Αρχική

Προγράμματα Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας

  • EU HORIZON 2020, «Automated diagnostic platform, data management system and innovative communication tool, for improving the impact of malaria vector control interventions» (2016-2020)
  • DuPont (France), Characterization of insecticide resistance mechanisms in Tuta absoluta and Botrana lobasia (2016-2017)
  • HSR Technology 2012-2015 (Thalis), Development of IT and molecular diagnostic tools, for improving the sustainability of pesticide based approaches to control agricultural pests of major economic importance in Greece (WWW.GALANTHOS.GR)
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ- Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2016-17. Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη για τα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών-διαβιβαστών εντομομεταδιδόμενων ασθενειών στην Πελοπόννησο.
  • YAAT. Παρακολούθηση ανθεκτικότητας και επικινδυνότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς πανελλαδικά.