Αρχική

Δημήτριος Μπιλάλης

Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργίας
2105294494
2105294494
bilalis@aua.gr
Bilalis Dimitris CV final EN.pdf

Dr., Dr. h.c. Δημήτριος Ι. Μπιλάλης 

Επίτιμος Διδάκτορας (Doctoris Honoris Causa) USAMV cluj

Καθηγητής Βιολογικής Γεωργίας

 

Βιογραφικό Σημείωμα Πτυχία 1. Πτυχίο Γεωπόνου Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993) (Λίαν Καλώς). 2. Διδακτορικό δίπλωμα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργίας (1999) (Άριστα). Βιογραφικά στοιχεία Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα. Γεννήθηκα στο Μεσολόγγι το έτος 1968. Το στοιχειώδη και μέσο κύκλο εκπαίδευσης παρακολούθησα στο Μεσολόγγι, στη Παλαμαϊκή Σχολή. Το 1987 κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων πέτυχα στην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.) και αποφοίτησα από το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1993 με βαθμό λίαν καλώς. Το έτος 1992 παρακολούθησα σεμιναριακό κύκλο μαθημάτων “Eυρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Γεωπονικές Επιστήμες” της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet. Το έτος 1993 παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κατάρτισης στα G.I.S. “Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Αξιολόγησης Φυσικών Πόρων” που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Εδαφολογίας του Γ.Π.Α.. Νοεμβ.1993- Φεβρ. 1995: θητεία στο στρατό ξηράς. Το Απρίλιο του 1995 συμμετείχα στο 29ο Πρόγραμμα υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. όπου και ήμουν 1ος επιτυχών στην ειδίκευση “Συστήματα Εδαφοκατεργασίας” όπου και έτυχα υποτροφίας, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το 1999 αναγορεύθηκα διδάκτορας των Γεωπονικών Επιστημών με τον βαθμό “Άριστα”. Η διδακτορική μου διατριβή είχε τίτλο “Μελέτη συστημάτων εδαφοκατεργασίας- σποράς με και χωρίς λίπανση σε φυτικές και εδαφικές παραμέτρους σε μία 3ετή αμειψισπορά” και εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Γεωργίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. Ομιλώ πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα. Χρήστης γεωγραφικών πληροφοριακών προγραμμάτων (Arc-View, Geomedia) στατιστικών προγραμμάτων (Statistica, Statgraphics, SPSS, STATA κ.α.) και γεωργικών προγραμμάτων του F.A.O. (CropWat και FCC3 for Windows κ.α.) και προγράμματος αξιολόγησης και φυσιολογίας φυτικών πληθυσμών (Plantmod της Greenhat software company), του προγράμματος DT- software (Delta –T Scan version 2.04, Delta –T devices Ltd), των προγραμμάτων της Microsoft Office (ver. 2000), Correl WordPerfect Suite (ver 8.0), προγραμμάτων διαδικτύου (Netscape, Explorer κ.α.), λειτουργικών προγραμμάτων (DOS, Windows 98, 2000 NT) καθώς και προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας (Photoshop Acrobat, Correl κ.α.). Μέλος σε Εταιρείες – Επιμελητήρια-Οργανώσεις 1. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 2. Ελληνική Διεπιστημονικής Εταιρείας για την Οικολογική Γεωργία (ΡΕΑ) 1999-2004. 3. ΕΚΑΠΣ: Εταιρεία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων. (Ιδρυτικό μέλος). 4. Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας (Ε.Ε.Ε). 5. Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.). 6. Ιδρυτικό μέλος παγκόσμιας οργάνωσης ερευνητών βιολογικής γεωργίας (ISOFAR), Berlin 2003. 7. Εθνικός εκπρόσωπος στην Παγκόσμια Οργάνωση Κινημάτων για την βιολογική Γεωργία (IFOAM-EU) 2008-2009. 8. Μέλος ΕΝΕΠΡΟΤ (Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Τυποποίηση & Προτυποποίηση) από το 2008. 9. Μέλος της Περιβαλλοντικής Μ.Κ.Ο. «Οργάνωση ΓΗ» από το 2011. 10. Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (ΕΖΕ). (Αντιπρόεδρος ΔΣ από 2015). 11. Μέλος της European Weed Research Society (EWRS) από το 2014. 12. Μέλος της Horticulture and Forestry Society, Romania από το 2013. 13. Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ του ΓΠΑ (2015). Διακρίσεις 1. Υποτροφία ΙΚΥ για εκπόνηση διδακτρορικής διατριβής 2005-2008. 2. Υποτροφία στα πλαίσια του προγραμματος Erasmus κατά το ακ. Έτος 2012-13 και υπεύθυνος διακρατικής συμφωνίας ΓΠΑ- USAMVCLUJ. 2012-13 & 2014-15. 3. Επίτιμο μέλος της Horticulture and Forestry Society, Romania. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1. Λέκτορας “Βιολογικής γεωργίας” στο Εργαστήριο Γεωργίας του Γ.Π.Α. από τον Ιούνιο 2001 (κρίση 6/2/2001). 2. Επίκουρος καθηγητής “Βιολογικής γεωργίας” από τον Φεβρ του 2006, μονιμοποίηση Ιούνιος 2010. 3. Αναπληρωτής καθηγητής “Βιολογικής γεωργίας” από τον Αύγουστο του 2012. 4. Προπτυχιακή Διδασκαλία στο Παν. Ιωαννινων (ν. 407/82) 3.1 “Γενική Γεωργία” (3ο εξάμηνο) 3.2 “Ειδική Γεωργία” (6ο εξάμηνο) 3.3 “Βιολογική Γεωργία” (9ο εξάμηνο), 3.4 “Εκτίμηση ζημιών Φυτικού κεφαλαίου” (9ο εξαμηνο) στο Τμήμα Διαχείρισης & Οργάνωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Αγρινίου τα ακαδ. έτη 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 και 2005-06 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 5. Διδασκαλία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus των μαθημάτων “Βιολογική γεωργία” και “Γενική Γεωργία” κατά τα ακαδ. έτη 2005-06 και 2006-07. 6. Εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ειδικά εργαστηριακά θέματα Γεωργίας καθώς επίβλεψη πτυχιακών και μεταπτυχιακών μελετών, συμμετοχή σε τριμελής και επταμελής επιτροπές μεταπτυχιακών & διδακτορικών διατριβών του Γ.Π.Α. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Α.Π.Θ. , Ε.Μ.Π, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Universitat Polytecnica De Valencia. 7. Σύνταξη προγραμμάτων σπουδών (ΟΣΠ) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1999) στα μαθήματα του δεύτερου κύκλου των Τ.Ε.Ε. 8. Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης γεωπόνων – εκπαιδευτών μέσης εκπαίδευσης “Νέες Tεχνολογίες και Oικολογικά επιτεύγματα στη Γεωργία και Κτηνοτροφία”. Διοργάνωση Γ.Π.Α. Αθήνα 1999-2000 & 2000-2001 (δύο κύκλοι). 9. Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα κατάρτισης “Εφαρμογές γεωπονίας στις οικολογικές – βιολογικές καλλιέργειες” Διοργάνωση Κ.Ε.Κ.-Γ.Π.Α. Αθήνα 2000. 10. Διδασκαλία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ των μαθημάτων 9.1 “Βιολογική Γεωργία” 9.2 “Γονιμότητα & Λιπάνσεις” για τα ακαδημαϊκά έτη 2002-03 εως 2012. 9.3 “Φυσιολογία φυτών Μεγάλης καλλιέργειας” 2003-04 & 2004-05. 9.4 Εισηγητής στο Δ.Π.Μ.Σ. του Πανεπ. Ιωαννίνων «Πιστοποίηση και ασφάλεια γεωργικών προϊόντων» 2006-2007-2008 9.5 Παν. Θεσσαλία με εισηγήσεις σε θέματα “Βιολογικής Γεωργίας” 2009 & 2014. 9.6 ΓΠΑ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής στο ΜΠΣ «Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας» το μάθημα “Πιστοποίηση ζωοκομικών προϊόντων” τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-12, 2012-13 & 2013-14. 9.7 ΓΠΑ στο ΔΠΜΣ «Αμπελουργία – Οινολογία» των τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής το μάθημα “Εναλλακτικές Μέθοδοι Καλλιέργειας Αμπέλου” τα έτη 2012-13 , 2013-14 & 2014-2015. 9.8 ΓΠΑ στο ΠΜΣ. «Βιολογική –Ολοκληρωμένη Παραγωγή & Πιστοποίηση» 2012 έως σήμερα. Τα μαθήματα: 9.8.1 Βιολογική-Ολοκληρωμένη καλλιέργεια Φ.Μ.Κ. 9.8.2 Πιστοποίηση στη Γεωργική Παραγωγή. 11. Διαπιστευμένος εκπαιδευτής της Εθν. Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, με διδασκαλία σε 4 σεμινάρια εκπαίδευσης γεωπόνων του δημοσίου (2 φυτικής παραγωγής και 2 ζωικής παραγωγή για το έτος 2005) και μέλος επιτροπής δύο διατριβών τελειοφοίτων. 12. Αξιολογητής προτάσεων για μεταδιδακτορική έρευνα στο ΙΚΥ (2005-6, 2006-7 & 2010-11). 13. Εξεταστής στο μάθημα “Βιολογική γεωργία” του ΙΚΥ (2006). 14. Επόπτης μεταπτυχιακών σπουδών στην Ολλανδία για λογαριασμό του ΙΚΥ. (2007-2010). 15. Αξιολόγησής ΙΚΥ 2012 για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (μέσω της ηλεκτρονικής βάσης). 16. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό) στη Θεματική ενότητα “ΔΠΠ50 Διαχείριση & Προστασία Φυσικών Πόρων” για τα ακαδ. Έτη 2011-2012, 2012-13 και 2013-2014 (και ως συντονιστής της Θεματικής Ενότητας). 17. Διδασκαλία στο πρόγραμμα της Νέας Γενιάς «Τριπτόλεμος» για νέους ανέργους» 2012,2013,2014 & 2015. 18. Διδασκαλία σε θέματα βιολογικής γεωργίας για το ΚΕΘΕΑ. Οκτ & Νοέμβριος 2012. 19. Διδασκαλία στο πρόγραμμα κατάρτισης του ΓΠΑ σε αρωματικά φυτά, Οκτ & Νοέμβριος 2013 & 2014. 20. Εκπαίδευση παραγωγών στην Οργάνωση ΓΗ του προγράμματος της ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ , του Ομίλου Πειραιώς στην Οργάνωση ΓΗ. "Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους". Μάρτιος 2014. 21. Διδασκαλία στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Ιανουάριος 2015 & 2016. Επίβλεψη Διδακτορικών διατριβών που έχουν παρουσιασθεί : 4 Επίβλεψη Διδακτορικών διατριβών υπό υλοποίηση : 4 Επίβλεψη Μεταπτυχιακών διατριβών:> 10 στο ΓΠΑ και 5 στο Ανοιχτό Παν Κύπρου. Επίβλεψη Πτυχιακών διατριβών:> 30

Bilalis Dimitris CV final EN.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Ειδικά Θέματα Εδαφοκατεργασίας Προπτυχιακό Επιλογής
Γονιμότητα Εδάφους και Λιπάνσεις Καλλιεργειών Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ειδική Γεωργία Ι Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βιολογική Γεωργία Προπτυχιακό Επιλογής
Βιολογική Γεωργία Μεταπτυχιακό Επιλογής
 • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (2017)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 (2017)
 • Interreg FOCUS: Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών clusters (2017)
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου για παραγωγική μονάδα φαρμακευτικής κάνναβης (2018)
 • Σχεδιασμός - Οργάνωση Καθοδήγηση Καλλιεργειών Οικολογικών Λαχανόκηπων στο Πάρκο Π.Ε. & Α.Α (2018)
 • Τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης. (2018)
 • Technical support for the drafting of a pharmateutical cannabis business plan (2018)
 • Επαλήθευση του λειτουργικού της φορητής συσκευής χειρός N-tester σε συγκεκριμένη ποικιλία σκληρού σιταριού (2018)
 • Π.Μ.Σ. Καινοτόμες εφαρμογές στην αειφορική γεωργία, στη βελτίωση φυτών και στην αγρομετεωρολογία (2019)
 • Μελέτη σχεδιασμού παραγωγικής μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης για την εταιρεία CLINCAN ΕΠΕ (2019)
 • Μελέτη σχεδιασμού παραγωγικής μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Εύβοια (2019)
 • Μελέτη Στρατηγικού σχεδιασμού της καλλιέργειας βάμβακος στην Ελλάδα (2019)
 • LMF ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (2019)
 • Drafting pharmaceutical cannabis business plan for BGC International Holding Inc (2019)
 • Αξιολόγηση προτάσεων λίπανσης στον αραβόσιτο (2019)
 • Παρακολούθηση καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης για την παραγωγή ελαίου με περιεκτικότητα σε CBD (2019)
 • Αξιολόγηση της επίδρασης 2 υλικών εδαφοκάλυψης, της εταιρείας THRACE NG ABBEE, στην ανάπτυξη και στις αποδόσεις βιομηχανικής κάνναβης (2019)
 • Effect of Premium Fertilizer of EUROCHEM on Fiber Yield and Quality in Cotton (2019)
 • Γεωτεχνική συμβουλευτική σε επίπεδο αγρού σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου με πρώτη ύλη από καλλιέργεια καλαμποκιού (2019)
 • Μελέτη για την ένταξης νέων καλλιεργειών στο Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ (2019)
 • TRIALS INDURUM WHEAT 2019-2020 (2019)
 • Διαχείριση των εχθρών, (εντόμων) στην κάνναβη στο θερμοκήπιο, καθώς και σε hot spots με την χρήση ωφέλιμων εντόμων για την εταιρεία Koppert Hellas (2020)
 • Υποστήριξη φακέλου για την δημιουργία μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Βόρεια Ελλάδα (2020)
 • Συμβολή στην μελέτη σχεδιασμού της καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης στη περιοχή του Αγρινίου (2020)
 • Αξιολόγηση επίδρασης φύλλων κάλυψης θερμοκηπίου στην ανάπτυξη και απόδοση κάνναβης (2020)

Kakabouki I., Tzanidaki A., Folina A., Roussis I., Tsiplakou E., Papastylianou P., Kanatas P. and Bilalis D.J. 2020. Teff (Eragrostis tef (Zucc.) Trotter) fodder yield and quality as affected by cutting frequency. Agronomy Research 18(2), 422–431, 2020 https://doi.org/10.15159/AR.20.156

 

Karydogianni, S., Darawsheh, M.K., Kakabouki, I., Zisi, Ch., Folina, A.E., Roussis, I., Tselia, Z. & Bilalis, D. 2020. Effect of nitrogen fertilizations, with and without inhibitors, on cotton growth and fiber quality. Agronomy Research 18(2), 432–449. Doi: 10.15159/AR.20.148

 

Roussis, I., Kakabouki, I., Bilalis, D. 2019. Comparison of growth indices of Nigella sativa l. under different plant densities and fertilization.Emirates Journal of Food and Agriculture. 31(4): 231-247 doi: 10.9755/ejfa.2019.v31.i4.1934

 

Georgia Ntatsi,Anestis Karkanis,Dionisios Yfantopoulos,Valentini Pappa,Inara Helena Konosonoka,Ilias Travlos,Dimitrios Bilalis,Penelope Bebeli &Dimitrios Savvas. 2019.Evaluation of the field performance, nitrogen fixation efficiency and competitive ability of pea landraces grown under organic and conventional farming systems.Archives of Agronomy and Soil Science. 65(3): 294-307.

 

Darawsheh, M.K., Kakabouki, I., Roussis, I., Bilalis, D.J. 2019. Cotton response to planting patterns under effect of typical and limited irrigation regime. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 47(4):xxx-xxx. DOI:10.15835/nbha47411712

 

Ilias TRAVLOS1, Panayiota PAPASTYLIANOU, Antonis ALEXOS, Panagiotis KANATAS, Dimitrios BILALIS, Anastasia TSEKOURA, Ioanna KAKABOUKI, Nikolina CHEIMONA, 2019.Changes of Weed Flora due to Nitrogen Addition in Sunflower. 47(4):1337-1339. DOI:10.15835/nbha47411744

 

Ioanna P. Kakabouki , Ioannis Roussis , Dimitra Hela , Panayiota Papastylianou , Antigolena Folina , Dimitrios Bilalis. 2019. Root growth dynamics and productivity of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in response to fertilization and soil tillage. Folia Hort. 31(2) (2019): 277-xxx. DOI: 10.2478/fhort-2019-0023

Dimitrios J. Bilalis, Ioannis Roussis, Ioanna Kakabouki, and Antigolena Folina 2019. Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) crop under Mediterranean conditions: a review. Cien. Inv. Agr. 46(2):51-68. DOI 10.7764/rcia.v46i2.2151

 

Doula, M.K., Zorpas, A.A., Inglezakis, V.J., Navvaro, J.P., Bilalis, D.J. 2019. Optimization of heavy polluted soil from olive mill waste through the implementation of zeolites. Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ). Vol. 18 Issue 6, p1297-1309. 13p.

 

Katsenios, N., Roussis, I.E., Efthimiadou, A., Kakabouki, I., Bilalis, D. 2019. Seed treatment techniques to improve germination of wild asparagus (Asparagus acutifolius L.), a potential new crop.47(3):995-1000. DOI:10.15835/nbha47311554