Αρχική

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2010-2020

Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Dalaka, Z., Markou, S., Ioannou, D., & Moustakas, N. K. (2020). Cadmium effects on Valerian (Valeriana officinalis L.) morphology and Cd uptake in relation to substrate acidity/alkalinity. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48(1), 406–416. https://doi.org/10.15835/NBHA48111781

Martini, Aikaterini N., & Papafotiou, M. (2020). In Vitro Propagation and NaCl Tolerance of the Multipurpose Medicinal Halophyte Limoniastrum monopetalum. HortScience, 55(4), 436–443. https://doi.org/10.21273/hortsci14584-19

Paraskevopoulou, Angeliki T., Karantzi, A. K., Liakopoulos, G., Londra, P. A., & Bertsouklis, K. (2020). The effect of salinity on the growth of lavender species. Water (Switzerland), 12(3). https://doi.org/10.3390/w12030618

Paraskevopoulou, Angeliki T., Tsarouchas, P., Londra, P. A., & Kamoutsis, A. P. (2020). The effect of irrigation treatment on the growth of lavender species in an extensive green roof system. Water (Switzerland), 12(3). https://doi.org/10.3390/w12030863

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Gerasimidou, E., Salta, A., Roussis, I., & Bilalis, D. (2019). Sexual and vegetative propagation of Hypericum empetrifolium Willd. subsp. empetrifolium. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(2), 282–287. https://doi.org/10.15835/nbha47111267

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Kapama, D., Mpantouna, A., & Moustakas, N. K. (2019). Cadmium effects on hyssop (Hyssopus officinalis L.) morphology and Cd uptake in relation to substrate acidity/alkalinity. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(4), 1394–1399. https://doi.org/10.15835/nbha47411755

Barouchas, P. E., Akoumianaki-Ioannidou, A., Liopa-Tsakalidi, A., & Moustakas, N. K. (2019). Effects of Vanadium and Nickel on morphological characteristics and on Vanadium and Nickel uptake by shoots of mojito (Mentha × villosa) and lavender (Lavandula anqustifolia). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(2), 487–492. https://doi.org/10.15835/nbha47111413

Paraskevopoulou, A., Tzortzi-Georgi, N. J., Oikonomou, A., Mariaki, E., & Paraskevas, A. (2019). Examining the opportunities for nature-based solutions at the Municipality of Piraeus. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 296). https://doi.org/10.1088/1755-1315/296/1/012003

Paraskevopoulou, Angeliki T., Nektarios, P. A., & Kotsiris, G. (2019). Post-fire attitudes and perceptions of people towards the landscape character and development in the rural Peloponnese, a case study of the traditional village of Leontari, Arcadia, Greece. Journal of Environmental Management, 241, 567–574. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.105

Vlachou, G., Papafotiou, M., & Bertsouklis, K. F. (2019). Studies on Seed Germination and Micropropagation of Clinopodium nepeta: A medicinal and aromatic plant. HortScience, 54(9), 1558–1564. https://doi.org/10.21273/HORTSCI13996-19Londra, P., Paraskevopoulou, A., & Psychogiou, M. (2018). Hydrological behavior of peat- and coir-based substrates and their effect on Begonia growth. Water (Switzerland), 10(6). https://doi.org/10.3390/w10060722

Nektarios, Panayiotis A. (2018). Green roofs: Irrigation and maintenance. In Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability (pp. 75–84). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812150-4.00007-0

Paraskevopoulou, Angeliki T., Kamperi, E., Demiris, N., Economou, M., Theleritis, C., Kitsonas, M., & Papageorgiou, C. (2018). The impact of seasonal colour change in planting on patients with psychotic disorders using biosensors. Urban Forestry and Urban Greening, 36, 50–56. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.09.006

Paraskevopoulou, Angeliki Triandafillou, & Kamperi, E. (2018). Design of hospital healing gardens linked to pre- or post-occupancy research findings. Frontiers of Architectural Research, 7(3), 395–414. https://doi.org/10.1016/j.foar.2018.05.004

Kanellou, E., Economou, G., Papafotiou, M., Ntoulas, N., Lyra, D., Kartsonas, E., & Knezevic, S. (2017). Flame Weeding at Archaeological Sites of the Mediterranean Region. Weed Technology, 31(3), 396–403. https://doi.org/10.1017/wet.2016.31

Ntoulas, N., & Nektarios, P. A. (2017). Paspalum vaginatum NDVI when grown on shallow green roof systems and under moisture deficit conditions. Crop Science, 57, S-147-S-160. https://doi.org/10.2135/cropsci2016.05.0381

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., Kotopoulis, G., Ilia, P., & Ttooulou, T. (2017). Quality assessment of three warm-season turfgrasses growing in different substrate depths on shallow green roof systems. Urban Forestry and Urban Greening, 26, 163–168. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.03.005

Schiappacasse, F., Rodríguez, E., Nektarios, P. A., Gaete, K. M., & Maturana, L. D. (2017). Crecimiento de las plantas chilenas haplopappus macrocephalus y selliera radicans en sistema modular de techo verde bajo tres regímenes de riego. Idesia, 35(3), 31–39. https://doi.org/10.4067/S0718-34292017005000203

Soulis, K. X., Ntoulas, N., Nektarios, P. A., & Kargas, G. (2017). Runoff reduction from extensive green roofs having different substrate depth and plant cover. Ecological Engineering, 102, 80–89. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.01.031

Soulis, K. X., Valiantzas, J. D., Ntoulas, N., Kargas, G., & Nektarios, P. A. (2017). Simulation of green roof runoff under different substrate depths and vegetation covers by coupling a simple conceptual and a physically based hydrological model. Journal of Environmental Management, 200, 434–445. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.06.012

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Paraskevopoulou, A. T., & Tachou, V. (2016). School grounds as a resource of green space to increase child-plant contact. Urban Forestry and Urban Greening, 20, 375–386. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.10.009

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Barouchas, P. E., Ilia, E., Kyramariou, A., & Moustakas, N. K. (2016). Effect of vanadium on dry matter and nutrient concentration in sweet basil (Ocimum basilicum L.). Australian Journal of Crop Science, 10(2), 199–206.

Bertsouklis, K. F., & Papafotiou, M. (2016). Morphometric and molecular analysis of the three arbutus species of greece. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 44(2), 423–430. https://doi.org/10.15835/nbha44210572

Kokkinou, I., Ntoulas, N., Nektarios, P. A., & Varela, D. (2016). Response of native aromatic and medicinal plant species to water stress on adaptive green roof systems. HortScience, 51(5), 608–614. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.51.5.608

Papafotiou, Maria, & Martini, A. N. (2016). In vitro seed and clonal propagation of the mediterranean aromatic and medicinal plant Teucrium capitatum. HortScience, 51(4), 403–411. https://doi.org/10.21273/hortsci.51.4.403

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Rasouli, M., Podaropoulou, L., Karapanos, I., & Bilalis, D. (2015). Effects of cultivation system and fertilization on seedling production of Ocimum basilicum L. and Mentha spicata L. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 43(1), 131–137. https://doi.org/10.15835/nbha4319851

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Papadimitriou, K., Barouchas, P., & Moustakas, N. (2015). The effects of Cd and Zn interactions on the concentration of Cd and Zn in sweet bush basil (Ocimum basilicum L.) and peppermint (Mentha piperita L.). Fresenius Environmental Bulletin, 24(1), 77–83.

Apostolides, E., Papafotiou, M., Vissilia, A. M., & Paraskevopoulou, A. (2015). Gardens and orchards of Kampos’ historical country mansions in Chios: An early trace of landscape architecture in Greece. Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes, 35(4), 290–311. https://doi.org/10.1080/14601176.2015.1035553

Giannopoulou, K., Zeri, C., Nektarios, P., Sakellari, A., Nydrioti, E., & Scoullos, M. (2015). Chemical evaluation of compost produced at a large Greek mechanical biological treatment plant: Metal availability and phytotoxicity. Compost Science and Utilization, 23(4), 248–266. https://doi.org/10.1080/1065657X.2015.1046615

Ntoulas, N., & Nektarios, P. A. (2015). Paspalum vaginatum drought tolerance and recovery in adaptive extensive green roof systems. Ecological Engineering, 82, 189–200. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.04.091

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., Kapsali, T. E., Kaltsidi, M. P., Han, L., & Yin, S. (2015). Determination of the physical, chemical, and hydraulic characteristics of locally available materials for formulating extensive green roof substrates. HortTechnology, 25(6), 774–784. https://doi.org/10.21273/horttech.25.6.774

Tampoukou, A., Papafotiou, M., Koutsouris, A., & Paraskevopoulou, A. T. (2015). Teachers’ Perceptions οn the Use of Botanic Gardens as a Means of Environmental Education in Schools and the Enhancement of School Student Benefits from Botanic Garden Visits. Landscape Research, 40(5), 610–620. https://doi.org/10.1080/01426397.2014.947250

Aldous, D. E., Hunter, A., Martin, P. M., Nektarios, P. A., & McAuliffe, K. W. (2014). Management of sports turf and amenity grasslands. In Horticulture: Plants for People and Places (Vol. 2, pp. 731–761). https://doi.org/10.1007/978-94-017-8581-5_7

Barouchas, P., Moustakas, N., Liopa-Tsakalidi, A., & Akoumianaki-Ioannidou, A. (2014). Effect of trivalent and hexavalent Chromium (Cr) on the total Cr concentration in the vegetative plant parts of spearmint (Mentha spicata L.), lemon verbena (Lippia citriodora L.) and peppermint (Mentha piperita L.). Australian Journal of Crop Science, 8(3), 363–368.

Magni, S., Gaetani, M., Caturegli, L., Leto, C., Tuttolomondo, T., La Bella, S., … Volterrani, M. (2014). Phenotypic traits and establishment speed of 44 turf bermudagrass accessions. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, 64(8), 722–733. https://doi.org/10.1080/09064710.2014.955524

Nasta, O., Akoumianaki-Ioannidou, A., Liakopoulos, G., & Nikolopoulou, A. E. (2014). Effects of salinity in the form of simulated sea-spray (NaCl or NaCl + H3BO3 solution) on growth and photosynthetic performance of sage (Salvia officinalis). Australian Journal of Crop Science, 8(8), 1186–1194.

Nektarios, P. A., Ntoulas, N., Kotopoulis, G., Ttoulou, T., & Ilia, P. (2014). Festuca arundinacea drought tolerance and evapotranspiration when grown on two extensive green roof substrate depths and under two irrigation regimes. European Journal of Horticultural Science, 79(3), 142–149.

Nektarios, Panayiotis A., Ntoulas, N., Nydrioti, E., Kokkinou, I., Bali, E. M., & Amountzias, I. (2014). Drought stress response of Sedum sediforme grown in extensive green roof systems with different substrate types and depths. Scientia Horticulturae, 181, 52–61. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.10.047

Nektarios, Panayiotis A., Ntoulas, N., Paraskevopoulou, A. T., Zacharopoulou, A., & Chronopoulos, I. (2014). Substrate and drainage system selection and slope stabilization in an intensive-type roof garden park: Case study of Athens Concert Hall. Landscape and Ecological Engineering, 10(1), 29–46. https://doi.org/10.1007/s11355-013-0213-z

Nektarios, Panayiotis A., Petrovic, A. M., & Steenhuis, T. S. (2014). Nitrate and tracer leaching from aerated turfgrass profiles. European Journal of Horticultural Science, 79(3), 150–157.

Bertsouklis, K. F., & Papafotiou, M. (2013). Seed germination of Arbutus unedo, A. andrachne and their natural hybrid A. andrachnoides in relation to temperature and period of storage. HortScience, 48(3), 347–351. https://doi.org/10.21273/hortsci.48.3.347

Kargas, G., Ntoulas, N., & Nektarios, P. A. (2013a). Moisture content measurements of green roof substrates using two dielectric sensors. HortTechnology, 23(2), 177–186. https://doi.org/10.21273/HORTTECH.23.2.177

Kargas, G., Ntoulas, N., & Nektarios, P. A. (2013b). Soil texture and salinity effects on calibration of TDR300 dielectric moisture sensor. Soil Research, 51(4), 330–340. https://doi.org/10.1071/SR13009

Kotsiris, George, Nektarios, P. A., Ntoulas, N., & Kargas, G. (2013). An adaptive approach to intensive green roofs in the Mediterranean climatic region. Urban Forestry and Urban Greening, 12(3), 380–392. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2013.05.001

Martin, A. N., Papafotiou, M., & Vemmos, S. N. (2013). Season and explant origin affect phenolic content, browning of explants, and micropropagation of × Malosorbus florentina (Zucc.) Browicz. HortScience, 48(1), 102–107. https://doi.org/10.21273/hortsci.48.1.102

Martini, Aekaterini Nikolaos, & Papafotiou, M. (2013). Effects of plant growth regulators and environmental factors on in vitro: Propagation of ×Malosorbus florentina. Propagation of Ornamental Plants, 13(3), 112–122.

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., Charalambous, E., & Psaroulis, A. (2013). Zoysia matrella cover rate and drought tolerance in adaptive extensive green roof systems. Urban Forestry and Urban Greening, 12(4), 522–531. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2013.07.006

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., & Nydrioti, E. (2013). Performance of Zoysia matrella “Zeon” in shallow green roof substrates under moisture deficit conditions. HortScience, 48(7), 929–937. https://doi.org/10.21273/hortsci.48.7.929

Papafotiou, M., Bertsouklis, K. F., & Trigka, M. (2013). Micropropagation of Arbutus unedo, A. andrachne, and their natural hybrid, A. x andrachnoides from seedling explants. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 88(6), 768–775. https://doi.org/10.1080/14620316.2013.11513037

Papafotiou, Maria, Pergialioti, N., Tassoula, L., Massas, I., & Kargas, G. (2013). Growth of native aromatic xerophytes in an extensive Mediterranean green roof as affected by substrate type and depth and irrigation frequency. HortScience, 48(10), 1327–1333. https://doi.org/10.21273/hortsci.48.10.1327

Kotsiris, G., Androutsopoulos, A., Polychroni, E., & Nektarios, P. A. (2012). Dynamic U-value estimation and energy simulation for green roofs. Energy and Buildings, 45, 240–249. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.005

Kotsiris, George, Nektarios, P. A., & Paraskevopoulou, A. T. (2012). Lavandula angustifolia growth and physiology is affected by substrate type and depth when grown under mediterranean semi-intensive green roof conditions. HortScience, 47(2), 311–317. https://doi.org/10.21273/hortsci.47.2.311

Londra, P. A., Paraskevopoulou, A. T., & Psychoyou, M. (2012). Evaluation of water-air balance of various substrates on Begonia growth. HortScience, 47(8), 1153–1158. https://doi.org/10.21273/hortsci.47.8.1153

Nikolopoulou, A. E., Nektarios, P. A., Aivalakis, G., Volterrani, M., & Chronopoulos, I. (2012). Effects of rootzone CO2 and O2 levels on seed germination and stolon growth of Cynodon dactylon. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, 62(SUPPL.1), 53–61. https://doi.org/10.1080/09064710.2012.681058

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., Spaneas, K., & Kadoglou, N. (2012). Semi-extensive green roof substrate type and depth effects on Zoysia matrella “Zeon” growth and drought tolerance under different irrigation regimes. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, 62(SUPPL.1), 165–173. https://doi.org/10.1080/09064710.2012.681391

Papafotiou, Maria, & Vagena, A. (2012). Cotton gin trash compost in the substrate reduces the daminozide spray dose needed to produce compact potted chrysanthemum. Scientia Horticulturae, 143, 102–108. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2012.06.004

Moustakas, N. K., Akoumianaki-Ioannidou, A., & Barouchas, P. E. (2011). The effects of cadmium and zinc interactions on the concentration of cadmium and zinc in pot marigold (Calendula officinalis L.). Australian Journal of Crop Science, 5(3), 277–282.

Nektarios, Panayiotis A., Amountzias, I., Kokkinou, I., & Ntoulas, N. (2011). Green roof substrate type and depth affect the growth of the native species Dianthus fruticosus under reduced irrigation regimens. HortScience, 46(8), 1208–1216. https://doi.org/10.21273/hortsci.46.8.1208

Nektarios, Panayiotis A., Kastritsis, S., Ntoulas, N., & Tsiotsiopoulou, P. (2011). Substrate amendment effects on potted plant production and dry weight partition of Lantana camara. HortScience, 46(6), 864–869. https://doi.org/10.21273/hortsci.46.6.864

Nektarios, Panayiotis A., Ntoulas, N., Mcelroy, S., Volterrani, M., & Arbis, G. (2011). Effect of olive mill compost on native soil characteristics and tall fescue turfgrass development. Agronomy Journal, 103(5), 1524–1531. https://doi.org/10.2134/agronj2011.0145

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., & Gogoula, G. (2011). Evaluation of olive mill wastecompost as a soil amendment for Cynodon dactylon turf establishment,growth, and anchorage. HortScience, 46(6), 937–945. https://doi.org/10.21273/hortsci.46.6.937

Akoumianaki-Ioannidou, A., Darras, A. I., & Diamantaki, A. (2010). Post-harvest vase solutions and storage effects on cut Nerium oleander inflorescences. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 85(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/14620316.2010.11512621

Argyropoulou, C., Akoumianaki-Ioannidou, A., Christodoulakis, N. S., & Fasseas, C. (2010). Leaf anatomy and histochemistry of Lippia citriodora (Verbenaceae). Australian Journal of Botany, 58(5), 398–409. https://doi.org/10.1071/BT10072

Darras, A. I., Akoumianaki-Ioannidou, A., & Pompodakis, N. E. (2010). Evaluation and improvement of post-harvest performance of cut Viburnum tinus inflorescence. Scientia Horticulturae, 124(3), 376–380. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.01.018

 

 

Martini AN, Papafotiou M. Effect of cytokinins on in vitro blastogenesis of Thymelaea tartonraira ssp. Tartonraira (L.) All. Acta Hortic. 2019;1242:511-514. doi:10.17660/ActaHortic.2019.1242.73

Vlachou G, Papafotiou M, Akoumianaki A, Bertsouklis KF. Propagation of Scabiosa hymettia (Boiss. & Spruner) by stem cuttings. Acta Hortic. 2019;1242:763-766. doi:10.17660/ActaHortic.2019.1242.113

Papafotiou M, Tassoula L, Mellos K. Construction and maintenance factors affecting most the growth of shrubby Mediterranean native plants on urban extensive green roofs. Acta Hortic. 2018;1215:101-107. doi:10.17660/ActaHortic.2018.1215.18

Fotia K, Ntoulas N, Koliopanos C, Tsirogiannis IL, Nektarios P. Utilization of Reflectance Indices to Evaluate the Impact of Grey or Recycled Irrigation Water on Festuca Arundinacea Turfgrass. Vol 1197.; 2018. doi:10.17660/ActaHortic.2018.1197.14

Papafotiou M, Mellos K, Chatzipavlidis I. The combined effect of green-waste compost and fertilization on growth of Ficus benjamina. Acta Hortic. 2018;1215:143-146. doi:10.17660/ActaHortic.2018.1215.27

Fotia K, Paraskevopoulou AT, Baltzoi P, et al. Effects of recycled and grey water on the growth of ornamental shrubs used in urban green spaces of north-western Greece. Acta Hortic. 2017;1189:565-568. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.113

Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis KF. Studies on in vitro propagation of Anthyllis barba-jovis L. Acta Hortic. 2017;1155:317-320. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1155.45

Marougka E, Paraskevopoulou AT. The design of the surroundings of Rizarios Ecclesiastical School and a proposal for its regeneration. Acta Hortic. 2017;1189:77-80. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.15

Papafotiou M, Tassoula L, Kefalopoulou R. Effect of substrate type and irrigation frequency on growth of Pallenis maritima on an urban extensive green roof at the semi-arid Mediterranean region. Acta Hortic. 2017;1189:275-278. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.53

Paraskevopoulou AT, Spentzas A, Lahaniotis K, Karapanos I, Perdikis D, Londra P. The establishment of a wildflower meadow “designed” for people to harvest. Acta Hortic. 2017;1189:119-124. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.24

Papafotiou M, Koutri A, Massas I. Heavy metal concentration in sage plants cultivated on an urban green roof or roadside location as affected by substrate type and fertilization. Acta Hortic. 2017;1189:439-442. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.86

Bertsouklis KF, Papafotiou M. Comparative study on the effectiveness of cytokinin type and season on in vitro culture establishment of Arbutus species. Acta Hortic. 2017;1189:435-438. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.85

Martini AN, Papafotiou M, Evangelopoulos K. Effect of substrate type and depth on the establishment of the edible and medicinal native species Crithmum maritimum on an extensive urban Mediterranean green roof. Acta Hortic. 2017;1189:451-454. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.89

Papafotiou M, Marco Martínez G, Petrocheilou A, Kanellou E. Design proposal to increase functionality and aesthetics of archaeological sites: The case study of Ancient Messene, Greece. Acta Hortic. 2017;1189:103-107. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.21

Akoumianaki-Ioannidou A, Podaropoulou L, Liakopoulos G. Assessment of growth of Mentha pulegium in a green roof system through the study of PSII photochemical parameters. Acta Hortic. 2017;1189:257-261. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.49

Kargas G, Ntoulas N, Nektarios PA, Kladou A. Soil Moisture Determination Using the Dielectric Sensor TDR300 in Porous Media with Increased Salinity. Vol 1189.; 2017. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.51

Papafotiou M, Kanellou E, Economou G. Integrated design and management of vegetation at archaeological sites to protect monuments and enhance the historical landscape. Acta Hortic. 2017;1189:1-10. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.1

Kanellou E, Papafotiou M. Restoration of the historic gardens of the former royal estate of Tatoi. Acta Hortic. 2017;1189:171-175. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.34

Papafotiou M, Koutri A, Massas I. Urban green roof versus roadside cultivation: Effect of pollution, substrate type and fertilization on heavy metal concentration in oregano plants. Acta Hortic. 2017;1189:443-446. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.87

Papafotiou M, Marco Martínez G, Petrocheilou A, Kanellou E. Design proposal involving native plants for the historical site of Early Christian Amphipolis, Greece. Acta Hortic. 2017;1189:97-101. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.20

Chronopoulou M, Papafotiou M. Bedding plants in the landscape of Athens: Data on their use and opinions of citizens and municipal employees concerning their use at various green spaces of the city. Acta Hortic. 2017;1189:59-63. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.11

Katsika E, Paraskevopoulou AT, Trigas P. A design approach to protect and enhance a natural wetland in Attica (Greece). Acta Hortic. 2017;1189:355-358. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.68

Papafotiou M, Tsalouchos N, Papagianni A, Bertsouklis KF. In vitro propagation of Lippia citriodora. Acta Hortic. 2017;1155:327-330. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1155.47

Soulis KX, Ntoulas N, Nektarios PA, Kargas G. Green Roof Runoff Reduction under Different Substrate Depths and Vegetation Covers: The Effect of Initial Substrate Moisture Conditions and Total Rainfall Depth. Vol 1189.; 2017. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.108

Akoumianaki-Ioannidou A, Chatzaki M, Koutsouris A. Fostering the educational role of plants through the development of an alternative teaching aid for maths. Acta Hortic. 2017;1189:49-52. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.9

Kanellou E, Papafotiou M, Economou G, Ntoulas N. Testing Soil Solarization as an Alternative Method for Weed Suppression at Archaeological Sites. Vol 1189.; 2017. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.13

Akoumianaki-Ioannidou A, Salta A. Regeneration and enhancement of the old railway station surrounding area at Megara Athens, Greece. Acta Hortic. 2017;1189:161-165. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.32

Tassoula L, Papafotiou M, Galanis D. Growth of the Mediterranean xerophyte Scabiosa cretica on an extensive green roof under different substrate types and irrigation regimes. Acta Hortic. 2017;1189(7):283-286. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.55

Kanellou E, Papafotiou M, Economou G, Paraskevopoulou AT. Developing wildflower meadows for the enhancement of the archaeological landscape. Acta Hortic. 2017;1189:43-47. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.8

Ntoulas N, Nektarios PA. Balancing Substrate Depth and Irrigation Inputs Influence the Aesthetic Quality of Paspalum Vaginatum When Grown on Adaptive Extensive Green Roof Systems. Vol 1189.; 2017. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.52

Martini AN, Papafotiou M, Evangelopoulos K. Establishment of the edible and medicinal endemic species Origanum dictamnus on an extensive urban Mediterranean green roof as affected by substrate type and depth. Acta Hortic. 2017;1189:461-464. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.91

Skoura A, Akoumianaki-Ioannidou A. Regeneration and enhancement of “Saint Taxiarches” cemetery at N. Ionia, Volos, and integration into the city as an urban green area. Acta Hortic. 2017;1189:185-188. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.37

Martini AN, Papafotiou M, Akoumianaki-Ioannidou A. Vegetative propagation by stem cuttings and establishment of the Mediterranean aromatic and medicinal plant Teucrium capitatum. Acta Hortic. 2017;1189:455-459. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.90

Papagianni A, Papafotiou M, Bertsouklis KF. In vitro propagation of Arbutus unedo var. rubra starting from seedlings and adult parental plants. Acta Hortic. 2017;1189:469-472. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.93

Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis KF. The effect of cytokinin type and concentration on micropropagation of Calamintha cretica. Acta Hortic. 2017;1189:477-480. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.95

Papafotiou M, Martini AN, Vlachou G. In vitro propagation as a tool to enhance the use of native ornamentals in archaeological sites of Greece. Acta Hortic. 2017;1155:301-308. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1155.43

Papafotiou M, Marco Martínez G, Petrocheilou A, Kanellou E. Design proposal to increase functionality and enhance the landscape by native plants at the archaeological site of Kolona, Aegina Island, Greece. Acta Hortic. 2017;1189:93-96. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.19

Nektarios PA, Ntoulas N. Designing Green Roofs for Arid and Semi-Arid Climates. The Route towards the Adaptive Approach. Vol 1189.; 2017. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.39

Papafotiou M, Bertsouklis KF, Martini AN, et al. Evaluation of the establishment of native Mediterranean plant species suggested for landscape enhancement in archaeological sites of Greece. Acta Hortic. 2017;1189:177-180. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.35

Kanellou E, Papafotiou M, Lefas P, Petrocheilou A. Testing inert materials for reburial and paving purposes as a weed elimination method at archaeological sites. Acta Hortic. 2017;1189:73-76. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.14

Alevizos I, Paraskevopoulou AT, Kamoutsis A, Psychogiou M, Londra P. The impact of design on the environmental contribution of street trees in Kallithea, Athens. Acta Hortic. 2017;1189:251-255. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.48

Tassoula L, Papafotiou M, Fouskaki M. Growth of the halophyte Atriplex halimus on a green roof at the semi-arid Mediterranean region as affected by substrate type and irrigation regime. Acta Hortic. 2017;1189:287-290. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.56

Paraskevopoulou AT, Athanasiou A. Children’s perception on the design of their playground. Acta Hortic. 2017;1189:143-146. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.28

Vlachou G, Papafotioua M, Bertsouklis KF. In vitro propagation of Ballota acetabulosa. Acta Hortic. 2016;1113:171-174. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1113.25

Patakioutas G, Dimou D, Kostoula O, et al. Turfgrass root system inoculation and colonization by a mycorrhizal fungus and other symbiotic microorganisms and evaluation of its effects on green turf cover and growth. Acta Hortic. 2016;1122:65-72. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1122.9

Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis KF. In vitro propagation of Calamintha nepeta. Acta Hortic. 2016;1113:189-194. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1113.28

Martini AN, Papafotiou M. Micropropagation of Limoniastrum monopetalum L. Acta Hortic. 2016;1113:195-200. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1113.29

Nektarios PA, Nydrioti E, Kapsali T, Ntoulas N. Substrate Type, Depth and Irrigation Regime Effects on Ebenus Cretica Growth in Extensive Green Roof. Vol 1108.; 2016. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1108.39

Papafotiou M, Tassoula L, Liakopoulos G, Kargas G. Effect of substrate type and irrigation frequency on growth of Mediterranean xerophytes on green roofs. Acta Hortic. 2016;1108:309-316. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1108.41

Martini AN, Papafotiou M, Majumder DAN. Micropropagation of Teucrium capitatum L. Acta Hortic. 2016;1113:183-187. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1113.27

Nektarios PA, Nydrioti E, Kapsali T, Ntoulas N. Crithmum Maritimum Growth in Extensive Green Roof Systems with Different Substrate Type, Depth and Irrigation Regime. Vol 1108.; 2016. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1108.40

Papafotiou M, Martini AN, Bertsouklis KF, Majumder DAN. Micropropagation of Atriplex halimus L. Acta Hortic. 2016;1113:207-210. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1113.31

Tsagkarakis AE, Papathanasis AC, Karamatzoglou EN, Papadoulis GT, Papafotiou M. Effects of plant growth regulators on survival and fitness of the oleander aphid, Aphis nerii (Homoptera: Aphididae), and the citrus mealybug, Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). Acta Hortic. 2015;1105:197-203. doi:10.17660/ActaHortic.2015.1105.28

Antonatos SA, Barbetaki AE, Papadoulis GT, Papafotiou M. Seasonal abundance of Gynaikothrips ficorum (Marshal) and its natural enemies on Ficus microcarpa in Greece. Acta Hortic. 2015;1105:101-107. doi:10.17660/ActaHortic.2015.1105.15

Kartsonas E, Papafotiou M. Effect of photon flux, CO2 concentration and culture vessels covering material, on physiological characteristics of Quercus euboica in vitro grown plantlets. Acta Hortic. 2013;990:415-422.

Papafotiou M, Trigka M, Bertsouklis KF. In vitro propagation of Arbutus × andrachnoides link. From seedling tissues. Acta Hortic. 2013;990:405-408. doi:10.17660/ActaHortic.2013.990.51

Martini AN, Papafotiou M. Micropropagation as means for the conservation of the rare and endangered × Malosorbus florentina Zucc. (Rosaceae). Acta Hortic. 2013;990:409-414. doi:10.17660/ActaHortic.2013.990.52

Akoumianaki-Ioannidou A, Langousi I, Drakopoulos D, Fetsi T. Post-harvest performance and wet storage effects on cut Polygala myrtifolia inflorescences. Acta Hortic. 2013;990:143-150. doi:10.17660/actahortic.2013.990.15

Papafotiou M, Pergialioti N, Papanastassatos EA, Tassoula L, Kargas G, Massas I. Effect of substrate type and depth and the irrigation frequency on growth of semiwoody Mediterranean species in green roofs. Acta Hortic. 2013;990:481-486. doi:10.17660/ActaHortic.2013.990.62

Papafotiou M, Papanagiotou P. Comparative evaluation with biometric and physiological characteristics of ornamental shrubs as for their contribution to the environment under two irrigation frequencies. Acta Hortic. 2013;990:369-372. doi:10.17660/ActaHortic.2013.990.46

Nektarios PA, Ntoulas N, Nydrioti E. Turfgrass use on intensive and extensive green roofs. In: Acta Horticulturae. Vol 938. ; 2012:121-127.

Nektarios PA, Monteiro JA. Introduction to SM14: Environmental issues in turfgrass. Acta Hortic. 2012;938:93.

Akoumianaki-Ioannidou A, Podaropoulou L, Rasouli M, Bilalis D. Seedlings production of Ocimum basilicum in two systems (float and seedbed) with organic and inorganic fertilization. Acta Hortic. 2012;937:1301-1305.

Akoumianaki-Ioannidou A, Rasouli M, Podaropoulou L, Bilalis D. Seedlings production of Mentha x piperita (peppermint) and Mentha spicata (spearmint) in float system with organic and inorganic fertilization. Acta Hortic. 2012;937:1307-1312. doi:10.17660/actahortic.2012.937.162

Bertsouklis KF, Papafotiou M. Effect of various cytokinins on micropropagation of Arbutus × andrachnoides link. Acta Hortic. 2011;923:213-218. doi:10.17660/ActaHortic.2011.923.32

Martini AN, Papafotiou M. Effect of thidiazuron on shoot regeneration and subsequent rhizogenesis of XMalosorbus florentina Zucc. Acta Hortic. 2011;923:169-176. doi:10.17660/ActaHortic.2011.923.24

Kartsonas E, Papafotiou M. Effect of culture vessels size and covering material on leaf morphological and anatomical characteristics of Quercus euboica in vitro plantlets. Acta Hortic. 2010;885:191-196. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.24

Akoumianaki-Ioannidou A, Papagianni M, Fasseas C. Propagation of Elaeagnus ×ebbingei by cuttings and its evaluation as an ornamental for use in Urban and Sub-Urban areas. Acta Hortic. 2010;885:27-32. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.2

Papafotiou M, Voreakou M, Rafailidis N, Katsojianni S. The Effect of Planting Level at an Urban Road Slope on Plant Growth. Acta Hortic. 2010;881:335-338. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.47

Papafotiou M, Antoniou I, Akoumianaki-Ioannidou A. Studies on in vitro propagation of Bauhinia variegata. Acta Hortic. 2010;885:263-266. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.35

Ntoulas N, Nektarios PA. Design of Athens’ Tram and Urban Bus Depots Surrounding Areas Based on Noise Levels Monitoring. Vol 881.; 2010. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.49

Papafotiou M, Kanellou E. Restoration of a roman villa garden in the archaeological site of eleusis. Acta Hortic. 2010;881:1011-1014. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.168

Akoumianaki-Ioannidou A, Alexiou P, Fasseas C. Propagation of Pterocephalus perennis by cuttings and its evaluation as ornamental. Acta Hortic. 2010;885:21-26.

Bertsouklis KF, Papafotiou M. Effect of storage on Arbutus andrachne L. seed germination. Acta Hortic. 2010;885:65-72.

Paraskevopoulou AT, Nektarios PA, Photinopoulou P, Nydrioti E, Stergiopoulos G, Labropoulos P. The restoration of the fire affected area of the medieval castle ruins at the traditional village of leontari, arcadia, hellas. Acta Hortic. 2010;881:905-908. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.152

Akoumianaki-Ioannidou A, Paraskevopoulou AT, Tachou V. The significance of plants in school grounds and environmental education of secondary schools in Trikala, Hellas. Acta Hortic. 2010;881:843-846. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.139

Bertsouklis KF, Papafotiou M. Studies on propagation of Globularia alypum L. Acta Hortic. 2010;885:73-78.

Nikologianni A, Andreou P, Nektarios PA, Markoglou AN. Metalaxyl-m leaching from different substrates and drainage systems in intensive green roofs. Acta Hortic. 2010;881:725-728. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.119

Papafotiou M, Skylourakis A. In vitro propagation of Callistemon citrinus. Acta Hortic. 2010;885:267-270. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.36

Paraskevopoulou AT, Papafotiou M, Massas I. Suitable plant species to meet the environmental conditions of the piraeus passenger port. Acta Hortic. 2010;881:555-558. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.91

Nektarios PA, Ntoulas N, Zacharopoulou A, Chronopoulos I. Athens Concert Hall Roof Garden Construction. Vol 881.; 2010. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.112

Papafotiou M. In vitro propagation of temperate zone woody plants with potential ornamental use. Acta Hortic. 2010;885:255-262. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.34

Nydrioti E, Papadopoulou M, Nektarios PA. Turfgrass growth and evapotranspiration in intensive green roof systems. Acta Hortic. 2010;881:721-724. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.118

Grammatikopoulou K, Kantsos N, Nektarios PA, Petrakis G. Reclamation of inclined bentonite mining byproducts by hydroseeding in the island of milos. Acta Hortic. 2010;881:559-562. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.92

Fasseas C, Akoumianaki-Ioannidou A. Some anatomical features of Laurus nobilis leaves contributing to its suitability as ornamental plant in temperate climates. Acta Hortic. 2010;885:99-108. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.13

Papafotiou M, Kanellou E, Economou G. Alternative practices for vegetation management in archaeological sites - The case of Eleusis. Acta Hortic. 2010;881:879-883. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.148

Papafotiou M, Chatzijiannaki Z, Stilianaki G. The effect of design of an urban park on traffic noise abatement. Acta Hortic. 2010;881:331-334. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.46

 

Αξιολόγηση

Είσοδος