Αρχική

Τίτλος: Ειδική Λαχανοκομία

Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης
4
8
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εισαγωγή. Λεπτομέρειες για .την οικονομική σημασία των κυριότερων ετήσιων, πολυετών λαχανικών που καλλιεργούνται στο ύπαιθρο, και λαχανικών θερμοκηπίου (τομάτα, αγγούρι), προοπτικές για εξαγωγές. Ταξινόμηση, καταγωγή και εξέλιξη του κάθε λαχανικού. Βοτανικοί χαρακτήρες. Φυσιολογία της ανάπτυξης και παραγωγής. Απαιτήσεις σε κλίμα, έδαφος, νερό και θρεπτικά στοιχεία. Πολλαπλασιασμός. Τεχνική της καλλιέργειας από σπορά μέχρι συγκομιδή. Συγκομιδή, διαλογή, τυποποίηση, συσκευασία, μεταφορά, διατήρηση, συνθήκες αποθήκευσης, εμπορία. Κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες στην Ελλάδα. Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες.