Αρχική

Δημήτριος Μπιλάλης

Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργίας
2105294494
2105294494
bilalis@aua.gr
Bilalis Dimitris CV final EN.pdf

Dr., Dr. h.c. Δημήτριος Ι. Μπιλάλης 

Επίτιμος Διδάκτορας (Doctoris Honoris Causa) USAMV cluj

Καθηγητής Βιολογικής Γεωργίας

 

Βιογραφικό Σημείωμα Πτυχία 1. Πτυχίο Γεωπόνου Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993) (Λίαν Καλώς). 2. Διδακτορικό δίπλωμα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργίας (1999) (Άριστα). Βιογραφικά στοιχεία Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα. Γεννήθηκα στο Μεσολόγγι το έτος 1968. Το στοιχειώδη και μέσο κύκλο εκπαίδευσης παρακολούθησα στο Μεσολόγγι, στη Παλαμαϊκή Σχολή. Το 1987 κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων πέτυχα στην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.) και αποφοίτησα από το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1993 με βαθμό λίαν καλώς. Το έτος 1992 παρακολούθησα σεμιναριακό κύκλο μαθημάτων “Eυρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Γεωπονικές Επιστήμες” της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet. Το έτος 1993 παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κατάρτισης στα G.I.S. “Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Αξιολόγησης Φυσικών Πόρων” που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Εδαφολογίας του Γ.Π.Α.. Νοεμβ.1993- Φεβρ. 1995: θητεία στο στρατό ξηράς. Το Απρίλιο του 1995 συμμετείχα στο 29ο Πρόγραμμα υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. όπου και ήμουν 1ος επιτυχών στην ειδίκευση “Συστήματα Εδαφοκατεργασίας” όπου και έτυχα υποτροφίας, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το 1999 αναγορεύθηκα διδάκτορας των Γεωπονικών Επιστημών με τον βαθμό “Άριστα”. Η διδακτορική μου διατριβή είχε τίτλο “Μελέτη συστημάτων εδαφοκατεργασίας- σποράς με και χωρίς λίπανση σε φυτικές και εδαφικές παραμέτρους σε μία 3ετή αμειψισπορά” και εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Γεωργίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. Ομιλώ πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα. Χρήστης γεωγραφικών πληροφοριακών προγραμμάτων (Arc-View, Geomedia) στατιστικών προγραμμάτων (Statistica, Statgraphics, SPSS, STATA κ.α.) και γεωργικών προγραμμάτων του F.A.O. (CropWat και FCC3 for Windows κ.α.) και προγράμματος αξιολόγησης και φυσιολογίας φυτικών πληθυσμών (Plantmod της Greenhat software company), του προγράμματος DT- software (Delta –T Scan version 2.04, Delta –T devices Ltd), των προγραμμάτων της Microsoft Office (ver. 2000), Correl WordPerfect Suite (ver 8.0), προγραμμάτων διαδικτύου (Netscape, Explorer κ.α.), λειτουργικών προγραμμάτων (DOS, Windows 98, 2000 NT) καθώς και προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας (Photoshop Acrobat, Correl κ.α.). Μέλος σε Εταιρείες – Επιμελητήρια-Οργανώσεις 1. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 2. Ελληνική Διεπιστημονικής Εταιρείας για την Οικολογική Γεωργία (ΡΕΑ) 1999-2004. 3. ΕΚΑΠΣ: Εταιρεία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων. (Ιδρυτικό μέλος). 4. Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας (Ε.Ε.Ε). 5. Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.). 6. Ιδρυτικό μέλος παγκόσμιας οργάνωσης ερευνητών βιολογικής γεωργίας (ISOFAR), Berlin 2003. 7. Εθνικός εκπρόσωπος στην Παγκόσμια Οργάνωση Κινημάτων για την βιολογική Γεωργία (IFOAM-EU) 2008-2009. 8. Μέλος ΕΝΕΠΡΟΤ (Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Τυποποίηση & Προτυποποίηση) από το 2008. 9. Μέλος της Περιβαλλοντικής Μ.Κ.Ο. «Οργάνωση ΓΗ» από το 2011. 10. Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (ΕΖΕ). (Αντιπρόεδρος ΔΣ από 2015). 11. Μέλος της European Weed Research Society (EWRS) από το 2014. 12. Μέλος της Horticulture and Forestry Society, Romania από το 2013. 13. Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ του ΓΠΑ (2015). Διακρίσεις 1. Υποτροφία ΙΚΥ για εκπόνηση διδακτρορικής διατριβής 2005-2008. 2. Υποτροφία στα πλαίσια του προγραμματος Erasmus κατά το ακ. Έτος 2012-13 και υπεύθυνος διακρατικής συμφωνίας ΓΠΑ- USAMVCLUJ. 2012-13 & 2014-15. 3. Επίτιμο μέλος της Horticulture and Forestry Society, Romania. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1. Λέκτορας “Βιολογικής γεωργίας” στο Εργαστήριο Γεωργίας του Γ.Π.Α. από τον Ιούνιο 2001 (κρίση 6/2/2001). 2. Επίκουρος καθηγητής “Βιολογικής γεωργίας” από τον Φεβρ του 2006, μονιμοποίηση Ιούνιος 2010. 3. Αναπληρωτής καθηγητής “Βιολογικής γεωργίας” από τον Αύγουστο του 2012. 4. Προπτυχιακή Διδασκαλία στο Παν. Ιωαννινων (ν. 407/82) 3.1 “Γενική Γεωργία” (3ο εξάμηνο) 3.2 “Ειδική Γεωργία” (6ο εξάμηνο) 3.3 “Βιολογική Γεωργία” (9ο εξάμηνο), 3.4 “Εκτίμηση ζημιών Φυτικού κεφαλαίου” (9ο εξαμηνο) στο Τμήμα Διαχείρισης & Οργάνωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Αγρινίου τα ακαδ. έτη 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 και 2005-06 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 5. Διδασκαλία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus των μαθημάτων “Βιολογική γεωργία” και “Γενική Γεωργία” κατά τα ακαδ. έτη 2005-06 και 2006-07. 6. Εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ειδικά εργαστηριακά θέματα Γεωργίας καθώς επίβλεψη πτυχιακών και μεταπτυχιακών μελετών, συμμετοχή σε τριμελής και επταμελής επιτροπές μεταπτυχιακών & διδακτορικών διατριβών του Γ.Π.Α. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Α.Π.Θ. , Ε.Μ.Π, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Universitat Polytecnica De Valencia. 7. Σύνταξη προγραμμάτων σπουδών (ΟΣΠ) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1999) στα μαθήματα του δεύτερου κύκλου των Τ.Ε.Ε. 8. Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης γεωπόνων – εκπαιδευτών μέσης εκπαίδευσης “Νέες Tεχνολογίες και Oικολογικά επιτεύγματα στη Γεωργία και Κτηνοτροφία”. Διοργάνωση Γ.Π.Α. Αθήνα 1999-2000 & 2000-2001 (δύο κύκλοι). 9. Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα κατάρτισης “Εφαρμογές γεωπονίας στις οικολογικές – βιολογικές καλλιέργειες” Διοργάνωση Κ.Ε.Κ.-Γ.Π.Α. Αθήνα 2000. 10. Διδασκαλία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ των μαθημάτων 9.1 “Βιολογική Γεωργία” 9.2 “Γονιμότητα & Λιπάνσεις” για τα ακαδημαϊκά έτη 2002-03 εως 2012. 9.3 “Φυσιολογία φυτών Μεγάλης καλλιέργειας” 2003-04 & 2004-05. 9.4 Εισηγητής στο Δ.Π.Μ.Σ. του Πανεπ. Ιωαννίνων «Πιστοποίηση και ασφάλεια γεωργικών προϊόντων» 2006-2007-2008 9.5 Παν. Θεσσαλία με εισηγήσεις σε θέματα “Βιολογικής Γεωργίας” 2009 & 2014. 9.6 ΓΠΑ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής στο ΜΠΣ «Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας» το μάθημα “Πιστοποίηση ζωοκομικών προϊόντων” τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-12, 2012-13 & 2013-14. 9.7 ΓΠΑ στο ΔΠΜΣ «Αμπελουργία – Οινολογία» των τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής το μάθημα “Εναλλακτικές Μέθοδοι Καλλιέργειας Αμπέλου” τα έτη 2012-13 , 2013-14 & 2014-2015. 9.8 ΓΠΑ στο ΠΜΣ. «Βιολογική –Ολοκληρωμένη Παραγωγή & Πιστοποίηση» 2012 έως σήμερα. Τα μαθήματα: 9.8.1 Βιολογική-Ολοκληρωμένη καλλιέργεια Φ.Μ.Κ. 9.8.2 Πιστοποίηση στη Γεωργική Παραγωγή. 11. Διαπιστευμένος εκπαιδευτής της Εθν. Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, με διδασκαλία σε 4 σεμινάρια εκπαίδευσης γεωπόνων του δημοσίου (2 φυτικής παραγωγής και 2 ζωικής παραγωγή για το έτος 2005) και μέλος επιτροπής δύο διατριβών τελειοφοίτων. 12. Αξιολογητής προτάσεων για μεταδιδακτορική έρευνα στο ΙΚΥ (2005-6, 2006-7 & 2010-11). 13. Εξεταστής στο μάθημα “Βιολογική γεωργία” του ΙΚΥ (2006). 14. Επόπτης μεταπτυχιακών σπουδών στην Ολλανδία για λογαριασμό του ΙΚΥ. (2007-2010). 15. Αξιολόγησής ΙΚΥ 2012 για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (μέσω της ηλεκτρονικής βάσης). 16. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό) στη Θεματική ενότητα “ΔΠΠ50 Διαχείριση & Προστασία Φυσικών Πόρων” για τα ακαδ. Έτη 2011-2012, 2012-13 και 2013-2014 (και ως συντονιστής της Θεματικής Ενότητας). 17. Διδασκαλία στο πρόγραμμα της Νέας Γενιάς «Τριπτόλεμος» για νέους ανέργους» 2012,2013,2014 & 2015. 18. Διδασκαλία σε θέματα βιολογικής γεωργίας για το ΚΕΘΕΑ. Οκτ & Νοέμβριος 2012. 19. Διδασκαλία στο πρόγραμμα κατάρτισης του ΓΠΑ σε αρωματικά φυτά, Οκτ & Νοέμβριος 2013 & 2014. 20. Εκπαίδευση παραγωγών στην Οργάνωση ΓΗ του προγράμματος της ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ , του Ομίλου Πειραιώς στην Οργάνωση ΓΗ. "Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους". Μάρτιος 2014. 21. Διδασκαλία στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Ιανουάριος 2015 & 2016. Επίβλεψη Διδακτορικών διατριβών που έχουν παρουσιασθεί : 4 Επίβλεψη Διδακτορικών διατριβών υπό υλοποίηση : 4 Επίβλεψη Μεταπτυχιακών διατριβών:> 10 στο ΓΠΑ και 5 στο Ανοιχτό Παν Κύπρου. Επίβλεψη Πτυχιακών διατριβών:> 30

Bilalis Dimitris CV final EN.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Ειδικά Θέματα Εδαφοκατεργασίας Προπτυχιακό Επιλογής
Γονιμότητα Εδάφους και Λιπάνσεις Καλλιεργειών Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ειδική Γεωργία Ι Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βιολογική Γεωργία Προπτυχιακό Επιλογής
Βιολογική Γεωργία Μεταπτυχιακό Επιλογής

Επαγγελματική Διοικητική & Ερευνητική δραστηριότητα. 1. Τομεάρχης δακοκτονίας στη Διευθ. Γεωργίας Αιτ/νίας από τον Ιούνιο 1995 έως τον Νοέμβριο 1995. 2. Ερευνητική συμμετοχή στο πρόγραμμα “ Giant reed (Arundo donax L.) network improvement, biomass productivity and industrial use” (project: FAIR-CT96-2028) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε, από τον Ιούνιο του 1999 έως τον Ιούνιο του 2000. 3. Τεχνική & διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων γεωργικής κατάρτισης του Κ.Ε.Κ.- Γ.Π.Α από τον Μάρτιο 1999 έως τον Ιούνιο του 2001. 4. Επιστημονικός Συνεργάτης Έργου, της Αναπτυξιακής Εταιρίας Μαγνησίας (ΑΝΕΜ Α.Ε.-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας), στο έργο “Δημιουργία Πιλοτικού Κέντρου Υποστήριξης Αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών Επιχειρήσεων” & “Πιλοτική κατάρτιση γεωργών στην ολοκληρωμένη παραγωγή/βιολογική γεωργία” 2000-2001. 5. Επισκέπτης ερευνητής στο Institute of Organic Agriculture του Πανεπιστημίου της Βόννης. Ιούνιος 2000, Ιούνιο-Ιούλιο 2001, Σεπτέμβριο 2001, Ιούνιο 2003. 6. Μέλος ερευνητικής ομάδας ανταλλαγής Ελλήνων & Γερμανών επιστημόνων στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος DAAD για τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2001, 2001-002 και 2002-2003. 7. Πρόεδρος Δ.Σ. Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας του οργανισμού πιστοποίησης ΔΗΩ (2003- 2005). 8. Μέλος του Συμβουλίου Πιστοποίησης του Πιστοποιητικού Οργανισμού ΔΗΩ (2004-2005, και 2007 έως 2012). 9. Μέλος επιτροπής αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2004-2006). 10. Mέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Γεωπονίας του ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ (υπ.αρ. απ. 483/24-9-2004) 2004 έως σήμερα. 11. Ερευνητική συμμετοχή στο πρόγραμμα “Bio@gro-Demonstration of an online Multilingual Biological Agricultural eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens” (project no:11293) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, από τον Φεβρουάριο του 2005 έως το Δεκ. 2006. 12. Ερευνητική συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΘΙΑΓΕ “Διερεύνηση Ανάπτυξης Ευκαιριών Στροφής των Καπνοπαραγωγών προς άλλες Απασχολήσεις (Μέτρο 8, Καν.(ΕΚ) 218/02) 2004-2005. 13. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος “Αξιολόγηση του φυσικού βιοδιεγέρτη ρίζας RIZOCYN” ΓΠΑ 2005. 14. Μέλος της τεχνικής επιτροπής του ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) (αρ. πρωτ. 2480/21.4.2005 αποφ. 49ης Συνεδρίασης/20-4-2005) από το 2005 έως το 2008. 15. Μέλος τεχνικής επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού (ΤΕΠΥ) Αρ. Υπ. Απόφασης 244686/21-2-2006 για την διετία 2006-2007. 16. Ερευνητική συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΠΕΓΕΠ “Δοκιμές επικύρωσης – επιδεικτικές εφαρμογές στη βιολογική αμπελουργία και την οινοποίηση από βιολογική παραχθείσα πρώτη ύλη” 2006-2008. 17. Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης της Μελέτης αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στη Περιφέρεια Θεσσαλίας 2006. 18. Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης της Μελέτης αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 2006. 19. Μέλος επιτροπής σύνταξης προτύπων για τις βιολογικές αγορές, 2006) στον ΕΛΟΤ (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης). 20. Μέλος της επιτροπής για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και παραλαβή του Υποέργου ΙΙΙ “Συλλογή, διάσωση και προστασία φυτογενετικού υλικού” του Μέτρου 6.3 (Υπ. Απόφαση 9732/3-11-2006). 21. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιολογικών προϊόντων (ΥΠΑΑΤ Αρ Πρωτ 24767/ 9-9-2009).(2009). 22. Αξιολογητής προτάσεων του προγράμματος “SOPIEC-A2-O2.2.1-2007-1+Capacities-I-2007-2” της Ρουμανίας. 23. Επιστημονικός υπεύθυνος στη Μελέτη «Δυνατότητες καλλιέργειας Βιολογικού βαμβακιού στο Ν. Καρδίτσας» 2009. 24. Επιστημονικός υπεύθυνος στη Μελέτη «Δυνατότητα καλλιέργεια βιολογικών αρωματικών φυτών στην Ελλάδα» για την εταιρεία KORRES 2008. 25. Επιστημονικός συνεργάτης διακρατικού προγράμματος Leonardo Da Vinci με κωδική ονομασία “AgroHealth” (Ελλάδα-Βουλγαρία- Ρουμανία – Κύπρος 2007-2009. 26. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος FP7-KBBE-2009-3 «Legume-supported cropping systems for Europe» 2009-2013. 27. Μέλος ομάδας καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων προσκεκλημένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες Ιανουάριος 2010. 28. Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων της διακρατικής συνεργασίας 2010-2011 Ελλάδος – Τουρκίας ΓΓΕΤ. Ιούλιος 2010. 29. Μέλος Τριμελής Επιτροπής (ΣΑΕΠ) του Υπ. Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (2011) ως εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ (Υπ Αποφ Αρ. 38842/ΙΑ/31-3-2011, ΦΕΚ 134τ. ΥΟΔΔ). 30. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος της ΓΓΕΤ “ Έλεγχος και αξιολόγηση βιολογικού φωσφορικού λιπάσματος προερχόμενου από τη μεταχείριση φωσφορίτη με διάλυμα καλλιέργειας τριών διαφορετικών στελεχών θειοβακτηρίων” στα πλαίσια της προκήρυξης «Κουπόνι Καινοτομίας» 2011. 31. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Επιδεικτικές εφαρμογές της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας» για την ΕΑΣ Μεσολογγίου & ΟΠΕΚΕΠΕ 11/2011- 3/2012. 32. Διοικητικό έργο στο Τμήμα ΕΦΠ και το ΓΠΑ. 33. Mέλος της επιτροπής ανακήρυξης υποψηφίων στο ΠΜΣ, 34. Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης & προγραμματισμού των καλλιεργειών του ΓΠΑ 2008-σήμερα. 35. Mέλος της ομάδας σύνταξης της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης. 36. Μέλος της επιτροπής λιπασμάτων του ΥΠ.Α.Α.Τ. ως εκπρόσωπος του Γ.Π.Α. 2012 με ορισμό από το Τμήμα Ε.Φ.Π. 37. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος Πολυνησιωτικότητα του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων 2011-2013. 38. Μέλος του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Αμεροληψίας ISO-22000 του Φορέα Πιστοποίησης ΔΗΩ (2011). 39. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Επιδεικτικές εφαρμογές της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας» για την ΕΑΣ Μεσολογγίου & ΟΠΕΚΕΠΕ (2012). 40. Μέλος της Ομάδας έργου «Ερμηνευτική προσέγγιση και δυνατότητες παρεμβάσεων στην περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης Λάδωνα» σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. 2012-2014. 41. Διοικητικό έργο στο Τμήμα ΕΦΠ και το ΓΠΑ 41.1 Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του Γραφείου Διασύνδεσης από 2004-2008), 41.2 Mέλος της επιτροπής ανακήρυξης υποψηφίων στο ΠΜΣ, 41.3 Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης & προγραμματισμού των καλλιεργειών του ΓΠΑ, 41.4 Επιστημονικός υπεύθυνος της πρότασης για τους εξοπλισμούς στο Τμήμα ΕΦΠ. με ανάθεση του τμήματος (Δεκ 2011). 41.5 Mέλος της ομάδας σύνταξης της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος Ε.Φ.Π. (2009) 41.6 Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα Γεωργίας- Βελτίωσης & Γεωργικού Πειραματισμού (2014-σήμερα). 41.7 Μέλος ειδικής επιτροπής για το Κέντρο Γεωργίας Ακριβείας (αποφ. Συγκλήτου 461/22-7-2014).. 42. Μέλος της Ομάδας έργου «Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου» Ειδική Γραμματεία ΥΠΑΑΤ 2012-13. 43. Μέλος της Ομάδας έργου “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ” ΥΠΑΑΤ. 2012. 44. Μέλος του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του Υ.Π.Θ.Π.& Α. (ΦΕΚ 527/18-11-2012) ως εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & (ΦΕΚ 604/4-12-2013). 45. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Επιστροφή στη ΓΗ» , Φορέας υλοποίησης ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ, χρηματοδότηση Ίδρυμα Στ. Νιάρχος -SNF. 2013-Μάιος 2014. 46. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Αγροτικής Παραγωγής για νέους» χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Σεπτ 2013. 47. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «EΦAPMOΓH ΠPAΣINHΣ TEXNOΛOΓIAΣ ΓIA THN ANAΠTYΞH YΨHΛHΣ ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ ΦAP MAKOKAΛΛYNTIKΩN ΠPOIONTΩN ME BAΣH THN EΛΛHNIKH XΛΩPIΔA» ΓΓΕΤ- Συνεργασία. 2013-2015. 48. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος FP7-Eurolegumes «Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed” 2014-2017. 49. Μέλος Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020 (ΟΣΠΑΑ) ΥΠΑΑΤ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Απόφαση Ειδικής Γραμματείας ΥΠΑΑΤ 219/17-1-2013). 50. Μέλος της ομάδας υποβολή προτάσεων στην Διεύθυνση Βιολογική Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ για το νέο κανονισμό της Ε.Ε για τη Βιολογική Γεωργία (ΥΠΑΑΤ Αρ. Πρωτ. 623/51666-17/4/2014). 51. Αξιολογητής, προτάσεων μεταδιδακτορικής έρευνας στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΓΡΟΕΤΑΚ (Ιούλιος 2014). 52. Μέλος εισηγητικών επιτροπών εξέλιξης ερευνητών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2014. 53. Μελέτη «Δυνατότητες παραγωγής και καλλιέργειας χειμερινής πατάτας στην Δυτική Ελλάδα» Χρηματοδότηση Εταιρεία ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε. και υλοποίηση Οργάνωση ΓΗ, Μάρτιος- Απρίλιος 2014. 54. Μέλος της ομάδας έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα-Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών” από Δεκ 2014-Νοεμβριο 2015. 55. Μέλος του “Εθνικού Αγροτικού Δικτύου” εκπρόσωπος της ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ (2014- σήμερα). 56. Μέλος Ομάδας Πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εγκεκριμένου έργου της Πράξης ‘Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της δράσης Εθνικής Εμβέλειας. Α.Π.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 932/ 30-4-15. 57. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου “AΞIOΛOΓHΣH TOΠIKΩN ΠOIKIΛIΩN KOYKIΩN” χρηματοδοτούμενο από το ίδρυμα «Καπετάν Βασίλης». 58. Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων HUMAN RESOURCES Program "Young research teams" Subprogram. THE NATIONAL PLAN FOR RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION, PNII. UEFISCDI. Ministerul Educaţiei Naţionale. Romania.Απρίλιος 2015. 59. Προσκεκλημένος ομιλητής στην ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, α) με θέμα τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ΑΔΑ: 05-0392, 2/12-Μαίου -2015, 19 Μαΐου 2015. & β) με θέμα τη νιτρορύπανση ΑΔΑ:09-03ΟΤ Ιανουάριος 2016. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 60. Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τον τομέα της κλωστικής κάνναβης» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( Υπουργ Αποφ. Αρ. Πρωτ.: 7700/95642(11-09-2015)(ΑΔΑ:6ΤΨΘ465ΦΘΗ-ΙΨ3). 61. Διευθυντής Τομέα Γεωργία – Βελτίωσης & Γεωργικού Πειραματισμού από τον Οκτ του 2015. 62. Συντονιστής RIS 3 ΠΔΕ για τα προϊόντα Σπαράγγια – Αρωματικά Φυτά – Στέβια, Πάτρα Μάρτιος 2016. 63. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου “AΞIOΛOΓHΣH THΣ TOΠIKHΣ ΠOIKIΛIAΣ ΠHXIAP IKOY ΦAΣOΛIOY Vigna unquiculata spbsp. sesquipedalis ” χρηματοδοτούμενο από το ίδρυμα «Καπετάν Βασίλης» Μάρτιος 2016. 64. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «Αξιολόγηση σκευάσματος της A.Organics-Supernet» Μάρτιος 2016. 65. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος “Αξιολόγηση των λιπασμάτων ΑVAIL Φωσφόρου & Nutrisphere Αζώτου σε καλλιέργεια αραβοσίτου” Μάιος 2016. 66. Διαπιστευμένος αξιολογητής προγραμμάτων “National Strategy for RD&I 2014-2020” του Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation. https://www.brainmap.ro/profile/Dimitrios-Bilalis. 67. Αξιολογητής προγραμμάτων ΕΛΚΕ – Χαρακοπείου Πανεπιστημίου (Ιούνιος 2016).

 

Publications

 

In Books

 

 • Introduction in Crop Production Efthimiadis P., Bilalis D., Feggeros K & Giannou G. National Education Institute (pgs 541) for Technical education Lyceum of Greece. (In greek).

·         “Crop Rotation Design in Organic Agriculture ”  (2001). Bilalis D., & Sidiras N (chapter) in   «Organic Production Book» edit Papapanagiotou, Stamoulis Pub Press.

 • “Advance in Agriculture” edits Papastylianou P., Bilalis D., Travlos I., and Papatheohari Y. 2016. Greek Academic Edition by Ministry of Education (www.kallipos.gr).
 • Natural vegetation as a key to sustainability of agro ecosystems” D.J. Bilalis, I. Travlos & P. Papastylianou 2014, chapter in book “Sustainability behind Sustainability” editor A. Zorpas. pgs 123-134. ISBN 978-1-63321-595-5.
 • Brassicaceae Vegetables” Karkanis A., Efthimiadou A., Bilalis D., 2014. ISBN 978-960-487-114-8.
 • Weed and Pest Control: Molecular Biology, Practices and Environmental Impact Editors: I. S. Travlos, D. J. Bilalis, and D. Chachalis. 2016. Nova Science Publishers.
 • “Invasive weeds, a serious threat in climate changing conditions and cases of various management strategies” by Travlos I., Bilalis D., Akoumianaki A., Papadimitriou D., I Tabaxi & S Patsiali. (2016). Chapter in Book “Invasive species” editor Jane Sutton. Nova Science Publishers.
 • Sustainable Weed Control in Grapes” Ilias Travlos Rafael De Prado Dimitris Bilalis Nikolaos Katsenios (2016). Chapter in Book “Weed Control: Sustainability, Hazards, and Risks in Cropping Systems Worldwide-Update” editor Nikolaos Korres. Taylor Francis (In Press).

 

 

 

In International Journals

 

Bilalis D, Efthimiadis P, Karagiannis G (2000). “The phytotoxicity of various graminides in durum wheat in the Greece”. Journal of Agronomy and Crop Science. 187, 121-126.

Vavoulidou E, Rombke J, Sidiras N, Bilalis D, Tsigou R (1999). “Effects of three different soil cultivation and fertilization treatments on earthworms and enchytraeids”. Newsletter on Enchytraeids 6:91-100.

Sidiras N, Augoulas C, Bilalis D, N Tsougrianis (1999). “Effects of tillage and fertilization on biomass, roots, N-accumulation and nodule bacteria of vetch (Vicia sativa cv. Alexander)”. Journal of Agronomy and Crop Science 182:209-216.

Sidiras N., Efthimiadis P., Bilalis D. and N. Takopoulos (2000). “Influence of tillage systems and fertilization on soil physical properties in seedbed and on seedling emergence of winter barley (H. vulgare cv. Niki)”. Journal of Agronomy and Crop Science 184:287-296.

G. Economou, O. Tzakou, A. Gani, A.Yannitsaros and D. Bilalis (2002). ‘‘Allelopathic activity of Conyza albida on Avena sativa and on Spirodella polyrhiza”. Journal of Agronomy & Crop Science 188:248-253.

Economou G., Bilalis D.J., Avgoulas C. (2005). “Weed flora distribution in Greek cotton field and as potential influenced by herbicides” Phytoparasitica 33(4):406-419.

Bilalis D., Efthimiadis P. and Sidiras N. ”(2001). “Influence of three tillage systems on weed flora in a 3-years rotationJournal of Agronomy and Crop Science 186:135-141.

N. Sidiras, D. Bilalis and E. Vavoulidou. (2001). “Effects of tillage and fertilization on some selected physical properties of soil (0-30 cm depth) and on the root growth dynamic of winter barley (Hordeum vulgare cv. Niki)”. Journal of Agronomy & Crop Science 187:167-176.

Bilalis D., N. Sidiras, G. Economou and C. Vakali. (2003). “Effect of different Levels of wheat straw soil surface coverage on weed flora in Vicia faba crops”. Journal of Agronomy and Crop Science. 189: 233-241.

Avgoulas C., Bouza L., Koutrou A., Papadopoulou S., Kosmas S., E. Makridou, P. Papastylianou and Bilalis D. (2003). “Evaluation of five most commonly grown cotton cultivars (Gossypium hirsutum L.) under Mediterranean conditions. Productivity and fibre quality.” Journal of Agronomy and Crop Science. 191:1-9.

Karamanos A., Bilalis D. & N. Sidiras (2003).. “Effects of reduced tillage and fertilization practices on soil characteristics, plant water status, growth and yield of upland cotton” Journal of Agronomy and Crop Science. 190: 262-276.

E. Mygdakos, C. Avgoulas, D. Bilalis. (2005). “Conventional, reduced tillage and no-tillage systems for cotton growing under Mediterranean conditions: A preliminary cultural and economic approach” Journal of Food, Agriculture & Environment 3: 173-179.

Bilalis D., Sidiras N., Kakabouki I., Efthimiadou A., Papatheohari Y., Thomopoulos P. (2005). “Effects of organic fertilization on maize/legume intercrop in a clay loam soil and Mediterranean climate - Can the Land Equivalent Ratio (LER) index be used for root development?” Journal of Food, Agriculture & Environment, 3, 117-123.

Triantafyllidis V., Bilalis D., Hela D., Dimopoulos P, Albanis T, Efthimiadou A. (2006): Combination effect of soil slope and rimsulfuron action on weed flora and phytotoxicity on Maize crop under Mediterranean conditions. Journal of Food, Agriculture & Environment, 4, 167-170.

Y. Papatheohari , D. Bilalis , E. Alexopoulou , P. Papastylianou and C. Avgoulas (2008). Effect of different rates of inorganic fertilization on some agronomic characteristics with emphasis in roots and yield in four flax (Linum usitatissimum L.) varieties. Journal of Food, Agriculture & Environment, 6, 256-259.

Bouchagier P., A. Efthimiadou, A. Katsileros, D. Bilalis and P. Efthimiadis (2008). Adverse Effect of Bermudagrass on Physiological and Growth Components of Cotton. Journal of Agronomy 7 (1): 49-55.

Karkanis Α, D. Bilalis and A. Efthimiadou (2007). The Effect of Green Manure and Irrigation on Morphological and Physiological Characteristics of Virginia (Flue-Cured) Organic Tobacco (Nicotiana tabaccum). International Journal of Agricultural Research 2 (11): 910-919.

Karkanis Α., D. Bilalis and A. Efthimiadou (2007). Tobacco (Nicotiana tabaccum) Infection by Branched Broomrape (Orobanche ramosa) as Influenced by Irrigation System and Fertilization, under East Mediterranean Conditions. Journal of Agronomy 6 (3): 397-402.

Akoumianakis Κ., D. Bilalis (2008). Production of Certified Tomatoes, Peppers and Eggplants with Reference to Existing Legislation. The European Journal of Plant Science and Biotechnology vol 2. (pp 74-87).

D. Bilalis, A. Karkanis, A. Efthimiadou, Ar. Konstantas and V. Triantafyllidis (2009). Effects of irrigation system and green manure on yield and nicotine content of Virginia (flue-cured) Organic tobacco (Nicotiana tabaccum), under Mediterranean conditions. Industrial Crops and Products, 29, 388-394.

D. Bilalis, N. Sidiras, E. Vavoulidou, and A. Konstantas (2009):“Earthworm population as affected by tillage systems, crop rotation and fertilization on a clay loam soil in a Mediterranean climate” Acta Scand. Plant & Soil. 59, 440 – 446.

D. Bilalis, P. Kanatas, S. Patsiali , Aristidis Konstantas, K. Akoumianakis (2009). Comparison between, conventional and organic floating systems, for lettuce and tomato (Lactuca sativa and Lycopersicon esculentum) seedling production. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7 , 623- 628.

D. Bilalis, I. Stathis , Ar. Konstantas, S. Patsiali (2009). Comparison between HACCP and ISO 22000 in Greek organic food sector . Journal of Food, Agriculture & Environment, 7, 237-242.

Efthimiadou A., A. Karkanis, D. Bilalis, P. Efthimiadis (2009). Review: The phenomenon of crop-weed competition; a problem or a key for sustainable weed management.  Journal of Food, Agriculture & Environment, 7, 237-242.

Efthimiadou Α., Bilalis D., Karkanis A., Froud-Williams B. and Eleftherochorinos   I.   2009.   Effects   of   cultural   system   (organic   andconventional) on growth, photosynthesis and yield components of sweet corn (Zea mays L.), under semi-arid environment. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 37 (2): 105-111.

Vavoulidou E., Dellaporta L., Bilalis D. 2010. Collagen distribution in the tissue of the earthworm Octodrilus complanatus Zoology in the Middle East, Sup. 2, 2010: 175–180.

Bilalis D., Papastylianou P., Konstantas A., Patsiali S., Karkanis A. 2010. Weed suppressive effects of maize-legume intercropping in organic farming. International Journal of Pest Management. 56 (2): 173-181.

Bilalis D., Karkanis A. and Efthimiadou A. 2009. Effects of two legume crops on weed flora, under Mediterranean conditions: Competitive ability of five winter season weed species. African Journal of Agricultural Research. 4(12):1431-1441.

Bilalis D., Patiali S., Karkanis A., Konstantas A., Makris, M. and Efthimiadou A. 2010. Effects of cultural system (organic and conventional) on growth and fibre uality of two cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties. Renewable Agriculture and Food Systems. 25(03):228 – 235.

Bilalis D., Karkanis A., Triantafyllidis V., Ladavos, A., Bizos, D., Patsiali, S., Efthimiadou, A. and Papatheohari, Y. 2010. Effect of organic and inorganic fertilizatiion on growth, yield and nicotine content of flue-cured and oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedlings grown in organic and conventional float system. Journal of Food Agriculture and Environment. 8 (2):585-589.

Bilalis, D.J., Karkanis, A., Papastylianou, P., Patsiali, S., Athanasopoulou, M., Barla, G., Kakabouki, I. Response of organic linseed (Linum usitatissimum   L.)   to   the   combination   of   tillage   systems,   (minimum, conventional and no-tillage) and fertilization practices: Seed and oil yield production(2010) Australian Journal of Crop Science, 4 (9), pp. 700-705.

Efthimiadou, A., Bilalis, D., Karkanis, A., Froud-Williams, B. Combined organic/inorganic fertilization enhance soil quality and increased yield, photosynthesis and sustainability of sweet maize crop (2010) Australian Journal of Crop Science, 4 (9), pp. 722-729.

Mitsis, T., Efthimiadou, A., Bilalis, D.J., Danalatos, N.G., Efthimiadis, P., Konstantas, A. Maximizing oilseed rape's yield by glyphosate under Mediterranean conditions(2011) Industrial Crops and Products, 33 (2), pp. 544-548.

Karkanis, A., Bilalis, D.J., Efthimiadou, A., Efthimiadis, P. Effects of cultural practices on weed flora in virginia (flue-cured) organic tobacco (Nicotiana tabacum L.): Green manure and irrigation systems (2010) Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 34 (6), pp. 487-496.

Bilalis, D.J., Karamanos, A.J. Organic maize growth and mycorrhizal root colonization response to tillage and organic fertilization (2010) Journal of Sustainable Agriculture, 34 (8), pp. 836-849.

Anestis Karkanis, Dimitrios Bilalis, Aspasia Efthimiadou. (2011). Architectural plasticity, photosynthesis and growth responses of velvetleaf (Abutilon theophrasti Medicus) plants to water stress in a semi-arid environment. Australian Journal of Crop science.vol 5 369-374.

Karkanis, A., Bilalis, D., Efthimiadou, A. Cultivation of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.), a medicinal weed (2011) Industrial Crops and Products. 34:825-830.

Dimitrios J Bilalis, Anestis Karkanis, Aristidis Konstantas, Sotiria Patsiali, Vassilios Triantafyllidis (2011). Arbuscular Mycorrhizal Fungi: A Blessing or A Curse for Weed Management in Organic Olive Crops? Australian Journal of Crop science. 5:858-864.

Bilalis D.J., A. Karkanis, S. Patsiali, M. Agriogianni, A. Konstantas, V. Triantafyllidis.  (2011).  Performance of wheat varieties (Triticum aestivum L.) under conservation tillage practices in organic agriculture. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 39: 28-33.

Leneti E., Triantafyllidis V., Bilalis D., Yfanti P., Hela D., Manos G. (2011) “Crop parameters of oilseed rape varieties for biofuel production under Meditteranean condition” Journal of Environmental Protection & Ecology. Volume 12, (2) : 629-635.

Papastylianou P. T. and Bilalis D. (2011). Flowering in Sulla (Hedysarum coronarium L. cv. Carmen) and Persian clover (Trifolium resupinatum L. cv. Laser) as affected by sowing date in a mediterranean environment. Australian Journal of Crop Science.5(10): 1298-1304. Dimitrios Bilalis; Nikolaos Katsenios; Aspasia Efthimiadou; Panagiotis Efthimiadis; Anestis Karkanis (2012). Pulsed electromagnetic fields effect in oregano rooting and vegetative propagation: A potential new organic method. Acta Scand. Plant & Soil. 62:94-99.

Dimitrios Bilalis, Anestis Karkanis, Anastasia Pantelia, Sotiria Patsiali, Aristeidis Konstantas, Aspasia Efthimiadou (2012). Weed populations are affected by tillage systems and fertilization practices in organic flax (Linum usitatissimum L.) crop. Australian Journal of Crop Science.6(1): 157-163.

Triantafyllidis V., D. Hela, M. Papadaki, D. Bilalis, I. Konstantinou (2012) Evaluation of mobility and dissipation of mefenoxam and pendimethalin by application of CSTR model and field experiments using bare and tobacco tilled soil columns Water, Air, & Soil Pollution 223:1625-1637.

Bilalis, D. Triantafyllidis, V. Karkanis, A. Efthimiadou, A. Kakabouki, I. (2012) Effect of tillage system and rimsulfuron application on weed flora, arbuscular mycorrhizal (AM) root colonization and yield of maize (Zea mays L.)  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici 40, 73-79.

Bilalis D., Katsenios N., Efthimiadou A., Karkanis A., (2012) Pulsed electromagnetic field: An organic compatible method to promote plant growth and yield in two corn types. Electromagnetic Biology and Medicine Volume 31, Issue 4, December 2012, Pages 333-343.

Bilalis D., Katsenios N., Efthimiadou A., Karkanis A., (2013) Investigation of pulsed electromagnetic field as a novel organic pre-sowing method on germination and initial growth stages of cotton. Electromagnetic Biology and Medicine Volume 7, Issue 1, January 2013, Pages 46-50.

Karkanis A., Bilalis  D.,  Efthimiadou  A.,  Katsenios  N.  (2012). Comparison between conventional and organic weed management: growth and yield of leek (Allium porrum L.). Hort. Sci. 39:81-88.

Bilalis Dimitrios, Karkanis Anestis, Efthimiadou Aspasia and Katsenios Nikolaos (2012). Effects of field bindweed (Convolvulus arvensis L.) and powdery mildew (Leveillula taurica (Lev.) Arn.) on pepper growth and yield. Hort. Sci.39:135-138.

Dimitrios Bilalis, Anestis Karkanis, Nikolaos Sidiras, llias Travlos, Aspasia Efthimiadou, Panagiotis Thomopoulos, Ioanna Kakabouki (2012). Maize and legumes root growth and yield as influenced by organic fertilization, under Mediterranean Environmental conditions. Romanian Agricultural Research. 29:211-217.

A. Efthimiadou, R.J. Froud-Williams, I. Eleftherohorinos, A. Karkanis, D.J. Bilalis (2012). Effects of organic and inorganic amendments on weed management in sweet maize. International Journal of Plant Production 6 (3), July 2012.

Anestis Karkanis, Dimitrios Bilalis, Aspasia Efthimiadou, Nikolaos Katsenios (2012)The critical period for weed competition in parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill) in Mediterranean areas. Crop Protection 42 (2012) 268-272.

Bilalis D., I. S. Travlos, A. Karkanis , M. Gournaki, J. Katsenios, D. Hela & I. Kakabouki (2013) evaluation of the allelopathic potential of quinoa (chenopodium quinoa willd.) running title: allelopathy of quinoa.  Romanian Agricultural Research .30: 359-364.

Bilalis, D., Kakabouki, I., Karkanis, A., Travlos, I., Triantafyllidis, V., Hela, D. (2012) Seed and saponin production of organic quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)  for  different  tillage  and  fertilization.            Notulae  Botanicae  Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40(1):42-46.

Bilalis Dimitrios J., Nikolaos Katsenios, Aspasia Efthimiadou, Anestis Karkanis, Ebrahim M. Khah, Tertyllianos Mitsis (2013).Magnetic field pre- sowing treatment as an organic friendly technique to promote plant growth and chemical elements accumulation in early stages of cotton. Australian Journal of Crop Science. 7: 46-50.

Bilalis, D., Kamariari, P., Karkanis, A., Efthimiadou, A., Zorpas, A., Kakabouki, I. 2013. Energy inputs, output and productivity in organic and conventional maize and tomato production, under mediterranean conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41(1):190-194.

Vitoratos, A., Bilalis, D., Karkanis, A., Efthimiadou, A. (2013). Antifungal Activity of Plant Essential Oils Against Botrytis cinerea, Penicillium italicum and Penicillium digitatum. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41(1):86-92.

Kakabouki I., D. Bilalis, A. Karkanis, G. Zervas, E. Tsiplakou and D. Hela (2014). Effects of fertilization and tillage system on growth and crude protein content of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): An alternative forage crop. Emir. J. Food Agric.  26 . 18-24.

Bilalis D., I. Tzortzi, E. Vavoulidou, A. Karkanis, N. Emmanouel, A. Efthimiadou, N. Katsenios, S. Patsiali and L. Dellaporta (2013). Effects of aluminium and moisture levels on soil properties and aluminium bioaccumulation in the earthworm Octodrilus complanatus. J. Soil Sci & Plant Nutr. 13: 845-854.

Bilalis D., A. Karkanis, D. Savvas , Ch. Kontopoulou, A. Efthimiadou, (2014). Effects of fertilization and salinity on weed flora in common bean (Phaseolus vulgaris L.) grown following organic or conventional cultural practices. Australian J of Crop Science.  8(2):178-182.

Patsiali S., Papastylianou P., Travlos I., Bilalis D. 2014. "Organic cropping system effects on fiber quality of three cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivars in Greece". Agronomy Journal 106: 1365-1370.

Travlos I., Kanatas P., Tsioros S., Papastylianou P., Papatheohari Y. and Bilalis

D. (2014). "Effects of Legume Incorporation and Pendimethalin Application on Oriental Sun-cured Tobacco" Agronomy Journal Volume 106: 1225-1230.

Efthimiadou A., Katsenios N., Karkanis A., Papastylianou P., Triantafyllidis V., Travlos I. & Bilalis D. (2014). Effects of pre-sowing pulsed elecromagnetic treatment of tomato seed on growth, yield and lycopene content. The Scientific World Journal Volume 2014, Article number 369745.

Anestis Karkanis, Evangelos Vellios, Thomas Thomaidis, Dimitrios Bilalis, Aspasia Efthimiadou, Ilias Travlos (2014) Phytochemistry and Biological Properties of Burnet Weed (Sanguisorba spp.): A Review. Not Sci Biol, 6 (4):395-398.

Charis-Konstantina Kontopoulou, Dimitrios Bilalis, Valentini A. Pappa, Robert M. Rees, Dimitrios Savvas (2015). Effects of organic farming practices and salinity on yield and greenhouse gas emissions from a common bean crop. Scientia Horticulturae 183: 48–57.

Anastasia Akoumianaki-Ioannidou, Marina Rasouli, Lamprini Podaropoulou, Ioannis Karapanos, Dimitrios Bilalis (2015). Effects of Cultivation System and Fertilization on Seedling Production of Ocimum basilicum L. and Mentha spicata L. Not Bot Horti Agrobo, 2015, 43(1):131-137. DOI:10.15835/nbha4319851.

Bilalis,    D.J., Travlos,    I.S. , Portugal,    J., Tsioros,    S., Papastylianou, Y., Papatheohari,  Y., Avgoulas,  C., Tabaxi,  I.a, Alexopoulou,  E.c,   Kanatas, P.J. (2015) Narrow row spacing increased yield and decreased nicotine content in sun-cured tobacco (Nicotiana tabacum L.).Industrial Crops and Products. 75,212-217.

I. Kakabouki, An. Karkanis, I. S. Travlos, D. Hela, P. Papastylianou, Hanwen Wu, D. Chachalis, R. Sestras & D. J. Bilalis (2015) Weed flora and seed yield in quinoa crop (Chenopodium quinoa Willd.) as affected by tillage systems and fertilization practices. International Journal of Pest Management 61: 228-234.

N.Katsenios, Dimitrios Bilalis, A. Efthimiadou, G.Aivalakis, A E Nikolopoulou, A. Karkanis, I.Travlos (2016). Role of pulsed electromagneticfield on enzyme activity, germination, plant growth and yield of durum wheat. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 6, 2016, 152-158.

Dimitrios J. Bilalis, Sotiria Patsiali, Ioanna Kakabouki, Ilias S. Travlos, Anestis Karkanis (2015). Effects of Cropping System (Organic and Conventional) on the Fiber Quality Index, Spinning Consistency Index and Multiplicative Analytic Hierarchy Process of Cotton (Gossypium hirsutum L.). Not Bot Horti Agrobo, 2015, 43(2):388-391. DOI:10.15835/nbha43210037.

Vitoratos, A, Chachalis, D., Travlos, I.S., Bilalis, D.J. Ziogas, B.N (2015). The effects of the fungicide captafol on mitosis of Aspergillus nidulans through light and electron microscopic investigations. Emirates Journal of Food and Agriculture.  27, Issue 12, 878-882.

Papatheohari, Y., Travlos, I.S., Papastylianou, P., Argyrokastritis, I.G., Bilalis, D.J.(2016). Growth and yield of three sunflower hybrids cultivated for two years under mediterranean conditions. Emirates Journal of Food and Agriculture. 28, 136-142.

Tani E., Chachalis D., I Travlos, D Bilalis (2016). Environmental conditions influence induction of key abc-transporter genes affecting glyphosate resistance mechanism in Conyza Canadensis. International Journal of Molecular Sciences 17(4):342, doi:10.3390/ijms17040342. 11pgs.

D. Bilalis, I. Tabaxi, G. Zervas, E. Tsiplakou, I.S.Travlos, I. Kakabouki & S. Tsioros (2016). Chia (Salvia hispanica) fodder yield and quality as affected by sowing rates and organic fertilization. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 47(15), pp. 1764-1770.

Efthimiadou A., A. Karkanis, D. Bilalis, N. Katsenios Cultivation of cow cockle (Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert): An industrial–medicinal weed. Industrial Crops and Products 40 (2012) 307– 311.

Travlos I.S., Gkotsi T., Roussis I., Kontopoulou C.K., Kakabouki I., Bilalis D.J. (2017): Effects of the herbicides benfluralin, metribuzin and propyzamide on the survival and weight of earthworms (Octodrilus complanatus)  . Plant Soil Environ., 63: 117-124.

Ilias Travlos , Nikolina Cheimona and Dimitrios Bilalis (2017) Glyphosate Efficacy of Different Salt Formulations and Adjuvant Additives on Various Weeds. Agronomy 2017, 7(3), 60; doi:10.3390/agronomy7030060.

Dimitrios BILALIS, Ioannis ROUSSIS, Francisco FUENTES, Ioanna KAKABOUKI, Ilias TRAVLOS (2017). Organic Agriculture and Innovative Crops under Mediterranean Conditions . Not Bot Horti Agrobo, 2017, 45(2): 323-331.

Savvas, D., Pappa, V.A., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Travlos, I., Bebeli, P.J., Ntatsi, G., Bilalis, D. (2017). Impact of organic practices on growth, yield, and greenhouse gas emissions by pea landraces. Acta Horticulturae, 1164, pp. 77-84.

Karkanis A., Petropoulos P., Lykas & Bilalis D., 2017. "Powdery mildew (Erysiphe cruciferarum) infection on camelina (Camelina sativa) under Mediterranean conditions and the role of wild mustard (Sinapis arvensis) as alternative host of this pathogen". Emirates Journal of Food and Agriculture.  In Press.

Ioanna P Kakabouki, Dimitra Hela, Ioannis Roussis, Panagiota Papastylianou, Adriana Sestras, Dimitrios J Bilalis (2017). Influence of Fertilization and Soil Tillage in Quinoa Crop (Chenopodium quinoa Willd). Nitrogen Uptake and Utilization Efficiency. Expression of Nitrogen Indices.  Journal of Soil Science and Plant Nutrition, accepted.

Ilias TRAVLOS, Ioannis ROUSSIS, Christos RODITIS, Clementina SEMINI, Lina ROUVALI, Panagiota STASINOPOULOU, Nikolina CHIMONA, Chrysoula VLASSOPOULOU, Dimitrios BILALIS (2017). Allelopathic Potential of Velvet Bean against Rigid Ryegrass. Not Bot Horti Agrobo, 2017, 46(1): 173-176.

Anestis C. KARKANIS, Charis-Konstantina KONTOPOULOU, Christos LYKAS, Ioanna KAKABOUKI, Spyridon A. PETROPOULOS, Dimitrios BILALIS (2017). Efficacy and Selectivity of Pre- and Post-emergence Herbicides in Chia (Salvia hispanica L.) under Mediterranean Semi-arid Conditions. Not Bot Horti Agrobo, 2017, 46(1): 183-189.

Daniela MADRID, Eduardo SALGADO, Gabriela VERDUGO, Pablo OLGUÍN, Dimitrios BILALIS, Francisco FUENTES (2017). Morphological Traits Defining Breeding Criteria for Coastal Quinoa in Chile. Not Bot Horti Agrobo, 2017, 46(1): 190-196.

 

 

International Conferences & Symposiums

 

“Giant reed (Arundo donax L.) in a gravel closed hydroponical system, for biomass production and as a biofiltering device for sewage effluents” (2000). Mavrogianopoulos G., Bilalis D., Kyritsis S. 1st World Conference on Biomass for Energy and Industry.  Seville, 5-9 June 2000.

“Einfluβ von drei Bodenbearbeitungssystem auf bodenphysikalische Eigenschaften und Wurzelwachstum von Wintergerste auf einem Ackerstandort in Athens, Griechenland” (2001). D. Bilalis, C. Vakali N. Sidiras, and U. Köpke. Proc. of 44th Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften , Bonn Freising 27-29 September 2001, Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss, 13: 252-253.

“Possibilities and limits of Reduced primary Tillage in Organic Farming” (2002). Vakali C., Sidiras N., Bilalis D. and U. Köpke. Proceedings of 14th IFOAM Organic World Congress, pp. 27, Victoria Canada.

Samaras G., Kalbourgi K., Bilalis D. & Galanopoulou S. (2006): Fertilization, weed control ad drying methods of organic cultivation of Greek mountain Tea. Proc. of Organic Agriculture in the Mediterranean- Problems and Perspectives. Chania Greece, 9-11 November 2005.

Triantafyllidis V., Hela D., Bilalis D., Salahas G., Albanis T. (2005). Soil Mobility and Dissipation of Mefonoxam and Penimethalin in tilled and untilled columns with tobacco in field conditions. 4th European Conference on pesticides and Related Micropolluants in the Environment 26-29 November, Spain.

Hadjigeorgiou Ι., Sagou V., Sagos, D.; Bilalis D. Moustakas N. (2006). A comparative study of organic lupine and fava bean crops in a Mediterranean environment. In Proc. Organic Farming & Rural Development. May 2006, Odense, Denmark, pp, 262-263.

Bilalis, D., Konstantas, A, Efthimiadou A, Papatheohari Y., Kakabouki I. Effect of two Oat-legumes intercrop systems on weed flora under Mediterranean condition. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.

Bilalis, D., Kanatas,P, Konstantas, A. Effects of shading on root and shoot development of melon (Cucubrita pepo) transplants in conventional and organic float system nurseries.16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.

Konstantas, A., Bilalis D., Thomopoulos, P., Efthimiadou A., Kakampouki I. Critical Points (CP) on Organic Certification of the most important Greek cultivations. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.

Thomopoulos, P., Bilalis, D., Konstantas, A., Efthimiadou A. The effect of green manure on root development and cotton yield under Mediterranean conditions. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.

Mohammad Ali Khalvati, Hossein Aliabadi Farahani, Sayed Alireza Valadabadi, Dimitrios Bilalis, Sefer Bozkurt and Awe Gabriel (2010). The analysis of the mycorrhizal root under interactive effects of P supply and drought conditions. Procs of Regional Congress on Modern Results in Agronomy & Nanotechnology. (RCMRAN) ه ارائ تر  س و پ  در ش هماي/ نار ي سم / گره ن ك . pgs 2-10.

Konstantas Α., Bilalis D., Patsiali S., Choren Kioultenian (2009). Comparison between certification systems (organic and integrated) of crop production in Greece. Proc. of 6th International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”. Salonica, 9-10 Oct. 2009.ENEPROT .

Dellaporta L., Vavoulidou-Theodorou E., Bilalis D. and I.E. Tzortzi (2009). Effects of Alluminum soil content, on earthworm’s bioaccumulation on organic fields. Proc at “2nd International Conference on EnvironmentalManagement, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference”, Mykonos island, Greece. June 21 to 26, 2009, pgs 173-176.

Dimitris Bilalis, Sotiria Patsiali, Anestis Karkanis, Kostantinos Padaleon, Charis-Konstantina Kontopoulou (2011). Effects of Mycorrhiza on Fiber Quality Parameters, Root Characteristics and Yield of Organic Cotton (Gossypium hirsutum L.) The 10th International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”. Cluj-Napoca (2011).

Anestis KARKANIS, Dimitrios BILALIS, Aspasia EFTHIMIADOY, Dimitrios SAVVAS (2011).Effects of Plant Density and Row Arrangement on Weed Management and Yield in Organic Cabbage Crop (Brassica oleracea var. capitata L.). The 10th International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”. Cluj-Napoca (2011).

Kontopoulou CK, Savvas D, Bilalis D, Pappa VA, Patsiali S. (2011) Nitrogen nutrition in two different intercrops as influenced by organic or conventional cropping and salinity level in a Mediterranean environment Nitrogen & Global Change Key findings – future challenges Conference Proceedings Edinburgh April 11 – 15, 2011.

Aristidis KONSTANTAS, Dimitrios BILALIS, Nikolaos MPEOPOULOS, Anestis KARKANIS, Sotiria PATSIALI (2011). A Survey Concerning Organic, Integrated and Conventional Agriculture in Greece. The 10th International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”. Cluj-Napoca (2011).

Dimitrios BILALIS, Dimitrios SAVVAS, Charis-Konstantina KONTOPOULOU, Konstantinos PADALEON (2011). Effect of Salinity in LER Values under Two Crop System and two Kind Intercrops. The 10th International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”. Cluj-Napoca (2011).

Y. Papatheohari, E. Alexopoulou, D. Bilalis and P. Papastylianou (2008). Influence of Inorganic Fertilization on Growth and Yields of Four Flax (Linum Usirassimum L.) Varieties. ΧV European Biomass Conference and Exhibition, 7-11 May, Berlin, Germany. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE -CD- ROM EDITION pgs 536-539.

Akoumianaki-Ioannidou, A., Rasouli, M., Podaropoulou, L. and Bilalis, D. 2012.       Seedlings Production of Mentha × piperita (Peppermint) and Mentha spicata (Spearmint) in Float System with Organic and Inorganic Fertilization. XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People: International Symposium on Advances in Ornamentals, Landscape and Urban Horticulture. Acta Hort. (ISHS) 937:1307-1311 http://www.actahort.org/books/937/937_162.htm.

Akoumianaki-Ioannidou, A., Podaropoulou, L., Rasouli, M. and Bilalis, D. 2012. Seedlings Production of Ocimum basilicum In Two Systems (Float And Seedbed) With Organic And Inorganic Fertilization. XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People: International Symposium on Advances in Ornamentals, Landscape and Urban Horticulture. Acta Hort. (ISHS) 937:1301- 1306. http://www.actahort.org/books/937/937_161.htm.

Angelopoulou F., Papatheohari Y., Papastylianou P, Konstantas A., Travlos I, Bilalis D. (2013). Εffect of Organic, Biodynamic and Conventional Farming Systems in Selected Soil Parameters of Various Crops” Proc of “12th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2013, Cluj – Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 70(1)/2013, 19-25.

Douros N., Papatheohari Y., Papastylianou P, Angelopoulou F., Travlos I, Konstantas A., Bilalis D. (2013). “Effect of the Residues of the Medicinal Plant Sideritis scardica, on Weed Flora in an Organic Sunflower Crop” , Proc of “12th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2013, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 70(1)/2013, 102-106.

Angelopoulou F., Papastylianou P., Konstantas A., Kakabouki I., Papatheohari Y, Bilalis D. (2014). Effect of organic fertilization on growth and development of the root system of two medicinal plants, Origanum vulgare and Silybum marianum. Proc of “13th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2014, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2014, Vol 71  (2) pgs 201-206.

Bilalis D., Angelopoulou F., Papastylianou P., Karkanis A, Kakabouki I., A. Konstantas (2014). Effect of irrigation on growth and development of the root system of two medicinal plants, Hyssopus officinalis and Passiflora incarnate. Proc of “13th International Symposium – Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2014, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2014, Vol 71  (2) pgs 207-211.

Papastylianou P., I..Kakabouki, E. Tsiplakou, I. Travlos, D. Bilalis, D. Hela, D. Chachalis, G. Anogiatis, G Zervas. (2014). Effect of Fertilization on Yield and Quality of Biomass of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and Green Amaranth (Amaranthus retroflexus L.). Proc of “13th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2014, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2014, Vol 71  (2) pgs 288-292.

Karkanis A., D. Bilalis, A. Efthimiadou, A.Gavalaki, N. Koustas (2014). Efficacy of Post-emergence Herbicides Applied at Reduced Doses on Weeds in Durum Wheat (Triticum durum L.) in Central Greece. Proc of “13th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2014, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2014, Vol 71  (2) pgs 353-354.

Travlos I., D. Bilalis, P. Papastylianou, D. Chachalis, I. Lygizos, I. Annousakis & Y. Papatheohari (2014). Response of the Growth and Yield of Sunflower Hybrids to Organic and Inorganic Fertilization. Proc of “13th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2014, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2014, Vol 71  (2) pgs 363-364.

Douros N., F. Angelopoulou, P. Papastylianou, Y. Papatheohari, Il.Travlos, A. Konstantas, D. Bilalis. (2014). Incorporation of Residues of the Medicinal Plant Echinacea purpurea, as a Method of Weed Management in an Organic Sunflower Crop. Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. RAHMANN G & AKSOY U (Eds.) ‘Building Organic Bridges’, at the Organic World Congress 2014, 13-15 Oct., Istanbul, Turkey (eprint ID 23797) pgs 563-566.

Kamariari I., P. Papastylianou, D. Bilalis, Ilias S. Travlos and I. Kakabouki (2014). “The Role of Mulching with Residues of two Medicinal Plants on Weed Diversity in Maize”. Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. RAHMANN G & AKSOY U (Eds.) ‘Building Organic Bridges’, at the Organic World Congress 2014, 13-15 Oct., Istanbul, Turkey (eprint ID 23911) pgs 567- 570.

Travlos, I.S., Bilalis, D., Lygizos, I., Chachalis, D., Tsioros, S. 2015. Competitiveness of four sunflower hybrids against the invasive weed Solanum eleagnifolium Cav. EWRS 2015. Montpellier France. 23-26 June 2015, Montpellier, France, p.171.

D. J. Bilalis, Ilias Travlos, Panagiotis Kanatas, Demosthenis Chachalis, Anestis Karkanis, Stelios Tsioros The competitive ability of chickpea (Cicer arietinum) against wild mustard (Sinapis arvensis) under non-irrigated conditions. EWRS 2015 submitted. Montpellier France.

A. Karkanis, D. Bilalis, A. Efthimiadou, I.S. Travlos, D. Chachalis & N. Katsenios (2015). Reduced rates of herbicides to control Galium aparine, Sinapis arvensis and Avena sterilis in late-sown durum wheat (Triticum durum.). EWRS Workshop Program “Optimizing herbicides use in an Integrated Weed Management (IWM) context” Book Abstract pg 34-35.

A. Gavalaki, N. Koustas, A. Antoniadis, I. Pantelis, I.S. Travlos, D.J. Bilalis,

Y. Papatheohari, I. Dede & M. Druille (2015). Effects of glyphosate application on arbuscular mycorrhizal fungi of the succeeding crop. EWRS Workshop Program “Optimizing herbicides use in an Integrated Weed Management (IWM) context” Book Abstract pg 35-36.

N. Koustas, I.S. Travlos, D.J. Bilalis, P. Papastylianou, D. Papadimitriou, D. Douma, D. Chachalis & A. Karkanis (2015). Field horsetail (Equisetum arvense L.) and its effects on chickpea. EWRS Workshop Program “Optimizing herbicides use in an Integrated Weed Management (IWM) context” Book Abstract pg 49.

Dimitrios Beslemes, Evangelia Tigka, Dimitrios Vlachostergios And Dimitrios Bilalis (2015). Contribution Of Arbuscular Mycorrhiza To Productivity Of Barley On Contrasting Cropping Systems, In Central Greece. Pg 64. Proc of “14th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2016, Vol 73, 15-21.

Dimitrios Bilalis, Anestis Karkanis, Foteini Angelopoulou, Andreas Antoniadis, Ilias Travlos, Georgia Ntatsi, Efstathia Lazaridi, Dimitrios Savvas (2015). Effect of Organic And Mineral   Fertilizατιον   On   Growth   And   Mycorrhizal colonization of Pea Crops.. Bulletin UASVM Horticulture. 72(2):288-294. Proc of “14th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2015, Vol 72, 288-294.

Agapi Gavalaki , Nikolaos Koustas , Ioanna Kakabouki , Dimitrios Bilalis Ilias Travlos, Fotini Angelopoulou, Xenophon Kappas (2015). Effect Of Organic Fertilization On Root Characteristics And Crop Development Of Traditional Variety Of Vicia Faba pg 176. Proc of “14th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania.   Book Abstract pg 173.

Nikolaos Katsenios, Victor Kavvadias, Sideris Theocharopoulos, Dimitrios Bilalis, Zaharias Ioannou, Antonios Papadopoulos And Nektaria Liakopoulou (2015). Influence Of Pulsed Electromagnetic Field On Plant Growth, Nutrient Absorption And Yield Of Durum Wheat pg 182. Proc of “14th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Not Sci Biol, 2015, 7(4):505-509. DOI: 10.15835/nsb.7.4.9691.

Ilias Travlos, Ioanna Tabaxi, Dimitrios Papadimitriou, Dimitrios Bilalis And Demosthenis Chachalis (2015). Lolium Rigidum Gaud. Biotypes From Greece With Resistance To Glyphosate And Other Herbicides pg 201. Proc of “14th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2016, Vol 73, 1-2.

Evangelia Tigka, Dimitrios Beslemes, Dimitrios Vlachostergios, Dimitrios Bilalis (2015). Evaluation Of Vicia Sativa L. As Green Manure: Case Study Of Genotype And Plant Density Influence On N Availability pg 408. Proc of “14th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2016, 73, 142-143.

Dimitrios Bilalis, Anestis Karkanis, Ilias Travlos, Andreas Antoniadis, Georgia Ntatsi, Penelope Bebeli, Dimitrios Savvas (2015). Wild Mustard (Sinapis Arvensis L.) And Corn Poppy (Papaver Rhoeas L.) Competition With Four Pea Varieties Cultivated Following Conventional Or Organic Farming Practices. pg 483. Proc of “14th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin UASVM Horticulture.2016 72(2):443-444.

Aristidis Konstantas, Dimitrios Bilalis, Andreas Karamanos, Nikolaos Mpeopoylos (2015). Survey About The Most Important Ccp Of The Agricultural Certification Systems In Greece. Pg 509. Proc Of “14th    International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2015, Vol 72, 483-486.

Ilias Travlos, Ioannis E. Roussis, Nikos Karampasis, Ioanna Tabaxi, Dimitrios Papadimitriou, Nikolaos Katsenios And Dimitrios Bilalis (2015). Thistles Of Greece And Their Potential Value As Medicinal Crops: Study On Their First Growth. pg 542. Proc of “14th International Symposium – Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania.   Bulletin UASVM Horticulture, 2016, 73, 1-2.

Boka,VI, Sklirou,F Angelopoulou, Konstantas,A, Argyropoulou,A Pratsinis,H, Bilalis, D, Kalpoutzakis,E, Aligiannis,N, Kletsas,D, Trougakos,IP, Ralli M, Skaltsounis,AL (2015). Development of anti-ageing natural products based on biodiversity of the Greek flora by employing environmentally friendly technologies and anti-ageing biological research. Planta Med 2015; 81 - PW_10 DOI: 10.1055/s-0035-1565634. GA 2015 – Book of Abstracts 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA2015) Budapest, Hungary, 23–27, August 2015.

Saitanis, C.J., Agathokleous, E., Pallides, A., Bilalis, D., Papadimitriou, D., Vougeleka, V., Karpouzis, E., and Mouzaki-Paxinou, A.-C. (2016). A study on the response of 14 Cyprian wheat cultivars to elevated ozone dose. In: The 29th Task Force Meeting of the UNECE ICP Vegetation for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (Dubna, JINR, February 29 – March 4, 2016): Programme and Abstracts. 31 p. ISBN: 978-5-9530-0433-6.

Nikolina Cheimona, Christina Angeli, Eleni Panagiotou, Afroditi Tzanidaki, Chysoula Drontza, Ilias Travlos, Dimitrios Bilalis (2016). Effect Of Different Types Of Fertilization On Weed Flora In Processed Tomato Crop. The International Conference Of The USAMV "Agriculture for Life, Life for Agriculture” June 9-11, 2016, Bucharest, Romania. Agriculture and Agricultural Science Procedia (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221078431630198X). Volume 10, 2016, Pages 26-31.

Ilias Koufiotis, Nikolaos Gyftopoulos, Athanasios Andreou, Foivos Pisimisis, Ilias Travlos, Dimitrios Bilalis, George Vlahos (2016). Management Of Production And Distribution Of Organic Products. The Case Of Organic Farm Managers And Distributors In Athens’ Organic Open Farmers’ Markets. The International Conference of the USAMV "Agriculture for Life, Life for Agriculture” June 9 - 11, 2016, Bucharest, Romania (accepted). Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 16, Issue 2, 2016. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 16,   Issue 2,  2016.

Christina ANGELI, Nikolina CHEIMONA, Ioanna KAKABOUKI, Charis-Konstantina KONTOPOULOU, Ioanna TABAXI, Anastasia PAPANDREOU & Dimitrios J. BILALIS. (2016). EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF FERTILIZATION ON Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis CROP. “Prospects for the Third Millennium Agriculture” The 15th International Symposium. Cluj-Napoca Romania. Bulletin USAVM Horticulture, 2016, Vol 73, 217-218.

Nikolina CHEIMONA, Ioanna TABAXI, Charis-Konstantina KONTOPOULOU, Ilias TRAVLOS, Ioanna KAKABOUKI, Dimitrios BILALIS (2017) EFFECT OF N AND P FERTILIZATION ON WEED FLORA OF MAIZE (Zea mays) CROP. “Prospects for the Third Millennium Agriculture” The 15th International Symposium. Cluj-Napoca Romania. Accepted. Bulletin USAVM Horticulture, 74, 9-12.

 

Reviewer

 

Acta Agriculturae Scandinavica

Acta Physiologieae Plantarum

African  Journal of  Agronomy

African journal of Agric. Research

African Journal of Biotechnology

African Journal of Food science

African Journal of Food Science & Technology

Agriculture Water Management

Agronomy Journal

American Journal of Experimental Agriculture

Annals of Applied Biology

Archives of Agronomy and Soil Science

Asian Journal of Plant Sciences

Australian Journal of Crop Science

Australian Journal of Crop Science

Biharean Biologist

BioMed Research International

Canadian Journal of Plant Science

Continental Journal of Agronomy

Crop Protection

Crop Science

Culture Agriculture Food & Environment

eSci Journal of Crop Production

European Journal of Soil Biology

General Physiology and Biophysics

Global Change Biology

Industrial Crop & Products

Int. J. of Plant Production

International Journal of Agricultural Science

International Journal of Plant Breeding and genetics

International Journal of Plant Physiology and Biochemistry

International Research Journal of Biotechnology

International Research Journal of Plant Science

International Research Journal of Plant Science

Journal of Agricultural Science & Technology (JAST)

Journal of Agronomy

Journal of Agronomy & Crop Science

Journal of Applied Sciences

Journal of Biological Science

Journal of Brewing & Distilling

Journal of Cereals and Oilseeds

Journal of Crop Improvement

Journal of Ecology and Natural Environment

Journal of Electromagnetic Waves and Applications

Journal of Horticulture & Forestry

Journal of Integrative Agriculture (formerly Agricultural Sciences in China)

Journal of Medical Plants Research

Journal of Microbiology and Antimicrobials

Journal of Physiology and Pathophysiology

Journal of Plant Breeding and Crop Science

Journal of Plant Science

Journal of Soil Science and Environmental Management

Journal of Soil Science and Plant Nutrition

Kuwait Journal of Science and Engineering

Naturwissenschaften

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

Notulae Scientia Biologicae

Pakistan Journal of Biological Sciences

Pedosphere

Plant Growth Regulation

Plant Physiology and Biochemistry

Plants & Environment

Postharvest Biology and Technology

Research Journal of Environment Sciences

Research Journal of seed science

Scientia Agricola Journal

Scientia Horticulturae

Scientific Research and Essays

South African Journal of Science

The Science of the Total Environment

The Scientific World Journal

Weed Science

Weed Technology

 

Member in Editorial Committee - Editorial Board - of scientific journals

 

Australian Journal of Agricultural Engineering (http://www.sciencej.com/editorial1.html).

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture.

(http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticulture/about/editorialTeam)

Emirate Journal Food & Agriculture (http://ejfa.me/?sec=eboard).

eSci Journal of Crop Production (http://escijournals.net/index.php/EJCP/about/editorialTeam).

Global   Journal   of   Agricultural   Innovation,   Research   &   Development (http://www.avantipublishers.com/editorial-board-member-gjaird)

Journal of Plant Sciences (http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid).

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/about/displayMembership/7).

Notulae Scientia Biologicae (http://www.notulaebiologicae.ro)

 

            Scientific Profile

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701766580 (h-index: 15)

http://orcid.org/0000-0002-4585-7257

http://apps.webofknowledge.com.am.ID=89970ff8-e3cb-4139-83c0-28f77e74

(h-index: 15)

 

 

Publications

 

 

 

In Books

 

 

 

 • Introduction in Crop Production Efthimiadis P., Bilalis D., Feggeros K & Giannou G. National Education Institute (pgs 541) for Technical education Lyceum of Greece. (In greek).

 

·         “Crop Rotation Design in Organic Agriculture ”  (2001). Bilalis D., & Sidiras N (chapter) in   «Organic Production Book» edit Papapanagiotou, Stamoulis Pub Press.

 

 • “Advance in Agriculture” edits Papastylianou P., Bilalis D., Travlos I., and Papatheohari Y. 2016. Greek Academic Edition by Ministry of Education (www.kallipos.gr).
 • Natural vegetation as a key to sustainability of agro ecosystems” D.J. Bilalis, I. Travlos & P. Papastylianou 2014, chapter in book “Sustainability behind Sustainability” editor A. Zorpas. pgs 123-134. ISBN 978-1-63321-595-5.
 • Brassicaceae Vegetables” Karkanis A., Efthimiadou A., Bilalis D., 2014. ISBN 978-960-487-114-8.
 • Weed and Pest Control: Molecular Biology, Practices and Environmental Impact Editors: I. S. Travlos, D. J. Bilalis, and D. Chachalis. 2016. Nova Science Publishers.
 • “Invasive weeds, a serious threat in climate changing conditions and cases of various management strategies” by Travlos I., Bilalis D., Akoumianaki A., Papadimitriou D., I Tabaxi & S Patsiali. (2016). Chapter in Book “Invasive species” editor Jane Sutton. Nova Science Publishers.
 • Sustainable Weed Control in Grapes” Ilias Travlos Rafael De Prado Dimitris Bilalis Nikolaos Katsenios (2016). Chapter in Book “Weed Control: Sustainability, Hazards, and Risks in Cropping Systems Worldwide-Update” editor Nikolaos Korres. Taylor Francis (In Press).

 

 

 

 

 

 

 

In International Journals

 

 

 

Bilalis D, Efthimiadis P, Karagiannis G (2000). “The phytotoxicity of various graminides in durum wheat in the Greece”. Journal of Agronomy and Crop Science. 187, 121-126.

 

Vavoulidou E, Rombke J, Sidiras N, Bilalis D, Tsigou R (1999). “Effects of three different soil cultivation and fertilization treatments on earthworms and enchytraeids”. Newsletter on Enchytraeids 6:91-100.

 

Sidiras N, Augoulas C, Bilalis D, N Tsougrianis (1999). “Effects of tillage and fertilization on biomass, roots, N-accumulation and nodule bacteria of vetch (Vicia sativa cv. Alexander)”. Journal of Agronomy and Crop Science 182:209-216.

 

Sidiras N., Efthimiadis P., Bilalis D. and N. Takopoulos (2000). “Influence of tillage systems and fertilization on soil physical properties in seedbed and on seedling emergence of winter barley (H. vulgare cv. Niki)”. Journal of Agronomy and Crop Science 184:287-296.

 

G. Economou, O. Tzakou, A. Gani, A.Yannitsaros and D. Bilalis (2002). ‘‘Allelopathic activity of Conyza albida on Avena sativa and on Spirodella polyrhiza”. Journal of Agronomy & Crop Science 188:248-253.

 

Economou G., Bilalis D.J., Avgoulas C. (2005). “Weed flora distribution in Greek cotton field and as potential influenced by herbicides” Phytoparasitica 33(4):406-419.

 

Bilalis D., Efthimiadis P. and Sidiras N. ”(2001). “Influence of three tillage systems on weed flora in a 3-years rotationJournal of Agronomy and Crop Science 186:135-141.

 

N. Sidiras, D. Bilalis and E. Vavoulidou. (2001). “Effects of tillage and fertilization on some selected physical properties of soil (0-30 cm depth) and on the root growth dynamic of winter barley (Hordeum vulgare cv. Niki)”. Journal of Agronomy & Crop Science 187:167-176.

 

Bilalis D., N. Sidiras, G. Economou and C. Vakali. (2003). “Effect of different Levels of wheat straw soil surface coverage on weed flora in Vicia faba crops”. Journal of Agronomy and Crop Science. 189: 233-241.

 

Avgoulas C., Bouza L., Koutrou A., Papadopoulou S., Kosmas S., E. Makridou, P. Papastylianou and Bilalis D. (2003). “Evaluation of five most commonly grown cotton cultivars (Gossypium hirsutum L.) under Mediterranean conditions. Productivity and fibre quality.” Journal of Agronomy and Crop Science. 191:1-9.

 

Karamanos A., Bilalis D. & N. Sidiras (2003).. “Effects of reduced tillage and fertilization practices on soil characteristics, plant water status, growth and yield of upland cotton” Journal of Agronomy and Crop Science. 190: 262-276.

 

E. Mygdakos, C. Avgoulas, D. Bilalis. (2005). “Conventional, reduced tillage and no-tillage systems for cotton growing under Mediterranean conditions: A preliminary cultural and economic approach” Journal of Food, Agriculture & Environment 3: 173-179.

 

Bilalis D., Sidiras N., Kakabouki I., Efthimiadou A., Papatheohari Y., Thomopoulos P. (2005). “Effects of organic fertilization on maize/legume intercrop in a clay loam soil and Mediterranean climate - Can the Land Equivalent Ratio (LER) index be used for root development?” Journal of Food, Agriculture & Environment, 3, 117-123.

 

Triantafyllidis V., Bilalis D., Hela D., Dimopoulos P, Albanis T, Efthimiadou A. (2006): Combination effect of soil slope and rimsulfuron action on weed flora and phytotoxicity on Maize crop under Mediterranean conditions. Journal of Food, Agriculture & Environment, 4, 167-170.

 

Y. Papatheohari , D. Bilalis , E. Alexopoulou , P. Papastylianou and C. Avgoulas (2008). Effect of different rates of inorganic fertilization on some agronomic characteristics with emphasis in roots and yield in four flax (Linum usitatissimum L.) varieties. Journal of Food, Agriculture & Environment, 6, 256-259.

 

Bouchagier P., A. Efthimiadou, A. Katsileros, D. Bilalis and P. Efthimiadis (2008). Adverse Effect of Bermudagrass on Physiological and Growth Components of Cotton. Journal of Agronomy 7 (1): 49-55.

 

Karkanis Α, D. Bilalis and A. Efthimiadou (2007). The Effect of Green Manure and Irrigation on Morphological and Physiological Characteristics of Virginia (Flue-Cured) Organic Tobacco (Nicotiana tabaccum). International Journal of Agricultural Research 2 (11): 910-919.

 

Karkanis Α., D. Bilalis and A. Efthimiadou (2007). Tobacco (Nicotiana tabaccum) Infection by Branched Broomrape (Orobanche ramosa) as Influenced by Irrigation System and Fertilization, under East Mediterranean Conditions. Journal of Agronomy 6 (3): 397-402.

 

Akoumianakis Κ., D. Bilalis (2008). Production of Certified Tomatoes, Peppers and Eggplants with Reference to Existing Legislation. The European Journal of Plant Science and Biotechnology vol 2. (pp 74-87).

 

D. Bilalis, A. Karkanis, A. Efthimiadou, Ar. Konstantas and V. Triantafyllidis (2009). Effects of irrigation system and green manure on yield and nicotine content of Virginia (flue-cured) Organic tobacco (Nicotiana tabaccum), under Mediterranean conditions. Industrial Crops and Products, 29, 388-394.

 

D. Bilalis, N. Sidiras, E. Vavoulidou, and A. Konstantas (2009):“Earthworm population as affected by tillage systems, crop rotation and fertilization on a clay loam soil in a Mediterranean climate” Acta Scand. Plant & Soil. 59, 440 – 446.

 

D. Bilalis, P. Kanatas, S. Patsiali , Aristidis Konstantas, K. Akoumianakis (2009). Comparison between, conventional and organic floating systems, for lettuce and tomato (Lactuca sativa and Lycopersicon esculentum) seedling production. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7 , 623- 628.

 

D. Bilalis, I. Stathis , Ar. Konstantas, S. Patsiali (2009). Comparison between HACCP and ISO 22000 in Greek organic food sector . Journal of Food, Agriculture & Environment, 7, 237-242.

 

Efthimiadou A., A. Karkanis, D. Bilalis, P. Efthimiadis (2009). Review: The phenomenon of crop-weed competition; a problem or a key for sustainable weed management.  Journal of Food, Agriculture & Environment, 7, 237-242.

 

Efthimiadou Α., Bilalis D., Karkanis A., Froud-Williams B. and Eleftherochorinos   I.   2009.   Effects   of   cultural   system   (organic   andconventional) on growth, photosynthesis and yield components of sweet corn (Zea mays L.), under semi-arid environment. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 37 (2): 105-111.

 

Vavoulidou E., Dellaporta L., Bilalis D. 2010. Collagen distribution in the tissue of the earthworm Octodrilus complanatus Zoology in the Middle East, Sup. 2, 2010: 175–180.

 

Bilalis D., Papastylianou P., Konstantas A., Patsiali S., Karkanis A. 2010. Weed suppressive effects of maize-legume intercropping in organic farming. International Journal of Pest Management. 56 (2): 173-181.

 

Bilalis D., Karkanis A. and Efthimiadou A. 2009. Effects of two legume crops on weed flora, under Mediterranean conditions: Competitive ability of five winter season weed species. African Journal of Agricultural Research. 4(12):1431-1441.

 

Bilalis D., Patiali S., Karkanis A., Konstantas A., Makris, M. and Efthimiadou A. 2010. Effects of cultural system (organic and conventional) on growth and fibre uality of two cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties. Renewable Agriculture and Food Systems. 25(03):228 – 235.

 

Bilalis D., Karkanis A., Triantafyllidis V., Ladavos, A., Bizos, D., Patsiali, S., Efthimiadou, A. and Papatheohari, Y. 2010. Effect of organic and inorganic fertilizatiion on growth, yield and nicotine content of flue-cured and oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedlings grown in organic and conventional float system. Journal of Food Agriculture and Environment. 8 (2):585-589.

 

Bilalis, D.J., Karkanis, A., Papastylianou, P., Patsiali, S., Athanasopoulou, M., Barla, G., Kakabouki, I. Response of organic linseed (Linum usitatissimum   L.)   to   the   combination   of   tillage   systems,   (minimum, conventional and no-tillage) and fertilization practices: Seed and oil yield production(2010) Australian Journal of Crop Science, 4 (9), pp. 700-705.

 

Efthimiadou, A., Bilalis, D., Karkanis, A., Froud-Williams, B. Combined organic/inorganic fertilization enhance soil quality and increased yield, photosynthesis and sustainability of sweet maize crop (2010) Australian Journal of Crop Science, 4 (9), pp. 722-729.

 

Mitsis, T., Efthimiadou, A., Bilalis, D.J., Danalatos, N.G., Efthimiadis, P., Konstantas, A. Maximizing oilseed rape's yield by glyphosate under Mediterranean conditions(2011) Industrial Crops and Products, 33 (2), pp. 544-548.

 

Karkanis, A., Bilalis, D.J., Efthimiadou, A., Efthimiadis, P. Effects of cultural practices on weed flora in virginia (flue-cured) organic tobacco (Nicotiana tabacum L.): Green manure and irrigation systems (2010) Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 34 (6), pp. 487-496.

 

Bilalis, D.J., Karamanos, A.J. Organic maize growth and mycorrhizal root colonization response to tillage and organic fertilization (2010) Journal of Sustainable Agriculture, 34 (8), pp. 836-849.

 

Anestis Karkanis, Dimitrios Bilalis, Aspasia Efthimiadou. (2011). Architectural plasticity, photosynthesis and growth responses of velvetleaf (Abutilon theophrasti Medicus) plants to water stress in a semi-arid environment. Australian Journal of Crop science.vol 5 369-374.

 

Karkanis, A., Bilalis, D., Efthimiadou, A. Cultivation of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.), a medicinal weed (2011) Industrial Crops and Products. 34:825-830.

 

Dimitrios J Bilalis, Anestis Karkanis, Aristidis Konstantas, Sotiria Patsiali, Vassilios Triantafyllidis (2011). Arbuscular Mycorrhizal Fungi: A Blessing or A Curse for Weed Management in Organic Olive Crops? Australian Journal of Crop science. 5:858-864.

 

Bilalis D.J., A. Karkanis, S. Patsiali, M. Agriogianni, A. Konstantas, V. Triantafyllidis.  (2011).  Performance of wheat varieties (Triticum aestivum L.) under conservation tillage practices in organic agriculture. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 39: 28-33.

 

Leneti E., Triantafyllidis V., Bilalis D., Yfanti P., Hela D., Manos G. (2011) “Crop parameters of oilseed rape varieties for biofuel production under Meditteranean condition” Journal of Environmental Protection & Ecology. Volume 12, (2) : 629-635.

 

Papastylianou P. T. and Bilalis D. (2011). Flowering in Sulla (Hedysarum coronarium L. cv. Carmen) and Persian clover (Trifolium resupinatum L. cv. Laser) as affected by sowing date in a mediterranean environment. Australian Journal of Crop Science.5(10): 1298-1304. Dimitrios Bilalis; Nikolaos Katsenios; Aspasia Efthimiadou; Panagiotis Efthimiadis; Anestis Karkanis (2012). Pulsed electromagnetic fields effect in oregano rooting and vegetative propagation: A potential new organic method. Acta Scand. Plant & Soil. 62:94-99.

 

Dimitrios Bilalis, Anestis Karkanis, Anastasia Pantelia, Sotiria Patsiali, Aristeidis Konstantas, Aspasia Efthimiadou (2012). Weed populations are affected by tillage systems and fertilization practices in organic flax (Linum usitatissimum L.) crop. Australian Journal of Crop Science.6(1): 157-163.

 

Triantafyllidis V., D. Hela, M. Papadaki, D. Bilalis, I. Konstantinou (2012) Evaluation of mobility and dissipation of mefenoxam and pendimethalin by application of CSTR model and field experiments using bare and tobacco tilled soil columns Water, Air, & Soil Pollution 223:1625-1637.

 

Bilalis, D. Triantafyllidis, V. Karkanis, A. Efthimiadou, A. Kakabouki, I. (2012) Effect of tillage system and rimsulfuron application on weed flora, arbuscular mycorrhizal (AM) root colonization and yield of maize (Zea mays L.)  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici 40, 73-79.

 

Bilalis D., Katsenios N., Efthimiadou A., Karkanis A., (2012) Pulsed electromagnetic field: An organic compatible method to promote plant growth and yield in two corn types. Electromagnetic Biology and Medicine Volume 31, Issue 4, December 2012, Pages 333-343.

 

Bilalis D., Katsenios N., Efthimiadou A., Karkanis A., (2013) Investigation of pulsed electromagnetic field as a novel organic pre-sowing method on germination and initial growth stages of cotton. Electromagnetic Biology and Medicine Volume 7, Issue 1, January 2013, Pages 46-50.

 

Karkanis A., Bilalis  D.,  Efthimiadou  A.,  Katsenios  N.  (2012). Comparison between conventional and organic weed management: growth and yield of leek (Allium porrum L.). Hort. Sci. 39:81-88.

 

Bilalis Dimitrios, Karkanis Anestis, Efthimiadou Aspasia and Katsenios Nikolaos (2012). Effects of field bindweed (Convolvulus arvensis L.) and powdery mildew (Leveillula taurica (Lev.) Arn.) on pepper growth and yield. Hort. Sci.39:135-138.

 

Dimitrios Bilalis, Anestis Karkanis, Nikolaos Sidiras, llias Travlos, Aspasia Efthimiadou, Panagiotis Thomopoulos, Ioanna Kakabouki (2012). Maize and legumes root growth and yield as influenced by organic fertilization, under Mediterranean Environmental conditions. Romanian Agricultural Research. 29:211-217.

 

A. Efthimiadou, R.J. Froud-Williams, I. Eleftherohorinos, A. Karkanis, D.J. Bilalis (2012). Effects of organic and inorganic amendments on weed management in sweet maize. International Journal of Plant Production 6 (3), July 2012.

 

Anestis Karkanis, Dimitrios Bilalis, Aspasia Efthimiadou, Nikolaos Katsenios (2012)The critical period for weed competition in parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill) in Mediterranean areas. Crop Protection 42 (2012) 268-272.

 

Bilalis D., I. S. Travlos, A. Karkanis , M. Gournaki, J. Katsenios, D. Hela & I. Kakabouki (2013) evaluation of the allelopathic potential of quinoa (chenopodium quinoa willd.) running title: allelopathy of quinoa.  Romanian Agricultural Research .30: 359-364.

 

Bilalis, D., Kakabouki, I., Karkanis, A., Travlos, I., Triantafyllidis, V., Hela, D. (2012) Seed and saponin production of organic quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)  for  different  tillage  and  fertilization.            Notulae  Botanicae  Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40(1):42-46.

 

Bilalis Dimitrios J., Nikolaos Katsenios, Aspasia Efthimiadou, Anestis Karkanis, Ebrahim M. Khah, Tertyllianos Mitsis (2013).Magnetic field pre- sowing treatment as an organic friendly technique to promote plant growth and chemical elements accumulation in early stages of cotton. Australian Journal of Crop Science. 7: 46-50.

 

Bilalis, D., Kamariari, P., Karkanis, A., Efthimiadou, A., Zorpas, A., Kakabouki, I. 2013. Energy inputs, output and productivity in organic and conventional maize and tomato production, under mediterranean conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41(1):190-194.

 

Vitoratos, A., Bilalis, D., Karkanis, A., Efthimiadou, A. (2013). Antifungal Activity of Plant Essential Oils Against Botrytis cinerea, Penicillium italicum and Penicillium digitatum. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41(1):86-92.

 

Kakabouki I., D. Bilalis, A. Karkanis, G. Zervas, E. Tsiplakou and D. Hela (2014). Effects of fertilization and tillage system on growth and crude protein content of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): An alternative forage crop. Emir. J. Food Agric.  26 . 18-24.

 

Bilalis D., I. Tzortzi, E. Vavoulidou, A. Karkanis, N. Emmanouel, A. Efthimiadou, N. Katsenios, S. Patsiali and L. Dellaporta (2013). Effects of aluminium and moisture levels on soil properties and aluminium bioaccumulation in the earthworm Octodrilus complanatus. J. Soil Sci & Plant Nutr. 13: 845-854.

 

Bilalis D., A. Karkanis, D. Savvas , Ch. Kontopoulou, A. Efthimiadou, (2014). Effects of fertilization and salinity on weed flora in common bean (Phaseolus vulgaris L.) grown following organic or conventional cultural practices. Australian J of Crop Science.  8(2):178-182.

 

Patsiali S., Papastylianou P., Travlos I., Bilalis D. 2014. "Organic cropping system effects on fiber quality of three cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivars in Greece". Agronomy Journal 106: 1365-1370.

 

Travlos I., Kanatas P., Tsioros S., Papastylianou P., Papatheohari Y. and Bilalis

 

D. (2014). "Effects of Legume Incorporation and Pendimethalin Application on Oriental Sun-cured Tobacco" Agronomy Journal Volume 106: 1225-1230.

 

Efthimiadou A., Katsenios N., Karkanis A., Papastylianou P., Triantafyllidis V., Travlos I. & Bilalis D. (2014). Effects of pre-sowing pulsed elecromagnetic treatment of tomato seed on growth, yield and lycopene content. The Scientific World Journal Volume 2014, Article number 369745.

 

Anestis Karkanis, Evangelos Vellios, Thomas Thomaidis, Dimitrios Bilalis, Aspasia Efthimiadou, Ilias Travlos (2014) Phytochemistry and Biological Properties of Burnet Weed (Sanguisorba spp.): A Review. Not Sci Biol, 6 (4):395-398.

 

Charis-Konstantina Kontopoulou, Dimitrios Bilalis, Valentini A. Pappa, Robert M. Rees, Dimitrios Savvas (2015). Effects of organic farming practices and salinity on yield and greenhouse gas emissions from a common bean crop. Scientia Horticulturae 183: 48–57.

 

Anastasia Akoumianaki-Ioannidou, Marina Rasouli, Lamprini Podaropoulou, Ioannis Karapanos, Dimitrios Bilalis (2015). Effects of Cultivation System and Fertilization on Seedling Production of Ocimum basilicum L. and Mentha spicata L. Not Bot Horti Agrobo, 2015, 43(1):131-137. DOI:10.15835/nbha4319851.

 

Bilalis,    D.J., Travlos,    I.S. , Portugal,    J., Tsioros,    S., Papastylianou, Y., Papatheohari,  Y., Avgoulas,  C., Tabaxi,  I.a, Alexopoulou,  E.c,   Kanatas, P.J. (2015) Narrow row spacing increased yield and decreased nicotine content in sun-cured tobacco (Nicotiana tabacum L.).Industrial Crops and Products. 75,212-217.

 

I. Kakabouki, An. Karkanis, I. S. Travlos, D. Hela, P. Papastylianou, Hanwen Wu, D. Chachalis, R. Sestras & D. J. Bilalis (2015) Weed flora and seed yield in quinoa crop (Chenopodium quinoa Willd.) as affected by tillage systems and fertilization practices. International Journal of Pest Management 61: 228-234.

 

N.Katsenios, Dimitrios Bilalis, A. Efthimiadou, G.Aivalakis, A E Nikolopoulou, A. Karkanis, I.Travlos (2016). Role of pulsed electromagneticfield on enzyme activity, germination, plant growth and yield of durum wheat. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 6, 2016, 152-158.

 

Dimitrios J. Bilalis, Sotiria Patsiali, Ioanna Kakabouki, Ilias S. Travlos, Anestis Karkanis (2015). Effects of Cropping System (Organic and Conventional) on the Fiber Quality Index, Spinning Consistency Index and Multiplicative Analytic Hierarchy Process of Cotton (Gossypium hirsutum L.). Not Bot Horti Agrobo, 2015, 43(2):388-391. DOI:10.15835/nbha43210037.

 

Vitoratos, A, Chachalis, D., Travlos, I.S., Bilalis, D.J. Ziogas, B.N (2015). The effects of the fungicide captafol on mitosis of Aspergillus nidulans through light and electron microscopic investigations. Emirates Journal of Food and Agriculture.  27, Issue 12, 878-882.

 

Papatheohari, Y., Travlos, I.S., Papastylianou, P., Argyrokastritis, I.G., Bilalis, D.J.(2016). Growth and yield of three sunflower hybrids cultivated for two years under mediterranean conditions. Emirates Journal of Food and Agriculture. 28, 136-142.

 

Tani E., Chachalis D., I Travlos, D Bilalis (2016). Environmental conditions influence induction of key abc-transporter genes affecting glyphosate resistance mechanism in Conyza Canadensis. International Journal of Molecular Sciences 17(4):342, doi:10.3390/ijms17040342. 11pgs.

 

D. Bilalis, I. Tabaxi, G. Zervas, E. Tsiplakou, I.S.Travlos, I. Kakabouki & S. Tsioros (2016). Chia (Salvia hispanica) fodder yield and quality as affected by sowing rates and organic fertilization. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 47(15), pp. 1764-1770.

 

Efthimiadou A., A. Karkanis, D. Bilalis, N. Katsenios Cultivation of cow cockle (Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert): An industrial–medicinal weed. Industrial Crops and Products 40 (2012) 307– 311.

 

Travlos I.S., Gkotsi T., Roussis I., Kontopoulou C.K., Kakabouki I., Bilalis D.J. (2017): Effects of the herbicides benfluralin, metribuzin and propyzamide on the survival and weight of earthworms (Octodrilus complanatus)  . Plant Soil Environ., 63: 117-124.

 

Ilias Travlos , Nikolina Cheimona and Dimitrios Bilalis (2017) Glyphosate Efficacy of Different Salt Formulations and Adjuvant Additives on Various Weeds. Agronomy 2017, 7(3), 60; doi:10.3390/agronomy7030060.

 

Dimitrios BILALIS, Ioannis ROUSSIS, Francisco FUENTES, Ioanna KAKABOUKI, Ilias TRAVLOS (2017). Organic Agriculture and Innovative Crops under Mediterranean Conditions . Not Bot Horti Agrobo, 2017, 45(2): 323-331.

 

Savvas, D., Pappa, V.A., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Travlos, I., Bebeli, P.J., Ntatsi, G., Bilalis, D. (2017). Impact of organic practices on growth, yield, and greenhouse gas emissions by pea landraces. Acta Horticulturae, 1164, pp. 77-84.

 

Karkanis A., Petropoulos P., Lykas & Bilalis D., 2017. "Powdery mildew (Erysiphe cruciferarum) infection on camelina (Camelina sativa) under Mediterranean conditions and the role of wild mustard (Sinapis arvensis) as alternative host of this pathogen". Emirates Journal of Food and Agriculture.  In Press.

 

Ioanna P Kakabouki, Dimitra Hela, Ioannis Roussis, Panagiota Papastylianou, Adriana Sestras, Dimitrios J Bilalis (2017). Influence of Fertilization and Soil Tillage in Quinoa Crop (Chenopodium quinoa Willd). Nitrogen Uptake and Utilization Efficiency. Expression of Nitrogen Indices.  Journal of Soil Science and Plant Nutrition, accepted.

 

Ilias TRAVLOS, Ioannis ROUSSIS, Christos RODITIS, Clementina SEMINI, Lina ROUVALI, Panagiota STASINOPOULOU, Nikolina CHIMONA, Chrysoula VLASSOPOULOU, Dimitrios BILALIS (2017). Allelopathic Potential of Velvet Bean against Rigid Ryegrass. Not Bot Horti Agrobo, 2017, 46(1): 173-176.

 

Anestis C. KARKANIS, Charis-Konstantina KONTOPOULOU, Christos LYKAS, Ioanna KAKABOUKI, Spyridon A. PETROPOULOS, Dimitrios BILALIS (2017). Efficacy and Selectivity of Pre- and Post-emergence Herbicides in Chia (Salvia hispanica L.) under Mediterranean Semi-arid Conditions. Not Bot Horti Agrobo, 2017, 46(1): 183-189.

 

Daniela MADRID, Eduardo SALGADO, Gabriela VERDUGO, Pablo OLGUÍN, Dimitrios BILALIS, Francisco FUENTES (2017). Morphological Traits Defining Breeding Criteria for Coastal Quinoa in Chile. Not Bot Horti Agrobo, 2017, 46(1): 190-196.

 

 

 

 

 

International Conferences & Symposiums

 

 

 

“Giant reed (Arundo donax L.) in a gravel closed hydroponical system, for biomass production and as a biofiltering device for sewage effluents” (2000). Mavrogianopoulos G., Bilalis D., Kyritsis S. 1st World Conference on Biomass for Energy and Industry.  Seville, 5-9 June 2000.

 

“Einfluβ von drei Bodenbearbeitungssystem auf bodenphysikalische Eigenschaften und Wurzelwachstum von Wintergerste auf einem Ackerstandort in Athens, Griechenland” (2001). D. Bilalis, C. Vakali N. Sidiras, and U. Köpke. Proc. of 44th Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften , Bonn Freising 27-29 September 2001, Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss, 13: 252-253.

 

“Possibilities and limits of Reduced primary Tillage in Organic Farming” (2002). Vakali C., Sidiras N., Bilalis D. and U. Köpke. Proceedings of 14th IFOAM Organic World Congress, pp. 27, Victoria Canada.

 

Samaras G., Kalbourgi K., Bilalis D. & Galanopoulou S. (2006): Fertilization, weed control ad drying methods of organic cultivation of Greek mountain Tea. Proc. of Organic Agriculture in the Mediterranean- Problems and Perspectives. Chania Greece, 9-11 November 2005.

 

Triantafyllidis V., Hela D., Bilalis D., Salahas G., Albanis T. (2005). Soil Mobility and Dissipation of Mefonoxam and Penimethalin in tilled and untilled columns with tobacco in field conditions. 4th European Conference on pesticides and Related Micropolluants in the Environment 26-29 November, Spain.

 

Hadjigeorgiou Ι., Sagou V., Sagos, D.; Bilalis D. Moustakas N. (2006). A comparative study of organic lupine and fava bean crops in a Mediterranean environment. In Proc. Organic Farming & Rural Development. May 2006, Odense, Denmark, pp, 262-263.

 

Bilalis, D., Konstantas, A, Efthimiadou A, Papatheohari Y., Kakabouki I. Effect of two Oat-legumes intercrop systems on weed flora under Mediterranean condition. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.

 

Bilalis, D., Kanatas,P, Konstantas, A. Effects of shading on root and shoot development of melon (Cucubrita pepo) transplants in conventional and organic float system nurseries.16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.

 

Konstantas, A., Bilalis D., Thomopoulos, P., Efthimiadou A., Kakampouki I. Critical Points (CP) on Organic Certification of the most important Greek cultivations. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.

 

Thomopoulos, P., Bilalis, D., Konstantas, A., Efthimiadou A. The effect of green manure on root development and cotton yield under Mediterranean conditions. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008.

 

Mohammad Ali Khalvati, Hossein Aliabadi Farahani, Sayed Alireza Valadabadi, Dimitrios Bilalis, Sefer Bozkurt and Awe Gabriel (2010). The analysis of the mycorrhizal root under interactive effects of P supply and drought conditions. Procs of Regional Congress on Modern Results in Agronomy & Nanotechnology. (RCMRAN) ه ارائ تر  س و پ  در ش هماي/ نار ي سم / گره ن ك . pgs 2-10.

 

Konstantas Α., Bilalis D., Patsiali S., Choren Kioultenian (2009). Comparison between certification systems (organic and integrated) of crop production in Greece. Proc. of 6th International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”. Salonica, 9-10 Oct. 2009.ENEPROT .

 

Dellaporta L., Vavoulidou-Theodorou E., Bilalis D. and I.E. Tzortzi (2009). Effects of Alluminum soil content, on earthworm’s bioaccumulation on organic fields. Proc at “2nd International Conference on EnvironmentalManagement, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference”, Mykonos island, Greece. June 21 to 26, 2009, pgs 173-176.

 

Dimitris Bilalis, Sotiria Patsiali, Anestis Karkanis, Kostantinos Padaleon, Charis-Konstantina Kontopoulou (2011). Effects of Mycorrhiza on Fiber Quality Parameters, Root Characteristics and Yield of Organic Cotton (Gossypium hirsutum L.) The 10th International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”. Cluj-Napoca (2011).

 

Anestis KARKANIS, Dimitrios BILALIS, Aspasia EFTHIMIADOY, Dimitrios SAVVAS (2011).Effects of Plant Density and Row Arrangement on Weed Management and Yield in Organic Cabbage Crop (Brassica oleracea var. capitata L.). The 10th International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”. Cluj-Napoca (2011).

 

Kontopoulou CK, Savvas D, Bilalis D, Pappa VA, Patsiali S. (2011) Nitrogen nutrition in two different intercrops as influenced by organic or conventional cropping and salinity level in a Mediterranean environment Nitrogen & Global Change Key findings – future challenges Conference Proceedings Edinburgh April 11 – 15, 2011.

 

Aristidis KONSTANTAS, Dimitrios BILALIS, Nikolaos MPEOPOULOS, Anestis KARKANIS, Sotiria PATSIALI (2011). A Survey Concerning Organic, Integrated and Conventional Agriculture in Greece. The 10th International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”. Cluj-Napoca (2011).

 

Dimitrios BILALIS, Dimitrios SAVVAS, Charis-Konstantina KONTOPOULOU, Konstantinos PADALEON (2011). Effect of Salinity in LER Values under Two Crop System and two Kind Intercrops. The 10th International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”. Cluj-Napoca (2011).

 

Y. Papatheohari, E. Alexopoulou, D. Bilalis and P. Papastylianou (2008). Influence of Inorganic Fertilization on Growth and Yields of Four Flax (Linum Usirassimum L.) Varieties. ΧV European Biomass Conference and Exhibition, 7-11 May, Berlin, Germany. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE -CD- ROM EDITION pgs 536-539.

 

Akoumianaki-Ioannidou, A., Rasouli, M., Podaropoulou, L. and Bilalis, D. 2012.       Seedlings Production of Mentha × piperita (Peppermint) and Mentha spicata (Spearmint) in Float System with Organic and Inorganic Fertilization. XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People: International Symposium on Advances in Ornamentals, Landscape and Urban Horticulture. Acta Hort. (ISHS) 937:1307-1311 http://www.actahort.org/books/937/937_162.htm.

 

Akoumianaki-Ioannidou, A., Podaropoulou, L., Rasouli, M. and Bilalis, D. 2012. Seedlings Production of Ocimum basilicum In Two Systems (Float And Seedbed) With Organic And Inorganic Fertilization. XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People: International Symposium on Advances in Ornamentals, Landscape and Urban Horticulture. Acta Hort. (ISHS) 937:1301- 1306. http://www.actahort.org/books/937/937_161.htm.

 

Angelopoulou F., Papatheohari Y., Papastylianou P, Konstantas A., Travlos I, Bilalis D. (2013). Εffect of Organic, Biodynamic and Conventional Farming Systems in Selected Soil Parameters of Various Crops” Proc of “12th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2013, Cluj – Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 70(1)/2013, 19-25.

 

Douros N., Papatheohari Y., Papastylianou P, Angelopoulou F., Travlos I, Konstantas A., Bilalis D. (2013). “Effect of the Residues of the Medicinal Plant Sideritis scardica, on Weed Flora in an Organic Sunflower Crop” , Proc of “12th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2013, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 70(1)/2013, 102-106.

 

Angelopoulou F., Papastylianou P., Konstantas A., Kakabouki I., Papatheohari Y, Bilalis D. (2014). Effect of organic fertilization on growth and development of the root system of two medicinal plants, Origanum vulgare and Silybum marianum. Proc of “13th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2014, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2014, Vol 71  (2) pgs 201-206.

 

Bilalis D., Angelopoulou F., Papastylianou P., Karkanis A, Kakabouki I., A. Konstantas (2014). Effect of irrigation on growth and development of the root system of two medicinal plants, Hyssopus officinalis and Passiflora incarnate. Proc of “13th International Symposium – Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2014, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2014, Vol 71  (2) pgs 207-211.

 

Papastylianou P., I..Kakabouki, E. Tsiplakou, I. Travlos, D. Bilalis, D. Hela, D. Chachalis, G. Anogiatis, G Zervas. (2014). Effect of Fertilization on Yield and Quality of Biomass of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and Green Amaranth (Amaranthus retroflexus L.). Proc of “13th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2014, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2014, Vol 71  (2) pgs 288-292.

 

Karkanis A., D. Bilalis, A. Efthimiadou, A.Gavalaki, N. Koustas (2014). Efficacy of Post-emergence Herbicides Applied at Reduced Doses on Weeds in Durum Wheat (Triticum durum L.) in Central Greece. Proc of “13th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2014, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2014, Vol 71  (2) pgs 353-354.

 

Travlos I., D. Bilalis, P. Papastylianou, D. Chachalis, I. Lygizos, I. Annousakis & Y. Papatheohari (2014). Response of the Growth and Yield of Sunflower Hybrids to Organic and Inorganic Fertilization. Proc of “13th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2014, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2014, Vol 71  (2) pgs 363-364.

 

Douros N., F. Angelopoulou, P. Papastylianou, Y. Papatheohari, Il.Travlos, A. Konstantas, D. Bilalis. (2014). Incorporation of Residues of the Medicinal Plant Echinacea purpurea, as a Method of Weed Management in an Organic Sunflower Crop. Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. RAHMANN G & AKSOY U (Eds.) ‘Building Organic Bridges’, at the Organic World Congress 2014, 13-15 Oct., Istanbul, Turkey (eprint ID 23797) pgs 563-566.

 

Kamariari I., P. Papastylianou, D. Bilalis, Ilias S. Travlos and I. Kakabouki (2014). “The Role of Mulching with Residues of two Medicinal Plants on Weed Diversity in Maize”. Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. RAHMANN G & AKSOY U (Eds.) ‘Building Organic Bridges’, at the Organic World Congress 2014, 13-15 Oct., Istanbul, Turkey (eprint ID 23911) pgs 567- 570.

 

Travlos, I.S., Bilalis, D., Lygizos, I., Chachalis, D., Tsioros, S. 2015. Competitiveness of four sunflower hybrids against the invasive weed Solanum eleagnifolium Cav. EWRS 2015. Montpellier France. 23-26 June 2015, Montpellier, France, p.171.

 

D. J. Bilalis, Ilias Travlos, Panagiotis Kanatas, Demosthenis Chachalis, Anestis Karkanis, Stelios Tsioros The competitive ability of chickpea (Cicer arietinum) against wild mustard (Sinapis arvensis) under non-irrigated conditions. EWRS 2015 submitted. Montpellier France.

 

A. Karkanis, D. Bilalis, A. Efthimiadou, I.S. Travlos, D. Chachalis & N. Katsenios (2015). Reduced rates of herbicides to control Galium aparine, Sinapis arvensis and Avena sterilis in late-sown durum wheat (Triticum durum.). EWRS Workshop Program “Optimizing herbicides use in an Integrated Weed Management (IWM) context” Book Abstract pg 34-35.

 

A. Gavalaki, N. Koustas, A. Antoniadis, I. Pantelis, I.S. Travlos, D.J. Bilalis,

 

Y. Papatheohari, I. Dede & M. Druille (2015). Effects of glyphosate application on arbuscular mycorrhizal fungi of the succeeding crop. EWRS Workshop Program “Optimizing herbicides use in an Integrated Weed Management (IWM) context” Book Abstract pg 35-36.

 

N. Koustas, I.S. Travlos, D.J. Bilalis, P. Papastylianou, D. Papadimitriou, D. Douma, D. Chachalis & A. Karkanis (2015). Field horsetail (Equisetum arvense L.) and its effects on chickpea. EWRS Workshop Program “Optimizing herbicides use in an Integrated Weed Management (IWM) context” Book Abstract pg 49.

 

Dimitrios Beslemes, Evangelia Tigka, Dimitrios Vlachostergios And Dimitrios Bilalis (2015). Contribution Of Arbuscular Mycorrhiza To Productivity Of Barley On Contrasting Cropping Systems, In Central Greece. Pg 64. Proc of “14th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2016, Vol 73, 15-21.

 

Dimitrios Bilalis, Anestis Karkanis, Foteini Angelopoulou, Andreas Antoniadis, Ilias Travlos, Georgia Ntatsi, Efstathia Lazaridi, Dimitrios Savvas (2015). Effect of Organic And Mineral   Fertilizατιον   On   Growth   And   Mycorrhizal colonization of Pea Crops.. Bulletin UASVM Horticulture. 72(2):288-294. Proc of “14th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2015, Vol 72, 288-294.

 

Agapi Gavalaki , Nikolaos Koustas , Ioanna Kakabouki , Dimitrios Bilalis Ilias Travlos, Fotini Angelopoulou, Xenophon Kappas (2015). Effect Of Organic Fertilization On Root Characteristics And Crop Development Of Traditional Variety Of Vicia Faba pg 176. Proc of “14th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania.   Book Abstract pg 173.

 

Nikolaos Katsenios, Victor Kavvadias, Sideris Theocharopoulos, Dimitrios Bilalis, Zaharias Ioannou, Antonios Papadopoulos And Nektaria Liakopoulou (2015). Influence Of Pulsed Electromagnetic Field On Plant Growth, Nutrient Absorption And Yield Of Durum Wheat pg 182. Proc of “14th International Symposium –Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Not Sci Biol, 2015, 7(4):505-509. DOI: 10.15835/nsb.7.4.9691.

 

Ilias Travlos, Ioanna Tabaxi, Dimitrios Papadimitriou, Dimitrios Bilalis And Demosthenis Chachalis (2015). Lolium Rigidum Gaud. Biotypes From Greece With Resistance To Glyphosate And Other Herbicides pg 201. Proc of “14th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2016, Vol 73, 1-2.

 

Evangelia Tigka, Dimitrios Beslemes, Dimitrios Vlachostergios, Dimitrios Bilalis (2015). Evaluation Of Vicia Sativa L. As Green Manure: Case Study Of Genotype And Plant Density Influence On N Availability pg 408. Proc of “14th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2016, 73, 142-143.

 

Dimitrios Bilalis, Anestis Karkanis, Ilias Travlos, Andreas Antoniadis, Georgia Ntatsi, Penelope Bebeli, Dimitrios Savvas (2015). Wild Mustard (Sinapis Arvensis L.) And Corn Poppy (Papaver Rhoeas L.) Competition With Four Pea Varieties Cultivated Following Conventional Or Organic Farming Practices. pg 483. Proc of “14th International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin UASVM Horticulture.2016 72(2):443-444.

 

Aristidis Konstantas, Dimitrios Bilalis, Andreas Karamanos, Nikolaos Mpeopoylos (2015). Survey About The Most Important Ccp Of The Agricultural Certification Systems In Greece. Pg 509. Proc Of “14th    International Symposium - Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin UASVM Horticulture, 2015, Vol 72, 483-486.

 

Ilias Travlos, Ioannis E. Roussis, Nikos Karampasis, Ioanna Tabaxi, Dimitrios Papadimitriou, Nikolaos Katsenios And Dimitrios Bilalis (2015). Thistles Of Greece And Their Potential Value As Medicinal Crops: Study On Their First Growth. pg 542. Proc of “14th International Symposium – Prospects for the 3rd Millenium Agriculture” September 2015, Cluj-Napoca, Romania.   Bulletin UASVM Horticulture, 2016, 73, 1-2.

 

Boka,VI, Sklirou,F Angelopoulou, Konstantas,A, Argyropoulou,A Pratsinis,H, Bilalis, D, Kalpoutzakis,E, Aligiannis,N, Kletsas,D, Trougakos,IP, Ralli M, Skaltsounis,AL (2015). Development of anti-ageing natural products based on biodiversity of the Greek flora by employing environmentally friendly technologies and anti-ageing biological research. Planta Med 2015; 81 - PW_10 DOI: 10.1055/s-0035-1565634. GA 2015 – Book of Abstracts 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA2015) Budapest, Hungary, 23–27, August 2015.

 

Saitanis, C.J., Agathokleous, E., Pallides, A., Bilalis, D., Papadimitriou, D., Vougeleka, V., Karpouzis, E., and Mouzaki-Paxinou, A.-C. (2016). A study on the response of 14 Cyprian wheat cultivars to elevated ozone dose. In: The 29th Task Force Meeting of the UNECE ICP Vegetation for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (Dubna, JINR, February 29 – March 4, 2016): Programme and Abstracts. 31 p. ISBN: 978-5-9530-0433-6.

 

Nikolina Cheimona, Christina Angeli, Eleni Panagiotou, Afroditi Tzanidaki, Chysoula Drontza, Ilias Travlos, Dimitrios Bilalis (2016). Effect Of Different Types Of Fertilization On Weed Flora In Processed Tomato Crop. The International Conference Of The USAMV "Agriculture for Life, Life for Agriculture” June 9-11, 2016, Bucharest, Romania. Agriculture and Agricultural Science Procedia (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221078431630198X). Volume 10, 2016, Pages 26-31.

 

Ilias Koufiotis, Nikolaos Gyftopoulos, Athanasios Andreou, Foivos Pisimisis, Ilias Travlos, Dimitrios Bilalis, George Vlahos (2016). Management Of Production And Distribution Of Organic Products. The Case Of Organic Farm Managers And Distributors In Athens’ Organic Open Farmers’ Markets. The International Conference of the USAMV "Agriculture for Life, Life for Agriculture” June 9 - 11, 2016, Bucharest, Romania (accepted). Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 16, Issue 2, 2016. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 16,   Issue 2,  2016.

 

Christina ANGELI, Nikolina CHEIMONA, Ioanna KAKABOUKI, Charis-Konstantina KONTOPOULOU, Ioanna TABAXI, Anastasia PAPANDREOU & Dimitrios J. BILALIS. (2016). EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF FERTILIZATION ON Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis CROP. “Prospects for the Third Millennium Agriculture” The 15th International Symposium. Cluj-Napoca Romania. Bulletin USAVM Horticulture, 2016, Vol 73, 217-218.

 

Nikolina CHEIMONA, Ioanna TABAXI, Charis-Konstantina KONTOPOULOU, Ilias TRAVLOS, Ioanna KAKABOUKI, Dimitrios BILALIS (2017) EFFECT OF N AND P FERTILIZATION ON WEED FLORA OF MAIZE (Zea mays) CROP. “Prospects for the Third Millennium Agriculture” The 15th International Symposium. Cluj-Napoca Romania. Accepted. Bulletin USAVM Horticulture, 74, 9-12.

 

 

 

Reviewer

 

 

 

Acta Agriculturae Scandinavica

 

Acta Physiologieae Plantarum

 

African  Journal of  Agronomy

 

African journal of Agric. Research

 

African Journal of Biotechnology

 

African Journal of Food science

 

African Journal of Food Science & Technology

 

Agriculture Water Management

 

Agronomy Journal

 

American Journal of Experimental Agriculture

 

Annals of Applied Biology

 

Archives of Agronomy and Soil Science

 

Asian Journal of Plant Sciences

 

Australian Journal of Crop Science

 

Australian Journal of Crop Science

 

Biharean Biologist

 

BioMed Research International

 

Canadian Journal of Plant Science

 

Continental Journal of Agronomy

 

Crop Protection

 

Crop Science

 

Culture Agriculture Food & Environment

 

eSci Journal of Crop Production

 

European Journal of Soil Biology

 

General Physiology and Biophysics

 

Global Change Biology

 

Industrial Crop & Products

 

Int. J. of Plant Production

 

International Journal of Agricultural Science

 

International Journal of Plant Breeding and genetics

 

International Journal of Plant Physiology and Biochemistry

 

International Research Journal of Biotechnology

 

International Research Journal of Plant Science

 

International Research Journal of Plant Science

 

Journal of Agricultural Science & Technology (JAST)

 

Journal of Agronomy

 

Journal of Agronomy & Crop Science

 

Journal of Applied Sciences

 

Journal of Biological Science

 

Journal of Brewing & Distilling

 

Journal of Cereals and Oilseeds

 

Journal of Crop Improvement

 

Journal of Ecology and Natural Environment

 

Journal of Electromagnetic Waves and Applications

 

Journal of Horticulture & Forestry

 

Journal of Integrative Agriculture (formerly Agricultural Sciences in China)

 

Journal of Medical Plants Research

 

Journal of Microbiology and Antimicrobials

 

Journal of Physiology and Pathophysiology

 

Journal of Plant Breeding and Crop Science

 

Journal of Plant Science

 

Journal of Soil Science and Environmental Management

 

Journal of Soil Science and Plant Nutrition

 

Kuwait Journal of Science and Engineering

 

Naturwissenschaften

 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

 

Notulae Scientia Biologicae

 

Pakistan Journal of Biological Sciences

 

Pedosphere

 

Plant Growth Regulation

 

Plant Physiology and Biochemistry

 

Plants & Environment

 

Postharvest Biology and Technology

 

Research Journal of Environment Sciences

 

Research Journal of seed science

 

Scientia Agricola Journal

 

Scientia Horticulturae

 

Scientific Research and Essays

 

South African Journal of Science

 

The Science of the Total Environment

 

The Scientific World Journal

 

Weed Science

 

Weed Technology

 

 

 

Member in Editorial Committee - Editorial Board - of scientific journals

 

 

 

Australian Journal of Agricultural Engineering (http://www.sciencej.com/editorial1.html).

 

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture.

 

(http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticulture/about/editorialTeam)

 

Emirate Journal Food & Agriculture (http://ejfa.me/?sec=eboard).

 

eSci Journal of Crop Production (http://escijournals.net/index.php/EJCP/about/editorialTeam).

 

Global   Journal   of   Agricultural   Innovation,   Research   &   Development (http://www.avantipublishers.com/editorial-board-member-gjaird)

 

Journal of Plant Sciences (http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid).

 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/about/displayMembership/7).

 

Notulae Scientia Biologicae (http://www.notulaebiologicae.ro)

 

 

 

            Scientific Profile

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701766580 (h-index: 15)

 

http://orcid.org/0000-0002-4585-7257

 

http://apps.webofknowledge.com.am.ID=89970ff8-e3cb-4139-83c0-28f77e74 (h-index: 15)