Αρχική

Φάλια Οικονόμου

Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργίας
2105294756
2105294482
economou@aua.gr
CV ECONOMOU GARYFALIA 2020.pdf
CV ECONOMOU GARYFALIA 2020.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Ειδική Γεωργία ΙΙ Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Γενική Γεωργία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ζιζανιολογία Προπτυχιακό Επιλογής
Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Διαχείριση Βοσκών & Λειμώνων Προπτυχιακό Επιλογής
Βιολογία και μέθοδοι καταπολέμησης ζιζανίων Μεταπτυχιακό Επιλογής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥ  2018, 2019 2020

 • Proposed Activity Plan for Sustainable Development of Medicinal and Aromatic Plants’ (MAPs’) Sector in the implementation area of “Vamvakou Revival” Program Funding by S. Niarchos Foundation. (2020 - ). Scientific Responsible
 • Fava- Santorini: yield Improvement, production of health propagation material and description of the traditional variety and development of adapted cultural materials. EU- ΠΑΑ –ΕΣΠΑ 2014/C198/01). (2020- )
 • Herbicide assessment for Cirsium arvense and other broadleaf weeds in winter cereals. Research project funded by ADAMA Agan Ltd. Scientific Officer: G. Economou (2019- 2020). Scientific Responsible.
 • “Benchmarking of the economic and competitiveness of durum wheat, with sunflower and rapeseed in two regions of Greece (Region of Larissa and Region of Evros)”. Barilla Hellas (2019- today). Scientific Responsible.
 • Climate Change in Agriculture / CLICHA KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education. (2018- today).
 • Medicinal and Aromatic Plants (MAPs). Training Program, Business Plans Implementation and Development of Guaranteed Products. Recharging Greek Youth to Revitalize the Agriculture and Food Sector of the Greek Economy.  Funding by S. Niarchos Foundation. (2018- today). Scientific Responsible
 • Innovated biotechnological production of antioxidant natural products from microorganism and essential oils from Greek wild native flora for the development new qualitative health protected products and food supplements (ANTIOX – PLUS). ESPA 2014-2020 (Partnership Agreement for the Development Framework). Funded from Hellenic Ministry Economy & Development and EU (2017- 2021). Scientific Responsible in AUA
 • Barilla researching program: “Evaluation of the durability of the variety “Svevo”, a durum wheat, under dry environmental conditions. (Triticum turgidum ssp. durum var “Svevo”). Barilla HELLAS (2017-2018). Scientific Responsible
 • Hansjörg Krähmer, Christian Andreasen, Garifalia Economou, Josef Holec. Guillaume Fried (2020). Weed surveys and weed mapping in Europe: State of the art and future tasks: Crop Protection 129://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.105010
 • Vahamidis, P., Karamanos, A., Economou, G. (2019). Grain number determination in durum wheat as affected by drought stress: An analysis at spike and spikelet level Ann Appl Biol.: 174:190–208.
 • Voloudakis, D., A. Karamanos, G. Economou, J. Kapsomenakis, Ch. Zerefos (2018). A comparative estimation of climate change impacts on cotton and maize in Greece. Journal of water and climate change: 9 (4): 643-656.
 • Fanouriou, E., Kalivas, D.., Tarantilis, P.., Daferera, D., Trigas P., Economou, G. (2018). Hippocratic medicinal flora on the Greek Island of Kos: Spatial distribution, assessment of soil conditions, essential oil content and chemotype analysis JOURNAL OF APPLIED RESEARCH ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS: 2: 97-109
 • Bresta, P., Nikolopoulos, D., Stavroulaki, V., Vahamidis, P., Economou, G. and Karabourniotis, G.(2018) How does long-term drought acclimation modify structure-function relationships? A quantitative approach to leaf phenotypic plasticity of barley. Functional Plant Biology Functional Plant Biology 45(12) 1181-1194