Αρχική
Εικόνα: Αγγελική Παρασκευοπούλου

Αγγελική Παρασκευοπούλου

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294551
210 5294553
aparas@aua.gr
Paraskevopoulou_CV_EN_May_2022.pdf, Paraskevopoulou_CV_EL_May_2022.pdf

Η Δρ. Αγγελική Παρασκευοπούλου, είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εργ. Ανθοκομίας & Αρχ. Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στο εξωτερικό και στην Ελλάδα ως αρχιτέκτονας τοπίου και γεωπόνος με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διαχείριση χώρων πρασίνου συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Κήπου. Μεταξύ άλλων η έρευνά της έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των αναγκών διαφόρων κοινωνικών ομάδων, την ανάδειξη και προστασία ιστορικών περιοχών, τη χρήση και διάδοση αυτοφυών φυτικών ειδών, καθώς και τον αειφόρο σχεδιασμό υπαίθριων χώρων. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και διαχείριση φυτοτεχνικών διαμορφώσεων σε αστικούς χώρους και φυτοδώματα. Από το σύνολο των δημοσιεύσεων της έχει δημοσιεύσεις με κριτές σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και  σε εθνικά πρακτικά συνεδρίων.

http://efp.aua.gr/sites/efp.aua.gr/files/Paraskevopoulou_CV_EL_May_2022.pdf

Paraskevopoulou_CV_EN_May_2022.pdf, Paraskevopoulou_CV_EL_May_2022.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Μεθοδολογίες Παρουσίασης Σχεδιαστικών Προτάσεων στην Αρχιστεκτονική Τοπίου Μεταπτυχιακό Επιλογής
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ι Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Χρήση Η/Υ στο Σχεδιασμό του Τοπίου Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κοινωνιολογική και Πολιτισμική Διάσταση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Από 14 Ιουλίου 2002 – 13 Δεκεμβρίου 2002

Τίτλος προγράμματος : «Διερεύνηση υποστρωμάτων για την εγκατάσταση φυτοκάλυψης στο δώμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών»

Χρηματοδότηση: Κοινοπραξία Γενική Εταιρεία Κατασκευών Α.Ε. - Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε. - Άκτωρ Α.Ε. -  Ψυκτική Ελλάδος Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Π. Νεκτάριος, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από 1 Μαΐου 2003 – 31 Ιουλίου 2004

Τίτλος προγράμματος : «Διερεύνηση της μορφής φυτοκάλυψης περιβάλλοντος χώρου Βουλής»

Χρηματοδότηση: Βουλή των Ελλήνων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Χρονόπουλος, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από 1 Ιανουαρίου 2006 – 31 Μαρτίου 2006

Τίτλος προγράμματος : «Διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης φυτοκάλυψης στο δώμα σχολικών κτιρίων. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.»

Χρηματοδότηση: Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Χρονόπουλος, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από 1 Μαρτίου 2008 – 30 Νοεμβρίου 2008

Τίτλος προγράμματος : «Μελέτη φυτοτεχνικών διαμορφώσεων για το σύνολο της λιμενικής ζώνης αρμοδιότητος ΟΛΠ ΑΕ»

Χρηματοδότηση: Οργανισμό Λιμένος Πειραιά ΑΕ.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Παπαφωτίου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από 1 Απριλίου 2009 –31 Οκτωβρίου 2009

Τίτλος προγράμματος : «Σχεδιασμός της συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους»

Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Παπαφωτίου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Από 1 Μαρτίου 2010 –30 Απριλίου 2010

Τίτλος προγράμματος : «Ανάπλαση και Βελτίωση του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου του Δήμου Νεάπολης, Λασιθίου»

Χρηματοδότης: Δήμος Νεάπολης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Π. Νεκτάριος, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Από 1 Σεπτεμβρίου 2012 –31 Αυγούστου 2013, 1 Σεπτεμβρίου 2013 -31 Αυγούστου 2014, 25 Σεπτεμβρίου 2014 – 31 Ιουλίου 2015

Τίτλος προγράμματος : «Ολοκληρωμένη διαχείριση βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους για την προστασία του μνημείου και ανάδειξη του ιστορικού τοπίου»

Χρηματοδότης: ΕΠΔΒΜ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Παπαφωτίου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Από 1 Ιουνίου 2013 –31 Δεκεμβρίου 2013, 1 Φεβρουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014

Τίτλος προγράμματος : «Urban BioRoof»

Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Νεκτάριος, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Από 1 Μαρτίου 2014 –31 Δεκεμβρίου 2014, 1 Ιανουαρίου 2015 -30 Ιουνίου 2015

Τίτλος προγράμματος : «Urban Greening Systems for the Mediterranean Region»

Χρηματοδότης: LEONARDO DA VINCI

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Παπαφωτίου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Από 25 Σεπτεμβρίου 2014 – 24 Οκτωβρίου 2014, Νοέμβριος 2015- Δεκέμβριος 2015

Τίτλος προγράμματος : Πρόγραμμα μαθημάτων σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης «Τριπτόλεμος», Κατεύθυνση: «Άνυδροι Κήποι – Φυτοδώματα (Ταρατσόκηποι) Αγροτουριστικών Μονάδων»

Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Διεύθυνση Νέας Γενιάς)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Ι. Παπαδάκης, Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Από 1 Αυγούστου 2014 – 15 Σεπτεμβρίου 2014, 1 Ιουνίου 2016 – 15 Ιουλίου 2015

Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος:: Καθηγητής Π. Χαριζάνης, Εργαστηρίου Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας, Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Από 1 Αυγούστου 2014 – 15 Σεπτεμβρίου 2014, 1 Ιουνίου 2015 – 15 Ιουλίου 2015

Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος:: Καθηγητής Π. Χαριζάνης, Εργαστηρίου Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας, Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Από 2 Φεβρουαρίου 2015 – 31 Μαΐου 2016

Τίτλος προγράμματος : Μελέτη φυτοτεχνικών διαμορφώσεων στην περιοχή του Προβλήτα Ι - ΣEMΠO του OΛΠ AE με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος

Χρηματοδότηση: Οργανισμό Λιμένος Πειραιά ΑΕ.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μ. Παπαφωτίου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από 1 Σεπτεμβρίου 2015 – 31 Αυγούστου 2017

Τίτλος προγράμματος : Ερευνητικά Προγράμματα Αριστείας ΙΚΥ/SIEMENS

Χρηματοδότηση: I.K.Y. (Ίδρυμα .Κρατικών Υποτροφιών)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Παρασκευοπούλου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από 1 Αυγούστου 2018 – 31 Μαρτίου 2019

Τίτλος προγράμματος : Ανάλυση τοπίου του λόφου του Λυκαβηττού και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της ταυτότητας αυτού και την αειφορική διαχείρισή του

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Λεβέντη

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μ. Παπαφωτίου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από 11 Σεπτεμβρίου 2018 – 10 Μαρτίου 2019

Τίτλος προγράμματος : productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration (proGIreg)

Χρηματοδότηση: Horizon 2020

Εταίρος: Δήμος Πειραιά

Επιστημονική Συνεργάτης: Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Παρασκευοπούλου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από 01 Ιανουαρίου 2020 – 30 Ιουνίου 2020

Τίτλος προγράμματος : «New Agriculture for a New Generation: Recharging Youth to Revitalize the Agriculture & Food Sector of the Greek Economy»

Χρηματοδότηση: Rutgers the State University

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Δέρκας, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από 1 Ιανουαρίου 2021 – σήμερα

Τίτλος προγράμματος : «Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing the Health and Well-being of Citizens: the euPOLIS Approach»

Χρηματοδότηση: Horizon 2020

Εταίρος: Δήμος Πειραιά

Επιστημονική Συνεργάτης: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Παρασκευοπούλου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από Απρίλιος 2022 – 31 Αυγούστου 2022

Τίτλος προγράμματος : «Oltre Il Giardino - Social Inclusion Observatory»

Χρηματοδότηση: Erasmus + (KEY ACTION 2)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ομότιμος Καθηγητής Γ. Αράπης, Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Από Δεκέμβριος 2022 - σήμερα 

Τίτλος προγράμματος: "Democratic Landscape Transformation: Towards an Open Landscape Academy"

Χρηματοδότηση: Erasmus + 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Παρασκευοπούλου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Link: https://ledwiki.hfwu.de/index.php?title=Towards_the_Open_Landscape_Academy

 

Από Απρίλιος 2023 - σήμερα 

Τίτλος προγράμματος: "URBAN HEAT WATCH. Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου και Κλιματικής"

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Παρασκευοπούλου, Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διατριβές

 1. Paraskevopoulou A.T., 2000. An investigation into the copper and lead tolerance of populations of Buddleia davidii, and Chamaenerion angustifolium. Ph.D. Thesis, Department of Landscape, University of Sheffield.
 2. Paraskevopoulou A.T., 2002. Effect of grass competition and sand mulching on the establishment of native exotic dry meadows. ΜΑ Thesis, Department of Landscape, University of Sheffield.

 

Παρακάτω παρουσιάζονται μόνο οι εργασίες που είναι δημοσιευμένες σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων μετά από κρίση.

 

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 1. Hitchmough J, Kendle AD, and  Paraskevopoulou AT, 2001. Seedling emergence, survival, and initial growth of forbs and grasses native to Britain and central / southern Europe in low productivity urban “waste” substrates. Urban Ecosystems, 5(4): 285 - 308.
 2. Hitchmough J, Kendle AD, and Paraskevopoulou AT, 2003. Emergence, survival, and initial growth of North American prairie forbs, and British meadow forbs in low productivity urban “waste” soils. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 72(1): 89-99.
 3. Hitchmough J,  Paraskevopoulou AT, and Dunnett N, 2008. Influence of grass suppression and sowing rate on the establishment and persistence of forb dominated urban meadows.  Urban Ecosystems, 11(1): 33 - 44.
 4. Kotsiris G, Nektarios PA, and Paraskevopoulou AT, 2012. Lavandula angustifolia growth and physiology is affected by substrate type and depth when grown under Mediterranean semi-intensive green roof conditions. HortScience, 47:311-17.
 5. Londra P, Paraskevopoulou AT, and Psychoyou M, 2012. Evaluation of water-air balance of various substrates on Begonia growth. HortScience, 47(2):311-317.
 6. Nektarios PA, Ntoulas N, Paraskevopoulou AT, Zacharopoulou A, and Chronopoulos I, 2014. Substrate and drainage system selection, and slope stabilization in an intensive type roof garden park: The case study of Athens Concert Hall. Landscape and Ecological Engineering, 10:29-46.
 7. Tampoukou A, Papafotiou M, Koutsouris A, and Paraskevopoulou AT, 2015. Teachers’ Perceptions οn the Use of Botanic Gardens as a Means of Environmental Education in Schools and the Enhancement of School Student Benefits from Botanic Garden Visits. Landscape Research, 40(5): 610-620.
 8. Apostolides E, Papafotiou M, Vissilia AM, and Paraskevopoulou A, 2015. Gardens and orchards of Kampos’ historical country mansions in Chios: an early trace of landscape architecture in Greece. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 35(4):290-311.
 9. Paraskevopoulou A, Mitsios I, Fragkakis I, Nektarios P, Ntoulas N, Londra, and Papafotiou M, 2015. The growth of Arthrocnemum macrostachyum and Halimione portulacoides in an extensive green roof system under two watering regimes. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4:242-249.
 10. Baltzoi P, Fotia K, Kyrkas D, Nikolaou K, Paraskevopoulou AT, Accogli AR, and Karras G, 2015. Low water–demand plants for landscaping and agricultural cultivations - a review regarding local species of Epirus/Greece and Apulia/Italy. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4:250-260.
 11. Akoumianaki – Ioannidou A., Paraskevopoulou AΤ, and Tachou V., 2016. School grounds as a resource of green space to increase child-plant contact. Urban Forestry & Urban Greening, 20(1): 375–386.
 12. Londra, P., Paraskevopoulou A., and Psychogiou, M., 2018. Hydrological Behavior of Peat- and Coir-Based Substrates and Their Effect on Begonia Growth. Water, 722(10): 1-15.
 13. Paraskevopoulou A.T., and Kamperi E., 2018. Design of hospital healing gardens linked to pre- or post-occupancy research findings. Frontiers of Architectural Research, 7: 395-414.
 14. Paraskevopoulou Α.Τ., Kamperi Ε., Demiris Ν., Economou Μ., Theleritis C., Kitsonas M., Papageorgiou C., 2018. The impact of seasonal colour change in planting on patients with psychotic disorders using biosensors. Urban Forestry & Urban Greening, 36: 50-56.
 15. Paraskevopoulou A.T., Nektarios P.A. and Kotsiris G., 2018. Post-fire attitudes and perceptions of people towards the landscape character and development in the rural Peloponnese, a case study of the traditional village of Leontari, Arcadia, Greece. Journal of Environmental Management, 241: 567-574.
 16. Paraskevopoulou A.T., Kontodaimon Karantzi A., Liakopoulos G., Londra P.A. and Bertsouklis K., 2020. The Effect of Salinity on the Growth of Lavender Species. Water, 12, 618.
 17. Paraskevopoulou A.T., Tsarouchas P., Londra P.A. and Kamoutsis A.P. 2020. The Effect of Irrigation Treatment on the Growth of Lavender Species in an Extensive Green Roof System. Water, 12, 863.
 18. Paraskevopoulou A.T., Klados A. and Malesios C. 2020. Historical Public Parks: Investigating Contemporary Visitor Needs. Sustainability, 12(23), 9976.
 19. Paraskevopoulou A.T., Zafeiriou S., Londra P.A. 2021. Plant growth of Atriplex portulacoides affected by irrigation amount and substrate type in an extensive green roof system. Ecological Engineering, 165, 106223.
 20. Kanellou E., Papafotiou M., Economou G., Paraskevopoulou A., Kartsonas E. and Ntoulas N. 2021. Response of sown herbaceous forb mixtures suitable for aesthetic improvement and vegetation management at archaeological sites of the Mediterranean region. Ecological Engineering, 167, 106256.
 21. Gkoltsiou A., Athanasiadou E., Paraskevopoulou A. 2021. Agricultural Heritage Landscapes of Greece: three case studies and strategic steps towards their acknowledgement, conservation and management. Sustainability 13(11), 5955.
 22. Gkoltsiou A., Paraskevopoulou A. 2021. Landscape character assessment, perception surveys of stakeholders and SWOT analysis: A holistic approach to historical public park management. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 35, 100418.
 23. Paraskevopoulou A., Pappous, E., Biniari, K., Bertsouklis, K.F., Daskalakis, I., Perdikis, D. 2022. Enhancing the Rural Landscape Character: The Low Frequency of Inter-Row Wildflower Meadow Harvest Positively Affects Biodiversity While Maintaining Grape Quantitative and Qualitative Traits in a ‘Sultanina’ Vineyard in Greece. Agronomy, 12, 550. 

Διεθνή Πρακτικά Συνεδρίων:

 1. Paraskevopoulou AT and Hitchmough JD, 1998. Investigating Pb and Cu Tolerance of Two Plant Populations. In: Proceedings of the International Conference on Protection and Restoration of the Environment IV, Vol. II, Halkidiki 1-4 July 1998.
 2. Paraskevopoulou Gibbins AT, 2005. The Substantial Effect of Landscape Management on Urban Park Regeneration. 42nd IFLA World Congress, Landscape Leading the Way, Edinburgh Scotland 26th-29th June, 2005.
 3. Paraskevopoulou Gibbins AT and Hitchmough JD, 2005. Copper and lead tolerance of Chamaenerion angustifolium. 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική, τη Διαχείριση και την Τεχνολογία Περιβάλλοντος – Eco Forum, Λευκωσία Κύπρου 28-30 Ιουνίου 2005.
 4. Chronopoulos J, and Paraskevopoulou Gibbins ΑT, 2006. Establishing vegetation for slope stabilisation in Hellas. Conference, Soil-Bioengineering: Ecological Restoration with Native Plant and Seed Material, Research and Education Centre for Agricultural (HBLFA) Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Austria, 5 - 7 September 2006.
 5. Akoumianaki-Ioannidou A, Paraskevopoulou AT and Tachou V, 2010. The Significance of Plants in School Grounds and Environmental Education of Secondary Schools in Trikala, Hellas.  Acta Horticulturae (ISHS), 881: 843-846.
 6. Paraskevopoulou AT, Nektarios PA, Photinopoulou P,  Nydrioti E, Stergiopoulos G and Labropoulos P, 2010. The Restoration of the Fire Affected Area of the Medieval Castle Ruins at the Traditional Village of Leontari, Arcadia, Hellas. Acta Horticulturae (ISHS), 881: 905-908.
 7. Paraskevopoulou AT, Papafotiou M and Massas J, 2010. Suitable Plant Species to Meet the Environmental Conditions of the Piraeus Port. Acta Horticulturae (ISHS), 881: 555-558.
 8. Tampoukou A, Paraskevopoulou A, Papafotiou M, and Koutsouris Α, 2012. Investigating the infrastructure of botanic gardens in supporting a joint action with environmental education centres. Sixth European Botanic Gardens Congress, Chios Island, Greece, 28 May-2 June 2012. European Botanic Gardens in a Changing World: Insights into Eurogard VI, 399-404.
 9. Tampoukou A, Papafotiou M, Koutsouris A and Paraskevopoulou A, 2012. Botanic Gardens as a “tool” for environmental education of primary and secondary school students. Sixth European Botanic Gardens Congress, Chios Island, Greece, 28 May-2 June 2012. European Botanic Gardens in a Changing World: Insights into Eurogard VI, 265-271.
 10. Tampoukou A, Papafotiou M, Koutsouris A and Paraskevopoulou A, 2012. Investigating differences in opinions and perceptions of teaching staff of environmental education centres in utilising botanic gardens. Sixth European Botanic Gardens Congress, Chios Island, Greece, 28 May-2 June 2012. European Botanic Gardens in a Changing World: Insights into Eurogard VI, 307-312.
 11. Agorastou K, Paraskevopoulou A, Gkinis G1, and Bargianni E, 2012. Management of the National Garden – Strengthening the relationship between people, history and environment. Sixth European Botanic Gardens Congress, Chios Island, Greece, 28 May-2 June 2012. European Botanic Gardens in a Changing World: Insights into Eurogard VI, 209-213.
 12. Kanellou Ε, Papafotiou Μ, Paraskevopoulou Α, Economou F, Nektarios P, Kartsonas Ε, Alexopoulos A, Mouroutoglou C, Nifakos K, and Karras S, 2014. Developing wildflower methods for use in archaeological sites. 9th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, Improvements in conservation and rehabilitation – Integrated methodologies, Ankara, Turkey 3-5 June 2014, pp. 947-951.
 13. Apostolides Α., Papafotiou, Μ., Vissilia A.M. and Paraskevopulou A. 2014. The movement of water in orchards of Kampos: An old irrigation system. In: Kalavrouziotis I.K., Angelakis A.N. (Eds.) e‐Proceedings, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, Patras, Greece, 22‐24 March 2014. Hellenic Open University, Patras, pp. 335‐344.
 14. Papafotiou M, Kanellou E, Economou F, Paraskevopoulou A and Kartsonas E, 2015. Establishing wildflower meadows as groundcover for use in archaeological sites. Proceedings of the International Conference on Changing Cities 2, Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, Porto Heli, Peloponnese, Greece 22-26 June 2015, pp 683-690.
 15. Paraskevopoulou AT, and Dasenaki I, 2015. Investigating visitor perceptions at Alsos Veikou urban park. International Conference on Changing Cities 2, Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, Porto Heli, Peloponnese, Greece 22-26 June 2015, pp. 699-705.
 16. Paraskevopoulou A, Spentzas A., Lahaniotis K., Karapanos I., Perdikis D., and Londra P., 2017. The establishment of a wildflower meadow “designed” for people to harvest. Under review for publication in Acta Horticulturae (ISHS), 1189: 119-124.
 17. Zilemenos C, and Paraskevopoulou A, 2017. An integrated design approach of a contemporary urban development. Acta Horticulturae (ISHS), 1189: 109-112.
 18. Paraskevopoulou A., and Athanasiou S., 2017. Children’s perception on the design of their playground. Acta Horticulturae (ISHS), 1189: 143-146.
 19. Marougka E, and Paraskevopoulou A, 2017. The design of the surroundings of Rizarios Ecclesiastical School and a proposal for its regeneration. Acta Horticulturae (ISHS), 1189: 77-80.
 20. Katsika E, Paraskevopoulou A, and Trigas P, 2017. A design approach to protect and enhance a natural wetland in Attica (Greece). Acta Horticulturae (ISHS), 1189: 355-358.
 21. Fotia K, Paraskevopoulou A, Baltzoi P, Lykas C, Patakioutas G, Gizas G, and Karras G, 2017. Effects of recycled and grey water on the growth of ornamental shrubs used in urban green spaces of north-western Greece. Acta Horticulturae (ISHS), 1189: 565-568.
 22. Alevizos I, Paraskevopoulou A, Kamoutsis A, Psychogiou M, and Londra P, 2017. The impact of design on the environmental contribution of street trees in Kallithea, Athens. Acta Horticulturae (ISHS), 1189: 251-255.
 23. Kanellou E, Papafotiou M, Economou G, and Paraskevopoulou A, 2017. Developing wildflower meadows for the enhancement of the archaeological landscape. Acta Horticulturae (ISHS), 1189: 43-47.
 24. Kamperi, E., Paraskevopoulou, A., Papageorgiou C., Papafotiou, M., Demiris, N., Economou, M., Theleritis, C., and Kitsonas, M., 2017. The preliminary works of a study on the design of healing gardens for patients. Proceedings of the International Conference on Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, 26-30 June, 2017, 1157-1162.
 25. Paraskevopoulou, A., and Panou, M., 2017. Primary school pupils’ perceptions of a typical urban school ground. Proceedings of the International Conference on Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, 26-30 June, 2017, 1182-1190.
 26. Paraskevopoulou A., Tzortzi N. - Georgi J., Oikonomou A., Mariaki E. and Paraskevas A. 2019. Examining the opportunities for nature-based solutions at the Municipality of Piraeus. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 296 012003.
 27. Paraskevopoulou Α.Τ., Papadopoulou Α., Kantartzis Α. and Papadopoulou Α., 2020. Perceptions of hospital patients and staff, a tool to inform the design of healing gardens. Acta Horticulturae (ISHS), 1278:23-28.
 28. Paraskevopoulou A.T., Pappous E., Bertsouklis K.F., Biniari K., Daskalakis I. and Perdikis D. 2020. Examining the potential use of a wildflower meadow in a vineyard to enhance the local rural landscape character. Acta Horticulturae (ISHS), 1278:29-38.
 29. Paraskevopoulou A.T., Aggelakopoulos K. and Stathopoulou E., 2020. Design of fire-affected school grounds of special primary and secondary schools. Acta Horticulturae (ISHS), 1298:91-96.
 30. Paraskevopoulou A.T., Mollal-Halil1 Ε., Liakopoulos G., Londra P. and Bertsouklis K., 2020. The effect of salinity on Chrysanthemum ‘Amiko red’. Acta Horticulturae (ISHS), 1298:529-534.
 31. Bertsouklis K., Paraskevopoulou A.T. and Zarkadoula N., 2020. In vitro propagation of Juniperus phoenicea L. Acta Horticulturae (ISHS), 1298:331-334.
 32. Papafotiou M., Paraskevopoulou A., Akoumianaki_Ioannidou A., Myroforidou V., Galati M., Andreopoulou C., Visilia A-M., Choundas K., Kontos I., Profyraki T., Christara-Papageorgiou F., Gogolos D. and Papakonstantinou E-M., 2020. Site analysis and development of strategy to enhance the identity of Lycabettus Hill in Athens and support sustainable management. Acta Horticulturae (ISHS), 1298:405-412.
 33. Gkoltsiou A., Paraskevopoulou A. 2021. Towards an energy alternative solution through opencast lignite mine reclamation. Submitted for publication in Acta Horticulturae (ISHS) / Accepted for publication.
 34. Paraskevopoulou A. 2021. Horticulture, design, and ecology how to deal with the urban environment. Submitted for publication in Acta Horticulturae (ISHS) / Under review.

 

Εθνικά Πρακτικά Συνεδρίων

 1. Παρασκευοπούλου – Γκίμπινς ΑΤ, 2005. Η εσφαλμένη επιλογή φυτών σε υπαίθριους χώρους. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Πάτρα 19 -21 Οκτωβρίου 2005, Τόμος 12, Τεύχος Α’, σελ. 227-230.
 2. Παρασκευοπούλου ΑΤ και Αγοραστού Κ, 2007. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και αρχικά έργα ανάπλασης του Εθνικού Κήπου. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά 23 -26 Οκτωβρίου 2007, Τόμος 13, Τεύχος Β’, σελ. 703-706.
 3. Παπαφωτίου Μ. και Παρασκευοπούλου ΑΤ, 2009. Αξιολόγηση της υφιστάμενης φύτευσης και προτάσεις ανάδειξης και ανάπλασης χώρων πρασίνου του Λιμένα Πειραιώς. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας ΕπιστήμηςΟπωροκηπευτικών, 24ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια 20 -23 Οκτωβρίου 2009, Τόμος 14, Τεύχος Β’, σελ. 493-497.
 4. Ζωνζήλου Γ και Παρασκευοπούλου ΑΤ, 2011. Η άποψη των επισκεπτών για Άλσος Βεΐκου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 25ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός, Κύπρου 1 -4 Νοεμβρίου 2011, Τόμος 15, Τεύχος Β’, σελ. 56-58.
 5. Παρασκευοπούλου ΑΤ, Νεκτάριος ΠΑ, Φωτεινοπούλου Π, Νυδριώτη Ε, Στεργιόπουλος Γ και Λαμπρόπουλος Π, 2011. Διερεύνηση απόψεων σχετικά με την ανάπλαση του παραδοσιακού χωριού Λεονταρίου στην Αρκαδία. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 25ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός, Κύπρου 1 -4 Νοεμβρίου 2011, Τόμος 15, Τεύχος Β’, σελ. 146-148.
 6. Παρασκευοπούλου ΑΤ, Νεκτάριος ΠΑ, Αντωνίου Ι, Βενέτη Ε, Δήμα Ζ, Ευταξιάδου Α Ζαφειροπούλου Α και Καψάλη ΘΕ, 2011. Διερεύνηση της άποψης των επισκεπτών και των κατοίκων της Νεάπολης, Λασιθίου Κρήτης, σχετικά με την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 25ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός, Κύπρου 1 -4 Νοεμβρίου 2011, Τόμος 15, Τεύχος Β’, σελ. 149-152.
 7. Αθανασίου Σ και Παρασκευοπούλου Α, 2013. Η διερεύνηση των απόψεων παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις παιδικές χαρές. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 26ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα 15 -18 Οκτωβρίου 2013, Τόμος 16, Τεύχος Β’, σελ. 279-284.
 8. Καμπέρη Ε και Παρασκευοπούλου Α, 2013. Σχεδιαστική πρόταση δημιουργίας θεραπευτικού κήπου στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 26ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα 15 -18 Οκτωβρίου 2013, Τόμος 16, Τεύχος Β’, σελ. 344-347.
 9. Παπαδοπούλου Α, Παρασκευοπούλου Α, Κανταρτζής Α και Παπαδοπούλου Α, 2013. Σχεδιαστική πρόταση δημιουργίας θεραπευτικού κήπου της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 26ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα 15 -18 Οκτωβρίου 2013, Τόμος 16, Τεύχος Β’, σελ. 344-347.
 10. Αποστολίδης Ε, Παπαφωτίου Μ, Παρασκευοπούλου Α και Βισίλια ΑΜ, 2013. Τα περιβόλια των αρχοντικών στον κάμπο της Χίου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 26ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα 15 -18 Οκτωβρίου 2013, Τόμος 16, Τεύχος Β’, σελ. 289-293.
 11. Κανέλλου Η, Παπαφωτίου Μ, Οικονόμου Φ, Λύρα Δ, Knezevic E, Κάρτσωνας Ε, Ντούλας Ν, Παρασκευοπούλου Α, Νεκτάριος Π, Αλεξόπουλος Α, Μουρούτογλου Χ, Νηφάκος Κ και Καρράς Σ, 2013, Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 26ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα 15 -18 Οκτωβρίου 2013, Τόμος 16, Τεύχος Β’, σελ. 302-306.
 12. Καμπέρη Ε, και Παρασκευοπούλου Α, 2015. Σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης τμήματος της παραλίας της Γλυφάδας. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 27ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βόλος 28 -29 Σεπτεμβρίου 2015, Τόμος 17, Τεύχος Β’, σελ. 298-301.
 13. Παρασκευοπούλου Α και Τριανταφύλλου Α, 2015. Το Αττικό Άλσος σε σχέση με την ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών του. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 27ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βόλος 28 -29 Σεπτεμβρίου 2015 , Τόμος 17, Τεύχος Β’, σελ. 307-310.
 14. Παρασκευοπούλου Α και Κεχρή ΠΕ, 2015. Η διερεύνηση του Κτήματος Συγγρού ως χώρου πρασίνου που να ικανοποιεί τις ανάγκες των επισκεπτών του. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 27ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βόλος 28 -29 Σεπτεμβρίου 2015, Τόμος 17, Τεύχος Β’, σελ. 348-351.
 15. Κανέλλου H, Παπαφωτίου M, Οικονόμου Γ και Παρασκευοπούλου Α, 2015. Eγκατάσταση μίγματος αυτοφυών ποωδών ειδών, για χρήση ως εδαφοκάλυψη σε αρχαιολογικούς χώρους. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, 27ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βόλος 28 -29 Σεπτεμβρίου 2015, Τόμος 17, Τεύχος Β’, σελ. 320-323.
 16. Παπαφωτίου Μ., Ακουμιανάκη – Ιωαννίδου Α., Παρασκευοπούλου Α., Βισίλια Α‐Μ., Νεκτάριος Π., Ελευθεράκη Γ., Ανδρεοπούλου Ρ‐M. και Γαλάνης Δ. 2017. Ιερά Οδός/Ανάδειξη του ιστορικού άξονα Κεραμεικός – Ελευσίνα. Μελέτη περίπτωσης: Αφαία Σκαραμαγκά. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη 16 -20 Οκτωβρίου 2018, σελ. 185-188.
 17. Παπαφωτίου Μ., Ακουμιανάκη – Ιωαννίδου Α., Παρασκευοπούλου Α.Τ., Βισίλια Α‐Μ., Νεκτάριος Π., Ζώτου Α., Γαλιάτσου Ν., Λιόντου Χ. 2017. Ιερά Οδός/Ανάδειξη του ιστορικού άξονα Κεραμεικός – Ελευσίνα. Μελέτη περίπτωσης: Η αρχή και το τέλος της διαδρομής. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη 16 -20 Οκτωβρίου 2018, σελ. 189-192.
 18. Παπαφωτίου Μ., Ακουμιανάκη – Ιωαννίδου Α., Παρασκευοπούλου Α.Τ., Βισίλια Α‐Μ., Νεκτάριος Π., Ματά Τ., Μπαλτατζή Χ. και Παπαλυμπέρη Ν. 2017. Ιερά Οδός/Ανάδειξη του ιστορικού άξονα Κεραμεικός – Ελευσίνα. Μελέτη περίπτωσης: Κεραμεικός. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη 16 -20 Οκτωβρίου 2018, σελ. 201-204.
 19. Παρασκευοπούλου Α. και Φωτίου Κ., 2017. Σχεδιαστική πρόταση διαμόρφωσης τμήματος πρώην Αεροπορικής Βάσης Ελληνικού σε χώρο πρασίνου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη 16 -20 Οκτωβρίου 2018, σελ. 209-212.
 20. Παρασκευοπούλου Α. και Κρητικού Σ., 2017. Σχεδιαστική πρόταση διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων πρώην «Ορφανοτροφείου» Αίγινας. Υποβλήθηκε για δημοσίευση στα Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη 16 -20 Οκτωβρίου 2018, σελ. 213-216.
 21. Παρασκευοπούλου Α. και Γκαρτζονίκα-Κατάγια Κ., 2017. Σχεδιαστική πρόταση διαμόρφωσης και ενοποίησης χώρων πρασίνου στην περιοχή Υδατόπυργου Πρέβεζας. Υποβλήθηκε για δημοσίευση στα Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη 16 -20 Οκτωβρίου 2018, σελ. 217-220.
 22. Παρασκευοπούλου Α., Αγγελακόπουλος Κ., Σταθοπούλου Ε. 2019. Σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης πυρόπληκτων σχολικών αυλών νηπιαγωγείου, ειδικού δημοτικού σχολείου και Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην Ραφήνα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 84-87.
 23. Παρασκευοπούλου Α., Αριστείδης Σ., Χριστοδουλάκη Θ. 2019. Σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός πυρόπληκτης περιοχής του αστικού ιστού Ραφήνας. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 326-330.
 24. Παρασκευοπούλου Α., Ιατρού Ε., Μίκαλλου Μ., Παπαθανασίου Α., Σεβαστού Χ. 2019. Σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης προαύλιων χώρων σχολείων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 336-340.
 25. Παρασκευοπούλου Α., Κωσταρή Μ., Σκαράκη Α. 2019. Σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης πυρόπληκτης σχολικής αυλής Γυμνασίου στην περιοχή της Νέας Μάκρης μέσα από την διερεύνηση των απόψεων μαθητών και εκπαιδευτικών. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 341-345.
 26. Παρασκευοπούλου Α., Μολλά-Χαλήλ Ε., Λιακόπουλος Γ., Λόντρα Π., Μπερτσουκλής Κ. 2019. Η επίδραση της αλατότητας στο είδος Chrysanthemum ‘Amiko red’. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 292-296.
 27. Παρασκευοπούλου Α., Πολυδώρου Κ., Χλέτσου Μ. 2019. Σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης σχολικών αυλών πυρόπληκτων περιοχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πευκόφυτη έκταση Ραφήνας. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 331-335.
 28. Παρασκευοπούλου Α., Σεβαστού Χ. 2019. Σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείου στα Βριλήσσια βάσει ερωτηματολογίων και ζωγραφιών. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 346-350.
 29. Παρασκευοπούλου Α., Τσαρούχας Π., Λόντρα Π. 2019. Η επίδραση της ποσότητας άρδευσης στην ανάπτυξη ειδών λεβάντας σε σύστημα εκτατικού φυτοδώματος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 54-57.
 30. Παρασκευοπούλου Α., Τσούνα Δ. και Μπερτσουκλής Κ., 2019. Η εγκατάσταση μίγματος αρωματικών φυτικών ειδών σε τεχνητό λειμώνα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 321-325.
 31. Μπερτσουκλής Κ., Γιαννάκου Α. και Παρασκευοπούλου Α. 2019. Μελέτη του in vitro πολλαπλασιασμού του είδους Limbarda crithmoides. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 267-271.
 32. Μπερτσουκλής Κ., Ζαρκαδούλα N., Παρασκευοπούλου A. 2019. Διερεύνηση του in vitro πολλαπλασιασμού του Juniperus phoenicea. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 252-256.
 33. Παπαφωτίου Μ., Παρασκευοπούλου A., Ακουμιανάκη A., Μυροφορίδου Β., Ανδρεοπούλου Χ., Γαλάτη Μ., Χούντας Κ., Βισίλια A-M., Κόντος Ι., Χρηστάρα-Παπαγεωργίου Φ., Πορφυράκη Φ., Γόγολος Δ., Παπακωνσταντίνου Ε. 2019. Λυκαβηττός – Ανάλυση τοπίου και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της ταυτότητας του λόφου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 15 -18 Οκτωβρίου 2019, σελ. 74-79.
 34. Χούντας Κ., Παρασκευοπούλου Α., Καλύβας Δ. 2019. Εφαρμογή χωρικής ανάλυσης μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) στο στρατηγικό σχεδιασμό του όρους «Υμηττός». Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Δεκεμβρίου, 2019, σελ. 359-369.