Αρχική
Εικόνα: Γεωργία Ντάτση

Γεωργία Ντάτση

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
ntatsi@aua.gr
https://www.researchgate.net/profile/Georgia_Ntatsi

Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει πτυχίο γεωπόνου στην ειδικότητα της Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό  δίπλωμα από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διδακτορικό δίπλωμα από το Τµήµα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στις Κηπευτικές Καλλιέργειες. Από το 2014 έως και το 2017 ήταν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2018 έως και το 2020 υπήρξε ερευνήτρια στο αντικείμενο της Λαχανοκομίας στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων σε Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα στο πλαίσιο συμβάσεων Π.Δ. 407/80, πανεπιστημιακού υποτρόφου και εργαστηριακού συνεργάτη αντίστοιχα.

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει 49 εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που διαθέτουν Impact Factor στο Journal Citation Reports, 31 επιστημονικές εργασίες σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 3 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία και πάνω από 100 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων.

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Agronomy (I.F. 2.259 το 2020), Plants (I.F. 2.632 το 2020) και Frontiers in Plant Science (Crop and Product Physiology και Plant Abiotic Stress) (Review Editor) (I.F. 4.106 το 2020) και προσκεκλημένη αρχισυντάκτης (Guest Editor) στα περιοδικά Agronomy (Section "Soil and Plant Nutrition", Special Issue "Nutrition Management of Hydroponic Vegetable Crops") (I.F. 2.259 το 2020) και Biomolecules (Special Issue "Functional Plant Metabolism") (I.F. 4.694 το 2020)

Είναι κριτής πολλών άρθρων επιστημονικών περιοδικών, μέλος της International Society for Horticultural Science (ISHS) και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ). Υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού προγράμματος COST FA1204 - Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions και Αρχισυντάκτρια (Editorial Coordinator) στο ίδιο πρόγραμμα, ενώ τώρα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST CA19116 - Trace metal metabolism in plants.  Έχει συμμετάσχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας και διαχειρίστρια σε 6 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και ειδικότερα το LEGUME FUTURES (FP7, 2010-2014), το AGRICOM (LLP, 2012-2013) το EUROLEGUME (FP7, 2014-2017), το TRUE (H2020, 2017-2020) το TOMRES (H2020, 2017-2020) και το VEG-ADAPT (PRIMA 2018)  και σε πολλά εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με κηπευτικές καλλιέργειες.

 

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με:

 • τις ανάγκες θρέψης των κυριότερων κηπευτικών που καλλιεργούνται υδροπονικά στο θερμοκήπιο
 • την θρέψη και λίπανση των κηπευτικών στο έδαφος
 • τον εξοπλισμό των υδροπονικών κηπευτικών καλλιεργειών
 • την κατάστρωση συνταγών για καλλιέργειες τομάτας, αγγουριού και πιπεριάς καλλιεργούμενα σε κλειστό υδροπονικό σύστημα.
 • Την αξιολόγηση εγχώριων ηφαιστιογενών υλικών (πχ. Ελαφρόπετρα) για χρήση ως υπόστρωμα υδροπονικών κηπευτικών καλλιεργειών
 • την άρδευση υδροπονικών κηπευτικών καλλιεργειών
 • το μικροκλίμα του θερμοκηπίου
 • τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κηπευτικών
 • τη μελέτη της διατροφικής αξίας των κηπευτικών
 • τη μετασυλλεκτική φυσιολογία φυλλωδών λαχανικών
 • την φυσιολογία της καταπόνησης που προκαλείται από υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, χαμηλές/υψηλές θερμοκρασίες, έλλειψη νερού, ατμοσφαιρικό όζον, αζώτου, βαρέων μετάλλων και θρεπτικών στοιχείων (Ca, Mn, Zn κλπ) σε κηπευτικές καλλιέργειες
 • τη χρήση εμβολιασμού κηπευτικών καλλιεργειών για αντιμετώπιση καταπονήσεων από αβιοτικούς παράγοντες
 • τον μεταβολισμό των κηπευτικών υπό συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης (metabolomics)
 • την αξιολόγηση τοπικών ποικιλιών κηπευτικών με στόχο την ανάπτυξη νέων ποικιλιών για διατροφή ανθρώπων και ζώων, καθώς και περαιτέρω χρήση τους σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης
 • τη βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών καλλιεργειών
 • τη χρήση βιοδιεργετών (biostimulants) και μικροοργανισμών (βάκιλος, τριχόδερμα) σε κηπευτικές καλλιέργειες για την αντιμετώπιση καταπονήσεων από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες
 • την βιολογική αζωτοδέσμευση ψυχανθών
 • τις εκπομπές αέριων θερμοκηπίου κ.α
 1. Chatzigianni, M., Ntatsi, G., Theodorou, M., Stamatakis, A., Livieratos, I., Rouphael, Y., Savvas, D., 2019. Functional quality, mineral composition and biomass production in hydroponic spiny chicory (Cichorium spinosum L.) are interactively modulated by ecotype, salinity and nitrogen supply Frontiers in Plant Science 10:1040
 2. Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., Olle, M., Travlos, I., Thanopoulos, R., Bilalis, D., Savvas, D., 2019. Evaluation of the field performance, nitrogen fixation efficiency and competitive ability of pea landraces grown under organic and conventional farming systems. Archives of Agronomy and Soil Science, 65(3), 294-307
 3. Gatsios, A., Ntatsi, G., Celi, L., Said-Pullicino, D., Tampakaki, A., Giannakou, I., Savvas., D., 2019. Nitrogen Nutrition Optimization in Organic Greenhouse Tomato Through the Use of Legume Plants as Green Manure or Intercrops. Agronomy, 9(11), 766
 4. Ntatsi, G., Gutiérrez-Cortines, M.E., Karapanos, I., Barros, A., Weiss, J., Balliu, A., Rosa, E.A.D.S., Savvas, D., 2018. The quality of leguminous vegetables as influenced by preharvest factors. Scientia Horticulturae, 232, 191-205.
 5. Ntatsi, G., Aliferis, K.A., Rouphael, Y., Napolitano, F., Makris, K., Kalala, G., Katopodis, G., Savvas, D., 2017. Salinity source alters mineral composition and metabolism of Cichorium spinosum. Environmental and Experimental Botany, 141, 113-123.
 6. Ntatsi, G., Savvas, D., Papasotiropoulos, V., Katsileros, A., Zrenner, R.M., Hincha, D.K., Zuther, E., Schwarz, D., 2017. Rootstock sub-optimal temperature tolerance determines transcriptomic responses after long-term root cooling in rootstocks and scions of grafted tomato plants. Frontiers in Plant Science, 8, art. no. 911.
 7. Savvas, D., Ntatsi, G., 2015. Biostimulant activity of silicon in horticulture. Scientia Horticulturae, 196, 66-81.
 8. Ntatsi, G., Savvas, D., Kläring, H.-P., Schwarz, D., 2014. Growth, yield, and metabolic responses of temperature-stressed tomato to grafting onto rootstocks differing in cold tolerance. Journal of the American Society for Horticultural Science, 139 (2), 230-243.
 9. Ntatsi, G., Savvas, D., Huntenburg, K., Druege, U., Hincha, D.K., Zuther, E., Schwarz, D., 2014. A study on ABA involvement in the response of tomato to suboptimal root temperature using reciprocal grafts with notabilis, a null mutant in the ABA-biosynthesis gene LeNCED1. Environmental and Experimental Botany, 97, 11-21.
 10. Ntatsi, G., Savvas, D., Druege, U., Schwarz, D., 2013. Contribution of phytohormones in alleviating the impact of sub-optimal temperature stress on grafted tomato. Scientia Horticulturae, 149, 28-38.

Περισσότερες πληροφορίες στο Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189656256