Αρχική

Δενδροκομία (Γενική)

title: 
Intoductory Pomology
Διδάσκων 1: 
Ιωάννης Παπαδάκης
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσούλα Τζουτζούκου
Διδάσκων 2: 
Χρυσούλα Τζουτζούκου
Διδάσκων 3: 
Ιωάννης Παπαδάκης
Διδακτικές Μονάδες: 
5
Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό: 
Προπτυχιακό
Ώρες Θεωρίας: 
2
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
Υποχρεωτικό/Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Έτος: 
3
Εξάμηνο: 
5
Ελληνική Περιγραφή: 

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τα όργανα των δένδρων και τις βασικές καλλιεργητικές πρακτικές, όπως κλάδεμα, λίπανση, πότισμα, αραίωμα καρπών κτλ. Το εργαστήριο πραγματεύεται τον τρόπο καρποφορίας των καρποφόρων δένδρων καθώς και την αναγνώριση αυτών (με ή χωρίς φύλλα, όσον αφορά τα φθυλλοβόλα δένδρα).