Αρχική

Τίτλος: Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Φάλια Οικονόμου
, Γιολάντα Παπαθεοχάρη , Δημήτριος Μπουράνης , Παναγιώτα Παπαστυλιανού
2
Εργαστήριο Γεωργίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1.      Βλάστηση σπόρων: Διαδικασίες βλάστησης. Επίδραση περιβάλλοντος.

2.      Βλαστητική ανάπτυξη: Αύξηση φυλλώματος, βλαστών, ριζικού συστήματος, αποταμιευτικών ιστών.

3.      Αναπαραγωγική ανάπτυξη: Διαφοροποίηση ανθογόνων μεριστωμάτων. Αύξηση ταξιανθιών. Άνθηση. Αύξηση καρπών και σπερμάτων.

4.      Υδατικές σχέσεις των φυτών: Απορρόφηση και μεταφορά ανόργανων θρεπτικών στοιχείων. Διαθεσιμότητα των στοιχείων στο έδαφος. Απορρόφηση στοιχείων από τις ρίζες. Απορρόφηση από φυτείες.

5.      Φωτοσύνθεση και αναπνοή: Διαδικασίες φωτοσύνθεσης και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Φωτοσύνθεση σε φυτοκοινωνίες. Διαδικασίες αναπνοής και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Σχέσεις κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης φωτοσυνθετικών προϊόντων.

6.      Αυξητικοί παράγοντες.

7.      Ανάλυση αύξησης ολόκληρων φυτών και φυτειών: Παράμετροι αύξησης. Οντογενετικές επιδράσεις. Φαινόμενα ανταγωνισμού.

8.      Πρόβλεψη ανάπτυξης φυτών και καλλιεργειών με μαθηματικά μοντέλα.