Αρχική

Τίτλος: Aρχές& Mέθοδοι Διαγνωστικής των Aσθενειών των φυτών

Επαμεινώνδας Παπλωματάς
, Πολύμνια Αντωνίου , Ελισάβετ Χατζηβασιλείου , Δημήτριος Τσιτσιγιάννης
5
9
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Σημειώσεις Διαγνωστικής των Φυτικών Ασθενειών. Φύση και περιεχόμενο της διαγνώσεως. Διάκριση των ασθενειών αναλόγως της αιτιολογίας και της ευχέρειας διαγνώσεως. Βασικοί παράγοντες επιτυχούς διαγνώσεως. Επιτόπια και Εργαστηριακή διάγνωση. Μέθοδοι και τεχνικές διαγνώσεως μυκητολογικών, προκαρυωτικών, ιολογικών και μη μεταδοτικών ασθενειών. Αρχική παρατήρηση, δεδομένα καλλιέργειας, αντιπροσωπευτική δειγματοληψία, μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση, καλλιέργεια του παθογόνου in vitro ή in vivo, φυτά δείκτες, ορρολογικές μέθοδοι, μοριακός υβριδισμός, PCR, ηλεκτροφόρηση, μέθοδοι αποτυπώσεως. Θεωρητική ανάλυση και πρακτική εφαρμογή της διαγνωστικής μεθοδολογίας επί μεγάλου αριθμού μυκητολογικών, βακτηριολογικών, ιολογικών και παρομοίων ασθενειών καθώς και μη παρασιτικών ασθενειών.