Αρχική

Δημοσθένης Νικολόπουλος

ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
2105294281
2105294286
CV_NIKOLO_D.pdf

Τίτλοι Σπουδών

1. Πτυχιούχος του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών 1987
2. Διδάκτορας Φυσιολογίας Φυτών (1994. “Συμβατότητα των ωσμωλυτών με την ενζυμική δομή και λειτουργία: Μηχανισμός δράσης”. Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιβλέπων: Καθηγητής Ν.Α. Γαβαλάς)

Διακρίσεις

1. Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Φυτών Πανεπιστημίου Πατρών (1988-1991).
2. Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για μεταδιδακτορική έρευνα στο εσωτερικό (1997-1999).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

1. ΕΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Απρίλιος 2003-).
2.Επίκουρος Καθηγητής (ΠΔ/407), Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2001-2003, 4 εξάμηνα).

CV_NIKOLO_D.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Φυσιολογία Φυτών Προπτυχιακό Υποχρεωτικό

1.“Διερεύνηση του οπτικού ρόλου των σκληρεγχυματικών ιστών σε φύλλα αειφύλλων σκληροφύλλων και φυτών γεωργικής σημασίας (αμπέλι, σιτηρά)”. . Μεταδιδακτορική υποτροφία ΙΚΥ. 1997.
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ελλάδα)
Θέση στην ερευνητική ομάδα: μεταδιδακτορικός ερευνητής
2. Ανάπτυξη και φωτοσυνθετική δραστηριότητα τριανταφυλλιάς σε υποστρώματα για διάφορα καθεστώτα άρδευσης-στράγγισης. Ερευνητικό Πρόγραμμα Ε&Τ Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου. 2003.
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελλάδα)
Θέση στην ερευνητική ομάδα: επιστημονικός συνεργάτης
3. Οντογένεση των στοματίων και ανάπτυξη του φωτοσυνθετικού μηχανισμού: Πιθανές επιπτώσεις από τις επικείμενες κλιματικές αλλαγές. Μελέτη σε ανατομικό, οικοφυσιολογικό και μοριακό επίπεδο. Περιβάλλον-Πυθαγόρας II-Χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Operational Program for Education and Initial Vocational Training). 2005-2007.
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας (Ελλάδα)
Θέση στην ερευνητική ομάδα: επιστημονικός συνεργάτης
4. Λειτουργική ποικιλότητα των φυτών σε ξηροθερμικά περιβάλλοντα: Μελέτη με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών’. Ερευνητικό Πρόγραμμα Ε&Τ Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αυστραλίας. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας, Τομέας Φυσικών και Γεωπονικών Επιστημών (Καθ. Mark Adams). 2006-2008.
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελλάδα)
Θέση στην ερευνητική ομάδα: επιστημονικός συνεργάτης

1. SELINIOTI E., NIKOLOPOULOS D., MANETAS Y.. 1987. Organic cosolutes as stabilisers of phosphoenolpyruvate carboxylase in storage: An Interpretation of their action. Australian Journal of Plant Physiology 14: 203 - 210.
2. NIKOLOPOULOS, D., MANETAS, Y. 1991. Compatible solutes and in vitro stability of Salsola soda L. enzymes: Proline incompatibility. Phytochemistry 30: 411-413.
3. PETROPOULOU Y., KYPARISSIS A., NIKOLOPOULOS D., MANETAS Y.. 1995. Enchanced UV-B radiation alleviates the adverse effects of summer drought in two Mediterranean pines under field conditions. Physiologia Plantarum 94: 37-44
4. PETROPOULOU Y., KYPARISSIS A., NIKOLOPOULOS D., MANETAS Y. 1995. Pertubation of the normal UV-B radiation environment alter leaf growth rates in Phlomis fruticosa L. seedlings. Environmental and Experimental Botany 35: 371-377.
5. NIKOLOPOULOS D., PETROPOULOU Y., KYPARISSIS A., MANETAS Y.. 1995. Effects of enhanced UV-B radiation on the drought semi-deciduous Mediterranean shrub Phlomis fruticosa under field conditions are season-specific. Australian Journal of Plant Physiology 22: 737-745.
6. MANETAS Y., PETROPOULOU Y., STAMATAKIS K., NIKOLOPOULOS D., LEVISOU E., PSARAS G., KARABOURNIOTIS G. 1996. Beneficial effects of enhanced UV-B radiation under field conditions: improvement of needle water relations and survival capacity of Pinus pinea L. seedlings during the dry Mediterranean summer. Plant Ecology 128: 100-108.
7. DRILIAS P., KARABOURNIOTIS G., LEVIZOU E., NIKOLOPOULOS D., PETROPOULOU Y. and MANETAS Y..1997 The effects of enchanced UV-B radiation on the Mediterranean evergreen sclerophyll Nerium oleander L. depend on the extent of summer precipitation. Australian Journal of Plant Physiology 24: 301-306.
8. KARABOURNIOTIS G., BORMAN J. F., NIKOLOPOULOS D.. 2000. A possible optical role of the bundle sheath extentions of the heterobaric leaves of Vitis vinifera and Quercus coccifera. Plant Cell and Environment 23: 423-430
9. KARABOURNIOTIS G., TZOBANOGLOU D., NIKOLOPOULOS D., and LIAKOPOULOS G..2001 Epicuticular phenolics over guard cells: Exploitation for in situ stomatal counting by fluorescence microscopy and combined image analysis. Annals of Botany 87: 631-639.
10. NIKOLOPOULOS D. LIAKOPOULOS G. DROSSOPOULOS I., AND KARABOURNIOTIS G. 2002. The relationship between anatomy and photosynthetic performance of heterobaric leaves. Plant Physiology, 129:235–243.
11. LIAKOPOULOS G., NIKOLOPOULOS D., KLOUVATOU A., VEKKOS K.-A., MANETAS Y. AND KARABOURNIOTIS G. 2006. The photoprotective role of epidermal anthocyanins and surface pubescence in young leaves of grapevine (Vitis vinifera L.), Annals of Botany, 98:257-265.
12. STAVROULAKI V., LIAKOPOULOS G., NIKOLOPOULOS D., AND KARABOURNIOTIS G.2007. Deposition of epicuticular blue-fluorescing phenolics over guard cells during leaf development of Prunus persica leaves, Flora 202:261-267
13. NIKOLOPOULOS D, KORGIOPOULOU C, MAVROPOULOS K, LIAKOPOULOS G AND KARABOURNIOTIS G. 2008. Leaf anatomy affects the extraction of photosynthetic pigments by DMSO. TALANTA 76: 1265-1268.
14. LIAKOPOULOS G., STAVRIANAKOU S., NIKOLOPOULOS D., KARVONIS, E., VEKKOS K.-A., PSAROUDI V.C. AND KARABOURNIOTIS G. 2009. Quantitative relationships between boron and mannitol concentrations in phloem exudates of Olea europaea leaves under contrasting boron supply conditions. Plant and Soil, 323:177-186.
15. BRESTA P., NIKOLOPOULOS D., EKONOMOU G., VACHAMIDIS P., LYRA D., KARAMANOS A., KARABOURNIOTIS G.. 2011. Modification of water entry (xylem vessels) and water exit (stomata) orchestrates long term drought acclimation of wheat leaves. Plant and Soil, 347:179-193.
16. NIKIFOROU C., NIKOLOPOULOS, D., MANETAS, Y.. 2011 The winter-red-leaf syndrome in Pistacia lentiscus: Evidence that the anthocyanic phenotype suffers from nitrogen deficiency, low carboxylation efficiency and high risk of photoinhibition. Journal of Plant Physiology, 168:2184– 2187.
17. LIAKOPOULOS G., PSAROUDI V. STAVRIANAKOU S., NIKOLOPOULOS D., AND KARABOURNIOTIS G. 2012. Acclimation of eggplant (Solanum melongena) to low boron supply. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 175:189–195.
18. SUMBELE, S., FOTELLI, M, N., NIKOLOPOULOS, D., TOOULAKOU, G., LIAKOURA, V., LIAKOPOULOS, G., BRESTA, P., DOTSIKA, E., ADAMS, MA., KARABOURNIOTIS G. 2012. Photosynthetic capacity is negatively correlated with the concentration of leaf phenolic compounds across a range of different species. AoBPlants:pls025; doi:10.1093/aobpla/pls025.
19. BOURANIS, D., L., CHORIANOPOULOU, N., S., DIONIAS, A., SOFIANOU, G., THANASOULAS, A., LIAKOPOULOS, G., NIKOLOPOULOS, D. 2012. Comparison of the S-, N- or P-Deprivations’ Impacts on Stomatal Conductance, Transpiration and Photosynthetic Rate of Young Maize Leaves. American Journal of Plant Sciences, 3, 1058-1065
20. TSIKOU, D., KALLONIATI, C., FOTELLI, M, N., NIKOLOPOULOS, D., KATINAKIS, P., UDVARDI M., RENNENBERG H., and FLEMETAKIS E. 2013. Cessation of photosynthesis in Lotus japonicus leaves leads to reprogramming of nodule metabolism. Journal of Experimental Botany: 64(5): 1317-1332
21. BOURANIS, D., L., CHORIANOPOULOU, N., S., DIONIAS, A., LIAKOPOULOS, G., NIKOLOPOULOS, D. 2016. Distribution profile of stomatal conductance and its interrelations to transpiration rate and water dynamics in young maize laminas under sulfate deprivation. Plant Biosystems: 150(2): 264-273.
22. TOOULAKOU G, GIANNOPOULOS A, NIKOLOPOULOS D, BRESTA P, DOTSIKA E, ORKOULA MG, KONTOYANNIS CG, FASSEAS C, LIAKOPOULOS G, KLAPA MI, KARABOURNIOTIS G. 2016. : “Alarm photosynthesis”: calcium oxalate crystals as an internal CO2 source in plants. Plant Physiology, accepted
ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
1. BJORN L. O., T.V. CALLAGHAN, I. JOHNSEN, J. A. LEE, Y. MANETAS, N. D. PAUL, M. SONESSON, A.R. WELLBURN, D. COOP, H.S. HEIDE-JORGENSEN, C. GEHRKE, D. GEHRKE, U. JOHANSON, A. KYPARISSIS, E. LEVIZOU, D. NIKOLOPOULOS, Y. PETROPOULOU & M. STEFANOY. 1997. The effects of UV-B radiation on European Heathland Species. Plant Ecology, 128 (1-2): 252-264.
2. LIAKOPOULOS G., NIKOLOPOULOS D. and KARABOURNIOTIS G. 2007. The first step from light to wine: Photosynthetic performance and photoprotection of grapevine (Vitis vinifera L.) Functional Plant Science and Biotechnology 1: 112-119 (Invited review)
3. KARABOURNIOTIS G.., LIAKOPOULOS G., NIKOLOPOULOS D., BRESTA, P.,, STAVROULAKI V., SUMBELE, S.,. 2014. “Carbon gain vs. water saving, growth vs. defence”: Two dilemmas with soluble phenolics as a joker. Plant Science, 227:21-27