Αρχική

Ιωάννης Καραπάνος

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
2105294534
2105294504
Βιογραφικό Καραπάνος Ιωάννης 5-2016.pdf

Ι. Βιογραφικά στοιχεία

 

Ονοματεπώνυμο:          Καραπάνος Ιωάννης

Όνομα Πατέρα :             Χρήστος

Όνομα Μητέρας :           Βασιλική

Εθνικότητα:                      Ελληνική

Ημερομηνία γέννησης:  22 Αυγούστου 1971

Τόπος γέννησης:             Αθήνα

Διεύθυνση κατοικίας:      Παπαδιαμάντη 38-40, 18452, Νίκαια

Τηλέφωνο:                         2114029830, 6974365767

e-mail:                               karapanos@aua.gr

Διεύθυνση εργασίας:      Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ιερά Οδός 75, 118 55, Βοτανικός, Αθήνα.

Τηλ./Fax εργασίας:          2105294534, 2105294504

 

ΙΙ. Σπουδές

Γυμνάσιο και Λύκειο:       58ο Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών (1983-1989).

Α.Ε.Ι. :                                 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (Σεπτέμβριος 1989  - Οκτώβριος 1995)

Βαθμός Πτυχίου :              7,59

Μεταπτυχιακές σπουδές :  Διδακτορική διατριβή με τίτλο "Παράγοντες που επηρεάζουν τη μικροσποριογένεση στην τομάτα θερμοκηπίου (Lycopersicon esculentum Mill.)" που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκληρώθηκε το 2007, και βαθμολογήθηκε με "Άριστα".

Ξένες γλώσσες:    Άριστη γνώση αγγλικών (κάτοχος First Certificate in English of Cambridge) και μέτρια γνώση ιταλικών.

 

ΙΙΙ. Επαγγελματική δραστηριότητα

1.  Από τον Ιούλιο του 1997 έως τον Ιούνιο του 1999 εργάστηκα ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο τις «Γεωφυσικές-Γεωτεχνικές Μελέτες».

2.   Από τον Ιούλιο του 2002 μέχρι τον Απρίλιο του 2013 εργάστηκα στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως συμβασιούχος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με αρμοδιότητες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών και γραμματειακής υποστήριξης του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

3.   Από τον Απρίλιο του 2013 έως τον Οκτώβριο του 2015 κατείχα θέση Λέκτορα και από τον Οκτώβριο του 2015 έως σήμερα θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κηπευτικές Καλλιέργειες» στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4.   Παροχή διοικητικής υποστήριξης στα εξής ερευνητικά προγράμματα:

 • «Μελέτη της φυσιολογίας της καρπόδεσης της τομάτας θερμοκηπίου» (αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Γ.Π.Α.), από 1/5/1997 έως και 30/4/1999.
 • «Μελέτη της διακοπής του ληθάργου του πατατόσπορου και τελειοποίηση της τεχνικής καλλιέργειάς του στη Νάξο» με φορέα υλοποίησης του Γ.Π.Α., από 1/8/1999 έως και 31/3/2000.

5.   Παροχή διοικητικής υποστήριξης στα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

 • «Οικολογικές καλλιέργειες κηπευτικών» με φορέα υλοποίησης του Γ.Π.Α., από 14/2/1999 έως και 13/5/1999.
 • «Ανάπτυξη οικολογικής καλλιέργειας οπωροκηπευτικών» με φορέα υλοποίησης του Γ.Π.Α., από 2/3/1999 έως και 1/6/1999.
 • «Εφαρμογές Γεωπονίας στις βιολογικές – οικολογικές καλλιέργειες του Γ.Π.Α.» με φορέα υλοποίησης του Γ.Π.Α., από 16/3/2000 έως και 10/7/2000.

 

ΙV. Ερευνητική δραστηριότητα

1.  Συμμετοχή ως ερευνητής - επιστημονικός συνεργάτης και επισημονικός υπέυθυνος σε 9 εγχώρια και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα:

2.  Επικουρική συμμετοχή στην εκτέλεση πειραμάτων, συμβουλευτικό έργο στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων και στη συγγραφή μεγάλου αριθμού διπλωματικών μελετών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α., από το 1995 έως το 2013.

3. Κριτής ερευνητικών εργασιών στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά «Archives of Agronomy and Soil Science”, “HortScience” “Journal of Horticultural Science and Biotechnology”, “European Journal of Horticultural Science”, “NFS Journal”, “African Journal of Agricultural Research” “African Journal of Biotechnology” και “American Journal of Experimental Agriculture”.

 

V. Εκπαιδευτική εμπειρία

1. Συμμετοχή ως εκπαιδευτής -εισηγητής σε σεμινάρια – προγράμματα εκπαίδευσης:

 • Εκπαιδευτής στο σεμινάριο "Βιολογικές Καλλιέργειες" της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1997.
 • Εισηγητής σε σεμινάριο για Βιολογικές Καλλιέργειες που πραγματοποιήθηκε στην Ικαρία το Μάιο του 1999, στα πλαίσια του προγράμματος Terra Lore Ικαρίας.
 • Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Οικολογικές καλλιέργειες κηπευτικών» για ανέργους αποφοίτους Λυκείου (Φεβρουάριος – Μάιος 1999), που οργανώθηκε από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Ε.Κ. – Γ.Π.Α.).
 • Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ανάπτυξη οικολογικής καλλιέργειας οπωροκηπευτικών» για ανέργους Γεωπόνους (Μάρτιος – Ιούνιος 1999), που οργανώθηκε από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Ε.Κ. – Γ.Π.Α.).
 • Εκπαιδευτής στο σεμινάριο επιμόρφωσης Γεωπόνων σχετικά με τις «Νέες τεχνολογίες διαχείρισης του κλίματος και της καλλιέργειας στα θερμοκήπια» (Μάρτιος 2008) που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. στα πλαίσια του προγράμματος «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης – Β’ Κύκλος».
 • Εκπαιδευτής σε τρείς κύκλους (2014-2016) σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης «Τριπτόλεμος» που συνδιοργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Γ.Π.Α.

2. Εκπαιδευτής στα σεμινάρια του Ινστιτούτου Γεωπονικών Ερευνών στο μάθημα «Λαχανοκομία» για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2008-2009, και για το χειμερινό εξάμηνο του έτους 2009-2010.

3.  Επιστημονικός Συνεργάτης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 (60 ώρες διδασκαλίας), στο Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (ΒιοΘΕΚΑ) του ΤΕΙ Καλαμάτας, με διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος «Γενική Λαχανοκομία».

4.  Διδασκαλία, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα, των μαθημάτων του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. «Κηπευτικά υπό κάλυψη» του 9ου εξαμήνου και «Ειδική Λαχανοκομία» του 8ου εξαμήνου για 2 ώρες εβδομαδιαίως, για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 και 2010-2011.

5. Επικουρική συμμετοχή στην διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια των προπτυχιακών μαθημάτων του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. από το 1995 έως το 2013.

6. Συμμετοχή από τον Απρίλιο του 2013, ως διδάσκων ή συνδιδάσκων,

σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. και

 • επιβλέπων της διδακτορικής μελέτης του κ. Δάλλα Αλέξανδρου που εκπονείται στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. από τον Ιανουάριο του 2016.
 • επιβλέπων δύο και μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τριών μεταπτυχιακών μελετών που εκπονούνται στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α.
 • επιβλέπων ή μέλος της εξεταστικής επιτροπής σε περισσότερες από 30 πτυχιακές μελέτες που παρουσιάστηκαν ή εκπονούνται από προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.
 • μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του κ. Δ. Νεοκλέους.
 • μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής τριών διδακτορικών διατριβών (Τσαμαϊδή Δήμητρα, Κοντοπούλου Χάρις-Κωνσταντίνα, Ghadir Mohammedikenarmereki).

VI. Λοιπά στοιχεία

 • Συμβολή στην έκδοση του 5ου τόμου των Πρακτικών της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (έκδοσης 1996), με επιμέλεια στην παρουσίαση των κειμένων των εργασιών.
 • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1996, της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών από το 2000 και του International Society for Horticultural Science (ISHS) από το 2014.
 • Παρακολούθηση τον Απρίλιο του 2008 του “Short Course Training on Vegetable Production” στο Πανεπιστήμιο του Wageningen στην Ολλανδία, στα πλαίσια του προγράμματος «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης – Β’ Κύκλος», υποέργο «Νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση του κλίματος και της καλλιέργειας στα θερμοκήπια», για σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Άριστη χρήση υπολογιστών, γνώσεις hardware και χειρισμός προγραμμάτων Microsoft Office XP (Word, Excel, Access, Power Point), στατιστικών προγραμμάτων (Stat Graphics, Jump, Microcal Origin, SPSS, Statistica), multimedia εφαρμογών, επεξεργασίας εικόνας (Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, Corel Draw), εφαρμογών διαδικτύου κ.ά. Γνώση χρήσης μικροϋπολογιστών στην γεωργική έρευνα.
 • Άριστη γνώση εργαστηριακών μεθόδων ανάλυσης φυτικών ιστών, ιδιαίτερα σε θέματα ποιοτικών και διαιτητικών χαρακτηριστικών και μετασυλλεκτικής φυσιολογίας των κηπευτικών προϊόντων. Χρήση και ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης με φασματοφωτομετρία, υγρή και αέρια χρωματογραφία και μεθόδων προσδιορισμού ενζυμικής δραστηριότητας, ανοσοεντοπισμού, διαχωρισμού πρωτεϊνών, καθώς και βασικών τεχνικών μοριακής βιολογίας.
Βιογραφικό Καραπάνος Ιωάννης 5-2016.pdf

1.  Συμμετοχή ως ερευνητής - επιστημονικός συνεργάτης στα εξής ερευνητικά προγράμματα:

 • «Μελέτη της φυσιολογίας της καρπόδεσης της τομάτας θερμοκηπίου» (αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Γ.Π.Α.) από 1/5/1997 έως και 30/4/1999.
 • «Μελέτη της διακοπής του ληθάργου του πατατόσπορου και τελειοποίηση της τεχνικής καλλιέργειάς του στη Νάξο» με φορέα υλοποίησης του Γ.Π.Α., 1/8/1999 έως και 31/3/2000.
 • «Ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για καλλιέργεια των φυτών θερμοκηπίου σε κλειστά υδροπονικά συστήματα με σκοπό την αποφυγή νιτρορρύπανσης και χρήσης χημικών απολυμαντικών εδάφους». Πρόγραμμα «Αρχιμήδης», για την ενίσχυση της έρευνας στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με φορέα υλοποίησης το ΤΕΙ Ηπείρου, από 1/1/2004 έως και 31/12/2006.
 • «Εντατική παραγωγή πατατόσπορου» με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, φορέα χρηματοδότησης το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου, από 1/1/2006 έως 31/12/2008.
 • «Συστήματα καλλιέργειας στην Ευρώπη βασιζόμενα στα ψυχανθή - Legume-supported cropping systems for Europe-Legume futures». Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. από 1/3/2010 έως 28/2/2014.
 • «EUROLEGUME: Επέκταση της καλλιέργειας ψυχανθών στην Ευρώπη μέσω βιώσιμων συστημάτων καλλιέργειας με στόχο την παραγωγή πρωτεΐνης τόσο για την ανθρώπινη διατροφή όσο και για ζωοτροφές». Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. από 1/1/2014 έως 31/12/2017. Υπεύθυνος για το πακέτο εργασίας 4 (WP4) του προγράμματος όσον αφορά το Γ.Π.Α., που σχετίζεται με την ποιότητα, τα διατροφικά χαρακτηριστικά και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά των παραγόμενων προϊόντων.
 • Πρόγραμμα COST, Action FA 1204 “Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions”, στο πακέτο εργασίας WG4 (Rootstock-mediated improvement of fruit quality) από 1/10/2012 έως 30/9/2016.

2. Επιστημονικός υπεύθυνος των ακόλουθων ερευνητικών προγραμμάτων στο Γ.Π.Α.:

 • «Αξιολόγηση διαφυλλικής εφαρμογής και υδρολίπανσης σκευάσματος της Compo Ελλάς Α.Ε στην ανάπτυξη φυτών αγγουριού και φασολιού σε διάφορα επίπεδα αλατότητας» από 1-12-2014 έως 21-12-2015, με φορέα χρηματοδότησης την εταιρεία Compo Ελλάς Α.Ε.
 • «Μελέτη της εφαρμογής λιπασμάτων με βάση το χλωριούχο κάλιο της ICL Fertilizers, στην ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα των κονδύλων, σε ανοιξιάτικη καλλιέργεια πατάτας», από 1-3-2016 έως 31-11-2016, με φορέα χρηματοδότησης την εταιρεία Medilco Hellas Α.Ε.

VII. Δημοσιεύσεις – Συγγραφικό έργο

·      ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 1. Ι.Χ. Καραπάνος (1995). Επίδραση της διακοπτόμενης νυχτερινής θέρμανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας στην αγγουριά θερμοκηπίου. Πτυχιακή Μελέτη. Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 219.
 2. Ι.Χ. Καραπάνος (2007). Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τη μικροσποριογένεση στη τομάτα θερμοκηπίου (Lycopersicon esculentum Mill.). Διδακτορική Διατριβή. Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 221.

 

·      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

 1. Ι.Χ. Καραπάνος (2013). Λαχανικά υπαίθρου: Σταυρανθή λαχανικά (λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο). Πανεπιστημιακές παραδόσεις Γ.Π.Α., 115 σελ.

 

·      ΒΙΒΛΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1.  Χ.Κ. Πάσσαμ, Ε. Τσαντίλη, Μ. Χριστόπουλος, Μ. Καυκαλέτου, Α. Αλεξόπουλος και Ι. Καραπάνος (2016). Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών. Εκδόσεις Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαίκών Βιβλιοθηκών, ISBN 978-960-603-261-5, 297 σελ.

 

·      ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCIENCE CITATION INDEX

 1. Saplaouras K., H.C. Passam and I. Karapanos (2001). Seed production of lettuce under plastic in a warm climate in relation to sowing time and gibberellic acid application. Plant Varieties and Seeds, 14: 15-23.
 2. Karapanos I.C., C. Fasseas, C.M. Olympios and H.C. Passam (2006). Factors affecting the efficacy of agar-based substrates for the study of tomato pollen germination. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 81 (4): 631-638.
 3. Karapanos I.C., K. Akoumianakis, C.M. Olympios and H.C. Passam (2006). The influence of gelling agent purity and ion additions on in vitro tomato pollen germinability and pollen tube growth on semi-solid substrates. Plant, Cell, Tissue and Organ Culture, 87: 181-190.
 4. Passam H.C., A.C. Koutri and I.C. Karapanos (2008). The effect of chlormequat chloride (CCC) application at the bolting stage on the flowering and seed production of lettuce plants previously treated with water or gibberellic acid (GA3). Scientia Horticulturae, 116: 117–121.
 5. Akoumianakis K.A., G. Aivalakis, A.A. Alexopoulos, I.C. Karapanos, K. Skarmoutsos and H.C. Passam (2008) Bromoethane-induced changes in respiration rate, ethylene synthesis, and enzyme activities in potato tubers in relation to dormancy breakage. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 83: 441-446.
 6. Savvas D., I. Karapanos, A. Tagaris and H.C. Passam (2009). Effects of NaCl and silicon on the quality and storage ability of zucchini squash. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 84: 381-386.
 7. Karapanos I.C., K.A. Akoumianakis, C.M. Olympios and H.C. Passam (2009). The effect of substrate, ADP and uncoupler on the respiration of tomato pollen during incubation in vitro at moderately high temperature. Sexual Plant Reproduction, 22: 133-140.
 8. Passam H.C., S. Theodoropoulou, T. Karanissa and I.C. Karapanos (2010). Influence of harvest time and after-ripening on the seed quality of eggplant. Scientia Horticulturae, 125: 518-520.
 9. Konstantopoulou E., G. Kapotis, G. Salachas, S.A. Petropoulos, I.C. Karapanos and H.C. Passam (2010). Nutritional quality of grrenhouse lettuce at harvest and after storage in relation to N application and cutlivation season. Scientia Horticulturae, 125: 93.e1-93.e5.
 10. Varlagas H., D. Savvas, G. Mouzakis, C. Liotsos, I. Karapanos and N. Sigrimis (2010). Modelling uptake of Na+ and Cl- by tomato in closed-cycle cultivation systems as influenced by irrigation water salinity. Agricultural Water Management, 97: 1242–1250.
 11. Karapanos I.C., K.A. Akoumianakis, C.M. Olympios and H.C. Passam (2010). Tomato pollen respiration in relation to in vitro germination and pollen tube growth under favourable and stress-inducing temperatures. Sexual Plant Reproduction, 23: 219-224.
 12. Savvas D., A. Savva, G. Ntatsi, A. Ropokis, I. Karapanos, A. Krumbein and C. Olympios (2011). Effects of three commercial rootstocks on mineral nutrition, fruit yield and quality in salinised tomato. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 174: 154-162.
 13. Akoumianakis, Κ.A., Ι.C. Karapanos, Μ. Giakoumaki, A.A. Alexopoulos and H.C. Passam (2011). Nitrogen, season and cultivar affect radish growth, yield, sponginess and hollowness. International Journal of Plant Production, 5: 111-119.
 14. Petropoulos, S.A., E. Constantopoulou, I. Karapanos, C.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2011). Diurnal variation in the nitrate content of parsley foliage. International Journal of Plant Production, 5: 431-438.
 15. Rekoumi, K., I.C. Karapanos, K.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2012). Nitrogen application affects yield and postharvest quality of okra (Hibiscus esculentus L. cv. ‘Boyiatiou’). International Journal of Plant Production, 6: 59-72.
 16. Khah, E.M., S.A. Petropoulos, I.C. Karapanos and H.C. Passam (2012). Evaluation of growth media incorporating cotton ginning by-products for vegetable production. Compost Science and Utilization, 20: 24-28.
 17. Konstantopoulou, E., G. Kapotis, G. Salachas, S.A. Petropoulos, E. Chatzieustratiou, I.C. Karapanos and H.C. Passam (2012). Effect of N application on growth parameters, yield and leaf nitrate content of greenhouse lettuce cultivated during three seasons. Journal of Plant Nutrition, 35: 1246-1254.
 18. Tsaniklidis G., C. Delis, G. Liakopoulos, I. Karapanos, P. Katinakis, H.C. Passam and G. Aivalakis (2012). Induced parthenocarpic cherry tomato fruits did not shown significant differences in L-ascorbate content but showed different pattern in GalLDH and GME expression. Plant Growth Regulation, 68: 493-502.
 19. Karapanos, I.C., A.A. Alexopoulos, K.A. Akoumianakis, F. Grigoriou, D. Miliordos, K. Rigakis, I. Skandalou and H.C. Passam (2013). Application of β-naphthoxyacetic acid (β-NOA) improves fruit yield and marketable quality in out-of-season cherry tomatoes (Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme (Dunal) D.M. Spooner, G.J. Anderson and R.K. Jansen) cultivated in unheated greenhouses in the Mediterranean Basin. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 88: 165-172.
 20. Kyriakopoulou, O.G., P. Arens, K.T.B. Pelgrom, I. Karapanos, P. Bebeli, and H.C. Passam (2014). Genetic and morphological diversity of okra (Abelmoschus esculentus [L.] Moench.) genotypes and their possible relationships, with particular reference to Greek landraces. Scientia Horticulturae, 171: 58-70.
 21. Rounis, V., K. Skarmoutsos, G. Tsaniklidis, N. Nikoloudakis, C. Delis, I. Karapanos and G. Aivalakis (2015). Seeded and parthenocarpic cherry tomato fruits exhibit similar sucrose, glucose and fructose levels, despite dissimilarities in UGPase and SPS gene expression and enzyme activity. Journal of Plant Growth Regulation, 34, 47-56.
 22. Akoumianaki-Ioannidou A., M. Rasouli, L. Podaropoulou, I. Karapanos and D. Bilalis (2015). Effects of cultivation system and fertilization on seedling production of Ocimum basilicum L. and Mentha spicata L. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 43, 131-137.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ SCIENCE CITATION INDEX

 1. Passam H.C., A. Koutri and I.C. Karapanos (2008). Comparative effects of chlormequat chloride (CCC) and gibberellic acid (GA3) on the flowering and seed production of lettuce. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 2: 91-93.
 2. Passam, H.C., D. Makrogianni, F. Gregoriou, I.C. Karapanos (2010). The size and germination of eggplant seed in relation to fruit maturity at harvest, after-ripening and ethylene application. The Annals of Oradea University, Biology Fascicle, 17: 225-229.
 3. Rekoumi K., I.C. Karapanos, K.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2012). Effect of vinyl wrapping on the quality and chilling susceptibility of small grade okra (Abelmoschus esculentus [L.] Moench.) pods during low temperature storage. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 2, 387-399.
 4. Thanopoulos C., S.A. Petropoulos, A.A. Alexopoulos, I.C. Karapanos, E.M. Khah, K.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2013). A comparison of the effectiveness of chlormequat chloride (CCC) application and terminal apex excision to restrict plant height in okra (Abelmoschus esculentus [L.] Moench.) and optimize yield. Journal of Agricultural Science, 5, 44-50.
 5. Antonopoulos A., I.C. Karapanos, S.A. Petropoulos and H.C. Passam (2014). The effect of two levels of ammonium nitrate application on the yield of plain-leaf, curly leaf and turnip-rooted parsley and the quality and essential oil composition of the leaves before and after storage in a partially dehydrated form. The Annals of Oradea University, Biology Fascicle, 21, 65-69.
 6. Antonopoulos A.I., C. Kannavou, I.C. Karapanos, S.A. Petropoulos and H.C. Passam (2014). The effect of partial dehydration on the quality and composition of plain-leaf, curly-leaf and turnip-rooted parsley during storage. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 4, 151-163.
 7. Rekoumi K., I.C. Karapanos and H.C. Passam (2015). Comparative storage behavior of the pods from a large-fruiting and small-fruiting okra cultivar. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 5, 177-186.
 8. Thanou M., G. Tsaniklidis, C. Delis, A.E. Nikolopoulou, N. Nikoloudakis, I. Karapanos and G. Aivalakis (2016). Gene transcript accumulation and enzyme activity of β-amylases suggest involvement in the starch depletion during the ripening of cherry tomatoes. Plant Gene, 5, 8-12.
 9. Akoumianakis K.A., A.A. Alexopoulos, I.C. Karapanos, K. Kalatzopoulos, G. Aivalakis and H.C. Passam (2016). Carbohydrate metabolism and tissue differentiation during potato tuber initiation, growth and dormancy induction. Australian Journal of Crop Science, 10, 185-192.

 

·      ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Passam H.C., I.C. Karapanos, P.J. Bebeli and D. Savvas (2007). A review of recent research on tomato nutrition, breeding and post-harvest technology with reference to fruit quality. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 1: 1-21.
 2. Karapanos I.C., S. Mahmood and C. Thanopoulos (2008). Fruit set in solanaceous vegetable crops as affected by floral and environmental factors. In: Passam H (Ed), The Fruiting Species of the Solanaceae. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 2 (Special Issue 1): 88-105.
 3. Passam H.C. and I.C. Karapanos (2008). Eggplants, peppers and tomatoes: Factors affecting the quality and storage life of fresh and fresh-cut (minimally processed) produce. In: Passam H (Ed), The Fruiting Species of the Solanaceae. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 2 (Special Issue 1): 156-170.

 

·      ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. Καπότης Γ., Κ. Ακουμιανάκης, Χ.Κ. Πάσσαμ, Ι. Καραπάνος και Χ. Ολύμπιος (2004). Η επίδραση της εφαρμογής προπυλενίου στην παραγωγή αιθυλενίου και στην ωρίμανση καρπών τομάτας στον αέρα και σε ατμόσφαιρες χαμηλής συγκέντρωσης Ο2 (1%) και υψηλής CO2 (5%). Αγροτική Έρευνα, 27 (1): 3-10.

 

·      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Olympios, C.M., I.C. Karapanos, K. Lionoudakis and I. Apidianakis (2003). The growth, yield and quality of greenhouse tomatoes in relation to salinity applied at different stages of plant growth. Acta Horticulturae, 609: 313-320.
 2. Karetsos S., C. Costopoulou, H.C. Passam and Ι. Karapanos (2002). A horticultural vortal for Mediterranean countries. Proceedings of the 1st Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment, 6-7 June 2002, Athens, Greece, pp. 103-107.
 3. Kyriakopoulou O.G., E.E.G. Kyriazi, I.C. Karapanos, G. Vlachou, F. Grigoriou, P.J. Bebeli, and H.C. Passam (2010). Τhe effect of harvest date on the seed production and germination ability of twelve okra genotypes grown under cover in Greece. Abstract, International Horticultural Conference, Lisbon, 22-27 August 2010.
 4. Kyriakopoulou O.G., I.C. Karapanos, G. Tsikritsakis, S. Tsermoulas, A.A. Alexopoulos and H.C. Passam (2012). Effect of shading on the development and yield of two okra (Hibiscus esculentus L.) cultivars grown under high temperatures. Acta Horiculturae, 936: 155-160.
 5. Tsamaidi D., Ι.C. Karapanos, H.C. Passam, D. Daferera and M. Polissiou (2012). The yield and composition of dill essential oil in relation to N application, season of cultivation and stage of harvest. Acta Horticulturae, 936: 189-194.
 6. Kontopoulou, C.-K., D. Savvas, D. Bilalis, V. Pappa, I. Karapanos and R.M. Rees (2012). Impact of farming practices (organic vs. conventional system) and salinity on a common bean crop (Phaseolus vulgaris L.) grown in Mediterranean. Proceedings of the 12th Congress of the European Society for Agronomy (ESA 12), Helsinki, Finland, 20-24 August 2012.
 7. Karapanos, I.C., M. Chandra, K.A. Akoumianakis H.C. Passam and A.A. Alexopoulos (2015). The ripening and quality characteristics of cherry tomato fruit in relation to the time of harvest. Acta Horticulturae, 1079, 495-500.
 8. Alexopoulos, A.A., I.C. Karapanos, K.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2015). Effect of post-harvest application of plant growth regulators on the storage life of tubers grown from true potato seed (TPS). Acta Horticulturae, 1079, 627-632.

 

·      ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Passam H.C., I.C. Karapanos and A.A. Alexopoulos (2011). The biological basis of fruit quality. In: Breeding For Fruit Quality (Eds. M.A. Jenks, P. Bebeli), pp. 5-38, Wiley-Blackwell, Ames, IA, USA.

 

·      ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2009). Τα σταυρανθή λαχανικά και η διαιτητική τους αξία. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 10/2009: 2-6.
 2. Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2009). Μετασυλλεκτική μεταχείριση και αποθήκευση σταυρανθών λαχανικών. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 10/2009: 70-72.
 3. Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2010). Ελάχιστα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 7/2010: 28-34.
 4. Πάσσαμ Χ.Κ., Ι.Χ. Καραπάνος και Α.Α. Αλεξόπουλος (2012). Ποικιλίες και υβρίδια τομάτας που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 2/2012: 36-43.
 5. Καραπάνος Ι.Χ. (2013). Το ραδίκι και το αντίδι. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 6/2013: 34-42.
 6. Πάσσαμ Χ.Κ. και Ι.Χ. Καραπάνος (2013). Κριτήρια ποιότητας και αποθήκευση των φυλλωδών λαχανικών. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 6/2013: 120-127.
 7. Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2013). Διατροφική αξία φυλλωδών λαχανικών και παράγοντες που την επηρεάζουν. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 6/2013: 128-135.

 

·      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Ολύμπιος Χ.Μ και Ι.Χ. Καραπάνος (1996). Επίδραση της διακοπτόμενης νυχτερινής θέρμανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας στην αγγουριά θερμοκηπίου (Cucumis sativus L.). Πρακτικά 17ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Τόμος 5ος, σελ. 270-273.
 2. Καραπάνος Ι., Χ. Ολύμπιος, Χ. Πάσσαμ και Κ. Ακουμιανάκης (1999). Επίδραση διαφόρων χημικών ουσιών στην in vitro βλαστικότητα της γύρης της τομάτας (Lycopersicon esculentum Mill.) σε ημιστερεά υποστρώματα. Πρακτικά 19ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 7ος, σελ. 210-213.
 3. Πάσσαμ Χ., Δ. Πάμπαλος και Ι. Καραπάνος (1999). Σποροπαραγωγή φασολιού ανάλογα με τη διάρκεια της άρδευσης. Πρακτικά 19ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 7ος, σελ. 275-277.
 4. Καραπάνος Ι., Χ.Κ. Πάσσαμ, Χ. Ολύμπιος, Κ. Ακουμιανάκης και Α. Αλεξόπουλος (2003). Εποχιακή μεταβολή της βιωσιμότητας και παραγωγής της γύρης στην τομάτα θερμοκηπίου (Lycopersicon esculentum Mill.). Πρακτικά 21ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 11ος (A), σελ. 77-80.
 5. Καραπάνος Ι., Χ.Κ. Πάσσαμ, Χ. Ολύμπιος, Κ. Ακουμιανάκης και Κ. Ρεκούμη (2003). Μελέτη της αναπνευστικής δραστηριότητας της γύρης της τομάτας κατά τα αρχικά στάδια της in vitro βλάστησής της. Επίδραση αναπνευστικών υποστρωμάτων και uncouplers. Πρακτικά 21ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 11ος (B), σελ. 137-140.
 6. Αλεξόπουλος Α., Χ.Κ. Πάσσαμ, Κ. Ακουμιανάκης και Ι. Καραπάνος (2003). Επίδραση του χρόνου φύτευσης και του μεγέθους του μητρικού ριζώματος στην παραγωγή του ζιγγίβερι (Zingiber officinale Rosc.). Πρακτικά 21ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 11ος (B), σελ. 23-26.
 7. Ι. Καραπάνος, Α. Κέφη, Δ. Παπαχαραλάμπους και Χ. Ολύμπιος (2005). Επίδραση του είδους του άγαρ και της προσθήκης ανοργάνων αλάτων στην in vitro βλάστηση της γύρης της τομάτας (Lycopersicon esculentum Mill.) σε ημιστερεά υποστρώματα. Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 12ος (Α), σελ. 547-550.
 8. Ι. Καραπάνος, Κ. Αναστασιάδου, Γ. Τρισόκκας, Χ. Πάσσαμ και Κ. Ακουμιανάκης (2005). Επίδραση του κλαδέματος στην ανάπτυξη και παραγωγή της τομάτας τύπου "cherry" (Lycopersicon esculentum var cerasiforme Mill.) σε χειμερινή καλλιέργεια στο θερμοκήπιο. Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 12ος (Β), σελ. 447-450.
 9. Χ. Πάσσαμ, Ι. Καραπάνος, Δ. Σάββας, Χ. Μυλωνάκη και Ν. Παναγή (2005). Επίδραση της αλατότητας στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά του φασολιού. Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 12ος (Β), σελ. 493-496.
 10. Κ. Ακουμιανάκης, Μ. Γιακουμάκη και Ι. Καραπάνος (2005). Επίδραση της νιτρικής λίπανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και σπογγοποίηση της γογγυλόριζας του ραπανιού (Raphanus sativus L.). Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 12ος (Β), σελ. 497-500.
 11. Χ. Ολύμπιος, Δ. Σάββας, Α. Σάββα, Α. Γούμενου και Ι. Καραπάνος (2007). Αλληλεπίδραση υποκειμένων εμβολιασμού και αλατότητας στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την ποιότητα των καρπών τομάτας. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος (Β), σελ. 763-766.
 12. Κ. Ακουμιανάκης, Ν. Μουστάκας, Δ. Σάββας και Ι. Καραπάνος (2007). Συγκριτική μελέτη βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας σταμναγκαθιού (Cichorium spinosum L.). Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος (Β), σελ. 767-770.
 13. Α. Αλεξόπουλος, Χ. Πάσσαμ, Κ. Ακουμιανάκης και Ι. Καραπάνος (2007). Επίδραση της σκίασης και της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη και παραγωγή του ζιγγίβερι (Zingiber officinale Rosc.). Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος (Β), σελ. 799-802.
 14. Δ. Σάββας, Δ. Γιώτης, Μ. Μπακέα, Ι. Καραπάνος και Χ. Πάσσαμ (2007). Αλληλεπιδράσεις μεταξύ αλατότητας και πυριτίου σε υδροπονική καλλιέργεια κολοκυθιού στο θερμοκήπιο. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος (Β), σελ. 839-842.
 15. Γ. Λυκοκανέλλος, Δ. Σάββας, Η. Βαρλάγκας, Χ. Λιότσος, Ι. Καραπάνος και Ν. Συγριμής (2007). Επίδραση αλατότητας NaCl στην απορρόφηση Na, Cl και Κ σε κλειστή υδροπονική καλλιέργεια τομάτας. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος (Β), σελ. 847-850.
 16. Ι. Καραπάνος, Χ. Πάσσαμ, Κ. Ακουμιανάκης και Α. Αλεξόπουλος (2007). Επίδραση τροποποιημένων ατμοσφαιρών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τομάτας τύπου «cherry» (Lycopersicon esculentum var cerasiforme Mill.). Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος (Β), σελ. 975-978.
 17. Καραπάνος Ι., Ε. Σκανδάλου, Κ. Ρηγάκης, Α. Αλεξόπουλος και Κ. Ακουμιανάκης (2011). Μελέτη της επίδρασης δύο μεθόδων υποβοήθησης της καρπόδεσης σε δύο υβρίδια τομάτας τύπου “cherry”. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 14ος (Β), σελ 705-710.
 18. Αλεξόπουλος Α., Α. Κώτσιρας, Ι. Καραπάνος, Μ. Παπαγιαννοπούλου και Χ. Πάσσαμ (2011). Επίδραση του κλαδέματος στην παραγωγή υπαίθριας καλλιέργειας μπάμιας. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 14ος (Β), σελ 729-734.
 19. Χρηστάκη Μ., Γ. Τσανικλίδης, Γ. Τσιλικόχρυσος, Π. Διαμαντόπουλος, Ι. Καραπάνος και Γ. Αϊβαλάκις (2010). Ανοσοεντοπισμός της καρβοξυκινάσης του PEP σε παρθενοκαρπικούς και ένσπερμους καρπούς τομάτας τύπου cherry. Περιλήψεις Εργασιών, 32ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Καρπενήσι, 20-22 Μαΐου 2010, σελ. 430.
 20. Καρανίσα Θ., Α. Αλεξόπουλος, Κ. Ακουμιανάκης και Ι. Καραπάνος (2012). Επίδραση τηςμετασυλλεκτικής εφαρμογής αμπσισικού οξέος (ΑΒΑ) και διθειάνθρακα (CS2) σε ώριμους κονδύλους πατάτας παραγόμενους από βοτανικό σπόρο (TPS). Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 259-261.
 21. Ακουμιανάκης Κ., Ν. Μουστάκας και Ι. Καραπάνος (2012). Επίδραση τριών επιπέδων αλατότητας στην ανάπτυξη και παραγωγή του σταμναγκαθιού (Cichorium spinosum L.). Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 272-274.
 22. Αλεξόπουλος Α., Κ. Ακουμιανάκης, Ι. Καραπάνος και Θ. Καρανίσα (2012). Συγκριτική μελέτη οργανικής και ανόργανης λίπανσης στην παραγωγή δύο υβριδίων πατάτας. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 282-284.
 23. Καραπάνος Ι., Α. Αλεξόπουλος, Κ. Χριστόπουλος, Ν. Φλώρος και Κ. Ακουμιανάκης (2012). Σύγκριση ποιοτικών χαρακτηριστικών ένσπερμων και άσπερμων καρπών τομάτας τύπου “cherry” σε διάφορα στάδια ωρίμανσης. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 285-287.
 24. Γρηγορίου Φ., Γ. Αϊβαλάκις, Ι. Καραπάνος, Γ. Τσανικλίδης και Χ.Κ. Πάσσαμ (2012). Επίδραση της φωσφορυλάσης του αμύλου στα επίπεδα των υδατανθράκων σε ένσπερμους και άσπερμους καρπούς τομάτας τύπου “cherry”. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 294-296.
 25. Μακρογιάννη Δ., Ι. Καραπάνος, Κ. Ακουμιανάκης, Ν. Βογιατζηδάκη και Χ.Κ. Πάσσαμ (2012). Συγκριτική μελέτη της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς ένσπερμων και άσπερμων καρπών τομάτας τύπου “cherry”. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 297-299.
 26. Αλεξόπουλος Α., Α. Κώτσιρας, Ι. Καραπάνος, Α. Αλεξανδρόπουλος και Κ. Κομινός (2012). Συγκριτική μελέτη της επίδρασης οργανικής και ανόργανης λίπανσης στην ανάπτυξη και παραγωγή του μπρόκολου. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 309-311.
 27. Τσανικλίδης Γ., Γ. Λιακόπουλος, Ι. Καραπάνος, Κ. Δελής, Α.Ε. Νικολοπούλου, Π. Κατινάκης, Χ.Κ. Πάσσαμ και Γ. Αϊβαλάκις (2012). Μελέτη της συγκέντρωσης του ασκορβικού οξέος σε παρθενοκαρπικούς και ένσπερμους καρπούς τομάτας τύπου “cherry”. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 315-318.
 28. Σκουλούδη Μ.Α., Ε. Λαζαρίδη, Γ. Ντάτση, Ι. Καραπάνος, Π. Μπεμπέλη και Δ. Σάββας (2014). Μορφολογικός χαρακτηρισμός και προσδιορισμός του κατάλληλου σταδίου συγκομιδής λοβών τοπικών πληθυσμών βίγνας. Περιλήψεις εργασιών, 15ο Συνέδριο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγχώριο Γενετικό Υλικό. Μοχλός ανάπτυξης σε ένα κλιματικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον», Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014.
 29. Καραπάνος Ι., Χ.Κ. Πάσσαμ, Μ. Χάνδρα, Α. Αλεξόπουλος και Κ. Ακουμιανάκης (2015). Συγκριτική μελέτη χαρακτηριστικών ωρίμανσης καρπών cherry τομάτας φυσιολογικής και τεχνητής ωρίμανσης. Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος (B), σελ. 53-57.
 30. Τσαμαϊδή Δ., Α. Δάλλας, Ι. Καραπάνος και Χ. Πάσσαμ (2015). Επίδραση της σκίασης στην ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα του άνηθου (Anethum graveolens L.). Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος (B), σελ. 60-64.
 31. Αλεξόπουλος Α., Θ. Καρανίσα, Κ. Ακουμιανάκης, Σ. Καρράς, Ι. Καραπάνος και Χ. Πάσσαμ (2015). Επίδραση φυτορρυθμιστικών ουσιών στην in vitro βλάστηση των οφθαλμών των κονδύλων της πατάτας (Solanum tuberosum L.). Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος (B), σελ. 71-74.
 32. Καρανίσα Θ., Κ. Ακουμιανάκης, Α. Αλεξόπουλος και Ι. Καραπάνος (2015). Επίδραση της μετασυλλεκτικής εφαρμογής της παραφίνης και της θερμοκρασίας στην αποθήκευση κονδύλων πατάτας που παρήχθησαν από βοτανικό σπόρο (TPS). Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος (B), σελ. 78-81.
 33. Ακουμιανάκης Κ., Ι. Καραπάνος, Α. Αλεξόπουλος, Ν. Παπανδρέου και Σ. Νικολάου (2015). Επίδραση της αλατότητας στο σταμναγκάθι (Cichorium spinosum) και του ασβεστίου στη γαλατσίδα (Reichardia picroides) στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά τους. Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος (B), σελ. 83-86.
 34. Αλεξόπουλος Α., Ν. Δημητρούλης, Μ. Χατζησάββα, Α. Κώτσιρας, Ι. Καραπάνος και Χ. Πάσσαμ (2015). Μελέτη της επίδρασης της οργανικής και ανόργανης λίπανσης στη σποροπαραγωγή του φασολιού (Phaseolus vulgaris L.). Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος (B), σελ. 218-221.
 35. Παπανδρέου Α., Μ.Α. Σκουλούδη, Ε. Λαζαρίδη, Γ. Ντάτση, Δ. Σάββας και Ι. Καραπάνος (2015). Προσδιορισμός των μορφολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών νωπών λοβών τοπικών πληθυσμών αμπελοφάσουλου (Vigna unquiculata ssp. unguiculata και V. unquiculata ssp. sesquipedalis). Περιλήψεις εργασιών, 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-30/9/2016.
 36. Αλεξόπουλος Α., Θ. Τριτάρης, Α. Κώτσιρας, Ι. Καραπάνος, Θ. Καρανίσα και Κ. Ακουμιανάκης (2015). Επίδραση της παρουσίας η μη του ακραίου μεριστώματος στην ανάπτυξη του κονδύλου πατάτας σε αεροπονικό σύστημα καλλιέργειας. Περιλήψεις εργασιών, 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-30/9/2016.
 37. Σάββας Δ., Β. Μπεής, Γ. Δημόπουλος, Γ. Βιαννιτάκης, Η. Φραγκιαδάκης, Ι. Καραπάνος, Α. Ροπόκης, Ν. Κατσούλας, Γ. Ντάτση και Κ. Κίττας (2015). Επίδραση της εφαρμογής Βacillus amyloliquefaciens και Τrichoderma sp. στην απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από φυτά πεπονιάς εμβολιασμένα σε διαφορετικά υποκείμενα. Περιλήψεις εργασιών, 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-30/9/2016.
 38. Καραμαλάκη Ε., Ι. Καραπάνος και Κ. Ακουμιανάκης (2015). Επίδραση τριών επιπέδων αζώτου στην ανάπτυξη και μετασυλλεκτική συμπεριφορά τριών λαχανευόμενων ειδών καλλιεργούμενων σε σύστημα επίπλευσης. Περιλήψεις εργασιών, 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-30/9/2016.
 39. Ακουμιανάκης Κ., Ν. Μουστάκας, Ε. Κάκαρη, Ι. Καραπάνος και Α. Αλεξόπουλος (2015). Επίδραση αλατότητας σε χαρακτηριστικά ανάπτυξης και ανόργανης θρέψης σε φυτά κρίταμου Crithmum maritimum L. Περιλήψεις εργασιών, 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-30/9/2016.
 40. Καρανίσα Θ., Κ. Ακουμιανάκης, Α. Αλεξόπουλος και Ι. Καραπάνος (2015). Επίδραση της μετασυλλεκτικής εφαρμογής πτητικών ουσιών στο λήθαργο και στην αποθήκευση κονδύλων πατάτας από βοτανικό σπόρο (TPS). Περιλήψεις εργασιών, 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-30/9/2016.
 41. Τρυφωνόπουλος Ι., Δ. Μακρογιάννη, Χ. Νάτση, Ε. Τσαντίλη, Κ. Ακουμιανάκης και Ι. Καραπάνος (2015). Επίδραση της μετασυλλεκτικής εφαρμογής υψηλής συγκέντρωσης CO2 στην ποιότητα και την αποθηκευτική ζωή καρπών φράουλας. Περιλήψεις εργασιών, 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-30/9/2016.
 42. Μακρογιάννη Δ., Ι. Καραπάνος και Χ.Κ. Πάσσαμ (2015). Εποχιακή διακύμανση της παραγωγής και βιωσιμότητας γύρης μελιτζάνας. Περιλήψεις εργασιών, 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-30/9/2016.
 43. Καραπάνος Ι., Δ. Μακρογιάννη, Α. Γιαννοπούλου, Μ. Λυκάκη, Ε. Παυλάκος και Κ. Ακουμιανάκης (2015). Διερεύνηση της εφαρμογής σκευάσματος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλατότητας στην ανάπτυξη, παραγωγή και συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια αγγουριού. Περιλήψεις εργασιών, 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-30/9/2016.