Αρχική

Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης

Καθηγητής
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
2105294536
2105294504
akostis@aua.gr
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Αρχές της Αειφορικής Καλλιέργειας Κηπευτικών Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ειδική Λαχανοκομία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κηπευτικά υπό Κάλυψη Προπτυχιακό Επιλογής
Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας (Αειφορική-Βιολογική Λαχανοκομία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Καλλιέργεια Φυτών υπό Κάλυψη Μεταπτυχιακό Επιλογής