Αρχική

Ιωάννης Βόντας

Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
2105294546
2105294514
vontas@aua.gr
http://www.aua.gr/vontas/
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Ειδικά Θέματα Γεωργικής Φαρμακολογίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γεωργική Φαρμακολογία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Χημική Φυτοπροστασία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό