Αρχική

Τίτλος: Φυτοπαθολογία

Πολύμνια Αντωνίου
, Ελισάβετ Χατζηβασιλείου , Αλίκη Τζίμα
5
4
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εισαγωγή (σκοπός και αντικείμενο, σημασία και ιστορία της Φυτοπαθολογίας). Γενικά για τις μεταδοτικές ασθένειες (βιολογικές σχέσεις, στάδια και ανάπτυξη της ασθενείας, εξειδίκευση, επίδραση της προσβολής επί της φυσιολογίας του φυτού, επιδημιολογία). Φυτοπαθογόνοι μύκητες (γενικά, αναπαραγωγή, ταξινόμηση, παθογένεση, ελευθέρωσις και διασπορά μολυσμάτων). Παραδείγματα μυκητολογικών ασθενειών. Φυτοπαθογόνοι προκαρυωτικοί οργανισμοί (γενικά, ταξινόμησις, παθογένεσις, παραδείγματα). Φυτοπαθογόνοι ιοί (γενικά, ιδιότητες των ιών, παθογένεσις, μετάδοσις, καταπολέμησις, παραδείγματα). Σπερματόφυτα φυτοπαράσιτα (γενικά, οροβάγχες, κουσκούτες). Mη μεταδοτικές ασθένειες (γενικά, δυσμενείς συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ανοργάνου θρέψεως, τοξικοί παράγοντες του περιβάλλοντος). Διαγνωστική (κλινική διάγνωσις, εργαστηριακή διάγνωσις, προσδιορισμός νέας ασθενείας). Αρχές καταπολεμήσεως.

Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη