Αρχική

Προγράμματα Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

  • 2015 "Μελέτη φυτοτεχνικών διαμορφώσεων στην περιοχή του προβλήτα Ι – ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ ΑΕ με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος". Χρηματοδότης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.
  • 2012-2015 ΘΑΛΗΣ - «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την Προστασία του Μνημείου και Ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου». ΕΣΠΑ.
  • 2012-2015 Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012-2014 - «Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία για την Επιλογή και Σύσταση Υποστρωμάτων και Φυτικών Συνθέσεων για Φυτοδώματα». ΕΣΠΑ.
  • 2013-2015 LEONARDO DA VINCI – «Urban Greening Systems for the Mediterranean Region». ΕU. Επιστημονικός συνεργάτης.
  • 2012-2015 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα – «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών». ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.
  • 2012-2015 ΑΤΛΑΣ-Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών φοιτητών Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.
  • 2012-2015 COST FA1203-SMARTER - Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe. Χρηματοδότης ΕΕΕΟ. Επιστημονικός συνεργάτης.
  • 2009-2011 «Διαχείριση Πράσινων Απορριμμάτων Γ.Π.Α.». Χρηματοδότης Γ.Π.Α. Επιστημονικός συνεργάτης.
  • 2009-2010 «Σχεδιασμός της Συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους». Χρηματοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς. Επιστημονικός υπεύθυνος.
  • 2009-2010 «Ανάπλαση και Βελτίωση του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου του Δήμου Νεάπολης, Λασιθίου». Χρηματοδότης: Δήμος Νεάπολης. Επιστημονικός συνεργάτης.

 


UGreenS

Το UGreenS είναι μια συνεργασία τριών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που ασκούν έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών πρασίνου αστικών χώρων (Urban Greening) και εταιρειών ανάπτυξης και εφαρμογής τέτοιων τεχνολογιών στην Ευρώπη, καθώς και μελετητικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. O ανάδοχος φορέας του έργου είναι το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick. Εταίροι είναι το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου και οι εταιρείες Terabia Urbana,P. Papadopoulos Consulting Engineers, THANGEKO Ι4 Engineering Consulting Services και η Technovation Solutions από την Κύπρο. περισσότερα...

ΣυνημμένοΜέγεθος
ugreens AUA.pdf101.28 KB