Αρχική

Χάρολντ Κρίστοφερ Πάσσαμ

Καθηγητής
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
2105294535
2105294504
passam@aua.gr