Αρχική
Εικόνα: Ιωάννης Παπαδάκης

Ιωάννης Παπαδάκης

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Δενδροκομίας
2105294590
2105294592
PAPADAKIS IOANNIS_full CV_English version_May_2016.pdf, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΜΑΥ_2016.pdf
https://sites.google.com/site/treeghrizoume/

https://sites.google.com/site/treeghrizoume/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Ειδίκευση: “Γενετική Βελτίωση και Φυσιολογία Φυτών”, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας, Τομέας Οπωροκηπευτικών, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

13-10-2015 έως σήμερα

Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Δενδροκομίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

08-07-2010 έως 12-10-2015

Λέκτορας στο Εργαστήριο Δενδροκομίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

01-10-2008 έως 30-06-2010

Συμβασιούχος (Π.Δ. 163) με πλήρη απασχόληση στο ΤΕΙ Κρήτης (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας).

 

01-07-2008 έως 08-08-2008

Ερευνητικό πρόγραμμα (ΓΓΕΤ 269-ε): Ανάπτυξη και αξιολόγηση λογισμικού για το σχεδιασμό της άρδευσης της ελιάς για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του νερού σε επίπεδο αγρού (Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων).

 

28-01-2008 έως 21-03-2008

Ερευνητικό πρόγραμμα (ΓΓΕΤ 135-ε): Καινοτόμες πρακτικές άρδευσης για αύξηση της αποτελεσματικότητας του νερού και της ποιότητας των προϊόντων (Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων).

 

16-01-2006 έως 31-12-2007

Ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»: Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών ποικιλιών ελιάς (Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων).

 

01-01-2006 έως 31-07-2007

Μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων ως Μεταδιδακτορικός Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

 

11-04-2005 έως 23-05-2005 και 02-02-2006 έως 16-05-2006

Ερευνητικό πρόγραμμα: Αντιμετώπιση της ίωσης tristeza των εσπεριδοειδών σε Ελλάδα και Κύπρο με υβρίδια νεραντζιάς (Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων).

 

01-09-2005 έως 16-01-2006

Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών σε θέματα του πρωτογενή τομέα παραγωγής στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ηρακλείου που ανήκει στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ»).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

10/2013 έως σήμερα

Διδασκαλία μέρους της θεωρίας και του εργαστηρίου του μεταπτυχιακού μαθήματος «Προχωρημένη φυσιολογία και ανόργανη θρέψη στις δενδρώδεις καλλιέργειες» της κατεύθυνσης «Δενδροκομία & Αμπελουργία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

10/2011 έως σήμερα

Διδασκαλία μέρους της θεωρίας του μαθήματος «Ειδικής Δενδροκομίας - Αειθαλή» στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

10/2010 έως σήμερα

Διδασκαλία της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Δενδροκομία (Γενική)» στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

02/2011 έως σήμερα

Διδασκαλία της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Ειδική Δενδροκομία 6ου εξαμήνου» στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

10/2010 έως σήμερα

Διδασκαλία του εργαστηριακού του μαθήματος «Γενική Δενδροκομία» στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

10/2010 έως σήμερα

Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Ειδικής Δενδροκομίας - Αειθαλή» στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

02/2011 έως σήμερα

Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Ειδικής Δενδροκομίας - Φυλλοβόλα» στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

01-10-2008 έως 30-06-2009 και 01-10-2009 έως 30-06-2010

Διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος «Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα» (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2008-2009 & 2009-2010) και «Μεσογειακές Δενδρώδεις Καλλιέργειες» (εαρινό εξάμηνο 2008-2009, χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010) ως εργαστηριακός συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής).

 

09/2005 έως 06/2006

Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Γενική Δενδροκομία» ως εργαστηριακός συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής).

 

10/2006 έως 06/2010

Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Λιπασματολογία» ως εργαστηριακός συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών).

 

10/2007 έως 06/2010

Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Τροπικά και Υποτροπικά Καρποφόρα Δένδρα» ως εργαστηριακός συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής).

 

10/2007 έως 06/2010

Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Εδαφολογία» ως εργαστηριακός συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα θερμοκηπιακών Καλλιεργειών).

PAPADAKIS IOANNIS_full CV_English version_May_2016.pdf, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΜΑΥ_2016.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή Καρποφόρα Δένδρα) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα - Αειθαλή) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Θέματα Δενδροκομίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Προχωρημένη Φυσιολογία και Ανόργανη Θρέψη στις Δενδρώδεις Καλλιέργειες Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Δενδροκομία (Γενική) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Γενική Δενδροκομία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανόργανη θρέψη καρποφόρων δένδρων.
  • Επίδραση διαφόρων αβιοτικών καταπονήσεων στη φυσιολογία, τη βιοχημεία και τη μορφολογία-ανατομία των καρποφόρων δένδρων.
  • Πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων.
  • Αξιολόγηση ποικιλιών και υποκειμένων καρποφόρων δένδρων.
  • Επίδραση διαφόρων καλλιεργητικών τεχνικών στην αύξηση, την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα καρποφόρων δένδρων καθώς και στην ποιότητα των καρπών τους.

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ:

Papadakis I.E. 2002. Physiological and Anatomical Study of Boron Toxicity in Citrus plants. MSc thesis (In Greek; Abstract in English), School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, (154 pages).

Papadakis I.E. 2004. The Response of Citrus Plants to Manganese. PhD thesis (In Greek; Abstract in English), School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, (245 pages).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

I.E. Papadakis, K.N. Dimassi and I.N. Therios, 2003, Response of two citrus genotypes to six boron concentrations: concentration and distribution of nutrients, total absorption, and nutrient use efficiency, Australian Journal of Agricultural Research, 54(6), 571-580.

I.E. Papadakis, K.N. Dimassi, A.M. Bosabalidis, I.N. Therios, A. Patakas and A. Giannakoula, 2004, Effects of B excess on some physiological and anatomical parameters of ‘Navelina’ orange plants grafted on two rootstocks, Environmental and Experimental Botany, 51, 247-257.

I.E. Papadakis, K.N. Dimassi, A.M. Bosabalidis, I.N. Therios, A. Patakas and A. Giannakoula, 2004, Boron toxicity in ‘Clementine’ mandarin plants grafted on two rootstocks, Plant Science, 166(2), 539-547.

I.E. Papadakis, E. Protopapadakis, K.N. Dimassi and I.N. Therios, 2004, Nutritional status, yield, and fruit quality of ΄΄Encore΄΄ mandarin trees grown in two sites of an orchard with different soil properties, Journal of Plant Nutrition, 27(9), 1505-1515.

I.E. Papadakis, E. Protopapadakis, I.N. Therios and V. Tsirakoglou, 2005, Foliar treatment of Mn deficient ‘Washington navel’ orange trees with two Mn sources, Scientia Horticulturae, 106, 70-75.

T.E. Sotiropoulos, A.N. Molassiotis, G.I. Mouhtaridou, I. Papadakis, K.N. Dimassi, I.N. Therios and G. Diamantidis, 2006, Sucrose and sorbitol effects on shoot growth and proliferation in vitro, nutritional status and peroxidase and catalase isoenzymes of M 9 and MM 106 apple (Malus domestica Borkh.) rootstocks, European Journal of Horticultural Science, 71(3), 114-119.

T.E. Sotiropoulos, I.N. Therios, D. Almaliotis, I. Papadakis and K.N. Dimassi, 2006, Response of cherry rootstocks to boron and salinity, Journal of Plant Nutrition, 29(9), 1691-1698.

T.E. Sotiropoulos, D. Almaliotis, I. Papadakis, K.N. Dimassi and I.N. Therios, 2006, Effects of different iron sources and concentrations on in vitro multiplication, rooting and nutritional status of the pear rootstock 'OHF 333', European Journal of Horticultural Science, 71(5), 222-226.

E. Avramaki, C. Chatzissavvidis and I. Papadakis, 2006, Effects of different iron sources on mineral concentration in gardenia (Gardenia jasminoides Ellis) plants, Journal of Biological Research, 6, 227-230.

I.E. Papadakis, A. Giannakoula, I.N. Therios, A.M. Bosabalidis, M. Moustakas and A. Nastou, 2007, Mn-induced changes in leaf structure and chloroplast ultrastructure of Citrus volkameriana (L.) plants, Journal of Plant Physiology, 164, 100-103.

T. Thomidis, T. Sotiropoulos, N. Karagiannidis, C. Tsipouridis, I. Papadakis, D. Almaliotis, and N. Boulgarakis, 2007, Efficacy of three calcium products for control of peach brown rot, HortTechnology, 17(2), 234-237.

I.E. Papadakis, A. Giannakoula, C.P. Antonopoulou, M. Moustakas, E. Avramaki and I.N. Therios, 2007, Photosystem 2 activity of Citrus volkameriana (L.) leaves as affected by Mn nutrition and irradiance, Photosynthetica, 45(2), 208-213.

I.E. Papadakis, T.E. Sotiropoulos and I.N. Therios, 2007, Mobility of iron and manganese within two citrus genotypes after foliar applications of iron sulfate and manganese sulfate, Journal of Plant Nutrition, 30, 1385-1396.

I.E. Papadakis, G. Veneti, C. Chatzissavvidis, T.E. Sotiropoulos, K.N. Dimassi and I.N. Therios, 2007, Growth, mineral composition, leaf chlorophyll, and water relations of two cherry varieties under NaCl-induced salinity stress, Soil Science and Plant Nutrition, 53, 252-258.

I.E. Papadakis, A.M. Bosabalidis, T.E. Sotiropoulos, and I.N. Therios, 2007, Leaf anatomy and chloroplast ultrastructure of Mn-deficient orange plants, Acta Physiologiae Plantarum, 29, 297-301.

C. Antonopoulou, K. Dimassi, I. Therios, C. Chatzissavvidis and I. Papadakis, 2007, The effect of FeEDDHA and of ascorbic acid on in vitro rooting of the peach rootstock GF-677 explants, Acta Physiologiae Plantarum, 29, 559-561.

E. Avramaki, C. Chatzissavvidis and I. Papadakis, 2007, Effects of NaCl and Fe-EDDHA concentration on salt toxicity and chemical composition of gardenia (Gardenia jasminoides Ellis) plants, Journal of Biological Research, 7, 99-104.

D. Almaliotis, C. Chatzissavvidis, S. Marnasidis, T. Sotiropoulos and I. Papadakis, 2007, The effect of different fertilizers on nutritional status and fruit quality of the clingstone peach cv. Andross, Agrochimica, LI (4-5), 244-253.

A. Giannakoula, M. Moustakas, P. Mylona, I. Papadakis and T. Yupsanis, 2008, Aluminium tolerance in maize is correlated with increased levels of mineral nutrients, carbohydrates and proline and decreased levels of lipid peroxidation and Al accumulation, Journal of Plant Physiology, 165, 385-396.

I.E. Papadakis, K.N. Dimassi, I.N. Therios, A.M. Bosabalidis and T.E. Sotiropoulos, 2007, Effects of Mn on anatomy, growth and carbohydrate content of adventitious roots in Citrus maxima (Burm.) Merr. shoot explants, Journal of Biological Research, 8, 199-206.

E. Avramaki, C. Chatzissavvidis, I. Papadakis and I. Therios, 2007, Enhancement of P, K, Ca, Zn and Fe accumulation in gardenia plants (Gardenia jasminoides) grown in nutrient solution as a function of P and Fe interaction, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13, 325-331.

I. Papadakis, C. Chatzissavvidis, I. Therios and E. Protopapadakis, 2008, Changes in leaf Mn concentrations in mature ‘Washington navel’ orange trees with different Mn status after a single foliar application of MnSO4, European Journal of Horticultural Science, 73(4), 162-165.

C. Chatzissavvidis, G. Veneti, I. Papadakis and I. Therios, 2008, Effect of NaCl and CaCl2 on the antioxidant mechanism of leaves and stems of the rootstock CAB-6P (Prunus cerasus L.) under in vitro conditions, Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 95, 37-45.

I.E. Papadakis, E.E. Protopapadakis and I.N. Therios, 2008, Yield and fruit quality of two late-maturing Valencia orange tree varieties as affected by harvest date, Fruits, 63(6), 327-334.

C. Chatzissavvidis, I. Papadakis and I. Therios, 2008, Effect of calcium on the ion status and growth performance of a citrus rootstock grown under NaCl stress, Soil Science and Plant Nutrition, 54(6), 910-915.

I.E. Papadakis, E.E. Protopapadakis and I.N. Therios, 2009, Yield and fruit quality of 'Nova' hybrid [Citrus clementina hort. ex Tanaka x (C. reticulata Blanco x C.  paradisi Macfad)] and two Clementine varieties (C. clementina hort. ex Tanaka) as affected by self- and cross-pollination, Scientia Horticulturae, 121, 38-41.

T. Sotiropoulos, M. Koukourikou-Petridou, A. Petridis, D. Stylianidis, D. Almaliotis, I. Papadakis, I. Therios and A. Molassiotis, 2009, ‘Tsechelidis’ kiwifruit, HortScience, 44(2), 466-468.

T. Sotiropoulos, T. Thomidis, D. Almaliotis and I. Papadakis, 2009, Evaluation of some agronomical characters and resistance to Botrytis of the new Kiwifruit cv. 'Tsechelidis' (A. Deliciosa) in comparison to the cv. 'Hayward', Acta Horticulturae, 825, 383-388.

C. Chatzissavvidis, C. Antonopoulou, I. Papadakis, I. Therios and K. Dimassi, 2010, Effects of NAA and vitamin B2 on in vitro rooting of Citrus, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 2, 189-192.

T.A. Chatzistathis, I.E. Papadakis, I.N. Therios, A. Giannakoula, K. Dimassi, 2011, Is chlorophyll fluorescence technique a useful tool to assess manganese deficiency and toxicity stress in olive plants?, Journal of Plant Nutrition, (Δείκτης: 0,593), 34 (1), 98-114.

G. Psarras, I. Kasapakis, E. Stefanoudaki, I. Papadakis and K.S. Chartzoulakis, 2011, Effect of different irrigation regimes on olive tree (Olea Europaea L., ‘Koroneiki’) physiology, yield and fruit quality, Acta Horticulturae (ISHS), 888, 89-94.

C. Antonopoulou, K. Dimassi, C. Chatzissavvidis, I. Papadakis and I. Therios, 2012, The effect of the explant type and nutrient medium on the in vitro proliferation of olive (Olea europaea L., ‘Chondrolia Chalkidikis’), Acta Horticulturae (ISHS), 949, 185-189.

T. Chatzistathis, Ι. Papadakis, Ι. Therios, Α. Patakas, Α. Giannakoula, G. Menexes, 2012, Differential response of two olive cultivars to excess manganese, Journal of Plant Nutrition, 35 (5), 784-804.

Papadakis I.Ε., P.Ι. Tsiantas, O.Ν. Gerogiannis, S.Ν. Vemmos, M. Psychoyou, 2015, Photosynthetic activity and concentrations of chlorophylls, carotenoids, hydrogen peroxide and malondialdehyde in loquat seedlings growing under excess boron conditions, Acta Horticulturae, 1092, 221-226.

Papadakis, I.E, P.I. Tsiantas, M. Psychoyou, S.N. Vemmos, 2015, The effects of boron on the uptake of various mineral elements by loquat plants, Acta Horticulturae, 1092, 227-233.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

Ι.Ε. Παπαδάκης, Ε. Πρωτοπαπαδάκης και Ι. Θεριός, 2005, Η επίδραση των υποκειμένων C. aurantium και C. volkameriana στη θρεπτική κατάσταση, την παραγωγικότητα και την ποιότητα των καρπών της πορτοκαλιάς ‘Washington navel’, Αγροτική Έρευνα, 28(1), 3-10.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

Protopapadakis E., Papadakis I., Therios I. and I. Kasapakis, 2004, Collapse of ‘Encore’ mandarin due to nutritional deficiencies, Proceedings of the International Society of Citriculture, Xth International Citrus Congress, 15-20 February 2004, Agadir, Marocco, vol. II, pp. 605-608.

Protopapadakis E. and Papadakis I.E., 2005, Performance of Valencia scions on rootstock Citrumelo Swingle under trial in Crete, 7th International Congress of Citrus Nurserymen (ISCN), 17-21 September 2005, Cairo, Egypt, Abstract No 30, p. 51.

Antonopoulou C., Dimassi K., Chatzissavvidis C., Therios I. and Papadakis I., 2006, Effect of BA and GA3 on the micropropagation and vitrification of olive (Olea europaea L.) explants (cv. Chondrolia Chalkidikis), Olivebiotec 2006, Proceedings of 2nd International Seminar: Biotechnology and Quality of Olive Tree Products around the Mediterranean Basin, 5-10 November 2006, Marsala, Italy, vol. 1, pp. 477-480.

Papadakis Ι., Sotiropoulos Τ., Giannakoula Α., Antonopoulou C. and Therios I., 2009, Response of Citrus volkameriana (L.) plants to different Mn concentrations under hydroponic conditions, Proceedings of the XVI International Plant Nutrition Colloquium, Sacramento, California, USA, 26-30 August 2009, Paper No. 1018. (http://repositories.cdlib.org/ipnc/xvi/1018).

Karantzi A.D., I.E. Papadakis, P. Roussos, M. Psychoyou, 2015, Fruit quality and leaf photosynthesis of ‘Ortanique’ and ‘Minneola’ mandarin hybrids as affected by branch girdling or ringing, Abstracts of the 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrade, Serbia, 16-18 September 2015, p. 87*. 

M-I.N. Sotiras, I.E. Papadakis, G. Panagiotakis, S. Lionakis, 2015, Germinability and germination rate of loquat seeds as affected by the removal of perisperm and/or different parts of cotyledons, Abstracts of the 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrade, Serbia, 16-18 September 2015, p. 90*.

M-I.N. Sotiras, I.E. Papadakis, M. Psychoyou, S.N. Vemmos, 2015, Salinity-induced changes in leaf photosynthesis, chlorophyll, proline, hydrogen peroxide and malondialdehyde in loquat plants, Abstracts of the 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrade, Serbia, 16-18 September 2015, p. 91*.

Karantzi A.D., I.E. Papadakis, M. Psychoyou, D. Ioannou, 2015, Nutrient status of banana (Musa acuminate cv. ‘FHIA-01’) plants as affected by boron excess, Abstracts of the 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrade, Serbia, 16-18 September 2015, p. 93*. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

Παπαδάκης Ι. και Θεριός Ι., 1999, Συμπεριφορά δύο υποκειμένων εσπεριδοειδών στο βόριο, Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Εταιρία Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ηράκλειο Κρήτης, 6, 188-191.

 

Vigo C., Παπαδάκης Ι. και Θεριός Ι., 2001, Αντοχή τριών ποικιλιών ελιάς (‘Καρυδολιά Χαλκιδικής’, ‘Μανάκι’ και ‘Gordal Sevillana’) στην αλατότητα με NaCl και CaCl2, Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Εταιρία Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λάρνακα - Κύπρος, 10, 451-454.

 

Παπαδάκης Ι., Δημάση Κ., Θεριός Ι. και Vigo C., 2002, Η επίδραση της περίσσειας του βορίου στο θρεπτικό διάλυμα στη συγκέντρωση και την κατανομή του στους ιστούς δύο ποικιλιών εσπεριδοειδών σε δύο υποκείμενα, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, Ελληνική Εδαφολογική Εταιρία, Κηφισιά - Αθήνα, σελ. 604-614.

 

Παπαδάκης Ι., Πρωτοπαπαδάκης Ε., Θεριός Ι. και Αλμαλιώτης Δ., 2002, Ετήσια διακύμανση της θρεπτικής κατάστασης δένδρων μανταρινιάς Encore σε δύο τμήματα οπωρώνα με διαφορετικά εδαφικά χαρακτηριστικά, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, Ελληνική Εδαφολογική Εταιρία, Κηφισιά - Αθήνα, σελ. 615-625.

 

Παπαδάκης Ι., Δημάση Κ., Θεριός Ι., Γιαννακούλα Α. και Μποζαμπαλίδης Α., 2002, Επίδραση της τοξικότητας του βορίου στα φύλλα της μανταρινιάς κλημεντίνης (Citrus clementina), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Βοτανική Εταιρία, Αργοστόλι - Κεφαλονιά, σελ. 247-253.

 

Παπαδάκης Ι., Δημάση Κ. και Θεριός Ι., 2007, Επίδραση πέντε συγκεντρώσεων Mn σε φυτά φράπας (Citrus maxima) που καλλιεργήθηκαν σε in-vitro συνθήκες: φυτική αύξηση, συγκέντρωση Mn στο βλαστό και τη ρίζα, συνολική απορρόφηση Mn, Ca, Mg, K, Fe και Zn, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, Τεύχος Β, σελ. 311-314.

 

Παπαδάκης Ι., Γιαννακούλα Α. και Θεριός Ι., 2007, Αντίδραση σποροφύτων του γενότυπου Citrus volkameriana σε διάφορες συγκεντρώσεις Mn υπό υδροπονικές συνθήκες: φυτική αύξηση, συγκέντρωση υδατανθράκων σε φύλλα και ρίζες, συγκέντρωση χλωροφύλλης στα φύλλα, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, Τεύχος Β, σελ. 249-252.

 

Πρωτοπαπαδάκης Ε., Παπαδάκης Ι. και Κασαπάκης Ι., 2007, Επίδραση του χρόνου συγκομιδής των καρπών δύο κλώνων της πορτοκαλιάς Valencia late στην παραγωγή των δένδρων και την ποιότητα των καρπών κατά την επόμενη χρονιά, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, Τεύχος Α, σελ. 289-292.

 

Μανιά Σ., Παπαδάκης Ι. και Λιονάκης Σ., 2007, Επίδραση του κλαδεύματος της παλαιάς και της νέας βλάστησης στην καρπόδεση, καρπόπτωση και ανάπτυξη καρπών αβοκάντο, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, Τεύχος Α, σελ. 277-280.

Καβρουλάκης Ν., Μπεκρής Φ., Μπέση Μ., Δελής Κ., Υψηλάντης Ι., Παπαδάκης Ι.Ε., Οιχαλιώτης Κ. και Παπαδοπούλου Κ.Κ., 2008, Μοριακή διερεύνηση ευεργετικών αλληλεπιδράσεων φυτών-μυκήτων: η καινοφανής αλληλεπίδραση φυτών τομάτας και του μυκητιακού στελέχου Fusarium solani στέλεχος FsK. Σελ. 80-81 στις περιλήψεις του 1ου Εθνικού Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος.  Αθήνα, Δεκέμβριος 2008. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ξερουδάκη Ε., Παπαδάκης Ι., Αντωνοπούλου Χ., Καβρουλάκης Ν. και Λιονάκης Σ., 2009, Επίδραση της χαραγής στην καρπόδεση, την καρπόπτωση, το βάρος των καρπών, τη συγκέντρωση των υδατανθράκων στα φύλλα και τη θρεπτική κατάσταση δένδρων αβοκάντο, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 109-112.

Τσουράκη Ν., Παπαδάκης Ι., Αντωνοπούλου Χ., Κοσιώρης Σ. και Λιονάκης Σ., 2009, Επίδραση της χαραγής στην παραγωγή και στις συγκεντρώσεις των υδατανθράκων και των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα δυο ποικιλιών ελιάς, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 113-116.

 

Παπαδάκης Ι., Αντωνοπούλου Χ., Σωτηρόπουλος Θ. και Θεριός Ι., 2009, Αντιμετώπιση της τροφοπενίας του μαγγανίου σε δενδρύλλια πορτοκαλιάς με διαφυλλική εφαρμογή τριών χημικών ενώσεων του, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 165-168.

 

Παπαδάκης Ι., Σωτηρόπουλος Θ., Αντωνοπούλου Χ. και Θεριός Ι., 2009, Μελέτη της επίδρασης του μαγνησίου στη θρέψη και στις συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης και των υδατανθράκων δενδρυλλίων πορτοκαλιάς, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 169-172.

 

Ψαρράς Γ., Παπαδάκης Ι., Κασαπάκης Ι., Μπερτάκη Μ. και Χαρτζουλάκης Κ., 2009, Επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης στην κατανάλωση νερού και τη φυσιολογία της ελιάς (Olea europaea L., ποικ. Κορωνέικη), Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 201-204.

 

Αντωνοπούλου Χ., Δημάση Κ., Χατζησαββίδης Χ., Παπαδάκης Ι. και Θεριός Ι., 2009, Επίδραση του είδους του εκφύτου και του θρεπτικού υποστρώματος στον in vitro μικροπολλαπλασιασμό της ελιάς (Olea europaea L.) (ποικ. Χονδρολιά Χαλκιδικής), Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 219-222.

 

Λιονάκης Σ., Βαρουξάκη Σ., Δακανάλη Μ., Καβρουλάκης Ν. και Παπαδάκης Ι., 2009, Πορεία βλάστησης, άνθησης, καρπόδεσης, καρπόπτωσης, αύξησης του καρπού και παραγωγής ενήλικων δένδρων αβοκάντο μετά από κορμοτομή, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά Κρήτης, Τεύχος Α, σελ. 121-124.

 

Λιονάκης Σ., Ζερβάκης Γ., Παπαδάκης Ι. και Λυδάκης Δ., 2011, Μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά γενοτύπων ροδιάς που επιλέχθηκαν από τον εντόπιο πληθυσμό διάσπαρτων δένδρων στο νομό Ηρακλείου, Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια Ημαθίας, σελ. 177-182.

 

Μπαρμποπούλου Ε., Ντούγιας Σ., Ζερβάκης Γ., Παπαδάκης Ι., Ψαράς Γ. και Καβρουλάκης Ν., 2011, Απομόνωση και χαρακτηρισμός ενός ωομύκητα του γένους Pythium με πιθανή φυτοπαθογόνο δράση σε δέντρα αβοκάντο, Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια Ημαθίας, σελ. 317-320.

 

Παπαδάκης Ι. και Πρωτοπαπαδάκης Ε., 2011, Επίδραση τεσσάρων υποκειμένων στην ποιότητα των καρπών και στην παραγωγικότητα των δένδρων της όψιμης ποικιλίας πορτοκαλιάς ‘Lane late’, Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια Ημαθίας, σελ. 203-208.

Παπαδάκης Ι., Σώτηρας Μ., Παναγιωτάκης Γ. και Λιονάκης Σ., 2015, Ταχύτητα φύτρωσης και φυτρωτική ικανότητα σπερμάτων ιαπωνικής μουσμουλιάς σε σχέση με διάφορες επεμβάσεις αφαίρεσης του περισπερμίου η/και τμήματος των κοτυληδόνων τους, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, 235-238.

 

Παπαδάκης Ι., Μίγκλης Ν., Τσιάντας Π. και Ψυχογιού Μ., 2015, Επίδραση του NaCl και της διαφυλλικής εφαρμογής σαλικυλικού οξέος, πουτρεσκίνης και ασκορβικού οξέος στη φωτοσυνθετική ικανότητα, στις συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης και των καροτενοειδών και στην αύξηση σπορόφυτων ιαπωνικής μουσμουλιάς, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, σελ. 231-234.

 

Παπαδάκης Ι., Καραντζή Α., Ρούσσος Π. και Ψυχογιού Μ., 2015, Μελέτη της επίδρασης της χαραγής και της δακτυλίωσης στην ποιότητα των καρπών και στη φωτοσυνθετική ικανότητα δέντρων των ποικιλιών μανταρινοειδών Οrtanique και Μinneola, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, σελ. 239-242.

 

Παπαδάκης Ι., Τσιάντας Π. και Ψυχογιού Μ., 2015, Μελέτη της επίδρασης του βορίου και της διαφυλλικής εφαρμογής σαλικυλικού οξέος, πουτρεσκίνης και ασκορβικού οξέος σε σπορόφυτα ιαπωνικής μουσμουλιάς, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, σελ. 243-246.

 

Καβρουλάκης Ν., Παπαδάκης Ι., Δούπης Γ., Ψαρράς Γ., Χαρτζουλάκης Κ., 2015, Συμπεριφορά των ποικιλιών αβοκάντο Hass και Fuerte σε συνθήκες αυξημένης εδαφικής υγρασίας, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, Τόμος Α, σελ. 272-275.

 

Κ. Ατσαλίνου, Ι. Παπαδάκης, Φ. Μιχαλακάκου, Κ. Φασσέας και Ε. Τσαντίλη, 2015, Στοιχεία βιολογίας άνθισης γονότυπων φραγκοσυκιάς, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 79*.

Μ. Σώτηρας, Ι. Παπαδάκης και Σ. Βέμμος, 2015, Επίδραση της αλατότητας στις συγκεντρώσεις των διαλυτών υδατανθράκων, του αμύλου, της μαλονικής διαλδεΰδης, του υπεροξειδίου του υδρογόνου και της προλίνης σε φύλλα Ιαπωνικής μουσμουλιάς, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 81*.

 

Π. Τσιάντας, Ι. Παπαδάκης, Ο. Γερογιάννης και Κ. Φασσέας, 2015, Επίδραση της υπερεπάρκειας του βορίου σε φυτά Ιαπωνικής μουσμουλιάς: συγκεντρώσεις βορίου σε επιμέρους φυτικά τμήματα, ανατομικά χαρακτηριστικά φύλλων και βλαστών, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 82*.

 

Α. Καραντζή, Ι. Παπαδάκης, Γ. Χατζηπέρου, Θ. Μπούρτζινου, Μ. Ψυχογιού και Δ. Ιωάννου, 2015, Επίδραση της υπερεπάρκειας του βορίου στην ανόργανη θρεπτική κατάσταση φυτών μπανανιάς (Musa acuminata AAA cv. “Grand Naine”), Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 83*.

 

Ι. Μπεκιάρης, Ι. Παπαδάκης, Ι. Τσουκαλάς, Π. Τζιούτζιας και Μ. Ψυχογιού, 2015, Επίδραση της υπερεπάρκειας του βορίου και της αυξημένης αλατότητας στην ανόργανη θρέψη των εσπεριδοειδών, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 84*.

 

Μ. Σώτηρας και Ι. Παπαδάκης, 2015, Επίδραση της ψύξης και της γιββερελλίνης στην ταχύτητα φύτρωσης και τη φυτρωτική ικανότητα σπερμάτων Ιαπωνικής μουσμουλιάς σε σχέση με την παρουσία ή μη περισπερμίου, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 115*.

 

Κ. Ατσαλίνου, Ι. Παπαδάκης, Φ. Μιχαλακάκου και Ε. Τσαντίλη, 2015, Πορεία αύξησης καρπών και κλαδοδίων γονότυπων φραγκοσυκιάς, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 118*.

Γ. Δούπης, Ν. Καβρουλάκης, Ι. Παπαδάκης, Γ. Ψαρράς και Κ. Χαρτζουλάκης, 2015, Επίδραση της αυξημένης εδαφικής υγρασίας στην αντιοξειδωτική συμπεριφορά των ποικιλιών αβοκάντο (Persea americana Mill.) ‘Hass’ και ‘Fuerte’, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 126*.

 

Ν. Καβρουλάκης, Ι. Υψηλάντης, Γ. Ψαρράς, Γ. Δούπης, Α. Καβαδία, Ι.Ε. Παπαδάκης, Π. Ρούσσος, Κ. Τζεράκης και Κ. Oιχαλιώτης, 2015,  Μελέτη της επίδρασης ενδομυκορριζικών εμβολίων στην ανάπτυξη νεαρών ελαιόδεντρων, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 137*.

 

Κ. Μελέτης, Σ. Βέμμος και Ι. Παπαδάκης, 2015, Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στη θρεπτική κατάσταση των φύλλων, στην παραγωγή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών της ροδιάς, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 141*.

 

Ι. Μπεκιάρης, Ι. Παπαδάκης, Γ. Ηλιόπουλος, Α. Ζάχαρης, Α. Καραντζή και Μ. Ψυχογιού, 2015, Αύξηση και φωτοσυνθετική δραστηριότητα δύο γονότυπων εσπεριδοειδών υπό συνθήκες αυξημένης αλατότητας ή/και υπερεπάρκειας βορίου, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 143*.

 

Α. Καραντζή, Ι. Παπαδάκης, Β. Μέλλου, Ν. Αντωνόπουλος και Μ. Ψυχογιού, 2015, Αύξηση φυτών και φωτοσυνθετική δραστηριότητα φύλλων των ποικιλιών μπανανιάς “Grand Naine” και “FHIA-01” υπό συνθήκες υπερεπάρκειας βορίου, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 144*.

 

Τσιάντας, Ι. Παπαδάκης και Σ. Βέμμος, 2015, Επίδραση της υπερεπάρκειας του βορίου στις συγκεντρώσεις των διαλυτών υδατανθράκων και του αμύλου στα φύλλα και στο φλοιό των βλαστών της Ιαπωνικής μουσμουλιάς, Περιλήψεις 27ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, σελ. 145*.