Αρχική
Εικόνα: Κωνσταντίνος                   Μπερτσουκλής

Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής

ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294559
2105294553
kber@aua.gr