Αρχική
Εικόνα: Κωνσταντίνος                   Μπερτσουκλής

Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής

ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294558
2105294553
kber@aua.gr
SHORT_CV_AUGUST_2019_.doc

Ο Δρ Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής είναι μέλος ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΓΠΑ. Απόφοιτος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ το 1993, το 2000 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές με ειδίκευση στην Ανθοκομία στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ . Η διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΓΠΑ (2012) με εξειδίκευση στον μικροπολλαπλασιασμό, την οικοφυσιολογία σπόρων και τη φυλογενετική μελέτη με μορφολογικούς και μοριακούς δείκτες (RAPDS-DNA). Από το 1993 ως το 2005 εργαζόταν ως γεωπόνος στο Τμήμα Κηποτεχνίας του Δήμου Πειραιά, ως υπεύθυνος του αστικού πρασίνου σε δημοτικά διαμερίσματα. Η διδακτική του εμπειρία αφορά σε μαθήματα του Εργαστηρίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και σε διαλέξεις-μαθήματα σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Ιδρυμάτων και Τμημάτων του ΓΠΑ. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται  η διάδοση και αξιοποίηση αυτοφυών ειδών ως καλλωπιστικών φυτών, καθώς και η μελέτη ειδών που οι πληθυσμοί τους πιέζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή και άλλους παράγοντες με στόχο τη συμβολή στη διατήρησή τους, ο πολλαπλασιασμός-ιστοκαλλιέργεια, η μελέτη μιγμάτων εδαφοκάλυψης με αυτοφυή είδη, η διαχείριση βλάστησης, η χρήση αυτοφυών ειδών σε αρχαιολογικούς χώρους, η οικοφυσιολογία των σπόρων, ο έλεγχος ανάπτυξης ανθοκομικών ειδών και η φυλογενετική μελέτη με χρήση μοριακών και μορφολογικών δεικτών. Επιμελείται του Βοτανικού Κήπου του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής  Τοπίου και έχει εκπαιδευτεί-συνεργαστεί με τους Πανεπιστημιακούς Βοτανικούς Κήπους της Πάντοβα, της Φλωρεντίας και της Μπολόνια. Ήταν ο συντονιστής του πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης προσφύγων στην Αττική: 2017-2018: «Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Αττική» (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020) και έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός συνεργάτης σε πέντε ερευνητικά προγράμματα με τα πλέον πρόσφατα: 1.10.2018-31.12.2018: «Συμβολή στην Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης του Λόφου του Λυκαβηττού (Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου, Ίδρυμα Λεβέντη) και 1.3.2013-15.10.2015: ΘΑΛΗΣ-«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την Προστασία του Μνημείου και Ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου» (Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου, ΕΣΠΑ). Έχει 21 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, έχει λάβει μέρος σε 11 διεθνή και 11 εθνικά συνέδρια, με 22 και 28 παρουσιάσεις αντίστοιχα και είναι κριτής εργασιών επιστημονικών δημοσιεύσεων. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) και έχει λάβει μέρος στα σεμινάρια «Τριπτόλεμος» (ΓΠΑ).Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων, έχει δώσει ομιλίες σε ημερίδες και συνδράμει εθελοντικά σε μελέτες και φυτεύσεις σε στρατιωτικές μονάδες και δημόσια πάρκα.  Έχει συμμετοχή σε οργάνωση και προεδρεία συνεδρίων και ημερίδων.

 

SHORT_CV_AUGUST_2019_.doc

22.10.2018 – (σε εξέλιξη): «Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση». Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.

1.10.2018-31.12.2018: «Συμβολή στην Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης του Λόφου του Λυκαβηττού. Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. Ίδρυμα Λεβέντη.  Επιστημονικός συνεργάτης.

1.3.2013-15.10.2015: ΘΑΛΗΣ-«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την Προστασία του Μνημείου και Ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου». Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.

1.7.2009-28.10.2009: «Σχεδιασμός της Συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους». Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς. Επιστημονικός συνεργάτης.

1.5.2008-15.8.2008: «Μελέτη Φυτοτεχνικών Διαμορφώσεων για το Σύνολο της Λιμενικής Ζώνης Αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ». Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου.  Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. Επιστημονικός συνεργάτης.