Αρχική

Τίτλος: Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα - Αειθαλή)

Ιωάννης Παπαδάκης
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσούλα Τζουτζούκου
, Ιωάννης Παπαδάκης , Χρυσούλα Τζουτζούκου
5
6
Εργαστήριο Δενδροκομίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
Πέτρος Ρούσσος