Αρχική

Φάλια Οικονόμου

Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργίας
2105294756
2105294482
economou@aua.gr
CV_Falia_Economou_GR.pdf, CV_Falia Economou_EN.pdf
CV_Falia_Economou_GR.pdf, CV_Falia Economou_EN.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ζιζανιολογία Προπτυχιακό Επιλογής
Γενική Γεωργία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Γεωργία ΙΙ Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Διαχείριση Βοσκών & Λειμώνων Προπτυχιακό Επιλογής
Βιολογία και μέθοδοι καταπολέμησης ζιζανίων Μεταπτυχιακό Επιλογής