Αρχική

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Τοπίου


Π.Μ.Σ. Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

 


Π.Μ.Σ. Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας


  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής απονέμει :

  1. Μ.Δ.Ε. στις εξής κατευθύνσεις:
  • Μ.Δ.Ε. "Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής"  &
  • Μ.Δ.Ε. "Αρχιτεκτονική Τοπίου"
  • Μ.Δ.Ε. "Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας"
  1.  Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Διευθυντρια Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Τοπίου

Μαρία Παπαφωτίου, Καθηγήτρια

Π.Μ.Σ. Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής

Διευθυντής Π.Μ.Σ. Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας

Παναγιώτης Κατινάκης, Καθηγητής