Αρχική

Τίτλος: Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Δημήτριος Τσιτσιγιάννης
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη
5
9
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Προπτυχιακό
Επιλογής
Οι κυριότερες μυκητολογικές, προκαρυωτικές, ιολογικές και μη μεταδοτικές ασθένειες των φυτών
μεγάλης καλλιέργειας:
1. Χειμερινά σιτηρά: σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, τριτικάλε
2. Ανοιξιάτικα σιτηρά: καλαμπόκι, ρύζι, σόργο
3. Βαμβάκι
4. Καπνός
5. Τεύτλα
6. Ηλίανθος
7. Ψυχανθή: μηδική, τριφύλλια, ρεβύθια, μπιζέλια, κουκιά, αραχίδα, σόγια
Περιγραφή της συμπτωματολογίας, της αιτιολογίας, της βιολογίας και οικολογίας των παθογόνων,
καθώς και της επιδημιολογίας και της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των αντιστοίχων ασθενειών
(καλλιεργητικά μέτρα, χημική, βιολογική και συνδυασμένη καταπολέμηση).
Περιγραφή των κυριότερων μυκοτοξικογόνων μυκήτων και μυκοτοξινών που επιμολύνουν τα φυτά
μεγάλης καλλιέργειας και παρουσίαση σύγχρονων τρόπων αντιμετώπισης τους σε προσυλλεκτικό
και μετασυλλεκτικό επίπεδο.
Εργαστήριο
Παρατήρηση και αναγνώριση των συμπτωμάτων, των σημείων και των φυτοπαθογόνων αιτιών
σημαντικών ασθενειών φυτών μεγάλης καλλιέργειας επί φρέσκων-νωπών δειγμάτων ασθενών
φυτών που εμφανίζονται κατά την εποχή διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων. Εκπαίδευση
στη μεθοδολογία διάγνωσης των ασθενειών.
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη