli, P.J. & Gustafson, J.P. 2007. Improving the Potential for Increased World Food Production. Business Partners. May-June 2007, p 42-43. Passam, H.C., Karapanos, I.C., Bebeli, P.J. & Savvas, D. 2007. A review of recent research on tomato nutrition, breeding and post-harvest technology with reference to fruit quality. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 1: 1-21. Tokatlidis, I.S., Tsikrikoni, C., Bebeli, P.J. & Koutroubas, S. 2006. Intra-cultivar variation in cotton: Response to single-plant selection under ultra-low density. IX ESA Congress 4-7 September 2006. Warsaw, Poland. Book of Proceedings Part I. Volume 1, pp. 241-243. Mantzavinou, A., Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J., 2005. Estimating Genetic Diversity in Greek Durum Wheat Landraces Using RAPD Markers. Aust. J. Agric. Res. 56: 1355-1364. doi:10.1071/AR04245 Terzopoulos, P.J., Kaltsikes, P.J., Bebeli, P.J., Thangadurai, D., Pullaiah, T. & Balatti, P.A. (eds) 2005. Molecular data analysis in plant genetic resources. In Genetic Resources and Biotechnology, Volume three, Regency publications, New Delhi, pp. 342+Xvi, pp. 71-93. Terzopoulos, P.J., Kolano, B., Bebeli, P.J., Kaltsikes, P.J. & Metzidakis, I. 2005. Identification of Olea europaea L. cultivars using inter-simple sequence repeat markers. Scientia Horticulturae 105 (1): 45-51. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2005.01.011 Βebeli, P.J., Smith, C.W., Betran, J. & Runge, E.C.A. (eds) 2004. Production Statistics. In Corn Origin, History, Technology, and Production, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey pp. 463-479. Terzopoulos, P. J., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2004. Characterization of Greek populations of faba bean (Vicia faba L.). and their evaluation using a new parameter. Genetic Resources and Crop Evolution 51: 655-663. Basal, H., Bebeli, P.J., Smith C.W. & Thaxton, P. 2003. Root Growth Parameters of Converted Race Stocks of Upland Cotton and Two BC2F2 Populations. Crop Science 43:1983-1988. https://doi.org/10.2135/cropsci2003.1983 Amadou, H.I., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2003. Agronomic characters of near-isogenic lines of durum wheat (Triticum turgidum Desf). Breeding Science 53: 319-324. DOI: 10.1270/jsbbs.53.319 Terzopoulos, P.J., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2003. Collection, evaluation and classification of Greek populations of faba bean (Vicia faba L.). Genetic Resources and Crop Evolution 50: 373-381. DOI: 10.1023/A:1023962618319 Katsileros, A.D., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2002. Effect of the flag leaf, the awns and the number of kernels per spike on grain yield and its components in durum wheat (Triticum turgidum var. durum). Agricultural Research Volume 25: 69-77. (In Greek with summary in English). Terzopoulos, P.J., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2002. Comparison of three multivariate statistical methods for classification within the faba bean (Vicia faba L.) species using the RAPD technique. Agricultural Research Volume 25: 69-77. (In Greek with summary in English). Linos, A.A., Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 2002. Cultivar identification in upland cotton using RAPD markers. Aust. J. Agric. Res., 53: 1-6. DOI: 10.1071/AR01129 Amadou, H.I., Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 2001. Analysis of near-isogenic lines of durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum). Cereal Res. Comm. Vol. 29 Nos. 3-4: 275-279. Amadou, H.I., Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 2001. Genetic diversity in Bambara groundnut (Vigna subterranea L.) germplam revealed by RAPD markers. Genome 44: 995-999. DOI: 10.1139/g01-096 Zhou, Z., Bebeli, P.J., Somers, D.J. & Gustafson, J.P. 1997. Direct Amplification of Minisatellite-region DNA with VNTR core sequences in the genus Oryza. Theor. Appl. Genet. 95: 942-949. https://doi.org/10.1007/s001220050645 Bebeli, P.J., Zhou, Z., Somers, D.J. & Gustafson, J.P. 1997. PCR Primed with Minisatellite Core Sequences Yields DNA Fingerprinting Probes in Wheat. Theor. Appl. Genet. 95: 276-283. https://doi.org/10.1007/s001220050560 Somers, D.J., Zhou, Z., Bebeli, P.J., & Gustafson, J.P. 1996. Repetitive, genome-specific probes in wheat (Triticum aestivum L. Em Thell) amplified with minisatellite core sequences. Theor. Appl. Genet. 93: 982-989. https://doi.org/10.1007/BF00224102 Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1996. Varietal Development in Autogamous Crops. In: A.J.G. van Gastel, M.A. Pagnotta and E. Porceddu (eds), Seed Science and Technology. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria, pp. 161-174. Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1996. Varietal Development in Autogamous Crops. In: A.J.G. van Gastel, M.A. Pagnotta and E. Porceddu (eds), Seed Science and Technology. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria, pp. 129-130. Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1996. Varietal Development in Autogamous Crops. In: A.J.G. van Gastel, M.A. Pagnotta and E. Porceddu (eds), Seed Science and Technology. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria, pp. 119-128. Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1994. The effect of telomeric heterochromatin from rye on the interrelationships between agronomic traits in hexaploid triticale Agricultural Research 18: 71-74 (In Greek with summary in English). Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1995. Multivariate statistical analysis of the effects of rye telomeric heterochromatin on the agronomic traits of hexaploid triticale. Breeding Science 45: 151-156. Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1995. Superior yielding R3 families in rye through tissue culture J. Genet. & Breed. 48: 383-388. Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1995. Superior yielding R3 families in hexaploid triticale through tissue culture. J. Genet. & Breed. 49: 105-110. Bebeli, P.J., Kaltsikes, P.J. & Karp A. 1993. Field evaluation of somaclonal variation in triticale lines differing in telomeric heterochromatin. J. Genet. and Breed. 47: 249-258. Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1993. The manifold effects of telomeric heterochromatin in triticale. Proc. 8th International Wheat Genetics Symposium, Beijing, pp. 125-129. Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1993. Telomeric heterochromatin affects the expression of agronomic traits in hexaploid triticale. Agricultural Research 16: 25-28 (In Greek with summary in English). Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1993. Somaclonal variation causes changes in the inter-relationships between traits in hexaploid triticale. Jap. J. Breed. 43: 45-51. Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1992. The effect of rye telomeric heterochromatin on the nature and size of variance in regenerated families of hexaploid triticale. J. Genet. and Breed. 46: 359-362. Bebeli, P.J., Kaltsikes P.J. & Karp, A. 1993. Field evaluation of somaclonal variation in rye lines differing in telomeric heterochromatin. J. Genet. & Breed. 47: 15-22. Karp, A., Owen, P., Steel, S.H., Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1992. Variation in telomeric heterochromatin in somaclones of rye. Genome 35: 590-593. doi:10.1139/g92-088 Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1992. In vitro generation of variability and selection for resistance to abiotic stresses. Proceedings of an EEC workshop on Genetic techniques for adapting crop plants to lowered fertiliser inputs and nutritional stresses, December 15-16, Weston Super Mare, pp. 113-119. Bebeli, P.J. & Kaltsikes P.J. 1991. Somaclonal variation in agronomic traits of isogenic triticale lines. In CIMMYT. Proceedings of the Second International Triticale Symposium. Mexico, D. F.: CIMMYT. pp. 368-371. Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1991. Factors affecting the in vitro pollen germination and pollen tube growth of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Agricultural Research 15(3): 359-374. (In Greek with summary in English). Kaltsikes, P.J., Bebeli, P.J. & Vasiliou, Z.K. 1991. Modified Pedigree Selection in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Agricultural Research 15(3): 385-397 (In Greek with summary in English). Kaltsikes, P.J. & Bebeli, P.J. 1991. A relationship between the germination and growth of pollen in vitro under low temperature conditions and the growth of plants under the same conditions in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Agricultural Research 15(3): 375-384. (In Greek with summary in English). Bebeli, P.J., Karp A. & Kaltsikes, P.J. 1990. Somaclonal variation from cultured immature embryos of sister lines of rye differing in heterochromatic content. Genome 33:177-183. DOI: 10.1139/g90-029 Bebeli, P.J. & Kaltsikes P.J. 1990. Response to in vitro culture of immature embryos of certain genotypes of Phaseolus vulgaris. Acta Hortic. 287: 135-145. Bebeli, P.J., Karp, A. & Kaltsikes, P.J. 1988. Morphogenetic response of isogenic lines of triticale differing in their content of heterochromatin. Proc. 7th Intl. Wheat Genet. Symp. pp. 715-718. Bebeli, P.J., Karp, A. & Kaltsikes, P.J. 1988. Morphogenetic response of sister lines of rye differing in their content of heterochromatin. Proc. 7th Intl. Wheat Genet. Symp. pp. 711-714. Bebeli, P.J., Karp, A. & Kaltsikes, P.J. 1988. Plant regeneration and somaclonal variation in triticale and rye. Proc. 2nd Plant Breeding Symposium of the Hellenic Society for the Genetic Improvement of Plants, pp. 83-91. DOI: 10.1007/bf00258056 Bebeli, P.J., Karp, A. & Kaltsikes, P.J. 1988. Plant regeneration and somaclonal variation from immature cultured embryos of sister lines of rye and triticale differing in their content of heterochromatin. 1. Morphogenetic response. Theor. Appl. Genet. 75: 929-936. https://doi.org/10.1007/BF00258056 Bebeli, P.J. & Kaltsikes, P.J. 1985. Karyotypic analysis of two durum wheat varieties. Can. J. Genet. Cytol. 27: 617-621. https://doi.org/10.1139/g85-092