Αρχική
Εικόνα: Κωνσταντίνος          Μπερτσουκλής

Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής

ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294558
2105294553
kber@aua.gr
CV_Bertsouklis_2020_http.pdf
CV_Bertsouklis_2020_http.pdf
 1.  «Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση», ΕΠΑνΕΚ, επιστημονικός συνεργάτης, (2019-σήμερα).
 2. «Ανάλυση τοπίου του λόφου του Λυκαβηττού και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της ταυτότητας αυτού και την αειφορική διαχείρισή του», Χρηματοδότης: Ίδρυμα Λεβέντη, επιστημονικός συνεργάτης, (2018-19).
 3. «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την Προστασία του Μνημείου και Ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου», ΕΣΠΑ/ΘΑΛΗΣ, επιστημονικός συνεργάτης (2012-15).
 4. «Σχεδιασμός της Συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους». Χρηματοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς, επιστημονικός συνεργάτης, (2009-2010)
 5. «Μελέτη Φυτοτεχνικών Διαμορφώσεων για το Σύνολο της Λιμενικής Ζώνης Αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ». Χρηματοδότης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, επιστημονικός συνεργάτης, (2007-2008).

 

 1. Bertsouklis, K., Papafotiou, M. and Balotis, G. 2003. Effect of medium on in vitro growth and ex vitro establishment of Globularia alypum. Acta     Hortic, 616, 177-180 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.616.19
 2. Bertsouklis, K.F. and Papafotiou, M. 2009. In vitro propagation of Arbutus andrachne L.  Acta Hortic, 813, 477-480  https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2009.813.63
 3. Bertsouklis, K.F. and Papafotiou, M. 2010a. Effect of storage on Arbutus andrachne seed germination. Acta    Hortic885, 65-71 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2010.885.8
 4. Bertsouklis, K.F. and Papafotiou, M. 2010b. Studies on propagation of Globularia alypum L. Acta Hortic, 885, 73-77 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2010.885.9
 5. Bertsouklis, K.F. and Papafotiou, M. 2011. Effect of various cytokinins on Micropropagation of Arbutus andrachnoides Link. Acta Hortic,     923, 213-218 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.923.32
 6. Bertsouklis, K.F. and Papafotiou, M. 2013. Seed germination of Arbutus unedo, A. andrachne and their natural hybrid A. andrachnoides in relation to temperature and period of storage. Hortscience, 48, 347-351 https://doi.org/10.21273/HORTSCI.48.3.347
 7. Papafotiou, M., Trigka, M. and Bertsouklis, K.F. 2013. In vitro propagation of Arbutus × andrachnoides Link.  from seedling tissues. Acta Hortic, 990: 405-408 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2013.990.51
 8. Papafotiou, M., Bertsouklis, K.F. and Trigka, M. 2013. Micropropagation of Arbutus unedo, A. andrachne, and their natural hybrid A.× andrachnoides, from seedling explants. J Hortic Sci Biotechnol, 88(6), 768-775  https://doi.org/10.1080/14620316.2013.11513037
 9. Bertsouklis, K.F. and Papafotiou, M. 2016. Morphometric and molecular   analysis of the three Arbutus species of Greece. Not Bot Horti Agrobo, 2016, 44(2):423-430 https://doi.org/10.15835/nbha44210572
 10. Vlachou, G., Papafotiou, M. and Bertsouklis, Κ.F. 2016a. In vitro propagation of Ballota acetabulosa. Acta Hortic, 1113, 171-174 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1113.25
 11. Vlachou, G., Papafotiou, M. and Bertsouklis, Κ.F. 2016b. In vitro propagation of Calamintha nepeta. Acta Hortic, 1113, 189-194 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1113.28
 12. Papafotiou, M. Majumder, D.A.N, Martini, A.N. and Bertsouklis, Κ.F. 2016. Micropropagation of Atriplex halimus L. Acta Hortic, 1113, 207-210 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1113.31
 13. Vlachou G, Papafotiou M and Bertsouklis, Κ.F. 2017. Studies on in vitro propagation of Anthyllis barba-jovis L. Acta Hortic1155, 317-320 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1155.45
 14. Papafotiou M., Tsalouchos N., Papagianni A. and Bertsouklis, K.F. 2017. In vitro propagation of Lippia citriodora. Acta Hortic1155, 327-330 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1155.47
 15. Vlachou, G., Papafotiou, M. and Bertsoulkis, K.F. 2017. The effect of cytokinin and concentration on micropropagation of   Calamintha cretica L. Acta Hortic1189, 477-480 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.95
 16. Papafotiou, M., Bertsouklis, K.F., Martini, A.N., Vlachou, G., Akoumianaki-Ioannidou A., Kanellou, E. and Kartsonas, E.D. 2017. Evaluation of establishment of native Mediterranean plant species suggested for landscape enhancement in archaeological sites of Greece. Acta Hortic1189, 177-181 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.35
 17. Papagianni, A., Papafotiou, M. and Bertsouklis, K.F. 2017. In vitro propagation of Arbutus unedo var. rubra starting from seedlings and adult parental plants. Acta Hortic1189, 469-472 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.93
 18. Bertsouklis, K.F. and Papafotiou, M. 2017. Comparative study on the effectiveness of cytokinin type and season on in vitro culture establishment of Arbutus species. Acta Hortic1189, 435-438 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.85
 19. Vlachou, G., Papafotiou, M., A. Akoumianaki-Ioannidou and Bertsouklis, K.F. and 2019. Propagation of Scabiosa hymettia (Boiss & Spruner) by stem cuttingsActa Hortic 1242, 763-766 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1242.113
 20. Vlachou, G., Papafotiou, M. and Bertsouklis, K.F. 2019. Studies on seed germination and micropropagation of Clinopodium nepeta a medicinal and aromatic plant. Hortscience, 54(9): 1558-1564. https://doi.org/10.21273/HORTSCI13996-19
 21. Paraskevopoulou, A.T., Pappous, E., Bertsouklis, K.F., Biniari, K., Daskalakis, I. and Perdikis, D. 2020. The potential use of a wildflower meadow in a vineyard to enhance the local rural landscape character. Acta Hortic1279, 29-37 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1279.5
 22. Bertsouklis, K.F., Paraskevopoulou, A. and Zarkadoula, N. 2020. In vitro propagation of Juniperus phoenicea L. Acta Hortic, 1298, 331-334 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1298.45
 23. Paraskevopoulou, A., Mollal-Halil, E., Liakopoulos, G., Londra, P. and Bertsouklis, K.F. 2020. The effect of salinity on Chrysanthemum `Amiko red. Acta Hortic, 1298, 529-534 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1298.72
 24. Martini, A.N., Bertsouklis, K.F., Vlachou, G., Dariotis, E. and Papafotiou, M. 2020. Comparative evaluation of rooting cuttings of five Mediterranean sage species (Salvia sp.) native to Greece. Acta Hortic, 298, 587-592 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1298.81
 25. Vlachou, G, Papafotiou, M. and Bertsouklis, K.F. 2020. Seed germination, micropropagation from adult and juvenile origin explants and address of hyperhydricity of the Cretan endemic herb Calamintha cretica. Not Bot Horti Agrobo 48(3), 1504-1518 https://doi.org/10.15835/nbha48311926
 26. Paraskevopoulou, A.T., Kontodaimon Karantzi, A., Liakopoulos, G., Londra, P.A. and Bertsouklis, K. 2020. The effect of salinity on the growth of lavender species. Water12, 618 https://doi.org/10.3390/w12030618
 27. Bertsouklis, K.F., Daskalakis, I., Biniari, K. and Papafotiou, M. 2021. Comparative study of polyphenolic content and antioxidant capacity in fruits of Arbutus unedo, A. andrachne and their natural hybrid A.× andrachnoides. Not Bot Horti Agrobo Cluj-Napoca, 49(1), 12165 https://doi.org/10.15835/nbha49112165
 28. BertsouklisK. Martini, A. Vlachou, G., Dariotis, E. and Papafotiou, M. 2021. A first approach on morphometrics studies of Salvia fruticosa found in Greece. 4th International Symposium on Horticulture in Europe, 8-12 March 2021. Virtual. Υπό δημοσίευση στο Acta Horticulturae.
 29. Tassoula, L., Martini, A., Papafotiou, M. and BertsouklisK. 2021. Comparative growth of rooted cuttings of five Mediterranean sage species (Salvia sp.) 4th International Symposium on Horticulture in Europe, 8-12 March 2021. Virtual. Υπό δημοσίευση στο Acta Horticulturae.
 30. Bertsouklis, Κ., Daveta-Michopoulou, C., Daskalakis, I., Biniari, K. and M. Papafotiou. 2021. Exploring the nutritional potential of Arbutus species found in Greece. 4th International Symposium on Horticulture in Europe, 8-12 March 2021. Virtual. Υπό δημοσίευση στο Acta Horticulturae