Αρχική
Εικόνα: Ιωάννης Καραπάνος

Ιωάννης Καραπάνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
2105294534
2105294504
IC Karapanos - CV 12-2019.pdf, Βιογραφικό Καραπάνος Ιωάννης 5-2020.pdf