Αρχική

Τίτλος: Ειδική Φυτοπαθολογία (Aσθένειες Kηπευτικών & Kαλλωπιστικών Φυτών / Εργαστήριο)

Σωτήρης Τζάμος
, Πολύμνια Αντωνίου , Αλίκη Τζίμα
9
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
Σωτήρης Τζάμος