Αρχική

Τίτλος: Κηπευτικά υπό Κάλυψη

Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης
5
9
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
Προπτυχιακό
Επιλογής

Εισαγωγή: ιστορική αναδρομή, διεθνής κατάσταση, υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, Οικονομική σπουδαιότητα, προοπτικές. Τα χαμηλά σκέπαστρα. Γενική ανασκόπηση, τεχνική της κατασκευής και καλλιέργειας λαχανικών σε αυτά. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των χαμηλών σκεπάστρων. Εδαφοκάλυψη με πλαστικά. Eισαγωγή στην τεχνική καλλιέργειας, αποτελέσματα εφαρμογής. Καλλιέργεια στα υψηλά θερμοκήπια. Το θερμοκήπιο, το μικροκλίμα, ρύθμιση παραγόντων ανάπτυξης φυτών στο θερμοκήπιο. Το έδαφος του θερμοκηπίου, απολύμανση, λίπανση. Καλλιεργητικές περιποιήσεις.  Καλλιέργεια εκτός εδάφους. Υποστρώματα, υδροπονικές καλλιέργειες. Η τεχνική της καλλιέργειας πιπεριάς, μελιτζάνας, πεπονιού, φασολιού, καρπουζιού, κολοκυθιού, μαρουλιού και ειδικά θέματα καλλιέργειας τομάτας και αγγουριού στα θερμοκήπια. Για κάθε λαχανικό θα εξεταστούν: η προετοιμασία των φυτών, συνθήκες σπορείου και θερμοκηπίου, η φύτευση και μεταφύτευση, άρδευση, λίπανση, υποστύλωση, κλάδεμα. Φυσιολογία της καρπόδεσης και ανάπτυξης του καρπού. Καρποδετικές ορμόνες. Ποικιλίες και υποκείμενα εμβολιασμού, συγκομιδή, διαλογή, τυποποίηση, συσκευασία, διατήρηση, μεταφορά, αποθήκευση και εμπορεία. Ποιοτικός έλεγχος και κανονισμοί της Ε.Ε.