Αρχική

Χρυσούλα Τζουτζούκου

Λέκτορας
Εργαστήριο Δενδροκομίας
2105294597
2105294592
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα - Αειθαλή) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων & Θάμνων Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Δενδροκομία (Γενική) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό