Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Εδαφοκατεργασίας

Δημήτριος Μπιλάλης
5
9
Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακό
Επιλογής

Εισαγωγή. Εδαφοκατεργασία και εδαφικός ιστός. Μηχανικές ιδιότητες εδάφους. Συμπιέσεις - Καλλιέργεια φυτών. Κατεργασία εδαφών. Εργαλεία της εδαφοκατεργασίας. Τεχνικές σποράς. Εδαφοκατεργασία - Ζιζάνια και ασθένειες. Συστήματα εδαφοκατεργασίας και εξοικονόμηση νερού.