Αρχική
Εικόνα: Κωνσταντίνος Σαϊτάνης

Κωνσταντίνος Σαϊτάνης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
2105294466
2105294462
saitanis@aua.gr
http://www.saitanis.gr

ΘΕΣΗ:

Ο κ. Σαϊτάνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ποσοτική Οικολογία (...επεξεργασία δεδομένων):

Στατιστική ανάλυση οικολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων. Πληθυσμιακή Οικολογία - Δυναμική πληθυσμών – Σχέσεις μεταξύ ειδών – Ποικιλότητα ειδών – Χωρική κατανομή των οργανισμών - SADIE analysis – Μέθοδοι Αριθμητικής Οικολογίας (Cluster Analysis, Principal Component Analysis, Factor Analysis, Correspondence Analysis, Discriminant Analysis, Canonical Analysis, Multidimensional Scaling, .....).

Ρύπανση του περιβάλλοντος (...πειραματική έρευνα):

Δυναμική αέριας ρύπανσης – ημερήσια και εποχική διακύμανση – επιπτώσεις του όζοντος σε καλλιεργούμενα φυτά και φυσικά οικοσυστήματα  - Καταγραφή με όργανα και βιοκαταγραφή (με τη χρήση φυτών βιοδεικτών) του όζοντος σε αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές και σε δάση – Εργαστηριακή μελέτη των επιπτώσεων του όζοντος σε παραμέτρους της φυσιολογίας των φυτών – Αστική ρύπανση – βιο-καταγραφή βαρέων μετάλων σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές με την χρήση καλλωπιστικών φυτών και βρύων. Διακίνηση ραδιονουκλεϊδίων στο σύστημα έδαφος-ρίζες-κόμη.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ο κ. Σαϊτάνης διδάσκει τα παρακάτω επιστημονικά πεδία σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και σε φοιτητές Erasmus:

"Οικολογία"

"Ποσοτική Οικολογία"

"Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλοντος".

Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Ειδικά Θέματα Οικολογίας (Θέματα Ποσοτικής Οικολογίας) (7ο εξαμ.) Προπτυχιακό Επιλογής
Διαχείριση Οικοσυστημάτων (Μεταπτ. Α.Φ.Π.) Μεταπτυχιακό Επιλογής
Οικολογία (3ο εξαμ.) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος (5ο εξαμ.) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Μεταπτυχιακά Θέματα Οικολογίαs (Μεταπτ. Ε.Φ.Π.) Μεταπτυχιακό Επιλογής

Πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα (ενδεικτικά:

Project Leader: “Study of the effects of tropospheric ozone on cultivated plantsProtections methods”. EPEAEK – “Pythagoras” Project, ELKE Code:73.00.00.24.0001.

Project Leader: “A Study of the effects of tropospheric ozone in biomass production and insect fauna composition of bioindicator plants species in Egypt and Greece”. A Greece-Egypt bilateral Project. GSRT.

Project Leader: “Revitalization of urban ecosystems through vascular plants: assessment of technogenic pollution impact”. A multinational (Bulgaria-Greece –Romania-Russia-Serbia-Turkey) Research Project funded by the Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σαϊτάνης, Κ.Ι. και Μ.Γ. Καρανδεινός. 2010. Πληθυσμιακή Οικολογία – Δυναμική Πληθυσμών. Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ. ISBN: 978-960-8002-26-5. Σελίδες 470.

==============

Saitanis C., Frontasyeva M.V., Steinnes E., M.W. Palmer, Ostrovnaya T.M., Gundorina S.F. 2012. Spatiotemporal distribution of airborne elements monitored with the moss bags technique in the greater thriasion plain, Attica, Greece. Environmental Monitoring And Assessment (DOI: 10.1007/s10661-012-2606-0)

Palyvos, N.E., N.G. Emmanouel, and C.J. Saitanis. 2008. Mites associated with stored products in Greece. Experimental and Applied Acarology 44:213–226.

Riga-Karandinos, A.N., and C.J. Saitanis. 2005. Comparative Assessment of Ambient Air Quality in two typical Mediterranean Coastal Cities in Greece. Chemosphere 59:1125-1136.

Saitanis, C.J. 2003. Background ozone monitoring and phytodetection in the greater rural area of Corinth – Greece. Chemosphere 51(9):913-923.

Saitanis, C.J., A.N. Riga-Karandinos, and M.G. Karandinos. 2001. Effects of ozone on chlorophyll and quantum yield of tobacco (Nicotiana tabacum L.) varieties. Chemosphere 42(8): 945-953.

Saitanis, C.J., and M.G. Karandinos. 2001. Instrumental recording and biomonitoring of ambient ozone in Greek countryside. Chemosphere 44:813-821.