Αρχική

Προγράμματα Εργαστηρίου Φυτοπαθολογία

Τίτλος: Ανίχνευση και προσδιορισμός αφλατοξινών και επιδημιολογίας των μυκοτοξικογόνων μυκήτων στις καλλιέργειες αραβοσίτου στους Νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Χρονική Διάρκεια: 2015-2016

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λάρισας

 

Τίτλος: Ανίχνευση και προσδιορισμός αφλατοξινών και επιδημιολογίας των μυκοτοξικογόνων μυκήτων στις καλλιέργειες αραβοσίτου στους Νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Χρονική Διάρκεια: 2015-2016

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λάρισας

 

Τίτλος: Βιολογική και χημική αντιμετώπιση αφλατοξινών σε κελυφωτά φιστίκια.

Χρονική Διάρκεια: 2015-2016

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων

 

Τίτλος: Biological Control of soilborne pathogens: a seed to field approach.

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013, Bilateral grant Greece-Germany

Xρονική Διάρκεια: 01/2014-10/2015

 

Τίτλος: Αξιολόγηση βιολογικών σκευασμάτων εναντίον εδαφογενών παθογόνων.

Χρηματοδότηση: Syngenta Crop Protection Munchwilen AG

Χρονική Διάρκεια: 2014-2015

 

Τίτλος: Βιολογική αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων.

Χρηματοδότηση: BASF SE

Χρονική Διάρκεια: 2014-2015

 

Τίτλος: Αξιολόγηση των βιολογικών σκευασμάτων Tricho Plus και Subtilex εναντίον του μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum.

Χρηματοδότηση: BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Χρονική Διάρκεια: 2013-2014

 

Τίτλος : Sustainable control of grapevine trunk diseases.

Χρηματοδότηση: 10/2013-10/2017

Χρονική Διάρκεια: COST Action FA1303

 

Τίτλος: Αξιολόγηση του σκευάσματος Serenade Max εναντίον του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Pseudomonas syringae pv tomato.

Χρηματοδότηση: BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Χρονική Διάρκεια: 2012-2013

 

Τίτλος: Μελέτη της οικολογίας και αντιμετώπισης μυκήτων του γένους Aspergillus και των μυκοτοξινών που παράγουν σε κελυφωτά φιστίκια.

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Χρονική Διάρκεια: 2011

 

Τίτλος: International Joint Master Degree in Plant Medicine, Project “Tempus IV”, 2009.

Χρηματοδότηση: Project Number- 158875-Tempus-1-IT-Tempus-JPCR

Χρονική Διάρκεια: 01/2010-10/2013

 

Τίτλος: SustUse Fumigants - Sustainable use of chemical fumigants for the control of soil-borne pathogens in the horticultural sector (Αειφορική χρήση χημικών απολυμαντικών στην αντιμετώπιση εδαφογενών μυκήτων των οπωροκηπευτικών).

Χρηματοδότηση: LIFE+ Environment Policy and Governance 2008, LIFE08 ENV/IT/000432

Χρονική Διάρκεια: 01/2010-12/2012

 

Τίτλος: Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεϊνών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών.

Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Χρονική Διάρκεια: 2010

 

Τίτλος: Established and Emerging Phytophthora: Increasing threats to woodland and forest ecosystems in Europe

Χρηματοδότηση: COST Action FP0801

Χρονική Διάρκεια: 06/2008-06-2012