Αρχική

Τίτλος: Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών

Χάρολντ Κρίστοφερ Πάσσαμ
2
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

Μετασυλλεκτική μεταχείριση λαχανικών

1.      Ανασκόπηση των σύγχρονων τεχνικών που εφαρμόζονται για τη μεταχείριση, συσκευασία, συντήρηση και μετακίνηση νωπών λαχανικών.

2.      Ποιοτικός έλεγχος των λαχανικών στο πλαίσιο της εφαρμογής των κριτηρίων ποιότητας της Ε.Ε.

3.      Μεταβολικές, φυσιολογικές και δομικές αλλαγές των προϊόντων κατά τη διάρκεια της μετασυλλεκτικής περιόδου.

4.      Ειδικές τεχνικές για τη διατήρηση της ποιότητας των νωπών προϊόντων από τη συγκομιδή έως τη κατανάλωση.

5.      Μικροσυσκευασία ολόκληρων και μικροκομμένων λαχανικών και σαλατικών.

Μετασυλλεκτική μεταχείριση καρπών

1.      Αρχές ελέγχου ωρίμανσης, συστήματα και σύγχρονες εφαρμογές των συστημάτων ελέγχου ωρίμανσης.

2.      Ποιότητα ολόκληρων και φρεσκοτεμαχισμένων καρπών σε σχέση με μετασυλλεκτικούς χειρισμούς.

3.      Πρόσφατες τάσεις της μετασυλλεκτικής με βάση τη γενετική μηχανική.