Αρχική

Τίτλος: Καλλιέργεια Φυτών υπό Κάλυψη

Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης
2
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1.      Συμπεριφορά των λαχανικών που καλλιεργούνται στα θερμοκήπια στις χαμηλές θερμοκρασίες. Φυσιολογικές και βιοχημικές αλλαγές στην ανάπτυξη των φυτών και στην παραγωγή.

2.      Επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών στο σχηματισμό και γονιμότητα της γύρης και στη καρπόδεση των λαχανικών θερμοκηπίου.