Αρχική

Προγράμματα Εργαστηρίου Αμπελολογίας

 

  • Ταυτοποίηση ποικιλιακού δυναμικού των περιοχών Νάουσα- Σαντορίνη (ΕΠΕΤ Ι) (1995)
  • Δημιουργία βασικού υλικού των ποικιλιών αμπέλου που πιθανά συμμετέχουν στην παραγωγή οίνου "Μαλβαζία" (ΠΑΒΕ) (1999)
  • Ταυτοποίηση ποικιλιών και κλώνων της Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου (Leader) (2001)
  • Αμπελογραφική περιγραφή και γενετική μελέτη των αυτόχθονων ποικιλιών αμπέλου της Δυτικής Ελλάδας - Ιολογικός έλεγχος και ταυτοποίηση με βιοτεχνολογικές μεθόδους-Οινολογική αξιολόγηση- Παραγωγή υγιούς και ταυτοποιημένου πολλαπλασιαστικού (ΓΓΕΤ, ΕΠΑΝ,2003)
  • Γενετική μελέτη των κυριότερων ελληνικών ποικιλιών αμπέλου με τη χρήση αμπελογραφικών και μοριακών μεθόδων (Πυθαγόρας ΙΙ, 2005-2007)
  • Επίδραση της λίπανσης στη φυσιολογία και την παραγωγή της ποικιλίας Αγιωργήτικο σε συνθήκες αμπελώνα (2008-2011)
  • Μελέτη για την αποκατάσταση των ζημιών των αμπελώνων των πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου και της Εύβοιας ( 2007-2008)
  • Εφαρμογή μοριακών δεικτών στην ταυτοποίηση και τη μελέτη της φυσιολογίας ωρίμανσης ελληνικών ποικιλιών αμπέλου- in vitro και in vivo παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών οινοποιίας και αξιολόγηση των οινικών προϊόντων (ΕΠΕΤ ΙΙ) (2000-2001)
  • Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository – VOA3R – Ιδεατό Δίκτυο Αποθετηρίων Ανοιχτής Πρόσβασης σε Γεωπονικό Ερευνητικό Περιεχόμενο». (IFP, PSP, 2010-2013)
  • BigDataGrapes: Big Data to Enable Global Disruption of the Grapevine-powered Industries (H2020, 2018-2020).