Αρχική

Τίτλος: Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα)

Σταύρος Βέμμος
Ιωάννης Παπαδάκης
Πέτρος Ρούσσος
, Πέτρος Ρούσσος , Ιωάννης Παπαδάκης
5
6
Εργαστήριο Δενδροκομίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, μουσμουλιά Ιαπωνική, μουσμουλιά Γερμανική). Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, μηλοροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά). Ακρόδρυα (αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά, πεκάν). Διάφορα (συκιά, ξυλοκερατιά, λωτός, τζιτζιφιά, ροδιά, ακτινίδιο).

Για κάθε είδος καρποφόρου δένδρου εξετάζονται: καταγωγή και εξάπλωση. Οικονομική σημασία της καλλιέργειας. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία. Επικονίαση και Γονιμοποίηση. Κλίμα, ανάγλυφο εδάφους, έδαφος, νερό. Πολλαπλασιασμός (αγενής, εγγενής). Υποκείμενα. Ποικιλίες. Καλλιεργητική Τεχνική. Ωρίμαση, συγκομιδή και συσκευασία.

Παρουσιάσεις Μαθήματος Ειδικής Δενδροκομίας 6ου εξαμήνου τμήματος ΕΦΠ (κ. Βέμμου)

Φιστικιά

Καρυδιά

Καστανιά - Πεκάν

Αχλαδιά

Ροδιά