Αρχική

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογία

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2016

 • Balabanidou V, Kampouraki A, MacLean M, Blomquist G.J, Tittiger C, Juárez P, Mijailovsky S.J, Chalepakis G, Anthousi A, Lynde A, Antoine S, Hemingway J, Ranson H, Lycett G.J, Vontas J. (2016) Cytochrome P450 associated with insecticide resistance catalyzes cuticular hydrocarbon production in Anopheles gambiae. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America doi: 10.1073/pnas.1608295113 PMID: 27439866
 • Grigoraki L, Balabanidou V, Meristoudis C, Miridakis A, Ranson H, Swevers L, Vontas J (2016) Functional and immunohistochemical characterization of CCEae3a, a carboxylesterase associated with temephos resistance in the major arbovirus vectors Aedes aegypti and Ae. albopictus. Insect Biochemistry Molecular Biology 2016 Jul;74:61-7. doi: 10.1016/j.ibmb.2016.05.007 PMID: 27180726
 • Ilias A, Vassiliou V, Vontas J, Tsagkarakou A (2016) Molecular diagnostics for detecting pyrethroid and abamectin resistance mutations in Tetranychus urticae. Pesticide Biochemistry and Physiology (in press) doi:10.1016/j.pestbp.2016.07.004 online

2015

 • Chen X., Jiang X., Gu J., Xu M., Wu Y., Deng Y., Zhang C., Bonizzoni M., Dermauw W., Vontas J., Armbruster P., Huang X., Yang Y., Hao Z., He W., Peng H., Liu Y., Wu K., Chen J., Lirakis M., Topalis P., Van Leeuwen T., Hall AB., Jiang X., Thorpe C., Mueller RL., Sun C., Waterhouse RM.,Yan G., Tu ZJ., Fang X., James AA. (2015) The genome sequence of the Asian Tiger mosquito, Aedes albopictus reveals insights into its biology, genetics and evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 112 no. 44 E5907-E5915. doi: 10.1073/pnas.1516410112 PMID: 26483478
 • Grigoraki L., Lagnel J., Kioulos I., Kampouraki A., Morou E., Labbé P., Weill M., Vontas J. (2015) Transcriptome profiling and genetic study reveal amplified carboxylesterase genes implicated in temephos resistance, in the Asian tiger mosquito Aedes albopictus. PloS Neglec Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Americaed Tropical Diseases. 9(5):e0003771. doi: 10.1371/journal.pntd.0003771. PMID: 26000638
 • Riga M., Myridakis ., Tsakireli ., Morou ., Stephanou ., Nauen ., Van Leeuwen ., Douris V., Vontas J. (2015) Functional characterization of the Tetranychus urticae CYP392A11, a cytochrome P450 that hydroxylates the METI acaricides cyenopyrafen and fenpyroximate. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 65: 91-99. doi: 10.1016/j.ibmb.2015.09.004. PMID: 26363294
 • Nauen R., Wölfel K., Lueke B., Myridakis A., Tsakireli D, Roditakis E., Tsagkarakou A, Stephanou E., Vontas J. (2015) Development of a lateral flow test to detect metabolic resistance in Bemisia tabaci mediated by CYP6CM1, a cytochrome P450 with broad spectrum catalytic efficiency. Pesticide Biochemistry and Physiology. 121: 3-11. doi:10.1016/j.pestbp.2014.12.023. PMID: 26047106
 • Pavlidi N., Tseliou V., Riga M., Nauen R., Van Leeuwen T., Labrou N. and Vontas J. (2015) Functional characterization of glutathione S-transferases associated with insecticide resistance in Tetranychus urticae. Pesticide Biochemistry and Physiology. 121: 53-60. doi:10.1016/j.pestbp.2015.01.009. PMID: 26047112
 • Thawer N.G., Ngondi J., Mugalura F., Mwalimu D., Morou E., Vontas J., Protopopoff N., Mutagahywa J., Lalji S., Molteni F., Ramsan M., Willilo R., Kafuko J., Ndong I., Reithinger R., Magesa S. (2015) Use of Insecticide Quantification Kits to investigate the quality of spraying and decay rate of Bendiocarb on different wall surfaces in Kagera region, Tanzania. Parasites and Vectors. 8: 242. doi: 10.1186/s13071-015-0859-5. PMID: 25896604
 • Jones C.M, Papanicolaou A, Mironidis G.K, Vontas J, Yang Y., Lim K.S., Oakeshott J.G., Chris Bass C., Chapman J.W. (2015) Genome-wide transcriptional signatures of migratory flight activity in a globally invasive insect pest. Molecular Ecology. doi: 10.1111/mec.13362.  [Epub ahead of print] PMID: 26331997
 • Ilias A., Lagnel J., Kapantaidaki D., Roditakis E., Tsigenopoulos C., Vontas J., Tsagkarakou A. (2015) Transcription analysis of neonicotinoid resistance in Mediterranean (MED) populations of B. tabaci reveal novel cytochrome P450s, but no nAChR mutations associated with the phenotype. BMC Genomics 16, 939.
 • Halon E., Eakteiman G., Moshitzky P., Elbaz M., Alon M., Pavlidi N., Vontas J and Morin S. (2015) Only a minority of broad-range detoxification genes respond to a variety of phytotoxins in generalist Bemisia tabaci species. Scientific Reports 10;5:17975. doi: 10.1038/srep17975.
 • AlSuhaibani E., Voudouris C., Al-Atiyat R., Kotzamumin A., Vontas J., Margaritopoulos J. (2015) Identification of a point mutation in the ace1 gene of Therioaphis trifolli maculata and detection of insecticide resistance by a diagnostic PCR-RFLP assay. Bulletin of Entomological Research.  17: 1-5.  [Epub ahead of print]. PMID: 26278202

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Aliferis KA, Jabaji S, 2011. Metabolomics-a robust bioanalytical approach for the study of the modes-of-action of pesticides: a review. Pesticide Biochemistry and Physiology 100,105-17
 • Aliferis KA, Chrysayi-Tokousbalides M, 2011. Metabolomics in pesticide research and development: review and future perspectives. Metabolomics 7,35-53
 • Balabanidou V, Kampouraki A, MacLean M, Blomquist G.J, Tittiger C, Juárez P, Mijailovsky S.J, Chalepakis G, Anthousi A, Lynde A, Antoine S, Hemingway J, Ranson H, Lycett G.J, Vontas J. (2016) Cytochrome P450 associated with insecticide resistance catalyzes cuticular hydrocarbon production in Anopheles gambiae. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America doi: 10.1073/pnas.1608295113 PMID: 27439866
 • Riga M., Myridakis, Tsakireli, Morou, Stephanou, Nau, Van Leeuwen ., Douris V, Vontas J. (2015) Functional characterization of the Tetranychus urticae CYP392A11, a cytochrome P450 that hydroxylates the METI acaricides cyenopyrafen and fenpyroximate. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 65: 91-99. doi: 10.1016/j.ibmb.2015.09.004. PMID: 26363294
 • Hemingway J, J Vontas, R Poupardin, J Raman, J Lines, C Schwabe, A Matias, and I Kleinschmidt (2013) Country-level operational implementation of the Global Plan for Insecticide Resistance Management. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110: 9397-9402. PMID: 23696658
 • Dermauw W, N Wybouw, S Rombauts, B Menten, J Vontas, M Grbic, RM Clark, R Feyereisen, and T Van Leeuwen (2013) A link between host plant adaptation and pesticide resistance in the polyphagous spider mite Tetranychus urticae. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110: E113-E122. PMID: 23248300