Αρχική

Ανδρέας Ροπόκης

ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
2105294533
2105294504
ropokis@aua.gr
CURVITA-A-ROPOKIS-ENGLISH.pdf, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΡΟΠΟΚΗ.pdf