Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας (Αειφορική-Βιολογική Λαχανοκομία

Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης
5
9
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Ορισμός. Η σημασία της αειφορικής-βιολογικής καλλιέργειας κηπευτικών. Διεθνής και εθνική κατάσταση. Βασικοί κανόνες. Στόχοι. Τεχνική της καλλιέργειας των κηπευτικών στα πλαίσια της αειφορικής-βιολογικής καλλιέργειας κηπευτικών. Ποιοτικός έλεγχος παραγομένων προϊόντων. Κανονισμοί πιστοποίησης. Εμπορία προϊόντων. Οικονομική αξιολόγηση.