Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Αντιμετώπισης των Ασθενειών των Φυτών

Πολύμνια Αντωνίου
, Σωτήρης Τζάμος
1
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1. Βιολογική αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών: Βιολογικοί παράγοντες (μύκητες, βακτήρια, ζύμες). Μηχανισμοί δράσης βιολογικών παραγόντων. Μοριακή-Βιοχημική αλληλεπίδραση βιολογικών παραγόντων-ξενιστή-παθογόνου. Εφαρμογή βιολογικών παραγόντων
2. Ηλιοαπολύμανση του εδάφους: Αρχές και τρόποι δράσης. Εφαρμογές. Αποτελεσματικότητα.
3. Αντιμετώπιση μετασυλλεκτικών ασθενειών: Κυριότερες μετασυλλεκτικές ασθένειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, εσπεριδοειδών και σταφυλιών. Μέθοδοι αντιμετώπισης αυτών
4. Αντιμετώπιση μυκοτοξικογόνων μυκήτων στον αγρό.
5. Αντιμετώπιση ασθενειών σε νέα συστήματα καλλιέργειας (υδροπονία).

Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη