Αρχική

Τίτλος: Δενδροκομία (Γενική)

Ιωάννης Παπαδάκης
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσούλα Τζουτζούκου
, Χρυσούλα Τζουτζούκου , Ιωάννης Παπαδάκης
5
5
Εργαστήριο Δενδροκομίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τα όργανα των δένδρων και τις βασικές καλλιεργητικές πρακτικές, όπως κλάδεμα, λίπανση, πότισμα, αραίωμα καρπών κτλ. Το εργαστήριο πραγματεύεται τον τρόπο καρποφορίας των καρποφόρων δένδρων καθώς και την αναγνώριση αυτών (με ή χωρίς φύλλα, όσον αφορά τα φθυλλοβόλα δένδρα).

Πέτρος Ρούσσος