Αρχική
Εικόνα: Αλίκη Τζίμα

Αλίκη Τζίμα

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
2105294501
2105294513
aliki@aua.gr
CV Tzima english_2020 06 07_short_PP-AUA_site.doc