Αρχική

Τίτλος: Iολογία Φυτών

Ελισάβετ Χατζηβασιλείου
5
9
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Προπτυχιακό
Επιλογής

Εισαγωγή στην επιστήμη της Φυτικής Ιολογίας. Βασικοί ορισμοί. Σύνθεση, δομή και οργάνωση γονιδιώματος των φυτικών ιών. Ονοματολογία και ταξινόμηση. Συμπτωματολογία ιολογικών ασθενειών. Μηχανισμοί μετακίνησης των ιών στα φυτά-ξενιστές. Αναπαραγωγή (αντιγραφή) και έκφραση ιικών γονιδιωμάτων. Διαγνωστική και μέθοδοι ανίχνευσης και ταυτοποίησης (ιδιότητες in vitro, βιοδοκιμές, ηλεκτρονική μικροσκοπία, ορολογικές και μοριακές μέθοδοι). Τρόποι μετάδοσης φυτικών ιών (μηχανική, με εμβολιασμό, φορείς, αγενές και εγγενές πολλαπλασιαστικό υλικό) και επιδημιολογία ιολογικών ασθενειών. Στρατηγικές αντιμετώπισης ιολογικών ασθενειών: φυτοϋγειονομικά μέτρα, επιδημιολογική διαχείριση, αντιμετώπιση φορέων, επαγόμενη διασυστηματική αντοχή και μείωση συμπτωμάτων με χημικές ουσίες, διασταυρωτή προστασία, ανθεκτικές ποικιλίες, διαγονιδιακή ανθεκτικότητα. Παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού: νομοθεσία, μέθοδοι εξυγίανσης (θερμοθεραπεία, καλλιέργεια ιστών, χημειοθεραπεία) και ελέγχου, κλωνική επιλογή και σποροπαραγωγή. Διατήρηση και πιστοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού. Παθογόνα που προκαλούν ασθένειες παρόμοιες με αυτές των ιών (ιοειδή, φυτοπλάσματα): ασθένειες που προκαλούν, επιδημιολογία και αντιμετώπιση.