Αρχική

Τίτλος: Βιολογία και μέθοδοι καταπολέμησης ζιζανίων

Φάλια Οικονόμου
, Ηλίας Τραυλός
1
Εργαστήριο Γεωργίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1.      Οικολογία ζιζανίων, Διασπορά, Λήθαργος και εγκατάσταση ζιζανίων. Αλληλεπίδραση ζιζανίων/φυτών. Επίδραση παθογόνων και παρασίτων στα ζιζάνια. Πληθυσμιακή δυναμική φυτών και ζιζανίων.

2.      Διαχείριση ζιζανίων, Ιδιότητες ζιζανιοκτόνων, Ζιζανιοκτόνα και περιβάλλον.