Αρχική
Εικόνα: Δημήτριος Τσιτσιγιάννης

Δημήτριος Τσιτσιγιάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
2105294506
2105294513
dimtsi@aua.gr
CV Tsitsigiannis 2017.pdf, Tsitsigiannis Dimitris-CV.pdf
CV Tsitsigiannis 2017.pdf, Tsitsigiannis Dimitris-CV.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Προπτυχιακό Επιλογής