Αρχική
Εικόνα: Κωνσταντίνος                   Μπερτσουκλής

Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής

ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294558
2105294553
kber@aua.gr
SHORT_CV_2019_FIN_.doc

Ο Δρ Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής υπηρετεί στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ως ΕΔΙΠ από το 2014, ενώ είχε εκλεγεί ως μέλος ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου από το 2005. Είναι απόφοιτος και διδάκτορας του ΓΠΑ και κάτοχος ΜΔΕ από το Τμήμα ΕΦΠ και πριν το ΓΠΑ εργαζόταν στο Τμήμα Παρκοτεχνίας του Δήμου Πειραιά. Η διδακτική του εμπειρία αφορά σε μαθήματα του Εργαστηρίου (θεωρία και εργαστήρια), σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διαλέξεις και μαθήματα στα πλαίσια μεταπτυχιακών προγραμμάτων άλλων Τμημάτων του ΓΠΑ και Ιδρυμάτων. Ερευνητικά ασχολείται ιδιαίτερα με την διάδοση, διάδοση και αξιοποίηση αυτοφυών ειδών και ειδών που οι πληθυσμοί τους πιέζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή και άλλους παράγοντες.  Επιμελείται του Βοτανικού Κήπου του Εργαστηρίου και έχει εκπαιδευτεί μέσω του προγράμματος Erasmus στους Πανεπιστημιακούς Βοτανικούς Κήπους της Πάντοβα και της Μπολόνια. Συμμετέχει σε επιτροπές πτυχιακών διατριβών και υποστηρίζει το διοικητικό και εν γένει έργο του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.  Υπήρξε συντονιστής σε πιλοτικό πρόγραμμα αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες και συμμετέχει ως συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα.  Είναι κριτής εργασιών επιστημονικών δημοσιεύσεων και έχει λάβει μέρος σε πάνω από 21 ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με προφορικές και γραπτές εργασίες.  Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων έχοντας συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ) , το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) και έχει επίσης λάβει μέρος στα σεμινάρια «Τριπτόλεμος» που έχουν οργανωθεί στο ΓΠΑ.  Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων, έχει δώσει ομιλίες σε ημερίδες και συνδράμει εθελοντικά σε μελέτες και φυτεύσεις σε στρατιωτικές μονάδες και δημόσια πάρκα.  Έχει συμμετοχή σε οργάνωση και προεδρεία συνεδρίων και ημερίδων.

 

SHORT_CV_2019_FIN_.doc

22.10.2018 – (σε εξέλιξη): «Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση». Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.

1.10.2018-31.12.2018: «Συμβολή στην Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης του Λόφου του Λυκαβηττού. Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. Ίδρυμα Λεβέντη.  Επιστημονικός συνεργάτης.

1.3.2013-15.10.2015: ΘΑΛΗΣ-«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την Προστασία του Μνημείου και Ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου». Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.

1.7.2009-28.10.2009: «Σχεδιασμός της Συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους». Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς. Επιστημονικός συνεργάτης.

1.5.2008-15.8.2008: «Μελέτη Φυτοτεχνικών Διαμορφώσεων για το Σύνολο της Λιμενικής Ζώνης Αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ». Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου.  Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. Επιστημονικός συνεργάτης.

1.3.2009-30.6.2009: «Προσδιορισμός Φυσικοχημικών Παραμέτρων και Ποιοτικής Σύστασης Απορριμμάτων Λεκανοπεδίου Αττικής». Επιστ. Υπεύθ. Επίκ. Καθ. Π. Νεκτάριος. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Διοικητικό έργο.