Αρχική

Τίτλος: Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών

Πολύμνια Αντωνίου
, Ελισάβετ Χατζηβασιλείου , Σωτήρης Τζάμος
5
7
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Προπτυχιακό
Επιλογής

Αρχές και στρατηγικές ολοκληρωμένης (συνδυασμένης) καταπολέμησης των ασθενειών. Επιδημιολογικά στοιχεία και ανάλυση των βασικών αρχών για επιτυχή και οικονομική μείωση των ζημιών από τις ασθένειες. Διοικητικά μέτρα που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της εισόδου ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας σε μια περιοχή. Καλλιεργητικά μέτρα για την μείωση των ζημιών από τις ασθένειες. Αντιμετώπιση των ασθενειών με ανθεκτικές ποικιλίες, γενετικός έλεγχος και μηχανισμοί αλληλεπίδρασης ξενιστή-παθογόνου. Εφαρμογές της Mοριακής Bιολογίας στη Φυτοπαθολογία. Αρχές χημικής καταπολέμησης. Μηχανισμός δράσης των γνωστών μυκητοκτόνων και βακτηριοκτόνων. Εφαρμογές των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Εμφάνιση στελεχών των παθογόνων ανθεκτικών στις φυτοπροστατευτικές ενώσεις, γενετικός έλεγχος και βιοχημικοί μηχανισμοί. Τοξικολογικά προβλήματα της χημικής καταπολέμησης. Μέθοδοι βιολογικής καταπολέμησης των ασθενειών των φυτών. Αρχές αντιμετώπισης μετασυλλεκτικών ασθενειών.

Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη