Αρχική
Εικόνα: Ιωάννης Παπαδάκης

Ιωάννης Παπαδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Δενδροκομίας
2105294590
2105294592
PAPADAKIS-IOANNIS_full-CV_English-website EFP_01-06-2020.pdf, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_05-06-2020-Ιστοσελίδα ΕΦΠ.pdf
https://sites.google.com/site/treeghrizoume/

Website: https://bit.ly/2JSlTil

Youtube Channel: https://bit.ly/3dUk6H6 

Ο Ιωάννης Ε. Παπαδάκης έλαβε το διδακτορικό του από το Εργαστήριο Δενδροκομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2004. Εργάζεται από το 2010 στο Εργαστήριο Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), αρχικά ως Λέκτορας και από το 2015 έως σήμερα ως Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία». Από το 2015 είναι Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΓΠΑ» και από το 2014 συντονίζει στο ΓΠΑ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τριπτόλεμος». Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής του διατριβής καθώς και για την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πέντε ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: (α) την ανόργανη θρέψη καρποφόρων δέντρων, (β) την επίδραση διαφόρων αβιοτικών καταπονήσεων στη φυσιολογία, τη βιοχημεία και τη μορφολογία-ανατομία των καρποφόρων δέντρων, (γ) τον πολλαπλασιασμό των καρποφόρων δέντρων, (δ) την αξιολόγηση ποικιλιών και υποκειμένων των καρποφόρων δέντρων, και (ε) την μελέτη της επίδρασης διαφόρων καλλιεργητικών τεχνικών στην αύξηση, την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα καρποφόρων δέντρων καθώς και στην ποιότητα των καρπών τους. Έχει συμμετάσχει ως μέλος της οργανωτικής ή/και επιστημονικής επιτροπής 7 διεθνών [5th International Conference on Food and Agricultural Sciences (ICFAS 2017), 2nd World Congress & Expo on Biotechnology and Bioengineering, International Joint Conference on Agricultural and Biosystems Engineering (JCABE 2018), 6th International Conference on Food and Agricultural Sciences (ICFAS 2018), International Conference on Plant Science (Plant Science 2018), International Scientific and Practical Distant Conference (2019), και 28th Symposium of the International Scientific Centre for Fertilizers (CIEC)] και 3 ελληνικών συνεδρίων (24ου, 27ου και 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνικής Εταιρίας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών). Είναι μέλος της εκδοτικής-συντακτικής επιτροπής έντεκα (15) διεθνών επιστημονικών περιοδικών: Phyton-International Journal of Experimental Botany, American Journal of Agricultural and Biological Sciences (Associate Editor), Agrotechnology (Editor-in Chief), Open Access Journal of Agricultural Research, Journal of Agronomy and Agricultural Aspects, American Journal of Agricultural Research, Research & Reviews: Journal of Ecology and Environmental Sciences, Open Journal of Agricultural Science (Associate Editor), Modern Concepts & Developments in Agronomy (Associate Editor), Innovative Techniques in Agriculture (Scientia Ricerca), JOJ Horticulture & Arboriculture, Frontiers in Plant Science - Plant Nutrition (Review Editor), Forte Journal of Agriculture, and International Journal of Plant Science and Horticulture. Έχει κρίνει περισσότερες από 79 επιστημονικές εργασίες που υποβλήθηκαν για δημοσίευση σε 39 διαφορετικά διεθνή περιοδικά καθώς και 15 εργασίες που δημοσιεύτηκαν σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων. Υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή του εκπονούνται 2 Διδακτορικές διατριβές και έχουν εκπονηθεί/εκπονούνται 13 Μεταπτυχιακές διατριβές και περισσότερες από 46 Πτυχιακές εργασίες. Έχει συμμετάσχει ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε 4 Διδακτορικές διατριβές και ως εξεταστής σε 17 Μεταπτυχιακές διατριβές και σε περισσότερες από 94 Πτυχιακές εργασίες. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 60 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 65 εργασίες που δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων (περισσότερες από 975 αναφορές).

 

PAPADAKIS-IOANNIS_full-CV_English-website EFP_01-06-2020.pdf, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_05-06-2020-Ιστοσελίδα ΕΦΠ.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Γενική Δενδροκομία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Προχωρημένη Φυσιολογία και Ανόργανη Θρέψη στις Δενδρώδεις Καλλιέργειες Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα - Αειθαλή) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή Καρποφόρα Δένδρα) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Θέματα Δενδροκομίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Δενδροκομία (Γενική) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Η΄ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΓΠΑ». Φορέας χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Υλοποίηση από το Μάιο του 2016 μέχρι και σήμερα. Ύψος χρηματοδότησης: 31.585,16 ευρώ (2015-16), 31.585,16 ευρώ (2016-17), 152.800,00 ευρώ (2017-18) και 716.526,49 ευρώ (2018-19 έως και 2020-2021). Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: 932,496,81 (https://empedu.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/trop_ae_5033175_ada.pdf ). Συμμετοχή ως Ιδρυματικά Υπεύθυνος της πράξης για το ΓΠΑ.

 

Ερευνητικό πρόγραμμα: «Εμβληματική δράση: Οι δρόμοι της ελιάς». Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διάρκεια: 24 μήνες (εν εξελίξει). Συμμετοχή ως Ερευνητής.

 

Ερευνητικό πρόγραμμα: Δημιουργία ποικιλιών μηλιάς προσαρμοσμένων στις Ελληνικές συνθήκες με αξιόλογα αγρονομικά χαρακτηριστικά. Φορέας χρηματοδότησης: Υπ.Α.Α.Τ., Διάρκεια: 60 μήνες (εν αναμονή της επίσημης έναρξης υλοποίησής του). Συμμετοχή ως Ερευνητής.

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα: «Τριπτόλεμος 2014», «Τριπτόλεμος 2015», «Τριπτόλεμος 2016», «Τριπτόλεμος 2017» και «Τριπτόλεμος 2018». Αφορά σε σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης νέων 24-40 ετών. Φορέας χρηματοδότησης: Διεύθυνση Νέας Γενιάς (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου: από 16-09-2014 έως 23-10-2014, από 19-11-2015 έως 22-12-2015, από 25-05-2016 έως 29-06-2016, από 30-05-2017 έως 03-07-2017 και από 10-02-2018 έως 02-07-2018. Ύψος χρηματοδότησης: 21.300 ευρώ (2014), 24.000 ευρώ (2015), 22.000 ευρώ (2016), 27.000 ευρώ (2017), 50.200 ευρώ (2018). Χώρος υλοποίησης: Γ.Π.Α. Διάρκεια: 09/2014 έως σήμερα. Συμμετοχή ως Συντονιστής-Επιστημονικός Υπεύθυνος.

 

Ερευνητικό πρόγραμμα: Συμβολή των μυκορριζών στην αειφορικότητα οριακών μεσογειακών οικοσυστημάτων – Ανάπτυξη μυκορριζικών εμβολίων. Φορέας χρηματοδότησης: Ε.Σ.Π.Α., Πράξη: Θαλής – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διάρκεια: 2014-2015. Συμμετοχή ως Ερευνητής.

 

Ερευνητικό πρόγραμμα (ΓΓΕΤ 269-ε): Ανάπτυξη και αξιολόγηση λογισμικού για το σχεδιασμό της άρδευσης της ελιάς για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του νερού σε επίπεδο αγρού. Διμερής Συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου (2006-2008). Συμμετοχή ως Ερευνητής.

 

Ερευνητικό πρόγραμμα (ΓΓΕΤ 135-ε): Καινοτόμες πρακτικές άρδευσης για αύξηση της αποτελεσματικότητας του νερού και της ποιότητας των προϊόντων. Διμερής Συνεργασία Ελλάδας – Τυνησίας (2005-2007). Συμμετοχή ως Ερευνητής.

 

Ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»: Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών ποικιλιών ελιάς. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας. Διάρκεια: 01-2006 έως 12-2007. Συμμετοχή ως Ερευνητής.

 

Ερευνητικό πρόγραμμα: Αντιμετώπιση της ίωσης tristeza των εσπεριδοειδών σε Ελλάδα και Κύπρο με υβρίδια νεραντζιάς. Διμερής Συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας της Ελλάδας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) και του Ιδρύματος Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου (Ι.Γ.Ε.). Διάρκεια: 04-2005 έως 05-2006. Συμμετοχή ως Ερευνητής.

 

 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟ ΛΕΚΤΟΡΑ

 

Α. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ:

 

Α1. Παπαδάκης Ι.Ε., 1998. Η Περιεκτικότητα των Λαχανικών σε Νιτρικά. Πτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σελ. 39.

 

Α2. Παπαδάκης Ι.Ε., 2002. Φυσιολογική και Ανατομική Μελέτη της Τοξικότητας του Βορίου στα Εσπεριδοειδή. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σελ. 154.

 

Α3. Παπαδάκης Ι.Ε., 2004. Η Συμπεριφορά των Εσπεριδοειδών στο Μαγγάνιο. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σελ. 245.

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

 

Β1. I.E. Papadakis, K.N. Dimassi and I.N. Therios, 2003, Response of two citrus genotypes to six boron concentrations: concentration and distribution of nutrients, total absorption, and nutrient use efficiency, Australian Journal of Agricultural Research, 54(6), 571-580.

 

  Β2. I.E. Papadakis, K.N. Dimassi, A.M. Bosabalidis, I.N. Therios, A. Patakas and A. Giannakoula, 2004, Effects of B excess on some physiological and anatomical parameters of ‘Navelina’ orange plants grafted on two rootstocks, Environmental and Experimental Botany, 51, 247-257.

 

  Β3. I.E. Papadakis, K.N. Dimassi, A.M. Bosabalidis, I.N. Therios, A. Patakas and A. Giannakoula, 2004, Boron toxicity in ‘Clementine’ mandarin plants grafted on two rootstocks, Plant Science, 166(2), 539-547.

 

Β4. I.E. Papadakis, E. Protopapadakis, K.N. Dimassi and I.N. Therios, 2004, Nutritional status, yield, and fruit quality of ΄΄Encore΄΄ mandarin trees grown in two sites of an orchard with different soil properties, Journal of Plant Nutrition, 27(9), 1505-1515.

 

Β5. I.E. Papadakis, E. Protopapadakis, I.N. Therios and V. Tsirakoglou, 2005, Foliar treatment of Mn deficient ‘Washington navel’ orange trees with two Mn sources, Scientia Horticulturae, 106, 70-75.

 

Β6. T.E. Sotiropoulos, A.N. Molassiotis, G.I. Mouhtaridou, I. Papadakis, K.N. Dimassi, I.N. Therios and G. Diamantidis, 2006, Sucrose and sorbitol effects on shoot growth and proliferation in vitro, nutritional status and peroxidase and catalase isoenzymes of M 9 and MM 106 apple (Malus domestica Borkh.) rootstocks, European Journal of Horticultural Science, 71(3), 114-119.

 

Β7. T.E. Sotiropoulos, I.N. Therios, D. Almaliotis, I. Papadakis and K.N. Dimassi, 2006, Response of cherry rootstocks to boron and salinity, Journal of Plant Nutrition, 29(9), 1691-1698.

 

Β8. T.E. Sotiropoulos, D. Almaliotis, I. Papadakis, K.N. Dimassi and I.N. Therios, 2006, Effects of different iron sources and concentrations on in vitro multiplication, rooting and nutritional status of the pear rootstock 'OHF 333', European Journal of Horticultural Science, 71(5), 222-226.

 

Β9. E. Avramaki, C. Chatzissavvidis and I. Papadakis, 2006, Effects of different iron sources on mineral concentration in gardenia (Gardenia jasminoides Ellis) plants, Journal of Biological Research, 6, 227-230.

 

Β10. I.E. Papadakis, A. Giannakoula, I.N. Therios, A.M. Bosabalidis, M. Moustakas and A. Nastou, 2007, Mn-induced changes in leaf structure and chloroplast ultrastructure of Citrus volkameriana (L.) plants, Journal of Plant Physiology, 164, 100-103.

 

Β11. T. Thomidis, T. Sotiropoulos, N. Karagiannidis, C. Tsipouridis, I. Papadakis, D. Almaliotis, and N. Boulgarakis, 2007, Efficacy of three calcium products for control of peach brown rot, HortTechnology, 17(2), 234-237.

 

Β12. I.E. Papadakis, A. Giannakoula, C.P. Antonopoulou, M. Moustakas, E. Avramaki and I.N. Therios, 2007, Photosystem 2 activity of Citrus volkameriana (L.) leaves as affected by Mn nutrition and irradiance, Photosynthetica, 45(2), 208-213.

 

Β13. I.E. Papadakis, T.E. Sotiropoulos and I.N. Therios, 2007, Mobility of iron and manganese within two citrus genotypes after foliar applications of iron sulfate and manganese sulfate, Journal of Plant Nutrition, 30, 1385-1396.

 

Β14. I.E. Papadakis, G. Veneti, C. Chatzissavvidis, T.E. Sotiropoulos, K.N. Dimassi and I.N. Therios, 2007, Growth, mineral composition, leaf chlorophyll, and water relations of two cherry varieties under NaCl-induced salinity stress, Soil Science and Plant Nutrition, 53, 252-258.

 

Β15. I.E. Papadakis, A.M. Bosabalidis, T.E. Sotiropoulos, and I.N. Therios, 2007, Leaf anatomy and chloroplast ultrastructure of Mn-deficient orange plants, Acta Physiologiae Plantarum, 29, 297-301.

 

Β16. C. Antonopoulou, K. Dimassi, I. Therios, C. Chatzissavvidis and I. Papadakis, 2007, The effect of FeEDDHA and of ascorbic acid on in vitro rooting of the peach rootstock GF-677 explants, Acta Physiologiae Plantarum, 29, 559-561.

 

Β17. E. Avramaki, C. Chatzissavvidis and I. Papadakis, 2007, Effects of NaCl and Fe-EDDHA concentration on salt toxicity and chemical composition of gardenia (Gardenia jasminoides Ellis) plants, Journal of Biological Research, 7, 99-104.

 

Β18. D. Almaliotis, C. Chatzissavvidis, S. Marnasidis, T. Sotiropoulos and I. Papadakis, 2007, The effect of different fertilizers on nutritional status and fruit quality of the clingstone peach cv. Andross, Agrochimica, LI (4-5), 244-253.

 

Β19. A. Giannakoula, M. Moustakas, P. Mylona, I. Papadakis and T. Yupsanis, 2008, Aluminium tolerance in maize is correlated with increased levels of mineral nutrients, carbohydrates and proline and decreased levels of lipid peroxidation and Al accumulation, Journal of Plant Physiology, 165, 385-396.

 

B20. I.E. Papadakis, K.N. Dimassi, I.N. Therios, A.M. Bosabalidis and T.E. Sotiropoulos, 2007, Effects of Mn on anatomy, growth and carbohydrate content of adventitious roots in Citrus maxima (Burm.) Merr. shoot explants, Journal of Biological Research, 8, 199-206.

 

B21. E. Avramaki, C. Chatzissavvidis, I. Papadakis and I. Therios, 2007, Enhancement of P, K, Ca, Zn and Fe accumulation in gardenia plants (Gardenia jasminoides) grown in nutrient solution as a function of P and Fe interaction, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13, 325-331.

 

B22. I. Papadakis, C. Chatzissavvidis, I. Therios and E. Protopapadakis, 2008, Changes in leaf Mn concentrations in mature ‘Washington navel’ orange trees with different Mn status after a single foliar application of MnSO4, European Journal of Horticultural Science, 73(4), 162-165.

 

Β23. C. Chatzissavvidis, G. Veneti, I. Papadakis and I. Therios, 2008, Effect of NaCl and CaCl2 on the antioxidant mechanism of leaves and stems of the rootstock CAB-6P (Prunus cerasus L.) under in vitro conditions, Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 95, 37-45.

 

B24. I.E. Papadakis, E.E. Protopapadakis and I.N. Therios, 2008, Yield and fruit quality of two late-maturing Valencia orange tree varieties as affected by harvest date, Fruits, 63(6), 327-334.

 

Β25. C. Chatzissavvidis, I. Papadakis and I. Therios, 2008, Effect of calcium on the ion status and growth performance of a citrus rootstock grown under NaCl stress, Soil Science and Plant Nutrition, 54(6), 910-915.

 

B26. I.E. Papadakis, E.E. Protopapadakis and I.N. Therios, 2009, Yield and fruit quality of 'Nova' hybrid [Citrus clementina hort. ex Tanaka x (C. reticulata Blanco x C.  paradisi Macfad)] and two Clementine varieties (C. clementina hort. ex Tanaka) as affected by self- and cross-pollination, Scientia Horticulturae, 121, 38-41.

 

B27. T. Sotiropoulos, M. Koukourikou-Petridou, A. Petridis, D. Stylianidis, D. Almaliotis, I. Papadakis, I. Therios and A. Molassiotis, 2009, ‘Tsechelidis’ kiwifruit, HortScience, 44(2), 466-468.

 

Β28. T. Sotiropoulos, T. Thomidis, D. Almaliotis and I. Papadakis, 2009, Evaluation of some agronomical characters and resistance to Botrytis of the new Kiwifruit cv. 'Tsechelidis' (A. Deliciosa) in comparison to the cv. 'Hayward', Acta Horticulturae, 825, 383-388.

 

Β29. C. Chatzissavvidis, C. Antonopoulou, I. Papadakis, I. Therios and K. Dimassi, 2010, Effects of NAA and vitamin B2 on in vitro rooting of Citrus, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 2, 189-192.

 

Β30. T.A. Chatzistathis, I.E. Papadakis, I.N. Therios, A. Giannakoula, K. Dimassi, 2011, Is chlorophyll fluorescence technique a useful tool to assess manganese deficiency and toxicity stress in olive plants?, Journal of Plant Nutrition, 34 (1), 98-114. 
 
Β31. G. Psarras, I. Kasapakis, E. Stefanoudaki, I. Papadakis and K.S. Chartzoulakis, 2011, Effect of different irrigation regimes on olive tree (Olea Europaea L., ‘Koroneiki’) physiology, yield and fruit quality, Acta Horticulturae (ISHS), 888, 89-94.
 

Β32. C. Antonopoulou, K. Dimassi, C. Chatzissavvidis, I. Papadakis and I. Therios, 2012, The effect of the explant type and nutrient medium on the in vitro proliferation of olive (Olea europaea L., ‘Chondrolia Chalkidikis’), Acta Horticulturae (ISHS), 949, 185-189.

 
Β33. T. Chatzistathis, Ι. Papadakis, Ι. Therios, Α. Patakas, Α. Giannakoula, G. Menexes, 2012, Differential response of two olive cultivars to excess manganese, Journal of Plant Nutrition, 35 (5), 784-804.

B34. Papadakis, I.E., Tsiantas, P.I., Gerogiannis, O.N., Vemmos, S.N., Psychoyou, M., 2015. Photosynthetic activity and concentration of chlorophylls, carotenoids, hydrogen peroxide and malondialdehyde in loquat seedlings growing under excess boron conditions. Acta Horticulturae, 1092, 221-226. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1092.33

 

B35. Papadakis, I.E., Tsiantas, P.I., Psychoyou, M., Vemmos, S.N., 2015. The effects of boron on the uptake of various mineral elements by loquat plants. Acta Horticulturae, 1092, 227–234. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1092.34

 

B36. Sotiras, M.I.N., Papadakis, I.E., Psychoyou, M., Vemmos, S., 2016. Salinity-induced changes in leaf photosynthesis, chlorophyll, proline, hydrogen peroxide and malondialdehyde in loquat plants. Acta Horticulturae 1139, 387–391. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.67

 

B37. Karantzi, A.D., Papadakis, I.E., Psychoyou, M., Ioannou, D., 2016. Nutrient status of the banana cultivar “FHIA-01” as affected by boron excess. Acta Horticulturae 1139, 399–403. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.69

 

B38. Papadakis, I.E., 2016. The timeless contribution of rootstocks towards successful horticultural farming: from ancient times to the climate change era. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 11, 137–141. https://doi.org/10.3844/ajabssp.2016.137.141

 

B39. Doupis, G., Kavroulakis, N., Psarras, G., Papadakis, I.E., 2017. Growth, photosynthetic performance and antioxidative response of “Hass” and “Fuerte” avocado (Persea americana Mill.) plants grown under high soil moisture. Photosynthetica 55, 655–663. https://doi.org/10.1007/s11099-016-0679-7

 

B40. Salis, C., Papadakis, I.E., Kintzios, S., Hagidimitriou, M., 2017. In vitro propagation and assessment of genetic relationships of citrus rootstocks using ISSR molecular markers. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45, 383–391. https://doi.org/10.15835/nbha45210900

 

B41. Kafkaletou, M., Christopoulos, M.V., Tsaniklidis, G., Papadakis, I., Ioannou, D., Tzoutzoukou, C., Tsantili, E., 2018. Nutritional value and consumer-perceived quality of fresh goji berries (Lycium barbarum L. and L. chinense L.) from plants cultivated in Southern Europe. Fruits 73, 5–12. https://doi.org/10.17660/th2018/73.1.1

 

B42. Papadakis, I.E., Veneti, G., Chatzissavvidis, C., Therios, I., 2018. Physiological and growth responses of sour cherry (Prunus cerasus L.) plants subjected to short-term salinity stress. Acta Botanica Croatica 77(2), 197-202. https://doi.org/10.2478/botcro-2018-0012

 

B43. Kavroulakis, N., Doupis, G., Papadakis, I.E., Ehaliotis, C., Papadopoulou, K.K., 2018. Tolerance of tomato plants to water stress is improved by the root endophyte Fusarium solani FsK. Rhizosphere 6, 77–85. https://doi.org/10.1016/J.RHISPH.2018.04.003

 

B44. Tani, E., Kizis, D., Markellou, E., Papadakis, I., Tsamadia, D., Leventis, G., Makrogianni, D., Karapanos, I., 2018. Cultivar-dependent responses of eggplant (Solanum melongena L.) to simultaneous Verticillium dahliae infection and drought. Frontiers in Plant Science 9, 1181. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01181

 

Β45. Papadakis, I.E., Tsiantas, P.I., Tsaniklidis, G., Landi, M., Psychoyou, M., Fasseas, C., 2018. Changes in sugar metabolism associated to stem bark thickening partially assist young tissues of Eriobotrya japonica seedlings under boron stress. Journal of Plant Physiology, 231, 337-345. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2018.10.012

 

Β46. Papadakis, I.E., Antonopoulou, C., Chatzissavvidis, C., Protopapadakis, E, Therios, I., 2018. Rootstock effects on nutritional status, yield and fruit quality of ‘Washington navel’ sweet orange [Citrus sinensis (L.) Osbeck] trees. Agrochimica, 62(4), 367-378.

 

B47. Meletis K., Tsaniklidis G., Papadakis, I.E., Vemmos S., 2019. Sucrose synthesis in unpollinated ovaries of pomegranate (Punica granatum L.), as well as, in reproductive and vegetative shoot apices. Biologia, 74(2), 111-117. https://doi.org/10.2478/s11756-018-0154-y

 

Β48. Sotiras, M.I., Papadakis, I.E., Landi, M., Tsaniklidis G., Tsiantas, P.I., Psychoyou, M., 2019. Allocation pattern, photosynthetic performance and sugar metabolism in hydroponically-grown seedlings of loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) subjected to salinity. Photosynthetica, 57(1), 258-267. https://doi.org/10.32615/ps.2019.018

 

Β49. Chatzistathis, T., Papadakis, I.E., Papaioannou, A., Dichala, O., Giannakoula, A., Kostas, S., Tziachris, P., 2019. Genotypic tolerance of two Punica granatum L. cultivars (‘Wonderful’ and ‘Acco’) to serpentine stress. Scientia Horticulturae, 247, 344-355. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.12.027

 

Β50. Meletis, K.G., Vemmos, S.N., Papadakis, Ι.Ε., Moustakas, N., Ioannou, D., 2019. Effect of nitrogen fertilization on fruit production and quality of pomegranate (cv. 'Wonderful'). Acta Horticulturae, 1245, 227-234. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1254.34

 

Β51. Meletis, K.G., Vemmos, S.N., Papadakis, Ι.Ε., 2019, Evaluation of three pomegranate cultivars: leaf mineral concentration, yield and fruit quality. Acta Horticulturae, 1254, 235-242. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1254.35

 

B52. Papadakis, I.E., Sotiras, M.-I., Landi, M., Ladikou, E., Oikonomou, A., Psychoyou, M., Fasseas, C., 2019. Salinity alters plant’s allometry and sugar metabolism and impairs the photosynthetic process and photosystem II efficiency in Eriobotrya japonica plants. Agrochimica, 63(1), 27-42.

 

B53. Moussouraki, M., Tani, E., Velliou, A., Goufa, M., Psychogiou, M., Papadakis, I.E., Abraham, Ε.M., 2019. Growth, physiological and biochemical responses of two Greek cotton cultivars to salt Stress and their impact as selection indices for salt tolerance. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(3), 706-715. https://doi.org/10.15835/nbha47311463

 

B54. Tsiantas, P.I., Papadakis, I.E., Tsaniklidis, G., Landi, M., Psychoyou, M., 2019. Allocation pattern, nutrient partitioning, sugar metabolism, and pigment composition in hydroponically grown loquat seedlings subjected to increasing boron concentrations. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 19(3), 556-564. https://doi.org/10.1007/s42729-019-00054-7

 

B55. Landi, M., Margaritopoulou, T., Papadakis, I.E., Araniti, F. 2019. Boron toxicity in higher plants: an update. Planta, 250(4), 1011-1032. https://doi.org/10.1007/s00425-019-03220-4

 

B56. A. Oikonomou, E.-V. Ladikou, G. Chatziperou, T. Margaritopoulou, M. Landi, T. Sotiropoulos, F. Araniti, I.E. Papadakis (2019). Boron Excess Imbalances Root/Shoot Allometry, Photosynthetic and Chlorophyll Fluorescence Parameters and Sugar Metabolism in Apple Plants. Agronomy, 9(11), 731, https://doi.org/10.3390/agronomy9110731.

 

B57. Tzatzani, T.T., Kavroulakis, N., Doupis, G., Psarras, G., Papadakis, I.E., 2020. Nutritional status of ‘Hass’ and ‘Fuerte’ avocado (Persea americana Mill.) plants subjected to high soil moisture. Journal of Plant Nutrition, 43(3), pp.327-334.  https://doi.org/10.1080/01904167.2019.1683192

 

B58. Chatzistathis, T., Papadakis, I.E., Papaioannou, A., Chatzissavvidis, C., Giannakoula, A., 2020. Comparative study effects between manure application and a controlled-release fertilizer on the growth, nutrient uptake, photosystem II activity and photosynthetic rate of Olea europaea L. (cv. ‘Koroneiki’). Scientia Horticulturae, 264, 109176.

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109176

 

B59. Tani, E., Perraki, A., Gerakari, M., Chachalis, D., Kanatas, P., Goufa, M., Papadakis, I., 2020. How is glyphosate resistance modified by exogenous salicylic acid application on Conyza bonariensis biotypes. Phytoparasitica, 1-11. https://doi.org/10.1007/s12600-020-00790-y

 

Β.60 Tzatzani, T.-T., Basdeki, E., Ladikou, E.-V., Sotiras, M.N., Panagiotakis, G., Lionakis, S. and Papadakis, I.E. (2020). Seed germination traits of loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) as affected by various pre-sowing treatments (cutting of cotyledons, removal of perisperm, moist chilling and/or exogenous application of gibberellin). Phyton, International Journal of Experimental Botany. https://doi.org/10.32604/phyton.2020.010532 (in press).

 

 

B-Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

 

Β-Γ1. Chatzistathis, T. and Papadakis, I.Ε., 2020. Olea europaea L. (cv. ‘Kalamon’): A Tolerant Tree Species to Mn Toxicity. In: M. Landi, S. Shemet and V. Fedenko, ed., Metal Toxicity in Higher Plants, 1st ed. [online] Hauppauge, NY, USA: Nova Science Publishers, Inc., pp. 203-212. https://novapublishers.com/shop/metal-toxicity-in-higher-plants/

 

Β-Γ1. Papadakis, I.Ε., Chatzistathis, T., Giannakoula, A., Sotiropoulos, T., Antonopoulou, C. and Therios, I., 2020. Effects of excess manganese on growth, mineral nutrition, carbohydrates, malondialdehyde, hydrogen peroxide and proline of Citrus plants. In: M. Landi, S. Shemet and V. Fedenko, ed., Metal Toxicity in Higher Plants, 1st ed. [online] Hauppauge, NY, USA: Nova Science Publishers, Inc., pp. 237-252. https://novapublishers.com/shop/metal-toxicity-in-higher-plants/

 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

 

  Γ1. Protopapadakis E., Papadakis I., Therios I. and I. Kasapakis, 2004, Collapse ofEncore’ mandarin due to nutritional deficiencies, Proceedings of the International Society of Citriculture, Xth International Citrus Congress, 15-20 February 2004, Agadir, Marocco, vol. II, pp. 605-608.

 

Γ2. Protopapadakis E. and Papadakis I.E., 2005, Performance of Valencia scions on rootstock Citrumelo Swingle under trial in Crete, 7th International Congress of Citrus Nurserymen (ISCN), 17-21 September 2005, Cairo, Egypt, Abstract No 30, p. 51. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Γ3. Antonopoulou C., Dimassi K., Chatzissavvidis C., Therios I. and Papadakis I., 2006, Effect of BA and GA3 on the micropropagation and vitrification of olive (Olea europaea L.) explants (cv. Chondrolia Chalkidikis), Olivebiotec 2006, Proceedings of 2nd International Seminar: Biotechnology and Quality of Olive Tree Products around the Mediterranean Basin, 5-10 November 2006, Marsala, Italy, vol. 1, pp. 477-480.

Γ4. Papadakis Ι., Sotiropoulos Τ., Giannakoula Α., Antonopoulou C. and Therios I., 2009, Response of Citrus volkameriana (L.) plants to different Mn concentrations under hydroponic conditions, Proceedings of the XVI International Plant Nutrition Colloquium, Sacramento, California, USA, 26-30 August 2009, Paper No. 1018. (http://repositories.cdlib.org/ipnc/xvi/1018).

Γ5. Karantzi A.D., I.E. Papadakis, P. Roussos, M. Psychoyou, 2015, Fruit quality and leaf photosynthesis of ‘Ortanique’ and ‘Minneola’ mandarin hybrids as affected by branch girdling or ringing, Abstracts of the 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrade, Serbia, 16-18 September 2015, p. 87.  

 

Γ6. M-I.N. Sotiras, I.E. Papadakis, G. Panagiotakis, S. Lionakis, 2015, Germinability and germination rate of loquat seeds as affected by the removal of perisperm and/or different parts of cotyledons, Abstracts of the 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrade, Serbia, 16-18 September 2015, p. 90.

 

Γ7. K. Salis, I. Papadakis, S. Kintzios, M. Hagidimitriou, 2016, In vitro propagation of citrus rootstocks and their genetic relationships, Abstracts of the III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016, Chania, Greece, 17-21 October 2016, p. 154.

 

Γ8. S.N. Vemmos, M. Agriteli, I. Papadakis, N-K. Denaxa, 2018. Seasonal effects of fruit load on the photosynthetic activity and sugar concentrations in leaves of olive (cv. Koroneiki). Abstracts of the 6th International Conference on olive tree and olive products, Olivebioteq 2018 - Olive Management, Biotechnology and Authenticity of Olive Products, 15-19 October, Seville (Spain), Book of Abstracts, p. 83.

 

Γ9. S. Sotiropoulos, C. Chatzissavvidis, I.Ε. Papadakis, V. Kavvadias, C. Paschalidis, A. Koriki, C. Antonopoulou, 2020, Effects of foliar organic fertilization on ‘Koroneiki’ olive trees in Greece. Submitted for presentation at the 8th International Conference on Agriculture & Food, 17-21 June 2020.

 

Γ10. S. Sotiropoulos, C. Chatzissavvidis, I.Ε. Papadakis, V. Kavvadias, C. Paschalidis, A. Koriki, C. Antonopoulou, 2020, Response of young olive cv. Koroneiki plants treated with organic fertilizers. Submitted for presentation at the 8th International Conference on Agriculture & Food, 17-21 June 2020.

 

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

 

Δ1. Παπαδάκης Ι. και Θεριός Ι., 1999, Συμπεριφορά δύο υποκειμένων εσπεριδοειδών στο βόριο, Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Εταιρία Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ηράκλειο Κρήτης, 6, 188-191.

 

Δ2. Vigo C., Παπαδάκης Ι. και Θεριός Ι., 2001, Αντοχή τριών ποικιλιών ελιάς (‘Καρυδολιά Χαλκιδικής’, ‘Μανάκι’ και ‘Gordal Sevillana’) στην αλατότητα με NaCl και CaCl2, Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Εταιρία Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λάρνακα - Κύπρος, 10, 451-454.

 

  Δ3. Παπαδάκης Ι., Δημάση Κ., Θεριός Ι. και Vigo C., 2002, Η επίδραση της περίσσειας του βορίου στο θρεπτικό διάλυμα στη συγκέντρωση και την κατανομή του στους ιστούς δύο ποικιλιών εσπεριδοειδών σε δύο υποκείμενα, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, Ελληνική Εδαφολογική Εταιρία, Κηφισιά - Αθήνα, σελ. 604-614.

 

  Δ4. Παπαδάκης Ι., Πρωτοπαπαδάκης Ε., Θεριός Ι. και Αλμαλιώτης Δ., 2002, Ετήσια διακύμανση της θρεπτικής κατάστασης δένδρων μανταρινιάς Encore σε δύο τμήματα οπωρώνα με διαφορετικά εδαφικά χαρακτηριστικά, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, Ελληνική Εδαφολογική Εταιρία, Κηφισιά - Αθήνα, σελ. 615-625.

 

  Δ5. Παπαδάκης Ι., Δημάση Κ., Θεριός Ι., Γιαννακούλα Α. και Μποζαμπαλίδης Α., 2002, Επίδραση της τοξικότητας του βορίου στα φύλλα της μανταρινιάς κλημεντίνης (Citrus clementina), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Βοτανική Εταιρία, Αργοστόλι - Κεφαλονιά, σελ. 247-253.

 

Δ6. Παπαδάκης Ι., Δημάση Κ. και Θεριός Ι., 2007, Επίδραση πέντε συγκεντρώσεων Mn σε φυτά φράπας (Citrus maxima) που καλλιεργήθηκαν σε in-vitro συνθήκες: φυτική αύξηση, συγκέντρωση Mn στο βλαστό και τη ρίζα, συνολική απορρόφηση Mn, Ca, Mg, K, Fe και Zn, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, Τεύχος Β, σελ. 311-314.

 

Δ7. Παπαδάκης Ι., Γιαννακούλα Α. και Θεριός Ι., 2007, Αντίδραση σποροφύτων του γενότυπου Citrus volkameriana σε διάφορες συγκεντρώσεις Mn υπό υδροπονικές συνθήκες: φυτική αύξηση, συγκέντρωση υδατανθράκων σε φύλλα και ρίζες, συγκέντρωση χλωροφύλλης στα φύλλα, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, Τεύχος Β, σελ. 249-252.

 

Δ8. Πρωτοπαπαδάκης Ε., Παπαδάκης Ι. και Κασαπάκης Ι., 2007, Επίδραση του χρόνου συγκομιδής των καρπών δύο κλώνων της πορτοκαλιάς Valencia late στην παραγωγή των δένδρων και την ποιότητα των καρπών κατά την επόμενη χρονιά, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, Τεύχος Α, σελ. 289-292.

 

Δ9. Μανιά Σ., Παπαδάκης Ι. και Λιονάκης Σ., 2007, Επίδραση του κλαδεύματος της παλαιάς και της νέας βλάστησης στην καρπόδεση, καρπόπτωση και ανάπτυξη καρπών αβοκάντο, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, Τεύχος Α, σελ. 277-280.

 

Δ10. Καβρουλάκης Ν., Μπεκρής Φ., Μπέση Μ., Δελής Κ., Υψηλάντης Ι., Παπαδάκης Ι.Ε., Οιχαλιώτης Κ. και Παπαδοπούλου Κ.Κ., 2008, Μοριακή διερεύνηση ευεργετικών αλληλεπιδράσεων φυτών-μυκήτων: η καινοφανής αλληλεπίδραση φυτών τομάτας και του μυκητιακού στελέχου Fusarium solani στέλεχος FsK. Σελ. 80-81 στις περιλήψεις του 1ου Εθνικού Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος. Αθήνα, Δεκέμβριος 2008. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Δ11. Ξερουδάκη Ε., Παπαδάκης Ι., Αντωνοπούλου Χ., Καβρουλάκης Ν. και Λιονάκης Σ., 2009, Επίδραση της χαραγής στην καρπόδεση, την καρπόπτωση, το βάρος των καρπών, τη συγκέντρωση των υδατανθράκων στα φύλλα και τη θρεπτική κατάσταση δένδρων αβοκάντο, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 109-112.

 

Δ12. Τσουράκη Ν., Παπαδάκης Ι., Αντωνοπούλου Χ., Κοσιώρης Σ. και Λιονάκης Σ., 2009, Επίδραση της χαραγής στην παραγωγή και στις συγκεντρώσεις των υδατανθράκων και των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα δυο ποικιλιών ελιάς, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 113-116.

 

Δ13. Παπαδάκης Ι., Αντωνοπούλου Χ., Σωτηρόπουλος Θ. και Θεριός Ι., 2009, Αντιμετώπιση της τροφοπενίας του μαγγανίου σε δενδρύλλια πορτοκαλιάς με διαφυλλική εφαρμογή τριών χημικών ενώσεων του, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 165-168.

 

Δ14. Παπαδάκης Ι., Σωτηρόπουλος Θ., Αντωνοπούλου Χ. και Θεριός Ι., 2009, Μελέτη της επίδρασης του μαγνησίου στη θρέψη και στις συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης και των υδατανθράκων δενδρυλλίων πορτοκαλιάς, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 169-172.

 

Δ15. Ψαρράς Γ., Παπαδάκης Ι., Κασαπάκης Ι., Μπερτάκη Μ. και Χαρτζουλάκης Κ., 2009, Επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης στην κατανάλωση νερού και τη φυσιολογία της ελιάς (Olea europaea L., ποικ. Κορωνέικη), Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 201-204.

 

Δ16. Αντωνοπούλου Χ., Δημάση Κ., Χατζησαββίδης Χ., Παπαδάκης Ι. και Θεριός Ι., 2009, Επίδραση του είδους του εκφύτου και του θρεπτικού υποστρώματος στον in vitro μικροπολλαπλασιασμό της ελιάς (Olea europaea L.) (ποικ. Χονδρολιά Χαλκιδικής), Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 219-222.

 

Δ17. Λιονάκης Σ., Βαρουξάκη Σ., Δακανάλη Μ., Καβρουλάκης Ν. και Παπαδάκης Ι., 2009, Πορεία βλάστησης, άνθησης, καρπόδεσης, καρπόπτωσης, αύξησης του καρπού και παραγωγής ενήλικων δένδρων αβοκάντο μετά από κορμοτομή, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 121-124.

 

Δ18. Λιονάκης Σ., Ζερβάκης Γ., Παπαδάκης Ι. και Λυδάκης Δ., 2011, Μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά γενοτύπων ροδιάς που επιλέχθηκαν από τον εντόπιο πληθυσμό διάσπαρτων δένδρων στο νομό Ηρακλείου, Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια Ημαθίας, σελ. 177-182.

 

Δ19. Μπαρμποπούλου Ε., Ντούγιας Σ., Ζερβάκης Γ., Παπαδάκης Ι., Ψαράς Γ. και Καβρουλάκης Ν., 2011, Απομόνωση και χαρακτηρισμός ενός ωομύκητα του γένους Pythium με πιθανή φυτοπαθογόνο δράση σε δέντρα αβοκάντο, Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια Ημαθίας, σελ. 317-320.

 

Δ20. Παπαδάκης Ι. και Πρωτοπαπαδάκης Ε., 2011, Επίδραση τεσσάρων υποκειμένων στην ποιότητα των καρπών και στην παραγωγικότητα των δένδρων της όψιμης ποικιλίας πορτοκαλιάς ‘Lane late’, Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια Ημαθίας, σελ. 203-208.

Δ21. Παπαδάκης Ι., Σώτηρας Μ., Παναγιωτάκης Γ. και Λιονάκης Σ., 2015, Ταχύτητα φύτρωσης και φυτρωτική ικανότητα σπερμάτων ιαπωνικής μουσμουλιάς σε σχέση με διάφορες επεμβάσεις αφαίρεσης του περισπερμίου η/και τμήματος των κοτυληδόνων τους, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, 235-238.

 

Δ22. Παπαδάκης Ι., Μίγκλης Ν., Τσιάντας Π. και Ψυχογιού Μ., 2015, Επίδραση του NaCl και της διαφυλλικής εφαρμογής σαλικυλικού οξέος, πουτρεσκίνης και ασκορβικού οξέος στη φωτοσυνθετική ικανότητα, στις συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης και των καροτενοειδών και στην αύξηση σπορόφυτων ιαπωνικής μουσμουλιάς, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, σελ. 231-234.

 

Δ23. Παπαδάκης Ι., Καραντζή Α., Ρούσσος Π. και Ψυχογιού Μ., 2015, Μελέτη της επίδρασης της χαραγής και της δακτυλίωσης στην ποιότητα των καρπών και στη φωτοσυνθετική ικανότητα δέντρων των ποικιλιών μανταρινοειδών Οrtanique και Μinneola, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, σελ. 239-242.

 

Δ24. Παπαδάκης Ι., Τσιάντας Π. και Ψυχογιού Μ., 2015, Μελέτη της επίδρασης του βορίου και της διαφυλλικής εφαρμογής σαλικυλικού οξέος, πουτρεσκίνης και ασκορβικού οξέος σε σπορόφυτα ιαπωνικής μουσμουλιάς, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, σελ. 243-246.

 

Δ25. Καβρουλάκης Ν., Παπαδάκης Ι., Δούπης Γ., Ψαρράς Γ., Χαρτζουλάκης Κ., 2015, Συμπεριφορά των ποικιλιών αβοκάντο Hass και Fuerte σε συνθήκες αυξημένης εδαφικής υγρασίας, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, σελ. 272-275.

 

Δ26. Κ. Ατσαλίνου, Ι. Παπαδάκης, Φ. Μιχαλακάκου, Κ. Φασσέας και Ε. Τσαντίλη, 2016, Στοιχεία βιολογίας άνθισης γονότυπων φραγκοσυκιάς, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 122-125.

 

Δ27. Μ. Σώτηρας, Ι. Παπαδάκης, Α. Καραντζή και Σ. Βέμμος, 2016, Επίδραση της αλατότητας στις συγκεντρώσεις των διαλυτών υδατανθράκων, του αμύλου, της μαλονικής διαλδεΰδης, του υπεροξειδίου του υδρογόνου και της προλίνης σε φύλλα Ιαπωνικής μουσμουλιάς, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 126-130.

 

Δ28. Π. Τσιάντας, Ι. Παπαδάκης, Ο. Γερογιάννης και Κ. Φασσέας, 2016, Επίδραση της υπερεπάρκειας του βορίου σε φυτά Ιαπωνικής μουσμουλιάς: συγκεντρώσεις βορίου σε επιμέρους φυτικά τμήματα, ανατομικά χαρακτηριστικά φύλλων και βλαστών, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 131-134.

 

Δ29. Α. Καραντζή, Ι. Παπαδάκης, Γ. Χατζηπέρου, Θ. Μπούρτζινου, Μ. Ψυχογιού και Δ. Ιωάννου, 2016, Επίδραση της υπερεπάρκειας του βορίου στην ανόργανη θρεπτική κατάσταση φυτών μπανανιάς (Musa acuminata AAA cv. “Grand Naine”), Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 135-138.

 

Δ30. Ι. Μπεκιάρης, Ι. Παπαδάκης, Ι. Τσουκαλάς, Π. Τζιούτζιας και Μ. Ψυχογιού, 2016, Επίδραση της υπερεπάρκειας του βορίου και της αυξημένης αλατότητας στην ανόργανη θρέψη των εσπεριδοειδών, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 139-143.

 

Δ31. Μ. Σώτηρας, Ι. Παπαδάκης και Α. Ατσαλίνου, 2016, Επίδραση της ψύξης και της γιββερελλίνης στην ταχύτητα φύτρωσης και τη φυτρωτική ικανότητα σπερμάτων Ιαπωνικής μουσμουλιάς σε σχέση με την παρουσία ή μη περισπερμίου, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 210-213.

 

Δ32. Κ. Ατσαλίνου, Ι. Παπαδάκης, Φ. Μιχαλακάκου και Ε. Τσαντίλη, 2016, Πορεία αύξησης καρπών και κλαδοδίων γονότυπων φραγκοσυκιάς, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 214-217.

 

Δ33. Γ. Δούπης, Ν. Καβρουλάκης, Ι. Παπαδάκης, Γ. Ψαρράς και Κ. Χαρτζουλάκης, 2016, Επίδραση της αυξημένης εδαφικής υγρασίας στην αντιοξειδωτική συμπεριφορά των ποικιλιών αβοκάντο (Persea americana Mill.) ‘Hass’ και ‘Fuerte’, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 242-247.

 

Δ34. Ν. Καβρουλάκης, Ι. Υψηλάντης, Γ. Ψαρράς, Γ. Δούπης, Α. Καβαδία, Ι.Ε. Παπαδάκης, Π. Ρούσσος, Κ. Τζεράκης και Κ. Oιχαλιώτης, 2016,  Μελέτη της επίδρασης ενδομυκορριζικών εμβολίων στην ανάπτυξη νεαρών ελαιόδεντρων, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 282-285.

 

Δ35. Κ. Μελέτης, Σ. Βέμμος και Ι. Παπαδάκης, 2016, Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στη θρεπτική κατάσταση των φύλλων, στην παραγωγή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών της ροδιάς, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 299- 302.

 

Δ36. Ι. Μπεκιάρης, Ι. Παπαδάκης, Γ. Ηλιόπουλος, Α. Ζάχαρης, Α. Καραντζή και Μ. Ψυχογιού, 2016, Αύξηση και φωτοσυνθετική δραστηριότητα δύο γονότυπων εσπεριδοειδών υπό συνθήκες αυξημένης αλατότητας ή/και υπερεπάρκειας βορίου, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 303-306.

 

Δ37. Α. Καραντζή, Ι. Παπαδάκης, Β. Μέλλου, Ν. Αντωνόπουλος και Μ. Ψυχογιού, 2016, Αύξηση φυτών και φωτοσυνθετική δραστηριότητα φύλλων των ποικιλιών μπανανιάς “Grand Naine” και “FHIA-01” υπό συνθήκες υπερεπάρκειας βορίου, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 307-310.

 

Δ38. Π. Τσιάντας, Ι. Παπαδάκης και Σ. Βέμμος, 2016, Επίδραση της υπερεπάρκειας του βορίου στις συγκεντρώσεις των διαλυτών υδατανθράκων και του αμύλου στα φύλλα και στο φλοιό των βλαστών της Ιαπωνικής μουσμουλιάς, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Τόμος Α, 311-314.

 

Δ39. Κ. Ατσαλίνου, Ι. Παπαδάκης, Ε. Τσαντίλη 2016, Αξιολόγηση τεσσάρων γονοτύπων φραγκοσυκιάς, Περιλήψεις 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016, Φλώρινα, σελ. 24.

 

Δ40. Κ. Μελέτης, Σ. Βέμμος και Ι. Παπαδάκης, 2017, Συγκριτική μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών σε τρεις γενότυπους ροδιάς (Punica granatum), Περιλήψεις 28ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 16-20 Οκτωβρίου 2017, Θεσσαλονίκη, σελ. 94*.

 

Δ41. Ν. Καβρουλάκης, Γ. Δούπης, Γ., Ψαρράς και Ι.Ε, Παπαδάκης, 2017, Επίδραση της αυξημένης εδαφικής υγρασίας στην θρεπτική κατάσταση των ποικιλιών αβοκάντο (Persea americana Mill.) ‘Hass’ και ‘Fuerte’, Περιλήψεις 28ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 16-20 Οκτωβρίου 2017, Θεσσαλονίκη, σελ. 189*.

 

Δ42. Δ. Τσαμαδιά, Γ. Λεβέντης, Δ. Κίζης, Α. Μαρκέλλου, Ι. Παπαδάκης, Ι. Καραπάνος και Ε. Τάνη, 2017, Αξιολόγηση δύο Ελληνικών ποικιλιών μελιτζάνας υπό συνθήκες μεμονωμένης και συνδυασμένης αβιοτικής και βιοτικής καταπόνησης, Περιλήψεις 28ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 16-20 Οκτωβρίου 2017, Θεσσαλονίκη, σελ. 233*.

 

Δ43. Α. Περράκη, Μ. Χαρίδης, Μ. Γερακάρη, Μ. Γκούφα, Η. Τραυλός, Δ. Χάχαλης, Ι. Παπαδάκης και Ε. Τάνη, 2018, Μελέτη της επίδρασης του σαλικιλικού οξέος στην αντοχή πληθυσμών κόνυζας στο glyphosate, Περιλήψεις 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 17-19 Οκτωβρίου 2018, Πάτρα, σελ. 142*.

 

Δ44. Ε. Τάνη, Α. Κίζης, Α. Μαρκέλλου, I. Παπαδάκης, Δ. Τσαμαδιά, Γ. Λεβέντης, Δ. Μακρογιάννη και I. Καραπάνος, 2018, Αποκρίσεις ποικιλιών μελιτζάνας (Solanum melongena L.) κάτω από ταυτόχρονη προσβολή του μύκητα Verticillium dahliae και υδατική καταπόνηση, Περιλήψεις 19ου Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 30 Οκτωβρίου-1η Νοεμβρίου, Αθήνα, σελ. 81.

 

Δ45. T. Christopoulos, M. Tsiknia, I. Papadakis & C. Ehaliotis, 2019, Effects of endomycorrhizal symbiosis on plant-plant interactions. Book of Abstracts of the 8th Conference of Microbiokosmos, Institute ICE-HT, 18-20 April 2019, Patra (Greece), p. 78.

 

Δ46. Τ. Χριστόπουλος, Ν. Ευσταθίου, Μ. Τσικνιά, Κ. Οιχαλιώτης και Ι. Παπαδάκης, 2019, Διερεύνηση του αποικισμού και της επίδρασης των ενδομυκορριζικών μυκήτων Claroideoglonus lammellosum & Funnelifornis mosseae στην ανάπτυξη ώριμων και νεαρών κλαδωδίων δύο διαφορετικών γονοτύπων φραγκοσυκιάς, Περιλήψεις 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα, σελ. 158*.

 

Δ47. Γ. Χατζηπέρου, Ι. Παπαδάκης, Θ. Χατζηστάθης, Ε. Τάνη και Γ. Κωστελένος, 2019, Συγκριτική μελέτη πενήντα ποικιλιών ελιάς ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της ριζογένεσης των φυλλοφόρων μοσχευμάτων τους, Περιλήψεις 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα, σελ. 130*.

 

Δ48. Γ. Χατζηπέρου, Ι. Παπαδάκης, Θ. Χατζηστάθης, Ε. Τάνη και Γ. Κωστελένος, 2019, Συγκριτική Επίδραση της ανόργανης θρεπτικής κατάστασης  φυλλοφόρων μοσχευμάτων ελιάς σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της ριζογένεσης, Περιλήψεις 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα, σελ. 157*.

 

Δ49. Α. Οικονόμου, Ι. Παπαδάκης, Β. Κωτσαντής, Ε. Λαδικού, Γ. Χατζηπέρου και Θ. Σωτηρόπουλος, 2019, Επίδραση του βορίου στις συγκεντρώσεις και στην κατανομή του σε επιμέρους τμήματα δενδρυλλίων μηλιάς, Περιλήψεις 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα, σελ. 156*.

 

Δ50. Α. Οικονόμου, Ι. Παπαδάκης, Ε. Στρατή, Γ. Χατζηπέρου, Ε. Λαδικού και Θ. Σωτηρόπουλος, 2019, Επίδραση του βορίου στη φυτική αύξηση δενδρυλλίων μηλιάς και στη φωτοσυνθετική απόκριση φύλλων διαφορετικής ηλικίας, Περιλήψεις 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα, σελ. 161*.

 

Δ51. Σ. Σωτηρόπουλος, Χ. Χατζησαββίδης, Ι. Παπαδάκης, Β. Καββαδίας και Χ. Πασχαλίδης, 2019, Μελέτη της επίδρασης χουμικών και φουλβικών οξέων στην φυσιολογία και τη θρέψη της ελιάς (Olea europaea L.), Περιλήψεις 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα, σελ. 160*.

 

Δ52. Θ. Χατζηστάθης, Ι. Παπαδάκης, Ε. Παπαϊωάννου και Α. Γιαννακούλα, 2019, Η δασική φυλλάδα από αείφυλλα πλατύφυλλα είδη ως οργανικό λίπασμα σε φυτά ελιάς (Olea europaea L., ποικιλία Κορωνέϊκη), Περιλήψεις 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα, σελ. 54*.

 

Δ53. Κ. Μελέτης, Ι. Παπαδάκης και Σ. Βέμμος, 2019,  Μελέτη της διαφοροποίησης οφθαλμών και της ανθοφορίας στο γονότυπο Περσεφόνη της ροδιάς (Punica granatum), Περιλήψεις 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα, σελ. 13*.

 

Δ54. Ε. Λαδικού, Ι. Παπαδάκης, Α. Οικονόμου, Γ. Χατζηπέρου, Θ. Σωτηρόπουλος και Θ. Χατζηστάθης, 2019,  Επίδραση του καλίου σε παραμέτρους φυτικής αύξησης και φωτοσυνθετικής δραστηριότητας δενδρυλλίων μηλιάς, Περιλήψεις 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα, σελ. 159*.

 

Δ55. Ε. Λαδικού, Ι. Παπαδάκης, Γ. Χατζηπέρου, Α. Οικονόμου, Θ. Χατζηστάθης και Θ. Σωτηρόπουλος, 2019,  Επίδραση του καλίου σε παραμέτρους ανόργανης θρέψης δενδρυλλίων μηλιάς, Περιλήψεις 29ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα, σελ. 144*.

 

 

* Το πλήρες κείμενο της εργασίας έχει υποβληθεί για κρίση στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου προκειμένου να ενσωματωθεί στον τόμο των πρακτικών.