Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Γεωργικής Φαρμακολογίας

Ιωάννης Βόντας
, Κωνσταντίνος Αλιφέρης , Φωτεινή Φλουρή
1
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής
  • Ειδικά θέματα βιοδοκιμών για την αποτελεσματικότητα και τοξικότητα φυτοπροστατευτικών προιόντων: μέθοδολογίες και ανάλυση αποτελεσμάτων
  • Μοριακή ανάλυση ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά και τα βιοκτόνα
  • Βιοτεχνολογικές και ICT εφαρμογές διαχείρισης της ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά, στα πλαίσια ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης
  • Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη φυτοπροστατευτικών νέας γενιάς (metabolomics, effectors, συστήματα σάρωσης κυτταροκαλλιεργειών, πρωτεινική βιοτεχνολογία, γενωμικές προσεγίσεις κλπ)
  • Ανάπτυξη και αξιολόγηση νηματοδοκτόνων φυσικής προέλευσης (plant extracts – green chemistry)
  • Σύγχρονες τεχνολογίες στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και διαχείριση ζιζανιοκτόνων
  • Ειδικά θέματα νομοθεσίας για τις διαδικασίες έγκρισης και χρήσης των βιοκτόνων και των φυτοπροστατευτικών στην Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση