Αρχική

Τίτλος: Μετασυλλεκτικές Ασθένειες Οπωροκηπευτικών

5
4
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Προπτυχιακό
Επιλογής

1. Έννοια της ασθένειας 2. Συμπτώματα και σημεία μετασυλλεκτικών ασθενειών 3. Κύρια φυτοπαθογόνα αίτια και επιδημιολογία των μετασυλλεκτικών ασθενειών  μύκητες  βακτήρια  ιοί  μη παρασιτικά αίτια, (δυσμενείς συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και θρέψεως, τοξικοί παράγοντες του περιβάλλοντος, μεταφοράς, αποθήκευσης, διάθεσης) 4. Κύριες Μετασυλλεκτικές Ασθένειες φρούτων και κηπευτικών:  Καρποφόρα Δένδρα i. Μηλοειδή ii. Πυρηνόκαρπα iii. Εσπεριδοειδή iv. Αμπέλι v. Ελιά vi. Αβοκάντο vii. Ακτινίδιο viii. Ροδιά ix. Φιστικιά x. Καρυδιά; xi. Μπανάνα  Κηπευτικά: i. Σολανώδη: ii. Σταυρανθή iii. Κολοκυνθοειδή iv. Βολβώδη v. Καρώτα vi. Φράουλα 5. Διάγνωση των μετασυλλεκτικών ασθενειών (κλινική διάγνωση, εργαστηριακή διάγνωση, προσδιορισμός ασθενείας). 6. Αντιμετώπιση των μετασυλλεκτικών ασθενειών (προσυλλεκτική και μετασυλλεκτική ). 7. Αντιμετώπιση μυκοτοξικογόνων μυκήτων προσυλλεκτική και μετασυλλεκτική ). 8. (Αντιμετώπιση ανθρωποπαθογόνων μικροοργανισμών στις έτοιμες- συσκευασμένες σαλάτες.) 9. Βιβλιογραφική ενημέρωση – παραπομπή για περαιτέρω μελέτη

Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη